DAGLIGE KONTEMPLATIONER FOR MEDLEMMER AF

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS

DET VILDE LIVDAGLIGE KONTEMPLATIONER FOR MEDLEMMER AF
ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS - DET VILDE LIV

er skabtmanifesteret af

Harishchandra Sharma ToTo and Solvejg Sharma ToTo

Tredje udgave


Udgivet af: Active Addictions Anonymous World Service Office

 Gratis copyright

  Kunst på forsiden – Det vilde liv, dag
Kunst på bagsiden – Det vilde liv, nat

Med tilladelse fra: Harishchandra ToTo

De Tolv Trin og de Tolv Traditioner er genoptrykt med henblik på tilpasning med tilladelse fra AA World Services. Inc

ANERKENDELSER
Programmet i Active Addictions Anonymous blev oprindeligt foreslået i bogen ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden,
udgivet af ToTos Solfond, som en vej det enkelte menneske kan bruge til at bevæge sig fra sin
addiktion til kronisk utilfredshed til tilfredshed i sit liv uanset omstændighederne.
Programmet er blevet til med tilladelse fra ToTos Solfond uden nogen forpligtelser overfor eller tilknytninger til ToTos Solfond i øvrigt.

Programmet er blevet skabtmanifesteret som en tilpasning af de Tolv Trin og de Tolv Traditioner fra Alcoholics Anonymous med tilladelse fra AAs World Service Office uden nogen forpligtelser overfor eller tilknytninger til Alcoholics Anonymous i øvrigt.

 

 INDHOLD

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

 JANUAR
 

01. Januar At føle sig lille
 
  02. Januar Aktiv Addiktion
 
  03 January At være unik
 

04. Januar  Isolation

  05. Januar At følge hjertet
  06. Januar Addiktion til kronisk utilfredshedshed  
07. Januar Hvad er Active Addictions Anonyomous?
 
  08 Januar Selvrespekt
 
  09. Januar  Min sandhed
 
10. Januar  Frygt
 
  11. Januar  At søge hjælp
 
  12. Januar  Trin Tre
 
13. Januar  Gruppesamvittigheden
 
  14. Januar  Skelneevne
 
  15. Januar  Tag det roligt!
 
16. Januar  Trin Tolv
 
  17. Januar  Fællesskab
 
  18. Januar  Døden
 
19. Januar  Addiktion
 
  20. Januar  Enkelhed
 
  21. Januar  Mødeform
 
22. Januar  Frihed fra skyld og skam
 
  23. Januar  Fælles visdom
 
  24. Januar  Frugten af den rette handling
 
25. Januar  Selvhøjtidelighed
 
  26. Januar  Håbets Lille Ring
 
  27. Januar  Fattigdom
 
28. Januar  Fra Selvcentrering til Gudcentrering
 
  29. Januar  Taknemmelighedsbønnen
 
  30. Januar  'Gratis'princippet
 
31. Januar  At dele i AcAdAn møder        


01.  Januar: At føle sig lille

Da vi kom til AcAdAn, opdagede vi imidlertid, at vi kunne lære at leve et tilfredst liv ved hjælp af Programmet i Active Addictions Anonymou, hvad enten vores aktive addiktion var mild, moderat eller alvorlig.

Aktive Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 6 

Før vi kom til Active Addictions Anonymous, var mange af os ikke klar over, at vi led af en addiktion til kronisk utilfredshed, fordi vores addiktion til kronisk utilfredshed havde været med os så længe, vi kunne huske, men da vi arbejdede med AcAdAn Programmet, opdagede vi, at vi havde taget en stor utilfreds beslutning som børn.

Vi havde besluttet, at når vi blev voksne, ville vi ikke føle os så små, som vi gjorde, når vi følte os begrænsede, uvidende, magtesløse og dødelige/foranderlige, men som årene gik, blev det tydeligt, at selv om vi nu var 'voksne', følte vi os stadigt små, når vi følte os utilfredse med vores menneskelighed.

Som et resultat af vores barndoms beslutning om aldrig igen at føle os små, føjede vi svie til smerte ved at mene, at vi svigtede os selv ved at være begrænsede, uvidende, magtesløse og dødelige/foranderlige, og dette bidrog yderligere til, at vi blev kronisk utilfredse med vores menneskelighed.

Efterhånden, som vores arbejde med AcAdAn Programmet udviklede sig, og vi dermed blev bedre og bedre til at give slip i at bruge vores addiktion til kronisk utilfredshed med vores menneskelighed blev vi samtidigt bedre og bedre til at finde på måder, hvorpå vi kunne leve vores liv med tilfredshed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg acceptere min begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed ved at tage min menneskelige natur til hjerte, så jeg kan blive tilfreds med mig selv og mit liv.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

02.  Januar: Aktiv Addiktion

De af os, som, selvom vi ønsker det, ikke kan frigøre os fra vores besættelse af alkohol, stoffer, nikotin, mad, vores krop, tvangsmæssigt forbrug, sex, forhold, medafhængighed, destruktive tanker og følelser, karakterdefekter, arbejde, penge, magt, prestige, berømmelse, materielle eller åndelige ambitioner eller enhver anden besættelse, der driver os til at handle tvangsmæssigt, lider af en aktiv addiktion.

Aktive Addictions Anonymous – Det Vilde liv side 6

Vores manglende evne til at acceptere os selv, som vi var, satte sig i os som en konstant lavtliggende nagende smerte, der stammede fra vores addiktion til kronisk utilfredshed med os selv, andre og vores liv, og denne smerte fik os til at søge efter en magisk kur, der kunne stoppe smerten.

Da vi kom til vores første møde i Active Addictions Anonymous, opdagede vi, at vi ikke var alene om at opleve smerten fra vores addiktion til kronisk utilfredshed, selvom de andre medlemmer talte om at være utilfredse af grunde, der ikke nødvendigvis var de samme som vores.
 
Selvom vi og de andre medlemmer måske havde forskellige grunde til at være utilfredse, havde vi alle én ting til fælles, og det var den konstante nagende lavtliggende smerte fra vores addiktion til kronisk utilfredshed, og det hjalp os til at forstå, at vi kunne bruge forskelligheden til at hjælpe hinanden.
 
Når vi hørte de myriader af grunde til at være utilfredse både fra vores eget indre og fra de andre medlemmer, indså vi, at både vi og de prøvede på forstå, hvorfor vi havde denne konstante lavtliggende nagende smerte uden, at vi dog havde opdaget, før vi kom til AcAdAn, at vores addiktion til kronisk utilfredshed var den smerte, vi led under.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg huske, at den konstante lavt liggende nagende smerte jeg oplever til dagligt skyldes min addiktion til kronisk utilfredshed, som jeg kan komme mig over ved hjælp af Programmet i AcAdAn.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

03. Januar: At være unik

Enhver af os i AcAdAn har vores egen unikke måde at forstå og arbejde med Trinene på, og det er det, der gør vores Fællesskab så varieret og interessant.

Aktive Addictions Anonymous – Det Vilde liv, Side 71

Da vi kom til AcAdAn led mange af os under den forestilling, at vi skulle tilpasse os de Fællesskaber, vi var en del af, hvad enten det drejede sig om en af to i vores parforhold eller en af mange i vores familie eller på vores arbejdsplads.

Lidt efter lidt, som vores arbejde med Glædens og Smertens Ringe i Active Addictions Anonymous Programmet udviklede sig, blev vi bekendt med Hovmodets Lille Ring med dens overlegenhed, underlegenhed, overfyldning og isolation.

Vi blev også bekendt med Sandhedens Lille Ring med dens ydmyghed, ærlighed, individualitet og fællesskab, der er antidoten til Hovmodets Lille Ring, og dermed lærte vi, at vores individualitet betyder, at vi er unikke.

Det fik os til at forstå, at vores individualitet var vores unikke gave, ikke blot til os selv, men til alt og alle omkring os, og at vi kunne give os selv og andre denne gave ved at stå ved vores individuelle eneståendehed og dermed gøre vores eget og andres liv varieret og interessant.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give min individualitets gave til mig selv og andre og dermed berige mit eget og deres liv.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

04. Januar: Isolation

De af os, som prøvede på at opnå tilfredshed på egen hånd, indså, at det var sammen med andre, at mange uopdagede sider af vores addiktion til kronisk utilfredshed kom til overfladen.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 22

Nogle af os valgte at prøve på at opnå tilfredshed på egen hånd, fordi vi havde lagt mærke til, at det især var, når vi var sammen med andre, at vi oplevede det følelsesmæssige ubehag, der er karakteristisk for vores karakterdefekter.

Efter at være kommet til Active Addictions Anonymous opdagede vi imidlertid, at vi kunne bruge de karakterdefekter, der kom til overfladen i vores samspil med andre, til at komme os selv nærmere som mennesker og til at vokse åndeligt.

I Tiende Trin, undersøgte vi en af de karakterdefekter, vi havde brugt i vores sociale liv i løbet af dagen, og på den måde kom vi os selv nærmere som menneske, og når vi forvandlede karakterdefekten til den tilsvarende dyd, kom vi os selv nærmere som Ånd.

Jo oftere vi forvandlede vores karakterdefekter til dyder ved hjælp af vores daglige Tiende Trin, jo mindre ubehag oplevede vi i vores sociale liv, og jo mindre blev vores trang til at isolere os fra samspil med andre mennesker.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Tiende Trin til at tage mig af en af de karakterdefekter, jeg anvendte i et socialt samspil, ved at forvandle den til den tilsvarende dyd for derved komme mig selv nærmere både som menneske og som Ånd.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

05. Januar: At følge hjertet

Princippet i Tredje Trin er Overgivelse.
Slogan: Følg dit hjerte.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 69

Det var en almindelig opfattelse blandt os, at Gud bor i vores hjerte, så når vi fulgte vores hjerte, overgav vi os til Gud, men inden vi kom til Active Addictions Anonymous vidste mange af os ikke, hvad det indebar at overgive sig til sit hjerte og dermed til Gud, så vi arbejdede med vores Tredje Trins princip om overgivelse ved hjælp af Tredje Trins slogan i vores AcAdAn Program, og lidt efter lidt stod det os klart, at det i al sin enkelhed betød, at vi overgav os til vores hjerte, når vi gjorde, som vi havde lyst til at gøre.

I Trin To havde de fleste af os valgt en Højere Magt, der var allestedsnærværende, alvidende, almægtig og udødelig/uforanderlig, og som var betingelsesløst kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig, der er de kvaliteter de fleste religioner og åndelige retninger tilskriver Gud, og og disse kvaliteter i vores udvalgte Højere Magt fik os til at indse, at vores Højere Magt intet ønskede eller behøvede fra os andet end det, vi selv ønskede, så derfor blev det vigtigt for os at finde ud af, hvad vi ønskede.

Vi hørte til møder, at intet ønske var for stort, og intet ønske var for småt til at blive opfyldt, at ethvert af vores ønsker ville blive opfyldt i det lange løb af vores udvalgte Højere Magt, og at intet ønske ville blive bedømt at vores Højere Magt som uværdigt eller forkert, så den eneste, der forhindrede os i at få alle vores ønsker opfyldt, var os selv, og vi forhindrede vores ønskers opfyldelse ved at fælde domme over dem som uværdige eller forkerte eller tænke, at vi ikke var værdige eller ikke fortjente til at få det, vi ønskede.

Når vi opfyldte et af vores ønsker, kunne det ske, at vi ikke syntes om konsekvensen af ønskets opfyldelse, og det kunne få os til at tro, at der var noget forkert eller uværdigt ved vores ønske, som Gud nu straffede os for, men konsekvensen var blot et resultat af jordiske principper, som vi selv, som menneskehed, havde ønsket for at skabemanifestere stabilitet i vores liv således, at salt altid var salt, og ikke blev til sukker, fordi vi ved en fejl havde puttet salt i vores te og ønskede, at Gud mirakuløst skulle forvandle det til sukker.

Dagens kontemplation
I dag vælger jeg at befri mig fra at tro, at der er noget forkert eller uværdigt ved mine ønsker, eller at jeg ikke har fortjent eller er værdig til deres opfyldelse, så jeg kan begynde at gå Hjertets Vej ved, at jeg overgiver mig til at arbejde på at opfylde alle mine ønsker og behov efter bedste evne.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

06. Januar: Addiktion til kronisk utilfredshed

Da vi begyndte at studere vores addiktion til kronisk utilfredshed i Trin Et, opdagede vi, at den udsprang fra den kendsgerning, at vi havde svært ved at acceptere vores fire grundlæggende egenskaber som mennesker - vores begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 14

Vi begyndte at undersøge vores daglige sindstilstand ved hjælp at begreberne i Active Addictions Anonymous, fordi vi ønskede at finde ud af, om det kunne være sandt for os, at vi var addiktede til kronisk utilfredshed, og vi blev overraskede over at opdage, at det virkeligt forholdt sig sådan, at vi tvangsmæssigt brugte utilfredshed med os selv, andre, livet eller Verden som helhed mange gange om dagen.

På trods af den ødelæggende virkning det havde på vores og deres livsglæde, havde vi gjort det til en daglig vane at være utilfredse med os selv, andre, livet eller Verden som helhed i håbet om, at vores utilfredshed ville blive oplevet som så ubehagelig af os selv, andre eller Verden som helhed, at den ville give os eller dem det lille skub i den rigtige retning, som de havde brug for, efter vores mening.

Som børn vidste vi inderst inde, at vores forældres opgave var at elske os betingelsesløst, selvom vi opdagede, at deres kærlighed somme tider var dysfunktionel, og vi oplevede ofte, at når de ønskede at give os et lille skub i den rigtige retning efter deres mening, bestod skubbet ofte i, at de udsatte os for forskellige ubehageligheder eller afstraffelser, som de troede ville have den ønskede virkning.

Dette havde fået os til at tro, at det var på den måde, vi skulle give os selv, andre, vores liv eller Verden som helhed et lille skub i den rigtige retning, men efterhånden som vi undersøgte sagen, opdagede vi, at dette ikke fungerede efter hensigten, og det var således en dysfunktion, vi havde lært i vores barndom, der havde udviklet sig til en addiktion til kronisk utilfredshed i løbet af vores liv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Første Trin i AcAdAn til at gøre mig rede til at begynde min helbredelse for min addiktion til at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed i Trin To.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

07.  Januar: Hvad er Active Addictions Anonymous?

Active Addictions Anonymous er et ikke kommercielt Fællesskab af mænd og kvinder for hvem addiktion til utilfredshed med os selv, andre, livet og Verden som helhed var blevet et problem.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 7

Før vi kom til Active Addictions Anonymous havde de fleste af os gjort vores yderste for at blive tilfreds med os selv, andre, vores liv og Verden som helhed uden held.

Vi var utilfredse med, at vores anstrengelser havde været til ingen nytte, og selv da vi kom til AcAdAn var det var svært for os at se i øjnene, at vi var addiktede til at bruge utilfredshed.

Det var også svært at se i øjnene, at vi var magtesløse over vores addiktion, og det tog mange af os flere års kamp med vores addiktion til utilfredshed, før vi var rede til at modtage hjælp.

Da vi omsider indrømmede, at vi var magtesløse over vores addiktion, opdagede vi, at Fællesskabet var rede til at give os den hjælp, vi havde brug for lige meget hvor længe, det havde taget os at blive rede.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg deltage i Fællesskabet i Active Addictions Anonymous for at få mit ønske opfyldt om at blive ført til tilfredshed med mig selv, andre, mit liv og Verdens som helhed.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

08.  Januar: Selvrespekt

I stedet for at tænke, at vi var nødt til at ofre vores tid, kræfter, penge og interesser for andre for at kunne føle os godt tilpas ved os selv, accepterede vi, at vi havde brug for først at tage os af vores egne behov ved hjælp af den tid, de kræfter, de penge og de interesser, vi havde til vores rådighed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 44

Det meste af vores liv havde vi fået at vide, at vi var selviske, hvis vi ønskede at bruge vores tid, vores kræfter, vores penge og vores interesse på at tage os af vores egne behov, hvad enten vores behov var materielle, fysiske, energetiske, følelsesmæssige, mentale, sociale eller åndelige.

I vores AcAdAn Program arbejdede vi imidlertid med Medafhængighedens Ring fra Trin Fire og fremefter, og derved blev vi klar over, at sådan en holdning førte til smerter i vores liv, og vi lærte også, at vi kunne forvandle disse smerter til glæde ved at arbejde med den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring.

Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring siger, at det er at handle i selvrespekt, når vi tager os af vores egne behov først og fremmest, og at det også er respekt for andre, at vi gør det samt giver dem tid og plads til at tage sig af deres egne behov, før vi beslutter, om vi har et overskud, som vi ønsker at bruge til at bidrage til deres liv med.

Hvis vi mener, at det vil give os glæde at bidrage gør vi det, og hvis vi føler, at vi ofrer vores resourser på en sådan måde, at vi nægter os selv det, vi behøver, for at bidrage til andre, så gør vi det ikke.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge min resourser på at tage mig af mine egne behov, og jeg vil give andre tid og plads til at tage sig af deres egne behov, før jeg overvejer, om det ville give mig glæde at bidrage til deres situation.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

09.  Januar: Min sandhed

Princippet i Elvte Tradition er Sandhed.
Slogan: Min sandhed er ikke hele sandheden.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 85

Lidt efter lidt som vores arbejde med AcAdAn Programmet skred frem, indså vi, at der fandtes lige så mange forskellige perspektiver på AcAdAns Trin og Traditioner, som der fandtes medlemmer af vores Fællesskabs.

Da vi indså det, kom det til at stå os klart, at selvom vi havde vores Program, vores Traditioner, vores møder og et sponsorskab/helbredelsespartnerskaber til fælles, havde vi vores eget unikke perspektiv på dem.

Denne erkendelse gav os friheden til at udtrykke vores perspektiv vel vidende, at vores perspektiv er enestående, så vi behøvede ikke at søge andres godkendelse af det, vi opfattede som sandt.

På samme måde gav vi andre friheden til at udtrykke deres perspektiv vel vidende, at deres perspektiv også var enestående, og vi behøvede ikke at være enige med dem i det, der var sandt for dem.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg udtrykke min personlige sandhed uden at forsøge at overvælde andre med den, og jeg vil lytte til deres sandhed og tage det til mig, som jeg finder nyttigt for mig og lade resten ligge..

Dagens kontemplation
I dag vil jeg udtrykke min personlige sandhed uden at forsøge at overvælde andre med den, og jeg vil lytte til deres sandhed og tage det til mig, som jeg finder nyttigt for mig og lade resten ligge.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

10.  Januar: Frygt

Før vi kom til Active Addictions Anonymous, følte mange af os, at vi ikke kunne blive  forstået fuldt ud af nogen, og vi holdt det hemmeligt, som vi opfattede som vores fiaskoer af frygt for andres fordømmelse, og vi holdt det hemmeligt, som vi opfattede som vores succéer af frygt for andres misundelse.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 40

Da vi begyndte at arbejde med Programmet i AcAdAn, opdagede vi, at vores liv havde været domineret af frygt på alle vores eksistensplaner, og på det materielle område kom det til udtryk ved, at vi frygtede for ikke at få det, vi ønskede af materielle goder og fordele, på det fysiske område var vi bange for sygdom og død, og på det energetiske område var vi bange for ikke at have energi til dagen.

Lidt efter lidt fik vi også øje på vores frygt på vores højere eksistensplaner, fordi vi var bange på det emotionelle plan for de smerter, vi oplevede, når vi eller andre havde negative emotionelle følelser, og på tankeplanet var vi bange både for vores egne og andres tanker, da mange af os opfattede dem som dæmoniske, hvis de udsprang fra vores karakterdefekter, og således gav anledning til smertefulde emotionelle følelser.

Desuden var vi bange for os selv, andre mennesker og dyr samt Verden som helhed i vores sociale liv, og i vores åndelige liv, var vi bange for, at Gud ville straffe os for ukendte forseelser, eller ville forlange tjenester af os, som vi ikke havde lyst til at udføre for at give os det, vi ønskede, og det kunne give anledning til vores behagesyges sygdom, som fik os til at prøve på at smigre Gud og mennesker i håbet om at få det, vi ønskede.

I Trin To opdagede vi, at vi kunne vælge en ny Højere Magt, der var betingelsesløst kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig i stedet for den straffende Guddom, der var ukærlig, hensynsløs, hårdhjertet og ubarmhjertig, som de fleste af os var blevet præsenteret for i vores barndom, og dermed begyndte vi at give slip i vores frygt for os selv, andre, livet og Verden som helhed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg stå ved mig selv og modigt dele med mit AcAdAn Fællesskab om en succés, jeg har oplevet for nylig, som jeg har holdt hemmelig og om en fiasko, som stadigt piner mig, som jeg også har holdt hemmelig for at kunne begynde min helbredelsesesrejse for min frygt for mig selv, andre mennesker and dyr, livet og Verden som helhed.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

11.  Januar: At søge hjælp

Vi indrømmede, at vi var magtesløse over vores addiktion til kronisk utilfredshed - at vores liv var blevet uhåndterligt.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 8

For at kunne begynde at komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed, havde vi brug for at indrømme, at vi led af sygdommen addiktion, og at et af vores sygdoms mange ansigter kom til udtryk ved, at vi aktivt brugte vores addiktion til at give os selv tilladelse til at være kronisk utilfredse.

Når vi havde indrømmet det og undersøgt konsekvenserne af vores sygdom på dette område og opdaget, at den gav sig udtryk i, at vores liv blev uhåndterligt på alle vores eksistensplaner, havde vi brug for at søge den hjælp, der skulle til for, at vi kunne komme os over vores sygdom på dette område, fordi vi var magtesløse over den.

Det tog de fleste af os mange år både at indrømme, at vi var addiktede til kronisk utilfredshed, og at dette gjorde vores liv uhåndterligt, fordi vi troede, at vi kunne blive tilfredse, hvis vi bare gjorde det rette, på den rette måde, på det rette tidspunkt, med denne rette indstilling, og denne idé gjorde vores liv til en daglig kamp.

Kampen opstod, fordi vi arbejdede på at gennemføre dette uden, at det imidlertid gav os den tilfredsstillelse, vi havde håbet på, og det var først, da vi sluttede os til ligesindede i AcAdAn, at vi forstod, at vi kunne give slip i vores daglige kamp med vores utilfredshed og åbne os for at modtage den hjælp til at komme os, som vi havde brug for.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Fællesskab til at få den hjælp, jeg har brug for, til at give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed i stedet for at kæmpe med den.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

12.  Januar: Trin Tre

Vi tog en beslutning om at overgive vores vilje og vores liv til omsorgen fra en Højere Magt, sådan som vi forstod den Magt.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 26

I vores arbejde med Trin Tre undersøgte vi vores utilfredshed med en Højere Magts bidrag eller mangel på samme i vores liv, og til vores overraskelse opdagede vi, at vores Højere Magt ganske stille havde opfyldt mange af vores uopfyldte ønsker fra vores barndom og vores ungdom uden, at vi havde lagt mærke til det før.

Vores utilfredshed var således en gammel følelse, der fortsatte med at blinde os, så vi ikke kunne få øje på overfloden, vores Højere Magts havde bidraget med i vores liv fra vores barndom til nu, og dermed forstod vi endnu mere klart, at vores utilfredshed kun kunne bruges, hvis vi benægtede Virkeligheden.

Da vi opnåede disse erkendelser i vores Tredje Trins arbejde, kunne vi omsider give og selv tilladelse til at forstå, at vi var ude af trit med Virkeligheden, når vi brugte vores addiktion til kronisk utilfredshed, og dermed blev det også tydeligt for os, at vi led af en sygdom, som vi kunne komme os over i AcAdAn.

Ved hjælp af disse indsigter voksede vores tillid samtidigt til vores Højere Magts betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed, og det gav os det mod, vi havde brug for, til at overgive vores vilje og vores liv til vores udvalgte Højere Magts omsorg i Trin Tre.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg overgive min vilje og mit liv til min udvalgte Højere Magts omsorg.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

13.  Januar: Gruppesamvittigheden


Når vi adresserer et problem eller forslag ved vores Gruppesamvittighedsmøde, skiftes vi til at udtrykke vores individuelle samvittighed angående det emne, der er på tale, og vi lytter opmærksomt til det, hvert af gruppemedlemmerne har at bidrage med, indtil alle, der ønsker at udtrykke deres samvittighed, har talt.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 73

I vores Trinarbejde i Active Addictions Anonymous lærte vi at overgive os til vores udvalgte Højere Magt, og i vores servicearbejde lærte vi at overgive os til en Højere Magt på gruppeplan.

Hvis vi ønskede at debattere et emne, der havde betydning for vores gruppe i Active
Addictions Anonymous, fandt dette sted i et forretningsmøde efter vores helbredelsesmøde.

Når vi deltog i vores forretningsmøder, stiftede vi både bekendtskab med vores Tolv Traditioner og med Gruppesamvittigheden, som vi opfattede som vores Højere Magt på gruppeplan.

Når hvert enkelt medlem, der ønskede det, havde udtrykt sin samvittighed angående en løsning på det emne/de emner, der var oppe til debat, opfattede vi det som, at vores Gruppesamvittighed havde talt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg overgive mig til min Højere Magt i mine grupper ved at overgive mig til Gruppesamvittigheden, hvad enten min gruppe består af to eller mange.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

14.  Januar: Skelneevne            

Da vi begyndte at søge vores Højere Magts vejledning på daglig basis, opdagede vi, at vores evne til at skelne vores Højere Magts stemme fra vores egen begyndte at udvikle sig, og således begyndte Trin Elleve at virke for os.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 59

I løbet at vores Trinarbejde i AcAdAn var vi blevet mere bevidste om forskellen på rent fysiske følelser, og følelser, der udsprang fra vores tanker og udtrykte sig som emotionelle følelser.

Følelser som sult, tørst, træthed, berøring osv, er udelukkende fysiske, og følelser der udspringer fra vores tanker, og som kunne sætte sig hvor som helst i vores fysiske krop, oplevede vi som lethed eller spændinger i forskellige kropsdele.

I Elvte Trin videreudviklede vi vores skelne-evne i en sådan grad, at det blev lettere for os at skelne de følelser, vi oplevede fra hinanden, så vi kunne vide, om de kom fra vores Højere Magt eller fra vores tænkende sind, vores Ego.

Når en impuls udsprang fra vores Højere Magt, var tanken ledsaget af en følelse af glæde uden modsætning, og når den udsprang fra vores tænkende sind, vores Ego, havde den altid en modsætning.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge min skelne-evne, når jeg søger vejledning om min Højere Magts vilje for mig i Trin Elleve, til at afgøre, om impulsen kommer fra mit tænkende sind, mit Ego eller fra min Højere Magt.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

15.  Januar: Tag det roligt!

Det er også vigtigt at minde os selv om, at vi udviklede ikke vores addiktion til kronisk utilfredshed på én dag, og vi kommer os heller ikke på én dag, så husk – TAG DET ROLIGT!

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 10

Det tog os så lang tid at blive klar over, at vi led af en addiktion til kronisk utilfredshed, selvom vi måske også led under en addiktion på andre områder af vores liv, at vi var kommet til at tro, at utilfredshed på daglig basis var en naturlig sindstilstand.

Da det gik op for os, at det ikke var en naturlig sindstilstand, og at Fællesskabet og Programmet i AcAdAn kunne hjælpe os til at blive tilfredse, ønskede vi at komme os fra vores addiktion til kronisk utilfredshed så hurtigt som muligt.

Vores venner i AcAdAn forklarede os imidlertid, at vores addiktion til kronisk utilfredshed begyndte med, at vi brugte utilfredshed, der ved gentagen brug voksede til kronisk utilfredshed, der voksede til addiktion til kronisk utilfredshed.

Vi havde vænnet os til vores addiktion til kronisk utilfredshed, så når vi begyndte at give slip i den, kunne vi blive bange og føle os tomme og usikre overfor forandringen, så vi accepterede, at det tog tid for os at komme os og huskede at tage det roligt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde med mit AcAdAn Program og dermed tage endnu et lille skridt frem i min helbredelse for min addiktion til kronisk utilfredshed.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

16.  Januar: Trin Tolv

Efter at have fået en åndelig opvågnen som følge af disse Trin praktiserede vi disse principper i alle vores forehavender og gav AcAdAns budskab videre til andre, der led under en addiktion til kronisk utilfredshed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 68

Da vi nåede til Trin Tolv i vores Trinarbejde, havde vores opfattelse af os selv, andre, livet og Verden som helhed ændret sig dramatisk fra utilfredshed til tilfredshed på de fleste områder.

I en Tolv Trins ransagelse, ransager vi en situation, hvor vi brugte vores addiktion til kronisk utilfredshed, ved at bruge alle Trinenes principper fra Trin Et til Tolv for at komme os over situationen.

Derved blev vi opmærksomme på de lidelser, der udsprang fra vores addiktion til kronisk utilfredshed i den situation, vi ransagede, og hvordan vi kunne komme os over dem ved hjælp af vores AcAdAn Program.

Dermed blev vi også rede til at bruge vores Tolvte Trin til at dele med andre, hvordan vi var kommet os over vores addiktion til kronisk utilfredshed i forbindelse med situationen, så de også kunne begynde at komme sig i en lignende situation.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mine erfaringer med at komme mig over min addiktion til kronisk utilfredshed til at dele min helbredelse med andre, der stadigt lider af addiktion til kronisk utilfredshed, hvis de ønsker det.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

17.  Januar: Fællesskab

Derved blev vi klar over, at vi kunne søge og modtage trøst, forståelse og fællesskab med andre, hvis vi var modige og ærlige om vores tanker og vores følelser, ligegyldigt hvilke grunde vi havde til at tænke og føle på den måde, vi gjorde.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 41

Når vi tænkte på vores AcAdAn Fællesskab, kom mange af os ofte i tanker om en historie, der cirkulerer i vores Fællesskab om en indiansk mor, der ønskede at vise sin søn Fællesskabets vigtighed.

Hun tog en pil frem fra et pilekogger og sagde, at den skulle illustrere en person, og dernæst bad hun sin søn om at knække pilen, og det gjorde han med lethed.

Dernæst tog hun et bundt pile frem fra pilekoggeret og sagde, at de skulle illustrere Fællesskabet, og dernæst bad hun ham om at knække bundtet, men det kunne han ikke gøre.

Denne historie viste os, hvor vigtigt det var for os at søge Fællesskab med andre, for når vi var alene, kunne vores smerter knække os, men sammen med andre kunne vi komme os over dem.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg søge trøst og forløsning for mit livs smerte i mit AcAdAn Fællesskab. 

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

18.  Januar: Døden

Vi holdt også op med at flygte fra døden i alle dens former, der rent faktisk kunne opfattes i ét ord som ‘forandring’.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 17

For mange af os var døden et skræmmende og svært område af livet, indtil vi kom til Active Addictions Anonymous og begyndte at arbejde med AcAdAn Programmet.

Ved hjælp af vores Program blev vi opmærksomme på, at vi oplevede døden hvert øjeblik af hver dag og ikke blot, når vi skiltes fra vores fysiske form.

Vi indså, at ethvert NU havde en form, som bestod i alt det, NUET indeholder, blot for at gå i opløsning i det næste NU, og det NU, der var før, er således afgået ved døden.

Ved hjælp af denne observation indså vi, at døden i Virkeligheden blot er forandring, og at forandring var det, der gjorde vores liv levende og interessant.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg favne både min egen foranderlighed og foranderligheden i alt og alle overalt på alle bevidsthedsplaner ved at se på Virkeligheden som et vældigt kalejdoskop, der viser mig nye billeder og giver mig nye oplevelser af Virkeligheden hvert eneste øjeblik.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

19.  Januar: Addiktion

Vores aktive addiktion kan være af en mild, moderat eller alvorlig art, ligesom det er tilfældet med enhver anden fysisk eller psykisk sygdom. I dag findes der mange, som lider under en alvorlig addiktion og endnu flere, der har en mild eller moderat udgave af denne sygdom.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 6

Mange af os havde svært ved at opfatte os selv som en addikt, fordi vi forbandt addiktion med mennesker, der var addiktede til narkotika, men i Active Addictions Anonymous præsenterer vi os som mennesker, der lider under en aktiv addiktion.

Denne sygdom indebærer, at vi blev besat af et utilfredst tankemønster, der kunne overvælde os i en sådan grad, at vi følte os tvunget til at handle, som vores besatte sind bød os, blot for at opdage, at disse tvangshandlinger ikke gav os den glæde, vi troede, at de ville.

Som en følge af denne type af tankemønstre, blev vi utilfredse med os selv, andre, vores liv eller Verden som helhed, og til sidst var vores utilfredshed så omfattende, at vi var utilfredse på daglig basis på trods af alle de fordele, som livet havde givet os.

Vi havde søgt mange løsninger til at komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed, men først da vi kom til AcAdAn, fandt vi den løsning, vi søgte, fordi vi virkeligt begyndte komme os ved hjælp af vores arbejde med AcAdAn Programmet.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde på at komme mig fra min addiktion til kronisk utilfredshed ved hjælp af mit AcAdAn Program.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

20.  Januar: Enkelhed

Der er intet til hindring for, at vi som enkeltindivider kan deltage i andre forehavender af beslægtet art, men en Active Addictions Anonymous Gruppe stræber efter at holde alting enkelt ved at opretholde det, der er karakteristisk for en AcAdAn Gruppe på sin plads, og vores andre aktiviteter af en lignende art på deres plads.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 78

Efterhånden, som vi lærte Traditionernes principper at kende i AcAdAn, opdagede vi, at det blev lettere for os at leve et liv med tilfredshed, når vi fulgte Tradition Syvs princip om enkelhed, så vi valgte at forenkle vores liv ved at prioritere vores livs forskellige områder, og dette hjalp os også til at forblive fokuseret i NUET.

Vi skabtemanifesterede enkelhed i vores materielle besiddelser ved at skabemanifestere en plads til hver en ting og lægge hver en ting på sin plads, når vi var færdige med at bruge den, og derved sparede vi os selv for at bruge meget tid og mange kræfter på at lede efter vores ting, når vi skulle bruge dem, og fra a blive utilfredse af den grund.

Vi skabtemanifesterede enkelhed i vores aktiviteter ved at afsætte et tidsrum til enhver af de aktiviteter, vi ønskede at prioritere, og vi fulgte vores plan, så godt vi kunne, og i vores mentale-emotionelle liv skabtemanifesterede vi enkelhed ved at afsætte tid til at tage os af vores følelser og tanker ved hjælp af vores Trinarbejde.

I vores sociale liv skabtemanifesterede vi enkelhed ved at klargøre for os selv hvor meget af vores tid, vi ønskede at bruge på sociale samspil og med hvem, hvad enten vores samspil var med mennesker eller dyr, eller det var ansigt til ansigt eller ved hjælp af sociale netværk på internettet.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg holde alting enkelt ved at skabemanifestere en plads til alt det, jeg ønsker at prioritere, hvad enten det drejer sig om mine materielle ting, mine aktiviteter, min omsorg for mine følelser og tanker eller mine sociale samspil.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

21.  Januar: Mødeform

Gruppe oplæsningerne kan læses i følgende orden:

(Ved mødets begyndelse)
Hvem har sygdommen aktiv addiktion?
Hvad er Active Addictions Anonymous?
Hvorfor er vi her?
Programmet i Active Addictions Anonymous.
Tag det roligt!

(Og ved mødets slutning)
De Tolv Traditioner i Active Addictions Anonymous
Hvad kan jeg gøre?
Bare for i dag

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 113, 114 & 116

De fleste af os bruger den mødeform, der er foreslået i slutningen af vores bog Active Addictions Anonymous – Det Vilde Liv, når vi leder et AcAdAn møde, fordi vi føler, at dette forslag til mødeform dækker de områder, som vi synes, at vi med fordel kan inkludere i vores møde til glæde for alle.

Vores mødeform inkluderer gruppeoplæsningerne fra begyndelsen af vores bog, og vi finder disse gruppeoplæsninger tilstrækkeligt oplysende til, at vi synes, det er vigtigt at høre dem igen og igen til vores møder, og gruppeoplæsningerne husker os på, at vi lider af addiktion til kronisk utilfredshed, og at denne udspringer fra vores aktive addiktion, der er en sygdom og ikke en moralsk brist, som mange synes at mene.

Gruppeoplæsningerne husker os også på, hvad Active Addictions Anonymous er, og hvad voresformål er som medlemmer.

Når disse gruppeoplæsninger bliver læst ved vores møder, hjælper de os desuden til at introducere AcAdAn Programmet til nykommere, som kommer til deres første AcAdAn møde, og gør det derved lettere for dem at afgøre, om AcAdAn Programmet er noget, som kunne være til hjælp for dem.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg lytte opmærksomt til gruppeoplæsningerne, når de bliver læst ved mødet, eller jeg vil læse dem selv, hvis jeg ikke er i stand til at komme til møde i dag.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

22.  Januar: Frihed fra skyld og skam     

Ved at anvende disse Trin i vores daglige liv, blev vi i stand til at holde vores sti fri af skyld og skam.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 56

I mange situationer fra vores barndom til i dag følte vi os ikke accepteret, når vores måde at være i Verden på var i modstrid med andres opfattelse af det rette, hvad enten det var vores familie eller andre, der fordømte os med ord eller med kropssprog.

Den naturlige impuls for os alle var at justere os i forhold til vores omgivelser for at blive i stand til at overleve, og når det ikke det ikke var muligt for os at justere os, følte vi os skyldige og skammede os over os selv.

I Trin Otte og Ni drog vi alt det frem, vi følte os skyldige og skammede os over, og vi besluttede, hvordan vi ville give genoprejsning til os selv og andre for det, vi havde draget frem, og i Trin Ni gav vi de genoprejsninger, vi havde besluttet os for i Trin Otte.

Ved hjælp af Trin Otte og Ni i vores AcAdAn Program frigjorde vi os fra den skyld og skam, som vi havde båret på fra barndommen til nu, og derefter brugte vi Trin Otte og Ni til at holde vores sti fri fra skyld og skam på daglig basis.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg huske på, at mine følelser af skyld og skam over at være den, jeg er, er de dødeligste gifte for mit åndelige liv, og derfor vil jeg frigøre mig fra disse følelser ved hjælp af Trin Otte og Ni.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

23.  Januar: Fælles visdom

Vi har brug for det kildevæld af fælles visdom, der findes i vores gruppe.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 71

I AcAdAn Fællesskabet mødte vi mange forskellige mennesker med mange forskellige perspektiver på AcAdAns Trin, Traditioner, sponsorskab og møder, så vel som forskellige perspektiver på mennesker i almindelighed og livet, som det er, for et menneske.

Vi lyttede til andres visdom og delte også om vores egen, og lidt efter lidt kom vi til at kende hinanden godt, og derved blev vi bekendt med hinandens stærke og svage sider på samme måde, som vi var bekendt med vores oprindelige familie.

Det gjorde det muligt for os at henvende os til de af vores gruppe medlemmer, der havde fundet en løsning på et problem, som vi kæmpede med for øjeblikket, så vi kunne lære af dem, hvordan vi kunne løse problemet.

På den måde gjorde vi brug af det kildevæld af fælles viden og erfaring, der findes i vores Fællesskab, og det gjorde det lettere for os at leve med tilfredshed, for vi kunne have tiltro til, at vores fælles visdom ville være til vores rådighed, når vi havde brug for den.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg søge løsninger på et af mine problemer i mit AcAdAn Fællesskab enten ved at dele til et AcAdAn møde eller ved at række ud til et andet medlem, som havde fundet en vej ud af det problem, jeg har brug for at løse.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

24.  Januar: Frugten af den rette handling

Vi er kommet til at indse, at den rette handling er den søde frugt selv, hvilket betyder, at de glædesfyldte konsekvenser af vores dyder er tilstrækkelige i sig selv; på samme måde er de smertefulde konsekvenser af vores karakterdefekter tilstrækkelige i sig selv, og begge har deres at give.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 23

IDa vi kom til AcAdAn havde mange af os den idé, at den glæde, vi oplevede, når vi foretog os den rette handling, var en belønning fra vores Højere Magt, fordi vi havde været ´gode´.

På samme måde havde vi den idé, at den smerte, vi oplevede, når vi brugte vores karakterdefekter, var en straf fra vores Højere Magt, fordi vi havde været ´slemme´.

Efter at have arbejdet med Trinene i AcAdAn i et stykke tid, indså vi, at det ikke forholdt sig sådan og dermed blev vi i stand til at tage AcAdAns slogan til hjerte, der siger, at den rette handling er den søde frugt selv.

Således indså vi, at vores smerte over at bruge vores karakterdefekter var ikke en straf fra vores Højere Magt, men en mulighed for os til at vokse i visdom og barmhjertighed ved bruge vores AcAdAn Program til at forvandle smerten til glæde.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg glæde mig over de af mine handlinger, der udsprang fra mine dyder, og som derfor gav mig glæde, og jeg vil bruge mit AcAdAn Program til at komme mig over de af mine handlinger, der udsprang fra mine karakterdefekter, og som derfor bragte mig smerte.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

25.  Januar: Selvhøjtidelighed

Nogle af os brugte en bøn, som dækker de fleste af vores karakterdefekter, og vi brugte denne bøn i vores Syvende Trins arbejde på passende tidspunkter i løbet af dagen, idet vi tænkte eller sagde: “Gud, befri mig fra denne selvhøjtidelige alvor”.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 49

Inden vi kom til AcAdAn havde vi taget vores tanker meget højtideligt, fordi vi vidste inderst inde, at vores Højere Magt ofte brugte vores tænkende sind, vores Ego som klangbund for impulser, som vores tænkende sind, vores Ego oversatte til tanker.

Lidt efter lidt som vores Trinarbejde i AcAdAn skred frem, blev vi klar over, at størstedelen af vores tanker drejede sig om fortiden eller fremtiden, som vi tænkte negativt, positivt eller neutralt om, og de udsprang således ikke fra vores Højere Magt.

Disse negative, positive og neutrale tanker var blot ’historier’, som vi fortalte os selv, og vi kunne ændre disse ’historier’ til vores fordel, når som helst, vi ønskede det, og med dette formål for øje arbejdede vi dagligt med Tiende Trin i AcAdAn.

Derfor var det vigtigt for os, at bruge vores Syvende Trin i løbet af dagen til at befri os selv fra vores selvhøjtidelige alvor ved at bede de forskellig Syvende Trins Bønner til at blive befriet fra smertefulde tanker og finde en tanke, der føltes bedre ved at fortælle os selv en bedre ’historie’.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mine Syvende Trins Bønner hver gang jeg opdager, at en smertefuld tanke om fortiden eller fremtiden dominerer min tankegang.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

26.  Januar: Håbets LilleRing

Når Håbets Lille Ring blev aktiv i os, troede vi på, at vores behov og ønsker ville blive opfyldt, hvis vi arbejdede for det (Tiltro), og at vores Højere Magt ville vise os vejen frem (Oplysning).
Derfor lyttede vi opmærksomt til vores Højere Magts vejledning (Skelneevne), før vi gik frem ad den anviste vej, et skridt ad gangen (Sindsro)

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 35

På mange områder i vores liv havde vi opgivet håbet om, at det, vi ønskede, kunne blive os til del, selvom vi arbejdede for det, og derfor havde vi ofte opgivet endog at begynde på at foretage os det fornødne til at få vores ønsker opfyldt.

Da vi begyndte vores arbejde med Håbets Lille Ring i AcAdAn, indså vi, at Håbets Lille Ring blev sat i vibration i det øjeblik, vi åbnede vores sind fo at have tiltro til, at vi kunne få vores ønsker opfyldt, hvis vi arbejdede for det.

Derfor begyndte vi at samle informationer for at blive mere oplyste om det, der kunne hjælpe os til at nå vores mål, og vi afprøvede nogle af løsningsforslagene, og derved udviklede vi vores skelne-evne.

Lidt efter lidt kom vi vores ønskers mål nærmere, og da vi så virkningen af at anvende Håbets Lille Ring på forskellige områder i vores liv, opnåede vi sindsro omkring opfyldelsen af alle vores ønsker.

Dagens kontemplation
I dag  vil jeg bruge min viden om Håbets Lille Ring til at arbejde på at opfylde mine ønsker.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

27.  Januar: Fattigdom

Vi følte altid at noget manglede i vores liv, og vi troede, at hvis vi bare arbejdede mere, forandrede os nok, tænkte, følte og handlede anderledes eller blev bedre på nogle områder, ville vi blive i stand til at acceptere os selv, som vi er; og hvis andre bare behandlede os bedre, var mere forstående, kærlige og omsorgsfulde, ville vi blive i stand til at acceptere dem og livet, som det er.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 8

Når vi følte, at noget manglede i vores liv, følte vi os fattige, og det kunne få os til at mene, at hvis vi selv gjorde en større indsats for at erhverve os mere på det område, vi ønskede mere på, eller hvis andre bare ville bruge noget af deres tid og nogle af deres penge på at hjælpe os med at få det, vi ønskede, ville vores følelse af fattigdom forsvinde.

I AcAdAn arbejdede vi med Gerrighedens Lille Ring med dens nærighed, grådighed, fattigdom og fråseri og derved opdagede vi, at vores følelse af fattigdom ikke havde noget at gøre med det, vi havde til vores rådighed af personlige kvaliteter og materielle besiddelser eller med den hjælp, andre var villige til give os.

Det havde udelukkende noget med vores holdning til alle de goder og fordele, vi havde til vores rådighed, og det blev endnu tydeligere for os i vores Sjette Trin, da vi lærte at give slip på at bruge Gerrighedens Lille Ring og i stedet begyndte at lære at bruge Troens Lille Ring med dens gavmildhed, tillid, velstand og ansvarlighed.

Da vi begyndte bevidst at bruge gavmildhed ved at tage principperne i Troens Lille Ring til hjerte, opdagede vi, at vores følelse af fattigdom forsvandt for at give plads til en følelse af, at vi var velstående nok til at have noget at dele med andre, og derved fik vi tillid til, at vi både kunne tage ansvar for os selv og andre.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg undersøge, hvordan Gerrighedens Lille Ring påvirker min holdning til mine ressourcer og finde ud af, hvordan jeg bevidst kan vælge at bruge egenskaberne Troens Lille Ring i stedet.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

28.  Januar: Fra Selvcentrering til Gudcentrering

Vi undersøgte, hvordan vores selvkritik havde fremkaldt depression, og hvordan vores selvros havde fremkaldt eufori i os, og hvordan det havde påvirket vores liv fra barndommen til i dag.
Dernæst undersøgte vi, hvordan vores åbensindethed havde bragt hjælp fra uventede kilder, hvordan dette havde givet os kraft til at løse vores problemer, og hvordan dette havde fremkaldt taknemmelighed og glæde i os.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 45

I Trin Fire i vores AcAdAn Program begyndte vi at arbejde med Glædens og Smertens Ringe, som vi opfattede som energifelter, også kaldet arketyper, for at analyse, hvordan vores ophold i disse energifelter havde påvirket os fra vores barndom til vores nutid, både når det var en Glædesring, og når det var en Smertering, vi befandt os i.

Vi opdagede, at når vi befandt os i det energifelt, der kaldes Selvcentreringens Ring, led vi under en konstant bipolar svingning fra depression, der udsprang fra tanker af selvkritisk art, til eufori, der udsprang fra tanker af selvrosende art og tilbage igen, og at denne svingning var smertefuld og fik os til at føle os følelsesmæssigt ustabile.

I AcAdAn brugte vi Gudcentreringens Ring til helbredelse af vores selvcentrerings smerte, for når vi var i Gudcentreringens Ring, åbnede vi vores sind for nye tanker og idéer, og det kunne give os kraften til at løse det problem, vi havde kritiseret os selv for at have, og således opnåede vi en kraft-tilførsel i stedet for at blive deprimerede.

Når vi på denne måde modtog kraften til at løse vores problem, brugte vi glæde og taknemmelige i forhold til den hjælp, vi havde modtaget i stedet for at rose os selv for at have fundet en løsning og blive euforiske, og på den måde forblev vi i glæden fra Gudcentreringens Ring.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge min viden om Glædens og Smertens Ringe i AcAdAn til at give slip, hvis jeg opdager, at jeg befinder mig i smerten fra Selvcentreringens Ring, og dernæst jeg vil gøre mit bedste for at flytte ind i glæden fra Gudscentreringens Ring i stedet.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

29.  Januar: Taknemmelighedsbønnen 
   

Jeg’ versionen:

Gud,
Du ved, hvad dette, Dit barn, har brug for i dag.

‘Vi’ versionen.

Gud,
Du ved, hvad disse, Dine børn, har brug for i dag.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 66

Når vi brugte AcAdAns Taknemmelighedsbøn, vedkendte vi os, at vi ikke nødvendigvis selv var bevidste om, hvad vi havde brug for i løbet af vores dag.

Især havde vi svært ved at forestille os, at vi kunne have brug for sygdom, svaghed, ubehag og smerte, men ikke desto mindre havde vi dog brug for dette.

Vi havde brug for dette, fordi vi havde brug for kontrast for at kunne opnå livets oplevelse, så vi havde behov for en kontrast til sundhed, styrke, velbehag og glæde.

Hvis vi ikke oplevede kontraster, ville vores livsoplevelse være som at se på et hvidt lærred i stedet for et lærred, der rummede alle regnbuens farver, samt det sorte og det hvide.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Taknemmelighedsbønnen til at huske mig selv på, at min Højere Magt ved, hvad jeg har brug for i dag både af smerte og glæde.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

30.  Januar: Gratis princippet

Active Addictions Anonymous er et ikke-kommercielt Fællesskab, og som sådan giver vi vores litteratur videre til enhver, der ønsker at læse den, ved at stille den gratis til rådighed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 78

Byggestenene i vores jordiske liv er penge, tid, energi og interesse, og i almindelighed kan vi bruge vores tid, energi og interesse på at tjene penge, eller vi kan bruge vores penge til at købe andres tid, energi og interesse for vores projekter.

Hvis vi derfor modtager noget fra en fremmed, som vi ikke behøver at betale penge for at få, bliver vi ofte mistænksomme overfor den gratis gave, fordi vi har svært ved at forestille os, at andre giver os denne gave, blot fordi de vil os det godt.

Da formålet med Active Addictions Anonynous er af en åndelig art, ønsker vi ikke at blande verdslige midler ind i vores formål, og derfor ønsker vi ikke at tage betaling i nogen form for at give vores viden videre til enhver, der ønsker den.

I AcAdAn markerer vi, at vi er interesseret i vores medlemmers velbefindende i stedet for i deres materielle situation ved at give alle, der ønsker det, adgang til alt det, vi besidder, uden at forlange penge til gengæld.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge gratisprincippet i AcAdAn til at fremme mit eget velbefindende ved at gøre brug af AcAdAns litteratur, sponsorer, helbredelsespartnere og møder, og jeg vil bidrage til andre menneskers velbefindende ved gratis at give budskabet om AcAdAn videre til dem, der ønsker at vide mere om det.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

31.  Januar: At dele i AcAdAn møder

I AcAdAn møder deler hvert enkelt medlem, hvor langt han eller hun er kommet i dette arbejde ved hjælp af AcAdAn Programmet.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 76

Uanset hvem vi var, og hvad vores position i samfundet var, bestod vores arbejde i AcAdAn i at arbejde med at komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed, så vi kunne komme til at leve et liv i en tilstand af tilfredshed.

Til møder i AcAdAn delte vi om, hvordan vi arbejdede på at give slip på vores addiktion til kronisk utilfredshed, og vi valgte ofte at fortælle, hvordan vi havde befriet os fra at bruge vores addiktion til kronisk utilfredshed i en konkret situation.

Ved at dele vores fremskridt og vores problemer med at give slip i vores addiktion til kronisk utilfredshed, fik vi fastslået for os selv, at vi havde gjort mange fremskridt, selvom der kunne være områder, hvor vi stadigt ikke havde givet slip.

Samtidigt kunne vores opdagelser om, hvordan vi bedst kunne give slip i at bruge vores addiktion til kronisk utilfredshed i konkrete situationer hjælpe og inspirere andre til at give slip i deres addiktion til kronisk utilfredshed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg dele i et AcAdAn møde, hvordan jeg har givet slip i min addiktion til min addiktion til kronisk utilfredshe på et konkret område, og jeg vil også søge inspiration fra det andre har at dele om, hvordan de har frigjort sig fra at bruge deres addiktion til kronisk utilfredshed på et bestemt område.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

 FEBRUAR  

01. Februar Nye perspektiver  
 
02. Februar Tjeneste
 
03. Februar  Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring
04. Februar Sindsrobønnen
 
05. Februar  At skabemanifestere en Gruppesamvittighed
 
06. Februar  Tradition Et til Fire
 
07. Februar Udspringet af vores addiktion til kronisk utilfredshed
 
08. Februar Medlemskab af AcAdAn
 
09. Februar Tradition Fire
 
10. Februar  Fra vores addiktion til kronisk utilfredshed til tilfredshed
 
11. Februar Emotionel Smerte og Glæde
 
12. Februar Skyld
 
13. Februar  At give slip i utilfredshed
 
14. Februar  Vækst
 
15. Februar  Bøn og meditation
 
16. Februar Bevidsthedsudvidelse
 
17. Februar At give det videre
 
18. Februar Accept af sorgprocessen
 
19. Februar Overgivelse
 
20. Februar Medafhængighedens offer-rolle
 
21. Februar Fremskridt frem for perfektion
 
22. Februar Bevidst kontakt med en Højere Magt
 
23. Februar Tilgivelse
 
24. Februar Ærlighed
 
25. Februar Nykommeren
 
26. Februar Menneskelighed/fejlbarlighed
 
27. Februar Villig til forvandling
 
28. Februar Trin Fem til Otte
 
29. Februar Skyld og skam
 
 


01.  Februar: Nye perspektiver

BARE FOR I DAG vil jeg gennem AcAdAn prøve på at få et bedre perspektiv på mig selv og mit liv.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 13

Da vi begyndte at arbejde med vores Active Addictions Anonymous Program, opdagede vi mange muligheder for at få de nye perspektiver på os selv, vores liv, andre og Verden som helhed, som vi behøvede for at gøre det muligt for os at komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed og dermed komme til at leve et liv i en tilstand af tilfredshed.

Vi havde vores fire bøger Active Addictions Anonymous – Det Vilde Liv, Én Sponsors forslag til at arbejde med Programmet i Active Addictions Anonymous, Daglige kontemplationer for medlemmer af Active Addictions Anonymous samt Sjette Trins analyser for medlemmer af Active Addictions Anonymous, og fra dem kunne vi finde mange nye perspektiver på os selv, livet, andre og Verden som helhed.

De fire bøger rummer en detaljeret beskrivelse af vores Program hver på sin måde, og de gjorde det muligt for os at blive inspireret i vores helbredelse på daglig basis, for når vi læste disse bøger eller brugte dem som opslagsværker, genkendte vi vores egne tanker og følelser i mange af disse beskrivelser og opdagede også nye tanker, der kunne give os næring i vores helbredelse.

Desuden havde vi vores møder, hvor vi mødtes med ligesindede, lyttede til gruppeoplæsninger og fortalte andre om vores helbredelsesproces og modtog inspiration fra andres helbredelsesproces, og vi havde sponsorskaber eller/og helbredelsespartnerskaber, hvor vi var sammen to og to om at hjælpe hinanden med at få mest muligt ud af vores medlemskab af Active Addictions Anonymous

Dagens kontemplation
I dag vil jeg vælge at bruge mit medlemskab af AcAdAn til at få et bedre perspektiv på mig selv og mit liv.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

02.  Februar: Tjeneste 

Enhver af os tjener gruppen ved at være en del af vores møder.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 72

Til at begynde med, da vi var nykommere i Active Addictions Anonymous, troede mange af os, at det kun var at tjene AcAdAn, hvis vi enten var mødeleder, kasserer, kaffemand/dame, Område Service respæsentant, eller hvis vi havde påtaget os en post i OSK, men senere forstod vi, at vi også tjente AcAdAn, når vi deltog i et møde.

Ved at deltage i et møde tjente vi ikke alene os selv, men også andre og AcAdAn som helhed, fordi vi tjente os selv ved at lytte opmærksomt til vores gruppeoplæsninger og det, andre havde at fortælle, og vi tjente andre ved at give dem mulighed for at lade sig inspirere, når vi fortalte om vores egen helbredelsesproces.

Når vi fortalte om vores  helbredelsesproces fik vi også mulighed for at dele om vores succéer og fejlslag i vores Trinarbejde, og vi fik desuden lejlighed til at lette vores hjerte for forskellige problemer, som vi søgte en løsning på ved hjælp af Fællesskabet, og på den måde kunne vi gøre brug af den fælles visdom, som vores Fællesskab rummer.

Ved at deltage i Active Addictions Anonymous møder på denne måde kunne vi således tjene både os selv og andre, og det var derfor, at vi både fejrede medlemmers mødedeltagelse og medlemmers afslutning af arbejdet med et Trin i begyndelsen af vores møder, fordi vi som mødedeltagere er en del af Fællesskabets livskraft.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg deltage i et AcAdAn møde og dermed tjene både mig selv, andre, Active Addictions Anonymous og Verden som helhed.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

03.  Februar: Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring

Vi så også på, hvordan vi kunne bevæge os fra smerten i vores Medafhængighed til glæden i vores Følelsesmæssige Ædruelighed ved at se på, hvordan vi kunne bevæge os fra egenskaberne i Medafhængighedens Ring til de tilsvarende egenskaber i den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 43

I stedet for at forblive i frelserrollen i Medafhængighedens Ring og dermed forsøge at frelse en anden fra hans/hendes livs smerter, gik vi ind i den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring, og dermed frigjorde vi os fra hans/hendes problem, hvad enten det var materielt, fysisk, tid og rum mæssig, følelsesmæssig, mentalt, socialt eller åndeligt ved at forholde os ikke-tilknyttet til hans/hendes problem uden, at vi dog gav slip i vores kærlighed til, omsorg for, medfølelse med og barmhjertighed overfor ham/hende.

Dermed frigjorde vi os fra den idé, at det var vores opgave at løse hans/hendes problem, som var givet til ham/hende af hans/hendes Højere Magt, og i stedet gav vi ham/hende tid og plads til at lære det nødvendige fra sit livs smerter på samme måde, som vi selv lærte fra vores livs smerter, og i stedet for at krænke den anden ved at mene eller sige, at han/hun ikke burde have disse smerter, respekterede vi, at smerte var en af livets største læremestre, og at han/hun havde lige så meget ret til sine smerter, og den visdom de medførte, som vi havde ret til vores.

I stedet for at føle os som et offer for ham/hende, hvis vi havde valgt at vise interesse og havde brugt tid og kræfter på at lette hans/hendes eksistentielle smerter uden at opnå det for slet ikke at tale om at befri ham/hende fra dem, valgte vi at acceptere, at det ikke altid var os givet at lette andres eksistentielle smerter, selvom vi havde fundet en løsning på et lignende problem, fordi hans/hendes Højere Magt muligvis havde en anden plan for ham/hende.

I stedet for at forføre os selv og den anden til at tro på, at vi var i stand til altid at frelse os selv og andre fra livets smerter, indrømmede vi, at smerte var en del af livet, som ingen kunne undgå, og måske kunne vi endog foreslå en vej ud af smerten, som vi selv havde fundet uden at tænke noget om det, hvis vores vej ud af en given smerte ikke samtidigt var hans/hendes vej ud af smerten.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at flytte mig ind i glæden i den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring i en situation, hvis jeg opdager, at smerten i Medafhængighedens Ring har overtaget min tænkning.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

04.  Februar: Sindsrobønnen
 


Jeg’ versionen:

Gud,
giv mig sindsro
til at acceptere det,
jeg ikke kan ændre,
mod til at ændre det, jeg kan
og visdom til at se forskellen.

Vi’ versionen:

Gud,
giv os sindsro
til at acceptere det,
vi ikke kan ændre,
mod til at ændre det, vi kan
og visdom til at se forskellen.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 67      

.For os indebar sindsro, at vi kunne se på en situation fra vores neutrale punkt, fordi vi ikke havde et ønske om et bestemt resultat, når vi befandt os i vores neutrale punkt, og vi brugte Sindsrobønnen til at huske os selv på, at Virkeligheden er, som den er, hvad enten vi accepterede den med ro i sindet eller ej.

Sindsrobønnen hjalp os til at indse, at ligegyldigt hvor vrede vi blev over, at det regnede, når vi ville ud at gå en tur, så regnede det dog stadigt, og det ønskede vi at lære at acceptere med sindsro, fordi oprør mod en Virkelighed, der allerede var en kendsgerning, var smertefuld og nytteløs.

Mange situationer, som vi ville foretrække, var anderledes, kunne vi dog ændre, så de blev mere i overensstemmelse med vores ønsker, og dette brugte vi også Sindsrobønnen til at huske os selv på, for vi ønskede ikke at være passive tilskuere på de områder, der kaldte på en indsats fra vores side for at kunne få vores ønsker opfyldt.

Desuden huskede vi os selv på, at vi havde brug for at undersøge, om vi befandt os i en situation, vi ikke kunne ændre eller i en situation, vi kunne ændre, og hvis det viste sig, at det var en situation, vi kunne ændre, ønskede vi at udvise det mod, der skulle til for at gøre det muligt for os at skabemanifestere frivillig forandring.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg praktisere Sindsrobønnen ved at acceptere det, jeg ikke kan ændre og opbyde modet til at ændre det, jeg kan, for at få mine ønsker opfyldt samt at bruge min visdom til at se forskellen.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

05.  Februar: At skabemanifestere en Gruppesamvittighed

Active Addictions Anonymous er et Fællesskab, der styres af vores Gruppesamvittighed, og Gruppesamvittighed kommer til udtryk, når hvert enkelt medlems stemme bliver hørt og taget i betragtning, inden gruppen tager en beslutning.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 81

Når vi indgik i et Fællesskab med andre, hvad enten Fællesskabet var Active Addictions Anonymous, et sponsorskab, et parforhold eller andre Fællesskaber, ønskede vi, at vores synspunkt blev hørt og taget i betragtning, og vi vidste, at andre ønskede det samme, både når der skulle tages en beslutning, og når vi blot ønskede at udveksle tanker og følelser med hinanden.

For at opfylde dette ønske skabtemanifesterede vi en Gruppesamvittighed i hvert enkelt af vores Fællesskaber, og det gjorde vi først og fremmest ved at sikre os, at hvert enkelt medlem fik tid og plads til at udtrykke sig om emnet, der var på bane, og at hvert enkelt medlems tanker og ønsker blev taget i betragtning, før vi i fællesskab tog en beslutning om et handlingsforløb, hvis handling var påkrævet.

I AcAdAn kunne der være mange perspektiver, der skulle høres og tages i betragtning, og derfor kunne vi beslutte, at hvert enkelt medlem havde én stemme, og det indebar, at når hvert medlem havde talt én gang om sit perspektiv på emnet og sit ønske om handling, gik gruppen over til at tage en beslutning, selvom nogle måske mente, at de lettere kunne få deres ønsker opfyldt, hvis de fik lov at tale mere end én gang.

I vores parforholds Fællesskab kunne vi benytte os af forskellige idéer som for eksempel at afsætte forskellige tidsbegrænsninger for hver partners taletid, der gav begge parter den tid og plads, de havde brug for, til at udtrykke sig om deres perspektiver på en givent emne, men kun fantasien sætter grænser for, hvordan vi kunne vælge at udforme vores Gruppesamvittighed i hvert af vores Fællesskaber.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg ærligt give udtryk for mine tanker og følelser overfor de andre medlemmer i de Fællesskaber, jeg indgår i, og jeg vil lytte opmærksomt og respektfuldt til det, andre har at dele om deres tanker og følelser.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

06.  Februar: Tradition Et til Fire

1: Vores fælles velfærd bør komme først; vores personlige helbredelse afhænger af vores gruppes enhed, og gruppens overlevelse afhænger af hvert individuelt medlems følelse af at tilhøre gruppen.
2: For vores gruppe-formål er der kun én endelig autoritet, en kærlig Højere Magt, sådan som den Magt kommer til udtryk gennem vores Gruppesamvittighed. Vores ledere er betroede tjenere; de bestemmer ikke.
3: Det eneste fornødne for medlemskab af Active Addictions Anonymous er et ønske om at holde op med at bruge utilfredshed.
4: Enhver AcAdAn gruppe er selvbestemmende undtagen i sager, der påvirker AcAdAn som helhed; på samme måde har ethvert medlem af gruppen retten til at være selvbestemmende undtagen i sager, der påvirker gruppen eller AcAdAn som helhed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 11

Nogen tid efter, at vi blev medlemmer af Active Addictions Anonymous, begynder vi at få øje på Traditionerne og dermed det grundlag, som vores Fællesskab er bygget på.

Ved at tage Traditionerne i betragtning i vores forhold til vores hjemmegruppe og til AcAdAn som helhed, opdager vi, at vi også kan bruge Traditionerne i vores forhold til andre grupper og i forhold til Verden som helhed.

Traditionerne henleder vores opmærksomhed på, at det er vigtigt, at både vi og de andre medlemmer i vores gruppe trives, hvis vi ønsker at opnå de resultater, som vi indgik i hver enkelt gruppe for at opnå, og dette bliver kun muligt, hvis vi sætter gruppens velfærd først, når vi deltager i den.

Vi sætter gruppens velfærd først ved at lytte opmærksomt og respektfuldt til hvert enkelt medlems tanker, følelser, handlinger og ønsker og dernæst indarbejder dem som en del af løsningen på det emne, der er under overvejelse.

Dette kalder vi at overgive os til Gruppesamvittigheden, som er den universelle og upersonlige samvittighedens stemme, der kommer til udtryk, når alle medlemmer har bidraget til emnet, der er på tale, ved at udtrykke deres tanker, følelser og ønsker om det, og vores Traditioner lærer os, at når vi overgiver os til Gruppesamvittigheden overgiver vi os til en kærlig Højere Magt på gruppeplan.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg overgive mig til Gruppesamvittigheden i alle de grupper, jeg bliver en del af i løbet af min dag, hvad enten gruppen består af to personer eller to hundrede.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

07.  Februar: Udspringet til vores addiktion til kronisk utilfredshed 

Vi følte os addiktede til kronisk utilfredshed med os selv, andre, livet og Verden som helhed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 8

I Active Addictions Anonymous har vi ingen ledere; vi har betroede tjenere, der er medlemmer, som har påtaget sig at tjene Fællesskabet på forskellig måde.

Medlemmerne kan tjene Fællesskabet ved at komme til møder og dele deres erfaringer, de kan påtage sig at være mødeledere, kasserere, kaffepersoner eller gruppe service repræsentanter.

Da vi ingen ledere har, havde vi ikke brug for at henvende os til nogen for at søge om medlemskab, så vi var medlemmer, hvis vi sagde, at vi var det.

Det var kun os selv, der vidste, om vi havde et ønske om at opgive vores addiktion til kronisk utilfredshed, og dette er den eneste forudsætning for medlemsskab.

Dagens kontemplation

I dag vil jeg gøre brug det, AcAdAn har at tilbyde mig, hvis jeg endnu en gang er nået frem til at vedkende mig, at jeg har brug for hjælp til at komme mig over min addiktion til at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

08.  Februar: Medlemskab af AcAdAn

Du er medlem, hvis du siger, at du er det.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 86

I Active Addictions Anonymous har vi ingen ledere, men betroede tjenere.

Betroede tjenere er medlemmer, der har påtaget sig at tjene Fællesskabet på forskellig måde som for eksempel at være mødeledere, kasserere og lignende, og der er således ingen ledere, man har brug for at henvende sig til for at søge om medlemsskab.

Kun det enkelte menneske selv ved, om han/hun har et ønske om at opgive sin addiktion til kronisk utilfredshed, og dette er den eneste forudsætning for medlemsskab.

Hvis det enkelte menneske er nået frem til dette ønske og har brug for hjælp og støtte fra Fællesskabet i AcAdAn til at opnå sit mål, kan han/hun sige til sig selv, at han/hun nu er medlem af AcAdAn, og så er det sådan.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg sige til mig selv, at jeg er medlem af Fællesskabet i Active Addictions Anonymous, og jeg vil gøre brug det, AcAdAn har at tilbyde mig.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

09.  Februar: Tradition Fire

Princippet i Fjerde Tradition er Sindsro. Slogan: At mødes og skilles og mødes igen er livets betingelse for alle skabningermanifestationer.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 85

Den frit flydende Ånd findes som den styrende energi lige under den sprøde overflade bag enhver form, hvad enten den pågældende form er Jordisk og dermed fra mineralriget, planteriget, dyreriget eller menneskeriget eller den pågældende form er en rum-tid form, en emotionel form, en tankeform eller et socialt samspils form.

Når vi samspillede med andre, var det således i Virkeligheden altid Ånden bag formen, vi samspillede med, og det havde fået åndelige lærere gennem tiderne til at kalde alle manifesterede former for en illusion, da enhver form er krystalliseret Ånd, med en frit flydende Ånd, som den styrende energi.

Somme tider følte vi en særlig tilknytning til et eller flere mennesker, der opfyldte forskellige behov for os, og vi kunne kan være bange for at miste disse mennesker til sygdom eller død, fordi vi glemte, at det sande Selv i enhver form var Ånden, og Ånden kunne aldrig mistes.

Hvis vi skiltes fra et menneske, som havde opfyldt et behov for os, ville vi igen møde dette menneske, muligvis i den samme form, muligvis i en ny form, men vi ville altid mødes igen, ligegyldigt hvor mange gange vi tilsyneladende skiltes, fordi vi grundlæggende var Ét Væsen, som mange valgte at kalde Gud, og Gud kan aldrig mistes.

Dagens kontemplation
 I dag vil jeg huske på, at det er Ånden bag formen, der kommer for at møde mig i alle de former jeg møder.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

10.  Februar: Fra vores addiktion til kronisk utilfredshed til tilfredshed     

Hvis du bliver opslugt af en tanke, der udspringer fra din addiktion til at bruge din addiktion til kronisk utilfredshed, så sæt dig selv på et ”fem minutter ad gangen” grundlag for at afholde dig fra at tage din addiktion til at bruge din addiktion til kronisk utilfredshed i brug.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 12

Før vi kom til Active Addictions Anonymous troede mange af os, at vi kunne få kontrol over vores utilfredshed, hvis vi kun brugte den lejlighedsvis som drivkraft til forandring, men da vi kom til AcAdAn opdagede vi, at det ikke forholdt sig således.

Vi blev opmærksom på, at vores addiktion til kronisk utilfredshed ville tage magten fra os, hvis vi brugte utilfredshed på nogen måde, så vi måtte afholde os fra at bruge utilfredshed for at kunne befri os fra vores addiktion.

Selvom vi var bange for, at al drivkraft til at forbedre os selv og vores liv ville gå i opløsning, hvis vi holdt op med at bruge utilfredshed, valgte vi alligevel at prøve på at give slip i vores utilfredshed, om nødvendigt fem minutter ad gangen

Derved opdagede vi lidt efter lidt, at der altid var plads til forbedringer på alle områder af vores liv uden, at vi behøvede at være utilfredse af den grund, og dermed blev vores liv en spændende opdagelsesrejse i konstant forbedring af os selv og vores liv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge tilfredshed med mig selv, mit liv, andre og Verden som helhed – om nødvendigt, fem minutter ad gangen.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

11.  Februar: Emotionel Smerte og Glæde

Gradvist, som vi undersøgte den Store Ring af Smerte og den Store Ring af Glæde, forstod vi, at disse ringe blev kaldt ved disse navne, fordi vores karakterdefekter bragte os smerte og vores dyder bragte og glæde.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 31

I AcAdAn ser vi på forskellige tankemønstre som energiformer, og disse energiformers udstrømning ser vi på som vores emotionelle følelser.

Gennem vores erfaringer med vores arbejde med vores AcAdAn Program, opdagede vi, at nogle energimønstre bragte os emotionel smerte, og andre bragte os emotionel glæde.

I AcAdAn undersøgte vi vores personlige anvendelse af disse mønstre ved hjælp af Smertens og Glædens Ringe, og dermed blev vi bevidste om, hvor vi befandt os i vores psykologiske landskab.

Lidt efter lidt som vores skelneevne udviklede sig, opdagede vi, at vi kunne flytte os fra Smertens Ringe til Glædens Ringe i mange situationer, og dermed blev vi mere tilfredse.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at arbejde med at flytte mig fra Smertens Ringe til Glædens Ringe.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

12.  Februar: Skyld

I nogle tilfælde mente vi, at den, vi havde brug for at give genoprejsning, også havde skadet os eller havde været årsagen til, at situationen opstod, men i dette arbejde beskæftigede vi os kun med vores egen følelse af skyld, og ikke med andres skyld eller mangel på skyld.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 56

I vores Ottende Trin i Active Addictions Anonymous undersøgte vi de områder, vi følte os skyldige over fra vores barndom til i dag med henblik på at bruge dette i vores Niende Trin.

Vores Niende Trin brugte vi til at give os selv og andre genoprejsning for vores fejl og således rensede vi vores bevidsthed fra skyld, der er den dødeligste gift for vores åndelige liv.

Somme tider havde vi modvilje mod at give genoprejsning til en anden, fordi vi mente, at den anden skabtemanifesterede situationen, så vi mente, at vi havde brug for genoprejsning fra den andens side først.

I vores Ottende og Niende Trin beskæftigede vi os imidlertid udelukkende med at rense vores egen bevidsthed fra skyld, og derfor beskæftigede vi os ikke med andres skyld.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg fokusere på, hvordan jeg kan befri mit sind for skyld uden at lægge mig selv hindringer i vejen ved at forlange, at andre først skal give mig genoprejsning for de fejl, de har begået mod mig.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

13.  Februar: At give slip i utilfredshed

Programmet i AcAdAn er et Program til fuldstændig afholdenhed fra at bruge addiktion til kronisk utilfredshed på os selv, andre, livet og Verden som helhed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 7

For mange af os var det blevet en vane at bruge utilfredshed på ethvert område, som vi ønskede at forbedre, hvad enten det drejede sig om vores materielle besiddelser, vores fysiske krop, vores livsrum, vores tid, vores emotionelle følelser, vores tanker, vores sociale liv eller vores åndelige liv.

Indtil vi kom til Active Addictions Anonymous, var det ikke faldet os ind at undersøge, hvordan vores utilfredshed påvirkede os, vores forhold til andre, vores liv og Verden som helhed, eller vi brugte utilfredshed dagligt, mange gange om dagen, og at vores utilfredshed dermed var blevet kronisk.

Det var heller ikke faldet os ind, at vi var addiktede til kronisk utilfredshed, og det betød, at vi var besat af utilfredses tanker, der blev fulgt af tvangshandlinger, og da vi begyndte at undersøge sagen, opdagede vi, at vores utilfredshed oven i købet ikke gav os de resultater, vi havde forestillet os.

Når vi brugte vores addiktion til kronisk utilfredshed, blev vi tværtimod syge på sjæl og legeme på grund af vores brug af den, og som et resultat af denne opdagelse, blev vi villige til at give slip i vores anvendelse af utilfredshed under alle omstændigheder, uanset hvad de var, ved hjælp af vores AcAdAn Program.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give slip i min addiktion til at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed ved at flytte mit fokus til tilfredsstillende elementer i den situation, jeg er utilfreds med, eller hvis jeg bliver opmærksom på, at utilfredshed er dukket op i mine tanker.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

14.  Februar: Vækst

Nogle af os var vrede over vores egen og andres uvidenhed, indtil vi indså, at ligegyldigt hvor kloge vi er i dag, vil vi altid vare klogere i morgen.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 19

Mange af os havde store problemer med at indrømme vores menneskelige uvidenhed, fordi vi ofte havde oplevet, at andre hånede eller latterliggjorde os, hvis de vidste noget, som vi ikke vidste, og vi havde også oplevet, at vores uvidenhed blev opfattet som dumhed, hvis vi var uvidende om noget, vores sociale kreds opfattede som almen viden.

Vores mest smertefulde oplevelser angående vores uvidenhed fandt sted, når andre opfattede os som onde, så de derfor mente, at vi var ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige, hvis vi var uvidende, hvordan vi kunne tage os af os selv eller andre på en kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig måde på et eller flere områder.

Af alle disse og mange andre grunde forsøgte vi at skjule vores uvidenhed ved at have en mening om alt muligt mellem himmel og jord, hvad enten vi vidste noget om emnet eller ej, men efter vi kom til AcAdAn og indså, at vi ikke kunne undslippe vores uvidenhed på nogen mulig måde, blev vi omsider i stand til at acceptere den.

Efterhånden indså vi derefter, at vores uvidenhed havde sine fordele, for vores uvidenhed gjorde det muligt for os at opdage nye ting om alting på daglig basis uden at behøve at lade som om, at vi allerede vidste det hele, og dermed blev vi mere levende og vores Virkelighed blev mere livagtig og interessant.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg endog acceptere min uvidenhed på de områder, jeg har størst kendskab til, og på den måde vil jeg åbne mit sind for ny viden, ny inspiration og ny vækst på alle områder.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

15.  Februar: Bøn og meditation

Nogle opfattede vores henvendelse til vores Højere Magt som bøn, og vores Højere Magts svar som meditation.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 59

IElvte Trin i vores AcAdAn Program udvidede vi vores bevidste kontakt med vores udvalgte Højere Magt ved hjælp af bøn og meditation, og de fleste af os valgte at bruge bønnerne fra vores Elvte Trin til dette formål, især Tovejsbønnen.

Allerede i Trin To valgte vi en Højere Magt, i Trin Tre arbejdede vi på at overgive os til vores Højere Magts kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt, og i Trin Syv begyndte vi vores samarbejde med vores Højere Magt.

Vores udvalgte Højere Magt brugte ofte vores tænkende sind, vores Ego som klangbund for at give os den vejledning, vi søgte, og vores tænkende sind, vores Ego oversatte vores Højere Magts impulser til tanker, som vi kunne forstå.

Det kunne være svært for mange af os at skelne vores tænkende sinds, vores Egos stemme fra vores Højere Magts stemme, men når vi brugte Tovejsbønnen, blev vi bedre og bedre til at skelne vores Højere Magts impulser fra vores tænkende sinds, vores Egos impulser. 

Dagens kontemplation
I dag vil jeg udvide min bevidste kontakt med min Højere Magt ved hjælp af Tovejsbønnen fra Trin Elleve.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

16.  Februar: Bevidsthedsudvidelse 

Princippet i Elvte Trin er bevidsthedsudvidelse. Slogan: Gud, Din Vilje ske.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 69

Lidt efter lidt, som vi udvidede vores bevidste kontakt med vores Højere Magt i Trin Elleve i vores AcAdAn Program, blev det lettere for os at være nærværende i vores liv fra øjeblik til øjeblik, hvad enten vi oplevede glæde eller smerte.

Da vi vænnede os til at tage vores Elvte Trins forslag til hjerte om at praktisere Bestandig Erindring, blev vi mere og mere bevidste om vores Højere Magts kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt bag alle vores smerter.

Efterhånden, som vores skelne-evne udviklede sig, blev det lettere og lettere for os at give slip i vores egenvilje, der var det, vi syntes, der burde ske i løbet af vores dag i stedet for det som rent faktisk skete.

I stedet overgav vi os fra øjeblik til øjeblik til vores Højere Magts vilje for os, som var det, der rent faktisk skete, hvad enten det var det behageligt gode eller det ubehageligt gode, der fandt sted i Det Nuværende Øjebliks Lyksalige Strøm.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg overgive mig til min dag, som den ER, i bevidstheden om min Højere Magts kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt for mig både med hensyn til det behageligt gode og til det ubehageligt gode.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

17.  Februar: At give det videre

Hvis nogen udenfor Fællesskabet udtrykte et ønske om at høre, hvad vi beskæftigede os med, fortalte vi gerne om vores erfaringer med AcAdAn Programmet, og derved bragte vi AcAdAns budskab videre til dem.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 68

I Programmet i Active Addictions Anonymous arbejdede vi med vores dybeste og mest skræmmende eksistentielle lidelser; vores frygt for og vores utilfredshed med vores menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed.

Vores addiktion til kronisk utilfredshed, der var resultatet af vores manglende accept af vores menneskelighed, havde medført store lidelser både for os selv, vores liv, andre og Verden som helhed, inden vi kom til Active Addictions Anonymous.

Da vi begyndte at opnå helbredelse for disse lidelser ved hjælp af AcAdAn Programmet og dermed at se de fordele, som dette indebar, ønskede vi, at vores opdagelser også skulle komme andre og Verden som helhed til gode.

Hvis andre udtrykte et ønske om at høre om det, fortalte vi dem gerne, hvad det havde betydet for os at blive befriet fra vores addiktion til kronisk utilfredshed, og på den måde gav vi vores bidrag til at lette den lidende menneskeheds smerter.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give mine opdagelser og erfaringer fra mit arbejde med mit AcAdAn Program videre i et møde eller til andre, der ikke er medlemmer af AcAdAn, men som udtrykker et ønske om at høre om det.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

18.  Februar: Accept af sorgprocessen

I tidens løb efter bevidst at have gået igennem sorgprocessen nogle få gange, blev vi mere accepterende og tålmodige både med os selv og andre, hvad enten det var vores egen sorg over at have mistet en elsket person, eller når vi havde at gøre med et barn, der lige havde mistet sit yndlingslegetøj.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 38

Sorgprocessen består i fem stadier, der kommer til udtryk i forskellig rækkefølge som benægtelse, vrede, forhandling, græmmelse og accept, og den kunne komme til udtryk i vores hverdag, når ting og situationer ikke fandt sted, som vi syntes, at de skulle, og processen kunne vare fra få minutter til måneder eller år.

Sædvanligvis bestod vores daglige sorgprocesser i, at vi græmmede os over, at vi selv eller andre ikke levede op til vores ønsker, og de lange sorgprocesser bestod også sædvanligvis i, at vi gjorde oprør mod Virkeligheden, fordi vi havde svært ved at acceptere vores egen eller andres begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed

Efterhånden, som vi bevidst observerede os selv gå igennem sorgprocessen flere gange, blev vi mere og mere rolige, selvom vi måske var midt i en sorgprocess, fordi det stod os klart, at processen havde en begyndelse, et højdepunkt og en afslutning, og derfor ikke varede evigt, selvom det til tider kunne forekomme os sådan.

Bevidst at gennemleve en sorgproces som foreslået i vores Active Addictions Anonymous Program indebar, at vi rent faktisk kom ud på den anden side af sorgprocessen med accept og en større viden om vores eksistens som et begrænset, uvidende, magtesløst og dødeligt/foranderligt menneske.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg acceptere mine sorgprocesser med sindsro, fordi jeg ved, at jeg kommer ud på den anden side af dem som et visere og mere medfølende menneske.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

19.  Februar: Overgivelse

Ligegyldigt, hvordan vi valgte at se på vores Højere Magt, havde vi brug for at overgive vores vilje og vores liv til vores udvalgte Højere Magts omsorg i Trin Tre, fordi vi selv alene var magtesløse over vores addiktion til kronisk utilfredshed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 26

I Trin Et havde det været svært for de fleste af os at komme ansigt til ansigt med, hvordan det gjorde vores liv uhåndterligt, at vi var addiktede til kronisk utilfredshed med vores menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed.

Derfor var det en stor lettelse for os at komme til Trin To, hvor vi kom til at tro på, at en Magt, større end os selv kunne hjælpe os med at komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed.

Efter at have udviklet troen i Trin To på, at en Magt større end os, kunne hjælpe os, fik vi tillid til, at vi kunne overgive vores vilje, vores liv og dermed vores addiktion til kronisk utilfredshed til omsorgen fra vores udvalgte Højere Magt i Trin Tre.

Således blev det muligt for os at give slip i vores kamp med vores addiktion til kronisk utilfredshed for i stedet lade os føre til tilfredshed med os selv og derved med vores liv, andre og Verden som helhed ved hjælp af resten af Trinene fra Trin Fire til Tolv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg lade mig føre til tilfredshed med mig selv, mit liv, andre og Verden som helhed ved at overgive mig til Programmet i Active Addictions Anonymous.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

20.  Februar: Medafhænigighedens offer-rolle   

Når andre forsømte at give os den ros, vi søgte fra dem, følte vi os som ofre, og dette fremkaldte en tilstand i os af vrede imod og respektløshed overfor andre, da følelsen af at være et offer ledsages af fjendtlige følelser.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 30

Da vi kom til Active Addictions Anonymous og begyndte at undersøge vores addiktion til kronisk utilfredshed, opdagede vi, at mange af os havde følt, at der var noget galt med os på grund af den kritik, vi var blevet udsat for fra vores barndom til nu.

I vores ønske om at være, som vi troede, vi burde være, forsøgte vi at behage andre, og vi opfattede det som et tegn på, at det var lykkedes os, hvis andre roste os, så vi blev addiktede til ros, og dermed begyndte vi at gøre noget udelukkende for at få ros.

Hvis andre undlod at rose os, følte vi os som ofre og blev vrede på dem, fordi vi havde brugt vores ressourcer, vores penge, tid, energi og interesse på deres velbefindende i stedet for på vores eget uden, at de roste os og dermed gav os vores modgift mod kritik.

Lidt efter lidt opdagede vi imidlertid, at vi havde forført os selv og andre ved at forestille os, at det var vores opgave at frelse dem fra at løse deres egne opgaver, og vi fandt også ud af, at det var vores opgave at bruge vores ressourcer på løse vores egne opgaver.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde på at flytte mig fra min offer-rolle ved at flytte mig fra Medafhængighedens Ring til den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

21.  Februar: Fremskridt frem for perfektion 

På den måde blev vi klar over, at vi ville blive ved med at begå fejl, og vi ville blive ved med at have brug for vores Program, og vi ville stadigt have brug for vejledning, hjælp og trøst fra alt og alle omkring os for at få kraft til at finde løsninger og bevæge os videre i stedet for at sidde fast i forskellige dysfunktionelle mønstre.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 50

Da vi begyndte at arbejde med Programmet i AcAdAn, håbede nogle af os, at vi kunne nå perfektion på alle områder af vores liv ved hjælp af Programmet, indtil vi indså, at vi stadig begik fejl og stadig havde brug for støtte og vejledning fra andre, ligegyldigt hvor langt vi var kommet i Programmet.

Først blev vi nedslåede over den kendsgerning, at der altid var plads til forbedringer af vores velbefindende enten materielt. fysiskt, tid og rum mæssigt, følelsesmæssigt, tankemæssigt, socialt eller åndeligt, men så indså vi, at det netop var denne kendsgerning, der gjorde vores liv interessant.

Når vi mente, at vi ikke kunne forbedre et projekt yderigere, var vi ganske vist færdige med at bearbejde dette projekt, men det betød dog ikke, at vi kunne læne os tilbage og ikke blive udsat for flere udfordringer eller nye projekter, som vi havde brug for at arbejde på i vores liv.

Livet ville præsentere os for et nyt projekt, som kunne udfylde den tomme plads, som det afsluttede projekt havde efterladt, og på den måde fortsatte vi med at udvikle vores talenter på mange forskellige område uden, at vi nogensinde nåede et punkt, hvor vores talenter ikke kunne udvikles yderligere på et eller andet område, og derved indså vi, at der altid var plads til forbedringer i vores liv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg glæde mig over mine fremskridt i de mange små ting, som jeg forbedrede i mit liv i dag, og jeg vil taknemmeligt tænke på al den hjælp og vejledning, jeg har modtaget, som gjorde disse små fremskidt mulige.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

22.  Februar: Bevidst kontakt med en Højere Magt 

Det vigtigste var, at det virkede for os at samspille med vores Højere Magt.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 64

Det gik op for os, da vi nåede til Trin Elleve, at vi nu skulle til at videreudvikle vores arbejde fra Trin To, Tre og Syv for at skabemanifestere et samspil , der virkede for os, med vores udvalgte Højere Magt.

Med dette formål for øje begyndte vi at undersøge, hvordan vi kunne lære at bruge bøn, meditation og Bestandig Erindring, som det er blevet foreslået i vores Elvte Trin.

Mange af os brugte Tovejsbønnen til at lære at udvide vores bevidste kontakt med vores Højere Magt, og desuden brugte vi meditation til at komme i énhed med vores sande Selv, vores Ånd.

Efterhånden, som vi blev bedre og bedre i stand til at skelne mellem de impulser, der kom til os fra vores tænkende sind, vores Ego, og de der kom til os fra vores sande Selv, vores Ånd, begyndte vores Elvte Trin at virke bedre og bedre for os.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Bestandig Erindring til at vende tilbage til den meditativ sindstilstand, som jeg opnåede under min morgenmeditation for at bevare min bevidste kontakt med min Højere Magts vejledning dagen igennem.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

23.  Februar: Tilgivelse

Til sidst afsatte vi en dag, som vi kaldte Tilgivelsens Hellige Dag, hvor vi gik igennem vores liste punkt for punkt og tilgav os selv for de fejl, vi havde begået i fortiden, og dernæst var vi rede til at gå videre til Trin Ni.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 54

Vi opdagede i vores AcAdAn Program, at tilgivelse ikke kunne gives som en beslutning, men måtte udspringe fra hjertet, hvor gerne vi end ville tilgive os selv eller andre.

Vi så i øjnene, at det, vi syntes, at andre havde gjort mod os, som vi syntes, at de skulle skamme sig over, kunne vi selv have gjort under lignende omstændigheder.

Ved hjælp af denne erkendelse blev vi bedre i stand til at forstå andres handlinger, og forståelsen af andres handlinger, gjorde det lettere for os at tilgive dem.

Når det drejede sig om at tilgive os selv for fejl, vi havde begået mod os selv eller andre, kunne vi gøre det muligt for os at tilgive os selv ved genoprejsning for vores fejl.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bede min Højere Magt om evnen at tilgive mig selv for de fejl, jeg har begået mod mig selv eller andre.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

24.  Februar: Ærlighed

Vi stræbte efter at være så ærlige og grundige med vores Femte Trin, som vi kunne være, for vi indså, at det var afgørende for vores fremskridt i vores helbredelse.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 41

De fleste af os bestræbte os på, at være så ærlige overfor os selv, som det var os muligt, så det var ikke faldet os ind at stoppe op og spørge os selv, om det var muligt for os at sige sandheden om noget som helst, før vi kom til AcAdAn.

Efter vi kom til AcAdAn og undersøgte sagen, opdagede vi, at vi rent faktisk var ude af stand til at sige sandheden om bare en enkelt begivenhed i vores daglige oplevelser, ligegyldigt hvor ærlige vi ønskede at være.

Hvis vi fx gik fra vores hjem til den nærliggende bager, ville det være umuligt for os at fortælle om alle de mennesker, dyr, planter og ting, vi passerede på vejen, og om alle de tanker, følelser og sanseindtryk, vi oplevede i den forbindelse.

Derfor bestod vores ærlighed i vores Femte Trin i at fortælle om vores opdagelser på de begrænsede områder, vi havde valgt at fokusere på i vores Fjerde Trin, ligegyldigt om de stillede os i et mindre flatterende eller et mere flatterende lys.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg være ærlig overfor mig selv om en side af mig, jeg finder mindre flatterende og om en side af mig, jeg finder mere flatterende.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

25.  Februar: Nykommeren

Nykommeren er den vigtigste person i AcAdAn, da han/hun er kilden til vækst for os og vores Fællesskab, fordi han/hun giver os en lejlighed til at beholde det, vi har modtaget i AcAdAn, ved at dele det med nykommmeren.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 7

Som Fællesskab forstod vi, at vores oldtimere var meget vigtige for os, fordi de var Fællesskabets rygrad, og derfor var det vigtigt for os, at de ønskede at fortsætte med at være medlemmer, så vi gjorde vores bedste som et Fællesskab for at sørge for, at de følte sig respekterede og godt tilpas.

Når en nykommer kom til sine første møder, huskede vi på, at vi selv følte os usikre som nykommere, og derfor tog vi os godt af nykommeren ved at give ham/hende al vores opmærksomhed, så vi kunne finde ud af, hvad han/hun havde brug for fra vores side for at føle sig tryg blandt os.

Som et Fællesskab forstod vi også, at nykommeren var den vigtigste person i AcAdAn, fordi nykommeren gav både oldtimere og andre nykommere lejlighed til at give vores erfaringer med AcAdAn Programmet videre, og dermed kunne vi alle udvide vores egne perspektiver på Programmet, takket være nykommeren.

Sidst, men ikke mindst, voksede antallet af medlemmer, når en nykommer besluttede sig for at blive medlem af AcAdAn, og jo flere medlemmer vi blev, jo flere perspektiver på vores Program fik vi adgang til, og jo større frihed fik vi, og dermed blev vi mere tilfredse.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg videreudvikle mine sociale færdigheder ved at tage mig godt af en nykommer eller en oldtimer i mit AcAdAn Fællesskab.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

26.  Februar: Menneskelighed/fejlbarlighed

Ligegyldigt hvor mange åndelige oplysninger vi gav videre blandt os, indså vi, at vi stadigt havde brug for at acceptere hinandens menneskelighed og fejlbarlighed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 16

Før vi kom til AcAdAn, fik vores eksistentielle lidelser os til at søge efter en løsning på disse lidelser, og i vores søgen hørte vi fra mange sider, at løsningen på vores lidelser lå på den Åndelige Vej, og det havde fået os til at tro, at hvis vi bare blev åndelige nok, ville vi ikke længere lide under at være et menneske på denne Jord.

Da vi kom til Active Addictions Anonymous, forestillede vi os, at vi ikke længere ville føle, at der var noget galt med at være et begrænset, uvidende, magtesløst og dødeligt/foranderligt menneske, hvis bare vores åndelige liv blev mere og mere fremtrædende på grund af vores arbejde med AcAdAn Programmet.

Vi opdagede imidlertid efterhånden, at ligegyldigt hvor fremtrædende vores åndelige liv blev, var vi dog stadigt begrænsede, uvidende, magtesløse og dødelige/foranderlige mennesker, og at vores fejlbarlighed udsprang fra vores menneskelighed, så fejlbarligheden var en indbygget del af vores menneskelighed og ikke en moralsk fejl.

Denne erkendelse fik os til at falde helt til ro, for vi indså, at vi nu havde en mulighed for at blive tilfredse med os selv og dermed med andre, vores liv og Verden som helhed, hvis vi brugte vores AcAdAn Program til at komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed på vores menneskelighed/fejlbarlighed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at tilgive mig selv for de fejl, som jeg synes, at jeg har begået i dag i forhold til mine mål.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

27.  Februar: Villighed til forvandling

Dette Trin drejer sig udelukkende om at opnå villigheden til at få alle vores karakterdefekter fjernet gennem forvandling og ikke om at blive overmennesker.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 46

I vores Sjette Trin begyndte vi at forvandle vores karakterdefekter til dyder ved at kaste lys over dem, og det gjorde vi ved at bruge Trin Et til at indrømme, at en given karakterdefekt var aktiv i os, og, hvordan den gjorde vores liv uhåndterligt.

Dernæst spurgte vi os selv, hvad vi håbede at opnå ved at tage vores karakterdefekt i anvendelse, og på den måde opdagede vi det ønske, der lå ved roden af vores brug af den pågældende karakterdefekt

Derefter flyttede vi os fra smerten i karakterdefekten til at undersøge, hvordan vi troede, situationen ville have udspillet sig, hvis vi havde brugt glæden i den tilsvarende dyd til at opfylde vores ønske.

Jo flere gange vi gik igennem forvandlingsprocessen fra smerte til glæde, jo mere erfarne blev vi i at bevæge os fra emotionel smerte til emotionel glæde, og jo mere villige blev vi til at gøre det nødvendige for at gå gennem forvandlingsprocessen i Trin Seks.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Sjette Trin til at gå igennem en forvandlingsproces og således forvandle min smerte til glæde.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

28.  Februar: Trin Fem til Otte

Programmet i  Active Addictions Anonymous Trin Fem til Otte.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 9

Vi opdagede efterhånden, at det ikke blot var Trin Et til Fire, der satte den Store Ring af Glæde med dens tro, håb, kærlighed og sandhed i svingninger, men at det også var gældende for Trin Fem til Otte.

I vores arbejde med Trin Fem i vores AcAdAn Program troede vi på, at det var til vores fordel at dele vores erkendelser fra Trin Fire med os selv, vores Højere Magt, et andet menneske og vores Fællesskab.

I Trin Seks håbede vi på, at forvandlingen af vores karakterdefekter skulle gøre os mere tilfredse, og i vores samarbejde med vores Højere Magt i Trin Syv modtog vi den betingelsesløse kærlighed fra vores Højere Magt.

I Trin Otte kom vi ansigt til ansigt med sandheden om de områder, vi skammede os over og modtog tilgivelse fra os selv, vores Højere Magt, et andet menneske og vores Fællesskab.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Trin Fem til Otte til at sætte Den Store Ring af Glæde i svingninger. 

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

29.  Februar: Skyld og skam

Vi bragte alle de områder ud i det åbne, som vi følte os skyldige over, fra vores barndom til i dag.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 5

I Trin Fire bringer vi alt det ud i det åbne, som andre har gjort, og som vi føler os sårede over,  og i Trin Otte bringer vi alt det ud i det åbne, som vi føler os skyldige over, og som vi derfor skammer os over, fordi vi mener, at vi har skadet os selv eller andre.

Hensigten med at bringe vores skyld og skam ud i det åbne er at befri os fra disse to følelser, som er de dødeligste gifte for vores materielle liv, vores fysiske liv, vores energetiske liv, vores følelsesliv, vores tankeliv, vores sociale liv og vores åndelige liv.

Inden vi når frem til at arbejde med vores emotionelle følelser af skyld og skam i Trin Otte, har vi arbejdet med mange smertefulde emotionelle følelser og har oplevet helbredelsen for smerten, og det har givet os mod til at bringe vores mest hemmelige smertefulde emotionelle følelser ud i det åbne, så helbredelsesprocessen kan begynde.

Helbredelsesprocessen begynder ved, at vi anerkender vores smerte, indrømmer hvordan den gør vores liv uhåndterligt og dernæst bruger vores Trin til at forvandle smerten til glæde.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bringe en smertefuld emotionel følelse, som jeg skammer mig over, ud i det åbne, så arbejdet med at forvandle smerten til glæde kan begynde.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

 MARTS

01.  Marts Gruppens formål 
 
02.  Marts. At give budskabet om AcAdAn videre 03.  Marts At komme til at tro 
04.  Marts Den Højere Magts vilje 
 
05.  Marts  Gerrighedens Lille Ring  06.  Marts  Medafhængighedens forfører-rolle 
07.  Marts  Smilemeditationen
 
08.  Marts At holde op med at flygte 09.  Marts. At slippe kontrollen
10.  Marts  Tolvte Trin
 
11.  Marts  Kunstig glæde 12.  Marts Uvidenhed
13.  Marts Om at dele forståelse med andre
 
14.  Marts  Sammenligninger 15.  Marts Trin Syv
16.  Marts Tab
 
17.  Marts At prøve på at flygte fra livet 18.  Marts Ros fra andre
19.  Marts Selvrosens eufori
 
20.  Marts Opgaveløsning 21.  Marts Valg af en Højere Magt
22.  Marts Værdsættelse af gruppens medlemmer
 

23.  Marts At lære ved at lytte til andre medlemmer

24.  Marts Volds- og krigshandlinger
25.  Marts. Trin Otte
 
26.  Marts.  Ansvarlighed i service 27.  Marts.  Forvandling
28.  Marts. Foranderligheden
 
29.  Marts .             Konsekvenserne af vores addiktion til kronisk utilfredshed 30.  Marts.  Helbredelse for eksistentielle smerter
31.  Marts  Accept af uvidenheden    

 

 

 

01.  Marts: Gruppens formål

Som gruppe rummer vi livsvigtige fælles erfaringer og visdom om helbredelse fra vores addiktion til kronisk utilfredshed, og vi opfatter det som gruppens grundlæggende formål at gøre denne rigdom af viden tilgængelig for os selv og andre.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 76

Ved at skabemanifestere et AcAdAn møde skabtemanifesterede vi et sted, hvor vi kunne møde en gruppe ligesindede, som også havde opdaget, at de var utilfredse med sig selv, andre, deres liv og Verden som helhed på daglig basis, og at denne utilfredshed gjorde dem fysisk syge og gav dem en følelse af at være ulykkelige, ligesom det var sket for os selv.

Når vores gruppe afholdt vores møder, fortalte vi hinanden om vores erfaringer med at komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed, og om hvordan det lykkedes os at finde tilfredshed under alle omstændigheder, uanset hvad de var, ved hjælp af de Tolv Trin i Active Addictions Anonymous.

Vi lyttede til hinandens erfaringer og begyndte at forstå, at vi ikke var alene om denne lidelse, og at vi til sammen rummede en rigdom af erfaringer om, hvordan vi kunne komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed, der gjorde det muligt for os at opdage mange sider af vores addiktion, som vi ellers ikke kunne opdage.

Ved hjælp af vores møder med de andre medlemmer blev det lettere og lettere for os at komme os både fysisk og psykisk over vores addiktion til kronisk utilfredshed, og dermed lærte vi at leve et tilfredst liv under alle omstændigheder ved hjælp af vores AcAdAn møder.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg deltage i et møde i Active Addictions Anonymous for at lade mig berige af andre medlemmers erfaringer og for at berige andre med mine erfaringer.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

02.  Marts: At give budskabet om AcAdAn videre

Det Tolvte Trin foreslår, at vi praktiserer disse principper i alle vores forehavender, og når vi gjorde det, afspejlede fordelene ved at arbejde med AcAdAn Programmet sig i alt, hvad vi foretog os, og således udtrykte vi budskabet, selv når vi ikke gav det videre i ord til andre.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 68

I AcAdAn var det vigtigt for os at give budskabet videre om, at det kunne lade sig gøre at komme sig over sin addiktion til kronisk utilfredshed med sig selv, andre, livet og Verden som helhed.

 Det var vigtigt for os både, fordi vi ønskede andre det godt, og fordi vækst i vores AcAdAn Fællesskab hjalp os selv til at få nye perspektiver på vores Program.

Når vi gav budskabet videre, var vigtigt for os at huske på, at pres avler modpres, så vi forsøgte ikke at overvælde andre med budskabet eller at overtale dem til at blive medlemmer.

I stedet valgte vi at følge principperne fra vores Active Addictions Anonymous Program, der sagde, at vores Program virker ved tiltrækning hellere end ved overtalelse.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg anvende principperne fra mit AcAdAn Program, når jeg giver budskabet om AcAdAn videre til andre.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

03.  Marts: At komme til at tro 

Efter vi kom til AcAdAn, opdagede vi, at det var en proces at komme til at tro på nogen eller noget større end os selv.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 23

Da vi kom til AcAdAn, havde de fleste af os været fuldstændigt spærret inde af vores frygt for vores menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed, og denne frygt havde virket så overvældende på os, at vi havde gjort alt, hvad der stod i vores magt, for at benægte vores menneskelighed.

På trods af alle vores anstrengelser for at benægte vores menneskelighed, kom vi dog hver dag ansigt til ansigt med den kendsgerning, at det ikke kunne lade sig gøre, og i stedet forsøgte vi da at flygte fra den, og da det heller ikke lykkedes for os, blev vi utilfredse med os selv, og dermed endte vi med at blive kronisk utilfredse.

Da vi begyndte at komme til møder i AcAdAn, blev vi lettede over at høre, at andre havde fundet en løsning på vores eksistentielle problem, og at løsningen bestod i at udvikle en tro på nogen eller noget, større end os selv, som vi trygt kunne overlade styringen af vores menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed til.

Jo længere vi kom med at udvikle vores tro på en Magt større end os, jo større frihed modtog vi til at se på vores menneskelighed som en opdagelsesrejse, der gav vores liv et spændende indhold på daglig basis, og dermed opløste vores addiktion til kronisk utilfredshed med os selv og andre som mennesker sig.

Dagens kontemplation
I dag vil arbejde på at udvikle min tro på, at jeg trygt kan overlade ansvaret for min menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed til en Magt større end mig selv for på den måde at komme mig over min addiktion til at bruge  min addiktion til kronisk utilfredshed med mig selv og andre.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

04.  Marts: Den Højere Magts vilje 

Elvte Trin foreslår, at vi kun beder om kundskab om vores Højere Magts vilje for os og om kraften til at udføre den. Dette betød, at vi ønskede at kende vores Højere Magts vilje for os, som i Virkeligheden er vores egen vilje for os selv, når vi ikke er blændede af vores tanker og emotioner.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 64

I Trin Elleve søgte vi på daglig basis at få kendskab til vores Højere Magts vilje for os ved hjælp af bøn og meditation, fordi bøn hjalp os til at komme i kontakt med vores Højere Magt, og meditation gjorde det muligt for os at opfange vores Højere Magts vejledning.

Det var nødvendigt for os at blive tanketomme ved hjælp af meditation, fordi det kunne være svært for os at opfange de subtile impulser, der til stadighed strømmede igennem vores sind hinsides vores tanker, og som var vores Højere Magts konstante vejledning om, hvad der var den rette handling for os i dette NU.

Til at begynde med var mange af os bange for at bliver slaver af vores Højere Magt, når vi begyndte at kende vores Højere Magts vilje for os, men vi har imidlertid en fri vilje, så vi kan enten vælge at overgive os til impulsen og den handling, impulsen foreslår, eller vi kan vælge at overgive os til det, vores tænkende sind, vores Ego foreslår.

Lidt efter lidt, som vi høstede erfaringer med vores Elvte Trins arbejde, blev vi mere og mere villige til at overgive os til vores Højere Magts vilje for os, for vi opdagede efterhånden, at når vi gjorde det, opnåede vi det, vi i Virkeligheden selv ønskede inderst inde, fordi vores Højere Magts vilje for os, var vores egen sande vilje for os.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg åbne mig for at lytte til min Højere Magts vilje for mig, så jeg kan blive i stand til at finde min egen sande vilje for mig.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

05.  Marts: Gerrighedens Lille Ring

Vi opdagede, at når Gerrighedens Lille Ring blev aktiv i os, ønskede vi at modtage noget materielt, fysisk, tid-rum-mæssigt, følelsesmæssigt, tankemæssigt, socialt eller åndeligt uden at være nødt til at bruge vores egne penge, tid, kræfter eller interesser for at opnå det (Nærighed), og vi modtog gerne hvad som helst, vi ikke behøvede at gøre en indsats for at opnå (Grådighed), selvom vi ikke havde brug for det (Fråseri), medens vi samtidigt følte os fattige på trods af alle de ting og fordele vi besad (Fattigdom).

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 34

Da vi undersøgte Gerrighedens Lille Ring opdagede vi, at fattigdom ikke bestod i mangel på materielle ting eller penge, men i, at vi befandt os i en bestemt sindstilstand, der hørte til i Gerrighedens Lille Ring, som fik os til at føle os fattige på trods af den kendsgerning, at vores basale behov var dækket.

Vi havde både mad at spise, tøj at tage på og tag over hovedet, og de fleste af os kunne ligefrem fråse ved at besidde langt mere tøj, end vi behøvede, og vi boede i store huse eller lejligheder fyldt med møbler og legetøj til vores underholdning, så som TV, computere, internet og spil.

Vores følelse af fattigdom medførte, at vi blev grådige efter at skaffe os mere og mere, selvom vi ikke havde brug for det, og vi blev nærige overfor andre, fordi vi frygtede at komme til at mangle noget, hvis vi gav det videre til andre, som vi ikke havde brug for og derfor havde i overskud.

Som et resultat af vores undersøgelser i Trin Fire af, hvordan Gerrighedens Lille Ring påvirkede os, opstod der et ønske i os om at bevæge os ud af dette energifelt, og i Trin Seks begyndte vi derfor at undersøge, hvordan vi kunne flytte os fra Gerrighedens Lille Ring til Troens Lille Ring, der er modgiften til Gerrighedens Lille Ring.

Dagens kontemplation
I dag dag vil jeg arbejde på at flytte mig ud af Gerrighedens Lille Ring og ind i Troens Lille Ring.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

06.  Marts: Medafhængighedens forfører-rolle

Til tider forførte vi andre ved at lade som om eller erklære, at vi vidste bedre end dem og deres Højere Magt, hvad deres vej og deres sandhed i livet burde være eller ikke være eller ved at lade som om vi virkelig tog os af deres trivsel, medens vi rent faktisk var drevet af dette behov for, at andre skulle tage vores forslag til hjerte for, at vi kunne blive i stand til at føle os bedre tilpas og mere værdifulde, end vi var i stand til på grund af vores selvkritik.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 30

Somme tider følte vi et behov for at få bekræftet af andre, at vi var værdifulde, særligt når vi følte et lavt selvværd, og vi forestillede os, at vi kunne opnå dette ved at gøre noget for andre, som, vi forestillede os, ville frelse dem fra livets smerter på de områder, hvor vi selv havde fundet en løsning på vores eksistentielle smerter.

Dette behov for at frelse andre fra deres eksistentielle smerter kunne få os til at prøve på at forføre os selv og dem til at tro, at vi var i stand til at frelse dem fra deres livs smerter, hvis de blot fulgte vores vejledning og dermed gjorde, som vi havde gjort for at komme os over den pågældende smerte.

Når vi således forførte os selv og andre til at tro, at vi kunne frelse dem fra deres livs smerter, kunne det føre til, at vi brugte vores ressourcer, vores penge, vores tid, vores energi og vores interesse på at frelse dem, og når vi opdagede, at vores forsøg på at frelse dem som regel havde den modsatte virkning, følte vi os ofre.

Vi havde overset den kendsgerning, at ethvert menneske havde brug for at finde sin egen vej ud af sit livs smerter, så når vi tog andres eksistentielle smerter på os som om, de var vores egne, forhindrede vi dem i at begynde arbejdet med selv at finde en løsning på den smerte, som deres Højere Magt havde præsenteret dem for
.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give andre tid og plads til selv at finde en løsning på deres små eller store eksistentielle smerter i stedet for at forføre mig selv og dem til at tro, at det er min opgave at frelse dem fra at udføre dette arbejde.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

07.  Marts: Smilemeditationen

Dette centrale område af vores hjerne sammen med den helbredende kraft af et smil har været brugt af åndelige mestre i årtusinder som kontemplationsobjekt og har skabtmanifesteret de smilende øjne, som er så velkendte hos åndelige mestre, og dette centrale område i hjernen har i Hinduismen fået navnet Brahmas hule og i Taoismen Krystalpaladset.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 76

I vores Elvte Trin i AcAdAn brugte vi Smilemeditationen til at hjælpe vores Moder Jord krop/fysiske krop til at komme sig over forskellige svagheder og sygdomme under vores meditationstilstand, hvor vi bevidst flyttede vores opmærksomhed ind i den centrale del af vores hjerne for at opsamle kraft.

For mange af os var det en ny tanke, at vores fysiske hjerne og vores tilstand under meditation kunne hænge sammen, men forskning har vist, at den centrale del af vores hjerne, der rummer thalamus og hypotalamus, pinealkirtlen og hypofysen spiller en rolle i forbindelse med meditation.

Disse områder med tilhørende kirtler udskiller oxytocin, endorfin, dopamin, seretonin og adrenalin, og når vi fokuserede på denne centrale del af vores hjerne med et blidt smil under meditation, kunne vi forløse disse hormoner, der kunne hjælpe os til at opnå en kraftfuld helbredende meditation og en større livsglæde.

Når vi lod vores opmærksomhed hvile i denne del af vores hjerne med et blidt smil, kunne vi indgyde den helbredende kraft her fra til vores øjne, så de blev til smilende øjne, som vi kunne bruge til at heale svage eller syge områder af vores krop, og som vi også kunne bruge til at indgyde healende kraft i andres øjne.

Dagens  kontemplation
I dag vil jeg bruge Smilemeditationens helbredende kraft fra mit Elvte Trin i AcAdAn til helbrede mine egne og andres eksistentielle smerter, hvad enten smerterne er fysiske, energimæssige, emotionelle, tankemæssige, sociale eller åndelige.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

08.  Marts: At holde op med at flygte

Nogle af os blev så modløse over disse erkendelser, at vi trak os tilbage fra livet, men da vi kom til AcAdAn, besluttede vi at holde op med at flygte fra livets smerter.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 18

Som medlemmer af AcAdAn undersøgte vi de eksistentielle smerter, der udsprang fra vores manglende accept af vores fire grundlæggende egenskaber som mennesker, vores begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed.

Vi havde gjort meget for at flygte fra menneskelighed, men hver gang vi nåede til vejs ende med endnu et flugtforsøg, måtte vi se i øjnene, at vi stadigt var begrænsede, uvidende, magtesløse og dødelige/foranderlige.

I Active Addictions Anonymous fandt vi et Fællesskab med andre, der led under den samme addiktion til kronisk utilfredshed, som vi gjorde, på grund af vores manglende accept af vores menneskelighed.

Ved hjælp af vores AcAdAn Program og Fællesskabet i Active Addictions Anonymous flyttede vi os sammen fra vores addiktion til kronisk utilfredshed til tilfredshed under alle omstændigheder, uanset hvad de er.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program og mit AcAdAn Fællesskab til at lære at acceptere min menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

09.  Marts: At slippe kontrollen

Vi frygtede, at vores liv ville komme ud af kontrol, hvis vi overgav os til en Højere Magt, men vi delte om vores frygt og modvilje til AcAdAn møderne og med andre fra Fællesskabet, som havde erfaringer med arbejdet med Trin Tre.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 27

Trin Tre foreslår, at vi lægger vores vilje og vores liv over til omsorgen fra vores udvalgte Højere Magt, men mange af os frygtede at foretage os en sådan handling, især fordi mange af os var blevet opfostret med idéen om en straffende Guddom.

Denne idé fik os til at forestille os, at vores Højere Magt ville være som en forælder, der beordrede os til at gøre ting, som vi ikke havde lyst til, og som ville straffe os, hvis vi ikke gjorde, som vi fik besked på.

I vores Andet Trin havde vi imidlertid arbejdet med at vælge vores personlige Højere Magt som en betingelsesløst kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig Højere Magt, og det har gjort det lettere for os at bruge Trin Tre.

Selvom vi havde valgt en betingelsesløst kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig Højere Magt for at få modet til at overgive vores vilje og vores liv til vores Højere Magts omsorg, opdagede vi, at overgivelse var en proces, ikke en begivenhed.

Dagens kontemplation

I dag vil jeg bruge mit Tredje Trin til at bevæge mig fremad i min proces mod en helhjertet overgivelse til min Højere Magts omsorg.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

10.  Marts: Tolvte Trin

Princippet i Tolvte Trin er Barmhjertighed.
Slogan: Vi spørger ikke, hvordan din addiktion til kronisk utilfredshed opstod, men hvad du ønsker at gøre ved den, og hvordan vi kan hjælpe
.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 79

Før vi kom til AcAdAn var mange af os ikke bevidste om, at vi var addiktede til kronisk utilfredshed på trods af, at vi brugte vores addiktion til kronisk utilfredshed med os selv, vores liv, andre og Verden omkring os mange gange om dagen hver eneste dag.

Vi brugte vores addiktion til kronisk utilfredshed, fordi vi prøvede på at undslippe vores magtesløshed over os selv, andre, livet og Verden omkring os i håbet om, at vores krop, andre, livet og Verden omkring os ville ændre sig til vores tilfredshed.

Det faldt os aldrig ind at undersøge om det, vi foretog os, virkede for os, når vi forsøgte at få kontrol over os selv, andre, vores liv og Verden omkring ved at bruge vores addiktion til kronisk utilfredshed, før vi hørte om Active Addictions Anonymous.

Først da vi kom til AcAdAn mødte vi mennesker, der arbejdede med deres helbredelse for deres addiktion til kronisk utilfredshed, og dermed mødte vi omsider nogen, der forstod de lidelser, der udsprang fra vores sygdom, og var begyndt deres helbredelse.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg med glæde modtage hjælp fra andre medlemmer i AcAdAn ved at modtage den visdom, de har at tilbyde om helbredelse i AcAdAn for, at jeg selv kan blive i stand til at komme mig over min addiktion til kronisk utilfredshed.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

11.  Marts: Kunstig glæde

Medafhængighedens mønster satte sig i os, fordi vores selv-kritik og depression skabtemanifesterede et behov i os for at blive rost af andre for at opnå en tilstand af eufori, som også kaldes kunstig glæde, der udspringer af selvros, som for mange af os var den eneste form for glæde, vi kendte, før vi kom til AcAdAn.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 31

Den eneste form for glæde de fleste af os kendte, da vi kom til AcAdAn, var den kunstige glæde, der kaldes eufori, som udspringer af selvros, og på grund af dette behov aktiverede vi Selvcentreringens Ring med dens eufori, depression, selvkritik og selvros.

Når vi brugte selvros til at få det bedre ved at blive euforiske, kunne vi imidlertid ikke undgå at blive selvkritiske og deprimerede meget hurtigt, fordi disse fire egenskaber befinder sig i det samme energifelt, som vi kalder Selvcentreringens Ring i AcAdAn.

Når vores selvros og eufori blev afløst af vores selvkritik og depression, fik vi ofte et behov for ros fra andre for at komme til at føle os værdifulde uden, at vi var opmærksomme på, at vi dermed åbnede os for smerten i Medafhængighedens Ring.

Derved føjede vi smerte til smerte, men efterhånden, som vores arbejde med vores Sjette Trin udviklede sig, blev vi bedre og bedre til at flytte os fra smerten i disse Ringe til glæden i Gudcentreringens Ring og Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give slip i at bruge Selvcentreringens Ring i forhold til mig selv og Medafhængighedens Ring i forhold til andre, og i stedet vil jeg bruge Gudcentreringens Ring i forhold til mig selv og Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring i forhold til andre.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

12.  Marts: Uvidenhed

Vi respekterede vores egne og andres følelser, og vi holdt op med at foregive, at vi vidste noget om alting, og som et resultat blev vi mere tilfredse.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 21

Medens vi voksede op, blev mange af os hånet, hvis der var noget, vi ikke vidste, og somme tider blev vi kaldt onde, når vi uheldigvis kom til at skade et andet levende væsen.

Til andre tider blev vi kaldt dumme, og det kunne også ske, at vi blev drillet, når vi var uvidende om et eller andet, i toner, som fik os til at krympe os.

Det fik nogle af os til at beslutte sig for, at når vi blev voksne, ville vi ikke mere være uvidende, og derfor fik vi sværere og sværere ved at indrømme vores uvidenhed,.

Som en konsekvens foregav vi at vide noget om alting, fordi vi var bange for, at nogen skulle afsløre vores naturlige menneskelige uvidenhed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til befri mig fra min frygt for min menneskelige uvidenhed.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

13.  Marts: Om at dele forståelse med andre 

Vi indså også, at den åndelige visdom, vi var velsignet med, var iboende i enhver af os som en naturlig del af vores væsen, så det var ikke vores opgave at overtale andre til at tro på noget, som ikke var sandt for dem, men deres egen opgave at søge hjælp til at komme i kontakt med deres indre viden.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 17

Mange af os blev så begejstrede for de opdagelser om vores sande natur både som mennesker og som åndelige væsener, som vi opnåede ved  hjælp af vores AcAdAn Program, at vi ønskede, at dette også skulle komme vores medmennesker til gavn.

Derfor havde vi en tilbøjelighed til at dele de perler, vi havde fundet, med andre, som ikke selv havde udtrykt et ønske om at høre om det, selv når vi mærkede den manglende interesse fra andre angående vores selverkendelsers lykkeskabendemanifesterende virkning.
I stedet for at give slip i yderligere forklaringer til det døve øre, blev nogle af os blive så ivrige efter at få det andet menneske til at forstå, hvordan det ville være til hans/hendes fordel at blive medlemmer af AcAdAn, så han/hun kunne opnå det, vi havde opnået.

Lidt efter lidt, som vi havde gjort dette et antal gange, opdagede vi imidlertid, at det havde den modsatte virkning, så indså, at det ikke var vores opgave at overtale andre til at vise interesse for selverkendelsens berigende aspekter ved hjælp af vores AcAdAn Program.

Dagens kontemplation
I dag vælger jeg kun at dele mine erfaringer med mit AcAdAn Program med andre, der selv udtrykker interesse for at høre om det.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

14.  Marts: Sammenligninger

Som en naturlig konsekvens af at bruge den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring, kom vi i kontakt med Sandheden om, at enhver skabningmanifestation er lige værdifuld for skabelsenmanifestationen, nøjagtigt som de er, og således åbnede den Store Ring af Glæde sig op for os.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 33

Før vi kom til Active Addictions Anonymous, kunne vi somme tider få trang til at sammenligne os med andre, og når vi gjorde det, kunne det ske, at vi sammenlignede vores bedste kvaliteter med andres værste kvaliteter, eller at vi sammenlignede andres bedste kvaliteter med vores egne værste.

Efter, at vi kom til AcAdAn, opdagede vi imidlertid, at vi alle er så enestående, at selv vores fingeraftryk er så enestående, at der ikke findes nogen magen til i hele Verden, og det fik os til at indse, at vi ikke kunne opnå en forståelse af vores eksistens ved at sammenligne os med andre.

I stedet for at forsøge at finde forståelse af os selv ved sammenligning med andre begyndte vi derfor at bruge Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring med dens ikke-tilknytning, integritet, respekt for selv og respekt for andre for at blive i stand til at forstå os selv bedre.

I arbejdet med denne Ring gav vi slip i at se på andres karakterdefekter og dyder som egenskaber, de besad, og i stedet indså vi, at det var vores egne karakterdefekter og dyder, vi ’så’ i deres måde at være i Verden på, og det gjorde det lettere for os både at respektere deres måde at være i Verden på og vores egen.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring til at acceptere, at jeg ikke kan vide, hvad der foregår i et andet menneskes sind, med mindre han/hun fortæller mig om det.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

15.  Marts: Trin Syv

Trin Syv består af to dele, og den første del kunne vi udføre med det samme efter, at vi havde afsluttet Trin Seks.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 53

Da vi kom til Trin Syv, var vi blevet helt rede til at tillade vores Højere Magt at befri os fra vores karakterdefekter, og vi begyndte vores Syvende Trin med at bede om at blive befriet fra alle vores karakterdefekter.

Dernæst gik vi videre til den anden del af vores Syvende Trin, som er et dagligt samarbejde med vores udvalgte Højere Magt om at blive befriet fra vores karakterdefekter i de situationer, hvor vi observerede, at de opstod.

Efterhånden, som vi udviklede vores Syvende Trin, blev vi bedre og bedre til at få øje på vores karakterdefekter, og dermed blev vi også bedre og bedre til at samarbejde med vores udvalgte Højere Magt om at blive befriet fra dem.

Som et resultat af vores daglige anvendelse af Trin Syv oplevede vi, at vores addiktion til kronisk utilfredshed blev formindsket, og på den måde bliver vi mere og mere tilfredse med os selv og vores liv under alle omstændigheder uanset, hvad de er.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Syvende Trin til at samarbejde med min Højere Magt om at befri mig fra mine karakterdefekter
.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

16.  Marts: Tab

Fordi vi accepterede, at sorgprocessen måtte gå sin egen gang, og den tog sin tid, hvad enten vi ønskede det eller ej, lærte vi gradvist at lade være med at sætte os imod den, men at tillade den at gå sin gang for at blive i stand til at befri os fra vores sorg, der ellers kunne vende sig til bitterhed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 40

Når vi mistede noget eller nogen, der var betydningsfulde for os, hvad enten det drejede sig om vores besiddelser, vores livsstil, vores helbred eller mennesker, der var vigtige i vores liv, hændte det ofte, at vi havde svært ved at acceptere tabet.

Vores manglende accept af tabet satte sorgprocessens fem stadier i gang: benægtelse, vrede, forhandling, klage og accept, og det var uden betydning for intensiteten af vores smerte, om vores tab var af materiel art, eller det var et tab at vores velkendte livsstil.

Selvom et tab af det velkendte var til vores fordel, kunne det stadigt være smertefuldt for mange af os, som det for eksempel skete, når vores livsstil ændrede sig til det bedre, som det gjorde, når vi kom os over vores addiktion til kronisk utilfredshed.

Når vi led et tab af det velkendte, kunne det få mange af os vende os fra vores AcAdAn Program for at fokusere på vores sorg over, at vores liv var i bestandig forandring ligesom vi selv var, og derfor var det vigtigt for os at lære at gennemleve sorgprocessen.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at mildne og helbrede smerten over mine tab.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

17.  Marts: At prøve på at flygte fra livet

Vi opdagede, at vores addiktion til kronisk utilfredshed blot var en af mange udveje vi havde brugt i vores forsøg på at undslippe at komme ansigt til ansigt med vores fire grundlæggende menneskelige egenskaber.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 15

De fleste af os havde været på den åndelige vej i lang tid i vores søgen efter en løsning på vores eksistentielle smerter, inden vi kom til AcAdAn.

Til møder i Active Addictions Anonymous hørte vi ofte andre tale om, at det var godt at holde op med at prøve på at flygte fra livet.

Vi kunne imidlertid ikke sætte en finger på, hvad det indebar at prøve på at flygte fra livet, selvom vi havde en vag idé om, at det var det, vi gjorde.

Først da vi hørte om vores menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed, forstod vi, at det var vores menneskelighed, vi havde prøvet på at flygte fra.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at lære at være tilfreds med min menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed
.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

18.  Marts: Ros fra andre

I stedet for at tænke, at vi var nødt til at frelse andre fra konsekvenserne af deres tanker, følelser og handlinger for at kunne føle os godt tilpas ved os selv, respekterede vi deres ret til at eje konsekvenserne af deres tanker, følelser og handlinger og dermed gav vi dem tid og plads til finde deres egne løsninger, og samtidigt gav vi også os selv retten til det samme.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 47

Vores behov for at være i stand til at opfatte os selv som gode mennesker, når vi ikke føler, at vi er det, kan få os til at bruge vores medafhængigheds frelser-rolle for at opnå ros fra andre, så vi kan få det bedre med os selv, og da vi ikke kan forvente at få ros af andre uden videre, bliver vi villige til at bruge vores tid, vores kræfter, vores interesse og vores penge på at frelse andre fra livets smerter.

Vores sande motiv er imidlertid ikke at frelse andre fra deres livs smerter, men at opnå ros fra dem eller fra andre, der bevidner, at vi ofrer vores tid, vores kræfter, vores interesse og vores penge for, at vores medmennesker kan få det godt.

Vi kan opdage vores sande motiver, hvis vi begynder at opleve emotionel smerte, hvis ingen udtrykker sig rosende om vores indsats.

Hvis det sker, ved vi, at vores medafhængighed er aktiv, så vi har brug for at flytte os fra vores medafhængigheds frelser-rolle til vores følelsesmæssige ædrueligheds ikke-tilknytning til andres eksistentielle smerter for at komme os over vores egne.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at frigøre mig fra mit behov for ros fra andre.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

19.  Marts: Selvrosens eufori

I stedet for at rose os selv for de succéser, som vi mente, vi havde haft i løbet af en dag, og derved skabemanifestere en kortvarig eufori ved tanken om, hvor storslåede, vi syntes, vi var, valgte vi at fokusere på vores taknemmelighed over den hjælp, vi havde modtaget i løbet af dagen, som gjorde vores succes mulig.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 47

Når vi ser andres skønhed og personlige kvaliteter, kan vi føle, at de er bedre stillet, end vi er, og det kan få os til at ønske at rose os selv for de succéer, som vi selv har oplevet.
 
Når vi roser os selv af vores succéer, har vi en tilbøjelighed til at glemme, at vi har opnået dem, fordi vi har modtaget en kraft-tilførsel fra vores indre Verden i form af inspiration eller fra vores ydre Verden i form af hjælp, støtte og idéer fra andre.

Når vi roser os selv for vores succéer, opnår vi en kortvarig eufori over, hvor gode vi selv synes, at vi er, og dermed er vi indtrådt i smerten i Selvcentreringens Ring, og selvkritik og depression vil hurtigt følge i kølvandet på vores selvros og eufori.

Vi mister samtidigt evnen til at føle os taknemmelige og dermed evnen til at flytte os fra smerten i Selvcentreringens Ring med dens selvros, eufori, selvkritik og depression til glæden i Gudscentreringens Ring med dens taknemmelighed, glæde, åbensindethed og kraft-tilførsel.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at flytte mig fra smerten i Selvcentreringens Ring med dens selvros, eufori, selvkritik og depression til glæden i Gudscentreringens Ring med dens taknemmelighed, glæde, åbensindethed og kraft-tilførsel.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

20.  Marts: Opgaveløsning

Nogle af os mente, at det ikke var nødvendigt at søge vores Højere Magts vilje for os så ofte i løbet af en dag, eftersom vi havde gjort det ved dagens begyndelse.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 67

Elvte Trin foreslår, at vi skal søge vejledning fra vores Højere Magt, inden vi begynder en opgave for at finde den bedst mulige løsning på opgaven.

Desuden foreslår Trin Elleve, at vi takker vores Højere Magt for vejledningen og for kraften til at udføre opgaven, når opgaven er afsluttet.

Mange af os syntes ikke, at vi havde tid til at standse op før og efter en opgave, fordi vi ønskede at gå videre til den næste opgave med det samme.

Vi opdagede imidlertid, at vores utålmodighed og ubesindighed ofte førte til, at vi følte os forjagede, irritable og krigeriske, og dermed mistede vi vores tilfredshed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge forslaget fra mit Elvte Trin i AcAdAn til at standse op både før og efter en opgave for at søge vejledning før opgaven og for at takke for vejledningen og kraften til at udføre opgaven bagefter
.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

21.  Marts: Valg af en Højere Magt 

Retten til at have en Højere Magt efter vores eget valg er fuldstændig og uden fælder.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 27

Inden vi kom til Active Addictions Anonymous havde vi nogle opfattelser af en Højere Magt, der skræmte os, fordi vi tidligere havde fået at vide, at hvis vi ikke gjorde bestemte ting eller undlod at gøre andre, ville vores Højere Magt straffe os.

I AcAdAn havde vi brug for at befri os fra dette indtryk, der for mange af os lignede vores forhold til vores forældre, og i stedet havde vi brug for at vælge en Højere Magt, der ikke straffede eller belønnede os for ting, vi gjorde eller ikke gjorde.

De eneste foreslåede retningslinjer i vores Andet Trin i AcAdAn var, at vi valgte en Højere Magt, vi var i stand til at opfatte som betingelsesløst kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig, så belønning og straf ikke kunne få plads i dette forhold.

Når vi hørte om andres erfaringer med deres betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige Højere Magt til møder, voksede vores tillid til, at vi ikke behøvede at frygte en straffende Guddom på grund af vores valg af en Højere Magt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge min tro på, at mit valg af min personlige Højere Magt er fuldstændigt uden fælder, så jeg frit kan vælge en Højere Magt, jeg har tillid til.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

22.  Marts: Værdsættelse af gruppens medlemmer 

Vi ved, at hvert enkelt gruppemedlem er livsvigtig for, at gruppen kan overleve.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 82

Når vi færdedes i samfundet, så vi, at mennesker blev behandlet mere eller mindre respektfuldt afhængigt af deres ydre fremtræden.

Desuden så vi, at mennesker blev behandlet forskelligt på grund af deres velstand eller prestige eller mangel på samme, især hvis de havde en høj position i samfundet.

I vores Fællesskab ønskede vi ikke at bruge denne ydre målestok for, hvordan vi forholdt os til hinanden, fordi vores fælles mål var af en indre natur.

Vi vidste, at hvert enkelt medlem var livsvigtigt for vores gruppes overlevelse, og derfor ønskede vi at vise hver enkelt medlem af vores gruppe samme respekt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg respektere og værdsætte hvert eneste medlem af min gruppe både i mit AcAdAn Fællesskab og mine andre Fællesskaber, som fx mit ægteskabs Fællesskab på to personer.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

23.  Marts;At lære ved at lytte til andre medlemmer  

Det kan virke som en stor opgave for os at udføre dette Program, når vi lige er blevet introduceret til AcAdAn, men det forventes ikke af os, at vi gør det hele med det samme. 

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 11

I vores første AcAdAn møde hørte vi om mange begreber, der var nye for os, og for de mange af os virkede det overvældende at tænke på at tilegne os en forståelse af dem.

Efter mødet talte vi med andre medlemmer, og de fortalte os, at også deres forståelse af begreberne i AcAdAn hele tiden udviklede sig, så de havde lært at tage det roligt.

De foreslog, at vi tog det roligt og bare lyttede til det, andre havde at dele om deres forståelse af begreberne, og lidt efter lidt ville vores personlige forståelse udvikle sig.

Desuden kunne vi overveje at begynde arbejdet på vores eget AcAdAn Program og dermed blive endnu bedre i stand til at udvikle vores egen forståelse af begreberne.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg deltage i et AcAdAn møde for at lære om AcAdAn Programmet ved at lytte til andre medlemmers forståelse af det.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

24.  Marts: Volds- og krigshandlinger

Vi huskede, at angreb er den første voldshandling og forsvar den første krigshandling, og en forklaring ville være et udtryk for vores ønske om at forsvare vores fejl.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 64

De fleste af os betragtede os selv som fredelige mennesker, indtil vi kom til AcAdAn og undersøgte sagen nærmere, og her fandt vi ud af, at vi ofte gik til angreb på andre, selvom vi sjældent gjorde det fysisk, men på forskellige andre måder.

Vi havde benægtet, at det var et voldeligt overgreb, når vores voldelige overfald på andre skete ved, at vi brugte irriterede, utålmodige, krigeriske eller bitre toner, når vi så på dem med vrede ansigtsudtryk, eller når vi brugte vrede ord overfor dem.

Vi forsvarede vores overgreb på andre med, at vi forsvarede det gode mod det onde eller med, at vi frelste den pågældende fra hans/hendes misforståelser om, hvad der var det rigtige og det forkerte, så han/hun kunne blive skånet for fremtidig smerte.

Efter at have arbejdet med vores Active Addictions Anonymous Program i nogen tid, indså vi, at alle disse måder at angribe andre på var voldshandlinger, og at vores forsvar for vores angreb på andre var krigshandlinger uanset, om de angreb os først eller ej.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at standse de volds- og krigshandlinger, som jeg plejer at udføre i mit sociale liv.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

25.  Marts: Trin Otte

Vi begyndte med at se på det, vi anså for at være skade i dag, set gennem de øjne vi havde opnået ved at arbejde med de første Syv Trin i Active Addictions Anonymous. Derfor tog vi ærligt stilling til, hvordan vi havde skadet os selv eller andre materielt, fysiskt, tid-rum-mæssigt, emotionelt, tankemæssigt, socialt og åndeligt.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 54

Indtil vi kom til Active Addictions Anonymous, havde vi hovedsageligt opfattet materielt tab og fysiske sygdomme som skadelige for os, og det havde taget mange af os lang tid at forstå, at vi var addiktede til kronisk utilfredshed, og at det var skadeligt for os.

Vi havde langsomt forliget os med denne kendsgerning, da vi kom til Trin Otte, og dermed var vi blevet klar over, at vi havde brug for at give os selv og andre genoprejsning for de skader, vores addiktion til kronisk utilfredshed havde påført os selv og andre.

Da vi arbejdede med Trin Otte, kom det til at stå os klart, at vores addiktion til kronisk utilfredshed var et tankesæt, der havde haft store omkostninger for os selv, vores kære og alle omkring os, og at den var roden til mange af vores livs lidelse.

Desuden opdagede vi, at vores addiktion til kronisk utilfredshed ikke blot skadede os socialt, men også materielt, fysiskt, energetiskt, emotionelt, mentalt, og åndeligt, så vi havde brug for at give os selv genoprejsning på alle disse områder.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Ottende Trin til at gøre mig rede til at give genoprejsning for de skader, jeg har gjort mod mig selv og andre med min addiktion til kronisk utilfredshed.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

26.  Marts: Ansvarlighed i service

Tradition Ni åbner mulighed for, at vi kan oprette servicekomissioner og komitter, hvis vi ønsker at udføre et større projekt som et konvent, men de, der påtager sig denne tjeneste, er direkte ansvarlige overfor dem, de tjener.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 91

I AcAdAn var vores vigtigste opgave at hjælpe og støtte hinanden til at komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed, som er en tilstand, der ikke har noget at gøre med vores profession, vores status eller vores position i samfundet.

For at skabemanifestere det fristed vi havde brug for til at arbejde med vores addiktion til kronisk utilfredshed uden persons anseelse, havde vi brug for, at vores Fællesskab var ikke- professionelt, så vores fokus ikke blev fjernet fra vores grundlæggende formål.

Det betød, at vi ikke så på hinandens status eller position i samfundet, og derfor havde vi brug for, at service arbejde i vores Fællesskab skete på frivillig basis, så vores service struktur ikke afhang af status eller persons anseelse.

Også når vi havde brug for at udføre et større projekt, ønskede vi, at det skete ved hjælp af en frivillig indsats, og at de, der tjente vores Fællesskab, holdt Fællesskabet orienteret om deres handlingsforløb og økonomi i de projekter, vi var blevet enige om at gennemføre.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg være opmærksom på, at selvom jeg frivilligt udfører service for mit AcAdAn Fællesskab, er en vigtig del af denne service, at jeg holder Fællesskabet velinformeret om arbejdsforløb og økonomi i min del af service-arbejdet.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

27.  Marts: Forvandling

Ved på denne måde at være grundige, omhyggelige og besluttede på at udføre dette arbejde dag efter dag, begyndte vi langsomt at blive helt rede til at blive befriet fra alle vores karakterdefekter ved at tillade vores Højere Magt at forvandle dem til deres tilsvarende kvaliteter i Glædens Ringe.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 52

Efterhånden, som vores arbejde med vores Syvende Trin i vores AcAdAn Program skred frem, blev vi opmærksomme på, at vores forestilling om, hvad forvandling af vores karakterdefekter indebar, ikke var i overensstemmelse med Virkeligheden.

Vi havde forestillet os, at vores Højere Magt ville udstrække sin magiske finger og forvandle vores karakterdefekter til dyder uden, at vi selv behøvede at bidrage med andet end en enkelt bøn en enkelt gang og vores villighed til at tillade vores Højere Magt at forvandle dem.

Da vi arbejdede med Trin Syv, indså vi imidlertid, at vi var nødt til at bidrage til et virkende Syvende Trin hver skridt af vejen i løbet at vores dag, fordi den første del af Trin Syv, hvor vi bad vores Højere Magt om at blive befriet fra alle vores karakterdefekter blot var begyndelsen.

Efter at have afsluttet denne bøn, opdagede vi, at havde vi brug for at begynde på anden del af Trin Syv ved at bruge vores Syvende Trin mange gange om dagen til at bede vores Højere Magt om at befri os fra at bruge en karakterdefekt, når vi opdagede, at vi havde taget en af dem i brug.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Syvende Trin til at tillade min Højere Magt at forvandle mine karakterdefekter til dyder ved at bede om at blive befriet fra dem, når jeg opdager, at jeg har taget en af dem i brug.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

28.  Marts: Foranderligheden 

Derved blev vi i stand til at forstå, at hvert øjeblik er dyrebart og er for evigt forbi, når det næste øjeblik fødes, og ved at se på vores dødelighed gennem dette perspektiv blev den mindre skræmmende, og vi blev mere tilfredse.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 22

Da vi arbejdede med vores fire grundlæggende egenskaber som skabningermanifestationer – vores begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed – i vores AcAdAn Program, opdagede vi, at vores forestilling om døden ændrede sig.

De fleste af os tænkte på døden som det øjeblik, hvor vi forlod vores fysiske krop, men ved at undersøge døden i hverdagen, opdagede vi, at dødeligheden/foranderligheden er en fortsat proces gennem hele vores dag.

Vi opdagede også, at vi havde brug for dødeligheden/foranderligheden for at blive i stand til hele tiden at se os selv, vores liv, andre og Verden som helhed i de nye perspektiver, der hele tiden opstod på grund af altings foranderlighed.

På den måde kunne vi blive ved med at finde os selv, andre, vores liv og Verden som helhed interessante, og dermed blev det muligt for os at vi træde ind i glæden fra Opfyldelsens Ring med dens opfyldelse, interesse, meningsfuldhed og enhed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at give slip i min frygt for forandring.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

29.  Marts: Konsekvenserne af vores addiktion til utilfredshed

De fleste af os indså, at på trods af vores ihærdige anstrengelser for at forandre os, og på trods at al den kærlighed og omsorg vi modtog fra andre, var vi stadigt utilfredse med os selv og andre.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 9

Efterhånden, som vi arbejdede med vores addiktion til kronisk utilfredshed i vores AcAdAn Program, blev det tydeligere og tydeligere for os, hvor dybtliggende den var.

Det blev også tydeligt for os, at de tanker, vi tænkte som et resultat af vores addiktion til kronisk utilfredshed, gav anledning til nogle følelser, der både smertede os og vores kære.

Denne indsigt i vores addiktion til kronisk utilfredshed og dens konsekvenser, gjorde vores ønske om at komme os over den mere intenst.

Dermed blev det lettere for os at give slip i denne sygdom ved hjælp af det daglige arbejde med Trin Ti, Elleve og Tolv til vedligeholdelse vores tilfredshed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at vedligeholde min tilfredshed.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

30.  Marts: Helbredelse for eksistentielle smerter

Nogle af os prøvede at skjule dele af vores fortid i et forsøg på at tage os bedre ud, men vi havde ikke råd til denne fejltagelse.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 44

Når vores Femte Trin nærmede sig, kunne nogle af os føle os utrygge ved tanken om at fortælle et andet menneske om de opdagelser, vi havde gjort om os selv, i Fjerde Trin.

Den tanke fik os til at overveje at skjule dem for, at det andet menneske ikke skulle tænke dårligt om os eller måske ligefrem miste interessen for at lave Trin sammen med os.

Andre medlemmer fortalte os imidlertid, at vores ærlige indrømmelse af vores eksistentielle smerter var grundlaget for, at vores helbredelse for dem kunne begynde.

De sagde også, at i Trin Fem indrømmede vi mange af vores eksistentielle smerter overfor et andet menneske, og jo flere vi havde mod til at indrømme, jo større var vores mulighed for at komme os over dem.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg modigt indrømme mine eksistentielle smerter, og hvordan de gør mit liv uhåndterligt overfor et andet menneske

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

31.  Marts: Accept af uvidenheden 

Mange af os havde sat lighedstegn mellem uvidenhed og dumhed og endog med ’det onde’, og da vi hverken ønskede at være dumme eller onde, havde vi problemer med at indrømme vores uvidenhed, men da vi accepterede den kendsgerning, at uvidenhed er en indbygget del af vores menneskelighed, opgav vi at bebrejde os selv og andre for ikke at vide bedre.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 20

I vores højtudviklede kultur modtog vi en informations-strøm hele tiden via aviser, magasiner, TV og internet, og det kunne få mange af os til at forestille os, at vi vidste meget om mangt og meget.

Eftersom vi ikke var personligt involveret i de fleste af de begivenheder, vi fik oplysninger om, var vi uvidende om begivenhedernes sande karakter, men vi forventedes alligevel at have et standpunkt om alt mellem himmel og jord.

Hvis vi indrømmede vores uvidenhed, kunne vi blive udsat for reaktioner fra andre, som gav os indtryk af, at der var noget galt med vores uvidenhed, og det kunne medføre, at vi fik trang til at skjule vores uvidenhed.

Kendsgerningen var dog, at både vi og andre ikke kunne undslippe vores menneskelige uvidenhed ligegyldigt, hvor mange oplysninger vi besad, for der ville altid være en mængde områder, vi ikke vidste noget om.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg acceptere min uvidenhed som en del af dette at være et menneske.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

APRIL

01.  April Helbredelse for vores addiktion til kronisk utilfredshed
 
02.  April Fællesskab med alt og alle 03.  April Eksistentielle smerter
04.  April AcAdAns Tolv Traditioner
 
05.  April Individualitet 06.  April Beslutningsprocessen
07. April Værdsættelse
 
08. April At give og modtage livskraft 09.  April Mod til at være ærlig
10.  April Første møde med Den Store Ring af Glæde via Trin Ét til Fire
 
11.  April Sandheden 12.  April Ansvarlighed
13.  April Samarbejde med vores Højere Magt i Trin Syv
 
14.  April Meditation 15.  April Prioriteter
16.  April Gudscentreringens Ring
 
17.  April Vrede 18.  April Respekt for og kærlighed til mig selv
19. April Tillid
 
20.  April Selv-vilje og Gudsvilje 21.  April  Besættelse
22.  April Tradition Fem
 
23.  April Tolerance  24.  April Ikke-tilknytning
25.  April Foranderlighed
 
26. April At give genoprejsning 27.  April Sponsorskab
28.  April At gennemføre en fuld Tolv Trins helbredelse
 
29.  April Selvskabteselvmanifesterede lidelser 30.  April En straffende Guddom

 
 

01.  April: Helbredelse for vores addiktion til kronisk utilfredshed

Hvad enten vores sygdom er mild, moderat eller alvorlig sætter den sig i almindelighed i os som en addiktion til kronisk utilfredshed med os selv, med alt og alle overalt på alle eksistensplaner og dermed med livet selv.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 7

fleste af os opfattede utilfredshed som en middel, vi kunne bruge, når vi ønskede at skabemanifestere en forandring til det bedre i vores liv.

Det faldt os ikke ind, at vi var utilfredse på daglig basis mange gange om dagen uden dog at ændre noget til det bedre af den grund.

Inden vi kom til AcAdAn var vi ikke opmærksomme på, at vores daglige brug af utilfredshed var en kronisk tilstand, der var skadelig for os selv og vores kære.

Efter vi kom til AcAdAn, brugte vi Programmet til at komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed ved at ændre det, vi var utilfredse med, en dag ad gangen.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program og mit AcAdAn Fællesskab til at få den hjælp, jeg har brug for til at komme mig over min addiktion til kronisk utilfredshed.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

02.  April: Fællesskab med alt og alle

I løbet af vores åndelige arbejde i AcAdAn, opdagede vi, at selvtilstrækkelighed er en illusion. Vi har brug for alt og alle omkring os, og vi har brug for at opleve en fornemmelse af Fællesskab med alt og alle omkring os.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 80

Før vi begyndte at undersøge vores opfattelse af, at vi udelukkende havde et Fælleskab med vores kære og med vores ligesindede i de grupperinger, vi indgik i, gik vi glip af bevidstheden om det Fællesskab, vi har med alt og alle overalt på alle eksistensplaner.

Vi følte måske, at vi ikke havde et Fællesskab med en sten, og dog er en sten en skabningmanifestation, der er begrænset, uvidende, magtesløs og dødelig/foranderlig ligesom vi er, og Moder Jord er en sten, der giver os vores mad og alt andet i vores liv som mennesker.

En plante er også en begrænset, uvidende, magtesløs og dødelig/foranderlig skabningmanifestation, og den er følsom overfor lys og mørke, varme og kulde, ligesom vi er, og det samme gælder for dyr, der også er følsomme overfor lys og mørke, varme og kulde, venlighed og uvenlighed, ligesom vi er.

Desuden er alle vores medmennesker uden undtagelse også begrænsede, uvidende, magtesløse og dødelige/foranderlige, og også de er følsomme overfor lys og mørke, varme og kulde, venlighed og uvenlighed og positive og negative tanker og følelser, ligesom vi er.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg åbne mig for det Fællesskab, jeg har, med alt og alle overalt på alle eksistensplaner.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

03.  April: Eksistentielle smerter

Vi søgte hjælp og trøst hos hinanden i AcAdAn, og således fik vi styrke til at gennemgå smertens følelser, indtil de klingede af.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 40

Lidt efter lidt, som vi arbejdede med vores AcAdAn Program, begyndte vi at acceptere, at smerte er en fordelagtig del af livet, selvom vi ikke havde forestillet os, at noget sådant kunne blive muligt for os.

Vi indså, at smerte beskyttede os mod at sætte os på en gloende varm kogeplade, og den fik os til at gå til lægen, hvis vi oplevede smerte i vores fysiske krop i et stykke tid uden, at vi kunne finde ud af, hvorfor smerten var der.

Når vi oplevede følelsesmæssig og mental smerte, var vores naturlige handling også at flytte os fra smerten, men efterhånden, som vi udviklede sensitivitet overfor os selv, oplevede vi stort set smerte hver dag, hvis ikke fysisk da psykisk.

Det var disse eksistentielle smerter, der omsider fik os til at søge en åndelig løsning på vores smerter, og dermed holdt vi omsider op med at flygte fra vores smerter, og i stedet undersøgte vi dem, før vi forløste dem og gav slip i dem.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at undersøge en fysisk eller psykisk smerte for at finde ud af, hvad jeg har brug for at gøre for at forløse den og give slip den.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

04.  April: AcAdAns Tolv Traditioner

En AcAdAn Gruppes grundlæggende formål er af åndelig art, og i samme øjeblik vi begynder at blive optaget af penge- ejendoms- magt- og prestigespørgsmål, bliver vi afledt fra vores grundlæggende formål.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 86

AcAdAns Tolv Traditioner er et udtryk for de erfaringer, vi har haft med vores Fællesskab som helhed både i vores indbyrdes forhold til hinanden og i vores forhold til det omgivende samfund og Verden som helhed.

Vi har opdaget, at hvis vi lod os aflede fra vores grundlæggende formål, der er at frigøre os fra vores addiktion til kronisk utilfredshed, mistede Fællesskabet hurtigt sin helbredende kraft, og vi mistede endnu en gang vores tilfredshed.

Vi havde opnået vores tilfredshed ved hjælp af vores Fællesskab og vores AcAdAn Program, og når vores AcAdAn Fællesskab ikke fungerede i overensstemmelse med vores Traditioner, mistede Fællesskabet sin sammenhængskraft.

Når vi ikke længer havde vores Traditioner til at holde sammen på vores Verdens-omspændende Fællesskab, havde vi heller ikke den støtte, som vi havde brug for til at fastholde vores helbredelse.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg respektere AcAdAns Traditioner og fastholde mit fokus på mit åndelige arbejde i AcAdAn frem for alt andet.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

05.  April: Individualitet

Vi ved, at ingen enkelt person kan tale for gruppen eller for Active Addictions Anonymous som helhed i offentlige debatter, og derfor taler vi ikke på gruppens vegne eller på vegne af Active Addictions Anonymous som helhed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 91

Som medlemmeraf AcAdAn var det vigtigt for os, at ingen talte på vores vegne ved at tale på hele Fællesskabets vegne, fordi vi alle er enestående, så vi har alle vores helt enestående måde at forstå vores Program på, og det kunne vi kun selv give udtryk for.

Somme tider havde vi imidlertid brug for at give et at vores medlemmer mandat til at tale om AcAdAn i en offentlig sammenhæng, og når en af os fik denne opgave, var det vigtigt, at vi huskede på vores Traditioner.

Når vi talte om AcAdAn i offentlige sammenhænge uden mandat, lod vi ikke nogen være i tvivl om, at vi talte på vores egne vegne om vores erfaringer med Fællesskabet og med Programmet i AcAdAn og ikke om AcAdAn eller Programmet som helhed.

Hvis et medlem havde fået mandat til at fremføre vores gruppes opfattelse overfor vores Område Service Komité, sørgede vores gruppe service repræsentant for udelukkende at give udtryk for det perspektiv, som han/hun havde fået til opgave af gruppen at fremføre.

Dagens kontemplation
I dag accepterer jeg, at jeg ikke kan tale på andres vegne, så jeg vælger at være bevidst om, at jeg taler for mig selv og om mig selv, når jeg giver udtryk for mine tanker
.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

06.  April: Beslutningsprocessen

Ved at begynde dagen med at gøre op med os selv om vores beslutning om overgivelse til vores Højere Magts omsorg også var gældende i dag, kunne beslutningen langsomt vokse og blive helhjertet.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 28

I Trin Tre havde vi brug for at overgive omsorgen for vores vilje og vores liv til vores udvalgte Højere Magts betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt.

For de fleste af os var denne beslutning ikke en begivenhed, men en proces, og medens vi arbejdede med vores Tredje Trin, nåede vi frem til et ønske om at overgive vores vilje og vores liv til vores Højere Magts omsorg.

Vi opdagede hurtigt, at vi fik lyst til at trække vores ønske om at overgive vores vilje og vores liv til vores Højere Magts omsorg tilbage af mange forskellige grunde, som vi følte var gode grunde til ikke længere at ønske at bruge Trin Tre.

Ved at begynde dagen med vores Tredje Trins bøn kunne vi imidlertid støtte os selv i vores ønske om at opnå den helhjertede overgivelse, som vi havde oplevet i korte glimt under vores arbejde med Trin Tre.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Tredje Trins bønnen til at støtte mit ønske om at overgive min vilje og mit liv helhjertet til min Højere Magts omsorg, en dag ad gangen
.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

07.  April: Værdsættelse

Princippet i Femte Tradition er Taknemmelighed.
Slogan:
Gensidig værdsættelse glæder hjertet.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 94

Mangeaf de handlinger, vi foretog os i løbet af en dag, handlede om vores samspil med andre, og i den forbindelse udførte vi mange handlinger, som bidrog til andres liv og den kraft-tilførsel vi bidrog med, kunne få os til at føle, at vi er berettiget til at modtage deres taknemmelighed og glæde.

At forvente andres taknemmelighed og glæde for vores bidrag indebar, at vi forventede, at de skulle befinde sig i Gudscentreringens Ring med dens glæde, kraft-tilførsel, åbensindethed og taknemmelighed, uanset hvor de rent faktisk befandt sig i deres psykologiske landskab.

Derfor var det vigtigt for os at vide, at værdsættelse af vores bidrag ikke nødvendigvis var muligt for den, hvis liv vi bidrog til, så i stedet kunne vi vælge at være taknemmelige for, at vi havde fået evnen til at bidrage til andres liv og dermed give dem en kraft-tilførsel i deres forehavender.

Den højeste glæde for os som givere var at opleve andres værdsættelse og glæde over vores bidrag, men vi var ikke berettiget til andres værdsættelse eller taknemmelighed, så i stedet vi kunne vælge i stedet at modtage den med værdsættelse og taknemmelighed, når den blev os til del.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg modtage andres værdsættelse af den kraft-tilførsel, jeg bidrager, med taknemmelighed og glæde. 

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

08.  April: At give og modtage livskraft

Når vi deltager regelmæssigt i møderne, er vi en del af den Kraft, som holder gruppen i live.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 82

Livet rummer så mange muligheder, at vi bliver stillet overfor valg mange gange i løbet af en dag.

Lidt efter lidt opdager vi, at der er nogle områder af vores liv, som vi sætter særlig meget pris på, og derfor støtter vi disse områder ved at bruge vores tid og vores kræfter på dem.

For os som AcAdAn medlemmer er vores indre liv af stor vigtighed, og vi giver livskraft til vores indre liv, når vi udfører vores AcAdAn Program, og vi giver livskraft til vores AcAdAn Fællesskab, når vi deltager i møder.

Samtidigt modtager vi livskraft til vores indre liv, når de andre medlemmer deler deres erfaringer med deres indre liv i AcAdAn Programmet med os.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give livskraft til mit indre liv ved at lave Trinarbejde i AcAdAn, og jeg vil gå til et AcAdAn møde og modtage livskraft til mit indre liv fra det, de andre medlemmer deler i mødet.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

09.  April: Mod til at være ærlig

Vi havde brug for at være ærlige og modige for at kunne udføre dette arbejde, og vi indledte det med at søge styrke fra vores Højere Magt hver gang, vi satte os ned for at skrive om vores karakterdefekter og vores dyder, og hvordan vores anvendelse af dem havde påvirket vores liv frem til i dag.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 40

Under vores opvækst oplevede mange af os, at det kunne være svært for os at få lov til at være ærlige.

Både vores forældre og andre voksne omkring os kunne blive vrede over det, vi havde på hjerte, og somme tider kunne de ligefrem blive voldelige og slå os, skubbe til os eller på anden måde vise mishag over vores opfattelse af Virkeligheden.

Det havde medført, at vi ikke troede, at det var sikkert for os at være ærlige om vores sociale samspil, vores tanker, vores følelser og vores handlinger, og derfor er det ikke længere naturligt for os at være ærlige, men i vores AcAdAn Program har vi brug for at være ærlige, om ikke overfor andre, da overfor os selv, så vi begynder allerede i Trin Et at samle mod til at indrømme, hvordan vores liv udformer sig, og vi opdager, at det er til vores fordel at være ærlig.

Når vi når til Trin Fire har vi indrømmet så mange ting overfor os selv og vores sponsor eller helbredelsespartner og vores AcAdAn Fællesskab, at vi nu har fået mod til at se ærligt på vores karakterdefekter og vores dyder.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program, min sponsor eller helbredelsespartner og mit AcAdAn Fællesskab til at få mod til at blive mere og mere ærlig
.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

10.  April: Første møde med Den Store Ring af Glæde via Trin Ét til Fire

Programmet i Active Addictions Anonymous Trin Ét til Fire.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 10

I vores AcAdAn Program er Trinene i sig selv et møde med Den Store Ring af Glæde med dens tro, håb, kærlighed og sandhed.

Vi udfører Trin Et, fordi vi tror på, at det er til vores fordel at begynde at være ærlige overfor os selv ved at indrømme, hvad der smerter os og gør vores liv uhåndterligt, og derfor er vi villige til at udføre Programmet i Active Addictions Anonymous.

Vi udfører Trin To, fordi vi håber, at vi kan få et bedre liv ved at åbne os for at tage en kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig Højere Magt ind i vores liv, og vi udfører Trin Tre, fordi vi ønsker at overgive os til vores Højere Magts omsorg ved at udvikle et kærligt tillidsforhold til vores Højere Magt, der hjælper os til at overgive os til vores Højere Magts omsorg.

Vi udfører Trin Fire, fordi vi ønsker at finde ud af sandheden om, hvilke karakterdefekter, der forhindrer os til at overgive os til vores udvalgte Højere Magts omsorg og hvilke dyder, der hjælper os til at overgive os.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Trin Et, To, Tre og Fire i mit AcAdAn Program til at sætte Den Store Ring af Glæde i vibration i mit psykologiske landskab
.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

11.  April: Sandheden

Princippet i Første Trin er Ærlighed. Slogan: Sandheden sejrer altid til sidst!

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 78

I vores AcAdAn Program har vi brug for at være så ærlige, som vi er i stand til, for at blive i stand til at gennemføre Programmet, men det er imidlertid vigtigt for os ikke at stille for store krav til os selv ved at forvente, at vores ord og Sandheden er identiske, hvor ærlige vi end er.

Vi accepterer at ordet stol er et symbol, der peger på Sandheden, som er stolen, og hvad enten vi bruger det ene eller det andet ord for stolen afhængigt af, hvilket sprog vi taler, så bliver ordet dog aldrig stolen.

Som et resultat af denne erkendelse indser vi, at en strid om ord er spild at vores tid, vores kræfter og vores interesser, og denne erkendelse gør det muligt for os ærligt at vedkende os, at vores måde at udtrykke vores opfattelse af Virkeligheden på blot er en mulig måde blandt mange.

Det gør vores Sjæleliv, vores sociale liv meget lettere, for vi ikke længere behøver at forsøge på at få andre til acceptere vores ord om vores sandhed, som vi opfatter den lige nu og her, men kan lade dem bruge deres egne ord til at beskrive deres egen sandhed, som de opfatter den lige nu og her.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg huske, at ord ikke er Sandheden, men et fingerpeg om, hvordan jeg og andre opfatter Virkeligheden lige nu og her
.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

12.  April: Ansvarlighed

Vi påtog os ansvar for den del, som vi følte os skyldige over og gav slip i deres følelser af skyld eller mangel på skyld som noget, der var mellem dem og deres Højere Magt.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 63

I vores Niende Trin giver vi de genoprejsninger, som vi havde besluttet i Trin Otte, men somme tider kunne det ske, at vi pludselig mistede lysten til at give en genoprejsning for vores fejl, fordi vi syntes, at det menneske, vi skulle til at give genoprejsning til, også havde begået fejl overfor os.

Hvis det er tilfældet, husker vi, at der findes fire forskellige typer af opgaver i livet, og det er vores opgaver, andres opgaver, vores udvalgte Højere Magts opgaver og andres udvalgte Højere Magts opgaver.

Hvis vi vælger at opfatte vores AcAdAn Program som givet til os af vores udvalgte Højere Magt, er det vores opgave at udføre dette Program, så godt vi kan, og det er andre menneskers opgave at tage sig af de opgaver, som de er blevet givet af deres udvalgte Højere Magt.

Det er med andre ord kun vores ansvar at udføre de opgaver, som vores Højere Magt har sendt til os i dag og ikke at bruge vores ressourcer på at tage ansvar for andres opgaver, fordi vi mener, at andre menneskers Højere Magt burde have givet dem opgaver i forhold til os, der ville passe os bedre.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg vælge at tage ansvar for de opgaver, som min Højere Magt har givet til mig, og jeg vil give slip i ethvert forsøg på at tage ansvar for de opgaver, som andres Højere Magt har givet til dem.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

13.  April: Samarbejde med vores Højere Magt i Trin Syv

Med den første del af Trin Syv havde vi vist vores Højere Magt og os selv, at vi var helt rede til at få alle vores karakterdefekter forvandlet. Nu begyndte vi at samarbejde med vores Højere Magt om at få dem forvandlet.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 47

Første gang vi læste overskriften til Trin Syv, forestillede vi os, at vi ville være blevet fri for alle vores karakterdefekter, når vi var færdige med Trin Syv.

Da vi rent faktisk begyndte at arbejde med Trin Syv, blev vi klar over, at vores Højere Magt ikke befriede os fra alle vores karakterdefekter med ét slag, selvom vi bad om det, fordi vi formodentligt ville blive så fremmede for os selv, at vi ville blive vanvittige af det, eller vi ville måske ligefrem dø af chok.

Med den indledende Syvende Trins bøn havde vi vist os selv og vores Højere Magt, at vi var villige til at blive befriet fra alle vores karakterdefekter, og dermed var vi blevet rede til at samarbejde med vores Højere Magt om vores befrielse fra dem på daglig basis.

Vi samarbejdede ved at bede vores Højere Magt om at befri os fra de karakterdefekter, som, vi observerede, når de begyndte at stige til overfladen i løbet af vores dag, og på den måde viste vi os selv og vores Højere Magt, at vi var helt rede til at blive befriet fra vores karakterdefekter.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg samarbejde med min Højere Magt ved hjælp af Trin Syv ved at bede min Højere Magt om at befri mig fra mine karakterdefekter, når jeg observerer, at de stiger til overfladen i løbet af min dag.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

 14.  April: Meditation

For at blive i stand til at høre vores Højere Magts vejledning, måtte vi tømme vores sind for alle tanker og blive stille.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 59

I Trin Elleve lærer vi, hvordan vi kan bruge bøn og meditation til at udvide vores bevidste kontakt med vores udvalgte Højere Magt, og med dette formål for øje, har vi brug for at lære at tømme vores sind for alle tanker ved at træde tilbage fra vores tænkende sind, vores Ego for at observere det.

Vi observerer, at vores sind er fuld af tanker, og vi opdager, at vi har en tilbøjelighed til at gribe fat i forskellige tanker for at undersøge dem nærmere, men for at kunne opnå at tømme vores sind for tanker, har vi brug for at lære at lade tankestrømmen passere forbi os uden at gribe fat i nogen bestemt tanke, ligegyldigt hvor behagelig eller smertefuld den er.

Til at begynde med troede mange af os, at når sindet blev stille, var det tomt, men vi opdagede nu, at vores sind ikke var tomt, selvom det var blevet stille.

Der var en næsten umærkelig fornemmelse af helligt nærvær i vores sind, og vi forstod, at nu var vi indtrådt i meditation, og derfor var vi blevet i stand til at fornemme vores Højere Magts nærvær.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge meditation til at udvide min bevidste kontakt med min Højere Magt
.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

15.  April: Prioriteter

Vi lægger stor vægt på dette, for vi ved, at når vi bruger utilfredshed i en hvilken som helst form, aktiverer vi vores addiktion til kronisk utilfredshed endnu en gang.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 11

I mange år havde vi brugt utilfredshed mange gange om dagen, fordi vi forestillede os, at vores utilfredshed ville give os kraften til at ændre de områder, vi var utilfredse med.

Vi observerede imidlertid, at selvom vi var utilfredse med et givent område i os selv, vores liv, andre mennesker eller Verden som helhed, indebar det ikke, at vi fik kraften til at ændre på det område, vi var utilfredse med, men alligevel forestillede vi os, at hvis bare vi blev ved med at være utilfredse med det pågældende område, ville det til sidst give os kraften til at ændre det pågældende område.

Først da vi kom til Active Addictions Anonymous, blev vi klar over, at vi brugte vores utilfredshed til at give os selv en fornemmelse af, at vi dog havde gjort noget, eller at vi hermed havde gjort os selv villige til at gøre noget i en fiktiv fremtid angående det, vi var utilfredse med.

Da vi begyndte at arbejde med Programmet i AcAdAn, blev vi klar over, hvordan vores utilfredshed skadede os selv, vores liv, andre og Verden som helhed, og derfor blev vores arbejde med at komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed det centrale i vores liv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give min helbredelse for min addiktion til kronisk utilfredshed første prioritet i mit l
iv.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

16.  April: Gudscentreringens Ring

Dernæst undersøgte vi, hvordan vores åbensindethed havde bragt hjælp fra uventede kilder, hvordan dette havde givet os kraft til at løse vores problemer, og hvordan dette havde fremkaldt taknemmelighed og glæde i os.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 31

Mange af os forestillede os, at brugen af Gudscentrering betød, at vi tænkte på Gud eller var fokuseret på Gudsbegrebet hele tiden i løbet at vores dag.

I Active Addictions Anonymous bruger vi Gudscentreringens Ring med dens glæde, kraft-tilførsel, åbensindethed og taknemmelig, der er vores måde at befri os fra smerten i Selvcentreringens Ring med dens eufori, depression, selvkritik og selvros.

Gudscentreringens Ring gør det muligt for os at være taknemmelige for alt det, der sker i løbet af vores dag, hvad enten det bringer os smerte og dermed lejligheden for at vokse i visdom og medfølelses ved hjælp af vores Program eller glæde og dermed livslyst.

Begge sider af livet bringer os en kraft-tilførsel, vi kan glæde os over, hvis vi åbner vores sind for Gudscentreringens Ring, og på denne måde, bliver det muligt for os at finde tilfredshed med os selv, vores liv, andre og Verden som helhed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Gudscentreringens Ring til at finde tilfredshed med mig selv, mit liv, andre og Verden som helhed.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

17.  April: Vrede

Vi havde en tilbøjelighed til at leve hemmelige liv ved at skjule os bag kunstige masker, fordi vi håbede, at vi kunne narre andre til at elske os ved hjælp af disse masker. Vi opdagede imidlertid, at den eneste, vi narrede, var os selv.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 44

Vi havde en tilbøjelighed til at skjule os bag kunstige masker af venlig imødekommenhed, fordi vi ikke ønskede at såre andre med vores vrede, og vi ønskede heller ikke at opleve konsekvenserne af at udtrykke vores vrede overfor andre.

Før vi kom til Active Addictions Anonymous, vidste vi ikke, hvad vi ellers skulle stille op med vores vrede andet end at prøve på at dække den til med venlig imødekommenhed,   selvom andres reaktion på os antydede, at de vidste, at vi var vrede.

I AcAdAn fandt vi omsider et sted, hvor vi trygt kunne udtrykke vores vrede, for vi fik at vide, at undertrykt vrede er had, og vi havde brug for at udtrykke vores had for at komme os over den.

Derfor havde vi brug for at indrømme vores undertrykte vrede overfor os selv, et andet menneske, vores udvalgte Højere Magt og vores AcAdAn Fællesskab, så vores helbredelse fra den kunne begynde.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg befri mig fra en af mine undertrykte vredesformer ved hjælp af mit AcAdAn Program
.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

18.  April: Respekt for og kærlighed til mig selv                      

Selv hvis det skulle lykkes os at få andre til at elske og respektere os, ville det stadig ikke fremkalde vores egen kærlighed og respekt for os selv, så vi havde brug for at udvikle respekt for og kærlighed til os selv for at blive i stand til at opnå tilfredshed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 16  

Mange af os troede, at hvis vi kunne få andre til at elske og respektere os, ville vi blive i stand til at elske og respektere os selv, og på det grundlag havde vi ført mange krige med andre mennesker i vores forsøg på at tvinge dem til at gøre det, vi ønskede, at de skulle gøre for, at vi kunne blive i stand til at tro på, at de elskede og respekterede os.

Lige meget hvor mange gange andre gjorde det, vi ønskede, at de skulle gøre for at bevise, at de elskede os, opdagede vi, at det ikke ændrede noget på vores opfattelse af os selv eller vores tro på, at vi var værdige til kærlighed.

Derved forstod vi, at selvom andre gjorde det, vi ønskede, kunne vi ikke vide, om det var et udtryk for, at de elskede os, men vi kunne vælge at tro på det, når andre udtrykte deres kærlighed til os, men selv endda hvis vi vælger at tro på, at andre elsker os, ændrer det stadig ikke på vores evne til at føle respekt for og kærlighed til os selv.

Vi har brug for at lære at elske os selv for at blive i stand til at tro på, at vi er værdige til kærlighed, og vi kan udvikle vores kærlighed til os selv ved at tage os af os selv med betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed, hvad enten vi smerter eller er glade.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at bearbejde de tanker i mig, der forhindrer mig i at respektere og elske mig selv
.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

19.  April: Tillid

Når vi havde truffet vores valg, gik vi frem i tillid til vores udvalgte person.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 43

I vores Femte Trin havde vi indrømmet overfor os selv, hvordan vores misforståelser og brug af smerte havde påvirket os selv og vores liv indtil nu, ved at skrive det ned i vores Fjerde Trin.

Det havde været en smertefuld, men også befriende opgave at skrive det ned i vores Fjerde Trin, og i vores Femte Trin var tiden moden til at dele det med vores udvalgte Højere Magt, og det gjorde vi ved at læse det for vores Højere Magt.

Derved gjorde vi os også rede til at dele det, vi havde skrevet, med et andet menneske, og det kunne være en skræmmende tanke for mange af os at skulle indrømme vores livs fejl og vores brug af smerte overfor et andet menneske, og derfor havde vi brug for at vælge at have tillid til den person, som vi havde besluttet at fortælle om vores fejl og vores brug af smerte fra vores barndom til nu.

Ved at træffe dette valg opdagede vi, at vi blev mødt med genkendelse og forståelse af vores udvalgte person, og vi opdagede også, at vores glæde blev dobbelt så stor og vores smerte halv så stor, når vi delte vores glæde og smerte oprigtigt med et andet menneske, og det intensiverede desuden vores tillid til Programmets forslag, så vores evne til at udvise tillid voksede.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg vælge at have tillid til, at jeg oprigtigt kan dele min glæde og min smerte med et andet menneske.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

20.  April: Selv-vilje og Gudsvilje

Vi begyndte at tage os af vores smerter og de forandringer, der hele tiden fandt sted i vores liv ved hjælp af vores AcAdAn program, og som et resultat opdagede vi, at både smerte og forandring er fordelagtige dele af livet.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 18

Da vi kom til Active Addictions Anonymous, ville de fleste af os have forsvoret, at vi kunne komme til at se på vores smerter med tilfredshed for ikke at tale om at se på dem som en fordelagtig del af livet, fordi vi syntes, at vores smerter var en ubehagelig side af livet, som vi helst ville undvære.

Efter at have arbejdet med vores AcAdAn Program i nogen tid, blev vi mere og mere tilfredse med, at det rent faktisk ER en fordel at opleve smerte, for hvad skulle ellers forhindre os i at blive brændt, hvis vi uheldigvis satte os på en varm kogeplade?

Vi havde heller ikke forestillet os, at vi kunne blive tilfredse med forandring med mindre, det var os selv, der havde besluttet os for at ændre på noget i vores liv, og derfor var det dybt tilfredsstillende for os at opdage, at efterhånden som vi udviklede vores forhold til vores udvalgte Højere Magt, kunne vi se på de ændringer, der skete i vores liv, som vi ikke selv havde besluttet, som vores Højere Magts indflydelse i vores liv.

Når vi derefter undersøgte den kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt bag de ændringer, vi oplevede størst vrangvilje mod, opdagede vi, at de var til vores fordel, og dermed blev det tydeligt for os, at vi kunne være tilfredse på områder, vi var utilfredse med, før vi kom til AcAdAn
.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til finde min udvalgte Højere Magts kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt bag de begivenheder i min dag, som jeg har størst vrangvilje imod
.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

21.  April: Besættelse

Når vi bliver overmandede af sådanne besættende tanker, ender vi med impulsivt at handle på dem, til tider imod vores vilje, og vi er således tvangshandlende.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 7

Vi troede, at vi havde kontrol over vores tanker, da vi kom til Active Addictions Anonymous, og vi havde brugt meget tid på at kritisere os selv, fordi vi ikke gennemførte de beslutninger, som vi havde taget ved dagens begyndelse.

Vi opdagede imidlertid, at vi ikke blot var magtesløse over vores følelse af addiktion til kronisk utilfredshed, men vi var også magtesløse over de tanker, der førte til vores følelse af addiktion til kronisk utilfredshed.

Vi troede på, at vores tanker talte sandt, når de tanker, der gik igennem vores sind, fortalte os, at vi havde gode grunde til at være utilfredse med os selv, andre og Verden som helhed.

Det faldt os ikke ind, at vi kunne lide under en tankemæssig besættelse, der gav anledning til vores følelse af addiktion til kronisk utilfredshed, og at vi havde brug for hjælp til at komme os over denne besættelse.

Dagens kontemplation

I dag vil jeg bruge mit medlemsskab af Active Addictions Anonymous til at få den hjælp, jeg har brug for, til at komme mig over min mentale besættelse af tanker, der rummer addiktion til kronisk utilfredshed med mig selv, andre og Verden som helhed.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

 22.  April: Tradition Fem

TRADITION 5:
Enhver gruppe har kun ét grundlæggende formål – at give budskabet om helbredelse videre til andre, der lider af en addiktion til kronisk utilfredshed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 12

Inden vi kom til AcAdAn, troede vi, at vi kunne komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed ved hjælp af viljestyrke.

Efter, vi kom til Active Addictions Anonymous, blev vi klar over, at vi led af en mental sygdom, som vi havde brug for hjælp til at komme os over, og vi modtog den hjælp fra vores AcAdAn Program, vores personlige arbejde med vores AcAdAn Program, vores Sponsor eller helbredelsespartner og vores møder.

I vores møder hørte vi, hvordan andre håndterede deres helbredelse for deres addiktion til kronisk utilfredshed, og det gav os meget inspiration i vores egen helbredelse.

Når vi selv delte på møder om, hvordan vi arbejdede på vores helbredelse for vores addiktion til kronisk utilfredshed, uddybede vi vores forståelse af vores sygdom og gav samtidigt budskabet videre om, at helbredelse for vores addiktion til kronisk utilfredshed ER mulig.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg dele om min helbredelse for min addiktion til kronisk utilfredshed i et AcAdAn møde
.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

23.  April: Tolerance.

Princippet i Tredje Tradition er Tolerance. Slogan: Tolerance fremmer forståelsen.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 94

I Tradition Tre åbner vi os både som enkeltindivider og som gruppe for den kendsgerning, at vi ikke kan bedømme andre menneskers liv og bevæggrunde ved at se på dem udefra.

Vi er ærlige, når vi indrømmer, at vi aldrig kan vide, om et andet menneske har et ønske om at opgive sin utilfredshed med sig selv, sit liv, andre og Verden som helhed.

Det er op til hver enkelt af os at afgøre med os selv ved hjælp af Programmet i AcAdAn, vores personlige arbejde med det, vores Sponsor eller helbredelsespartner, vores Højere Magt og vores møder, om vi har et ønske om at opgive vores utilfredshed med os selv og vores liv og derved med andre og Verden som helhed.

Derfor byder vi enhver velkommen, der udtrykker et ønske om at opgive sin utilfredshed med sig selv, deres liv, andre og Verden som helhed, uanset hvilke begrundelser, de giver for at være utilfredse, og uanset hvori deres aktive addiktion består.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at udvise tolerance overfor andre, der lider af addiktion til kronisk utilfredshed for dermed kan jeg give mig selv en chance for at få et nyt perspektiv på min egen addiktion til kronisk utilfredshed.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

24.  April: Ikke-tilknytning

Vi frigjorde os fra andres materielle, fysiske, tid-rum-mæssige, emotionelle, tankemæssige, sociale og åndelige problemer uden at frigøre os fra vores kærlighed til, omsorg for, medfølelse med og barmhjertighed overfor dem, og på den måde opretholdt vi vores ikke-tilknytning.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 48

Meget af vores utilfredshed med andre udsprang af vores forestilling om, at det var vores opgave at løse deres eksistentielle problemer.

Når vi derfor brugte vores tid, vores kræfter, vores interesse og vores penge på at forsøge at løse deres problemer uden, at det lykkedes, eller uden at de udviste taknemmelighed for vores hjælp, blev vi utilfredse endnu en gang.

Langsomt gik det op for os, at vores opgave er at bruge vores tid, vores kræfter, vores interesse og vores penge på vores egne eksistentielle problemer.

Desuden blev vi klar over, at er andres opgave selv at bruge deres tid, deres kræfter, deres interesse og deres penge på at løse deres egne problemer, så vi gav slip i forestillingen om, at deres opgave var vores opgave, og dermed holdt vi op med at knytte os til andres problemer, som om det var vores.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg lytte respektfuldt til andres problemer uden at tage dem på mig, som om de var mine egne.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

25.  April: Foranderlighed

I Active Addictions Anonymous begyndte vores helbredelse først, da vi holdt op med at bruge vores addiktion til kronisk utilfredshed, og det indebar, at vi holdt op med at finde grunde til at være utilfredse hver dag, endog mange gange om dagen og fandt grunde til at være tilfredse hver dag, mange gange om dagen i stedet.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 22

Da vi kom til Active Addictions Anonymous, troede mange af os, at drivkraften til at skabemanifestere fordelagtige ændringer i vores liv udsprang fra vores utilfredshed med os selv og vores liv.

Vi troede også, at vi kunne tvinge andre til at ændre sig i overensstemmelse med vores opfattelse af det rette, hvis vi gav udtryk for vores utilfredshed med deres måde at være i Verden på.

Det faldt os aldrig ind, at vi kunne skabemanifestere fordelagtige ændringer i vores liv uden at bruge utilfredshed som drivkraft, men efterhånden som vi gjorde fremskridt i Programmet i AcAdAn blev det tydeligere og tydeligere for os, at vores egen, andres og livets foranderlighed fremkaldte daglige forandringer uden, at vi behøvede at bruge utilfredshed.

Når vi brugte vores AcAdAn Program til at se nærmere på foranderligheden i os selv, andre og vores liv, viste forandringerne sig altid og uden undtagelse at være til vores fordel, og dermed blev det lettere for at være tilfredse.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at fremme min helbredelse for mit tvangsmæssige brug af utilfredshed med min egen, andres og livets foranderlighed
.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

26.  April: At give genoprejsning

Dernæst tog vi en beslutning om, hvordan vi ønskede at genoprette de skader, vi mente, vi havde forvoldt, og dermed opnåede vi kraften til at befri os selv fra vores følelser af skyld og skam

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 59

I løbet af vores liv havde vi lavet mange skader materielt, fysisk, energetisk, emotionelt, mentalt, socialt og åndeligt, og vi ønskede at give genoprejsning for de skader, vi mente, at vi havde påført os selv eller andre for at blive i stand til at befri os selv fra skyld og skam.

I vores Ottende Trin bragte vi de områder ud i det åbne, vi følte trang til at give genoprejsning for, og i Trin Ni gennemførte vi vores genoprejsninger efter af have søgt vejledning fra vores udvalgte Højere Magt og vores Sponsor eller vores helbredelsespartner om, hvordan vi bedst kunne give genoprejsning.

Vi kunne give direkte genoprejsning til os selv ved at ændre den type af adfærd, der havde skadet os, og vi kunne give direkte genoprejsning til andre ved at indrømme vores fejl overfor dem og dernæst i fællesskab finde ud af, hvad vi kunne gøre for at gøre vores fejl god igen, hvis det andet menneske ikke fandt vores eget forslag til genoprejsning tilfredsstillende.

Vi kunne give indirekte genoprejsning til andre, hvis det ikke var muligt at give genoprejsning direkte til dem ved at udføre vores planlagte genoprejsning i forhold til et andet menneske, der havde behov for det, vi havde at tilbyde det menneske, der var utilgængelig for os, men de fleste af vores genoprejsninger bestod imidlertid i en forpligtelse, som vi påtog os til at ændre adfærd uden at, vi behøvede at henvende os direkte til nogen som helst.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give genoprejsning til mig selv og andre på de områder, jeg mener, at jeg har brug for at give genoprejsning på for at blive i stand til befri mig selv fra skyld og skam.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

27.  April: Sponsorskab

Når vi påtog os forpligtelsen som Sponsor, fandt vi endnu en måde at give dette budskab videre på.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 78

I vores arbejde med vores AcAdAn Program opdagede vi, at når vi fik lejlighed til at udtrykke os om vores forståelse af vores Program, blev vores forståelse af Programmet dybere og klarere.

Det inspirerede os til at give budskabet om AcAdAn videre til andre, der led under addiktion til kronisk utilfredshed.

Samtidigt oplevede vi tilfredsstillelsen ved at bidrage til, at et andet menneskes eksistentielle smerter formindskedes, og dette er det fænomen, vi kalder en 'vind vind’ situation, fordi vi begge vandt noget værdifuldt i vores samarbejde.

Når vi påtog os forpligtelsen som Sponsor, opdagede vi fordelene ved at have et menneske i vores liv, der var dybt interesseret i det, vi mente om Programmet i AcAdAn, og som derfor gjorde det muligt for os tillidsfuldt at give udtryk for det, vi havde lært i AcAdAn.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg uddybe min forståelse af mit AcAdAn Program ved at give mine erfaringer med mit Program videre til et andet menneske, der er interesseret i mit Program, og dermed vil jeg skabemanifestere en ´vind vind´ situation for mig selv og det andet menneske.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

28.  April: At gennemføre en fuld Tolv Trins helbredelse

Somme tider opdagede vi, at vores Højere Magt ikke befriede os fra en bestemt karakterdefekt som fx. vores utålmodighed i en given situation, selvom vi bad om det.
Vi vidste da, at vores Højere Magt ønskede, at vi skulle se nøjere på det, vores utålmodighed havde at fortælle os.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 57

Efterhånden, som vi blev vant til at bruge vores Syvende Trin mange gange om dagen, når vi observerede, at en karakterdefekt steg til overfladen, blev vi også vant til at være i helbredelse under mange forskellige omstændigheder.

Somme tider skete det imidlertid, at vi brugte vores Syvende Trin uden, at der skete en ændring af vores smertefulde syn på situationen, og vi vidste da, at vi havde brug for stærkere midler til at komme os over vores smerte.

Derfor gjorde vi brug af den først givne lejlighed, der opstod, til at ransage situationen ved hjælp af vores Sjette Trin, og hvis vi stadigt ikke var i stand til at komme os over situationen, foretog vi en fuld Tolv Trins helbredelse på den ved at tage den pågældende situation gennem alle Tolv Trin.

Em fuld Tolv Trins helbredelse er et magtfuldt middel til at komme over de fleste smerter i livet, hvad enten smerten er materiel, fysisk, energetisk, følelsesmæssig, mental, social eller åndelig
.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at tage en smertefuld situation igennem en fuld Tolv Trins helbredelse, hvis mit Sjette og Syvende Trin ikke virker for mig i situationen.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

29.  April: Selvskabteselvmanifesterede lidelser

Da vi var færdige med vores liste, gik vi den igennem punkt for punkt og skrev ned, hvordan vi ønskede at give genoprejsning.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 61

Vi havde mange situationer i vores liv fra fortiden, vi følte os skyldige over, fordi vi ikke syntes om den måde, vi håndterede den pågældende situation på, og vi havde brug for at komme os over vores følelser af skyld fra fortiden i løbet af vores Trinarbejde for at blive i stand til at leve et tilfredst liv.

Vi havde også brug for at komme os på daglig basis over vores følelse af skyld på grund af den måde, vi håndterede situationer i nutiden på.

Det var vigtigt for os at lære at håndtere enhver situation, der fremkaldte skyld i os, hvad enten den fandt sted i fortiden eller i nutiden, fordi skyldfølelser fører til skam over os selv, og skyld og skam er de dødeligste gifte for vores åndelige liv, hvor vi ellers finder lykken.

Skyld og skam fik os til at afbryde kontakten med vores udvalgte kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige Højere Magt, når vi havde mest brug for denne kontakt, og dermed blev vores lidelser forlænget unødvendigt, så vi ønskede at bruge vores Ottende og Niende Trin fra vores AcAdAn Program til at befri os selv fra vores selvskabteselvmanifesterede lidelser, der udspringer fra skyld og skam.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Ottende og Niende Trin i mit AcAdAn Program til at komme mig over måder, jeg håndterede en situation på, som jeg skammede mig over.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

30.  April: En straffende Guddom

Vi kunne derfor vælge at henvende os til vores Højere Magt på mange forskellige måder, der gav os en oplevelse af en kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig Højere Magt så som vores 12-Trins Program, de jordiske og åndelige principper, Gud, vores Ånd, kærlighed, der flyder som livsenergien mellem os og andre, alt og alle overalt på alle eksistensplaner eller en hvilken som helst forståelse og oplevelse, vi havde, af en kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig Højere Magts tilstedeværelse.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 70

Hvad enten vi var vokset op i Norden, Syden, Østen eller Vesten havde vores omgivende samfund givet os et indtryk af en usynlig Højere Magt sammen med alt det, vores samfund mente om den usynlige Højere Magt.

En vigtig detalje for mange af os var, at vi fik at vide, at den Højere Magt, som vores samfund opfattede som den rette, var den eneste rette, og hvis vi mente noget andet, var vi dømt til helvedes ild og svovl, om ikke nu, da når vi døde en gang, og regnskabets time kom.

Det gjorde vores liv langt sværere, end det behøvede at være, så det var en stor lettelse for os, da vi kom til vores Tolv Trins Program i AcAdAn at få at vide i Trin To, at vi havde en fuldstændig frihed uden fælder til at vælge en Højere Magt.

Den eneste betingelse var, at vores valg var i overensstemmelse med vores egen opfattelse af, hvad det indebar at have en kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig Højere Magt i vores liv, og dermed mistede vores samfunds straffende Guddom sin magt over os.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at give fuldstændigt slip i en straffende Guddom ved hjælp af mit Andet Trin.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

MAJ

01.  Maj Anonymitets-princippet
 
02.  Maj Vores livs formål 03.  Maj Vores grundlæggende formål i AcAdAn
04.  Maj At lytte
 
05.  Maj Vores valg 06.  Maj De fem tilstande i vores tænkende sind, vores Ego
07.  Maj Smertens funktion
 
08.  Maj Tilgivelse af os selv 09.  Maj Os
10.  Maj At bevæge os fra mistillid til tillid
 
11.  Maj Magtfuldhed 12.  Maj Drivkraften i smerten
13.  Maj Troens Lille Ring
 
14.  Maj Hadets Træ og Kærlighedens Træ 15.  Maj Sorgprocessen
16.  Maj  At være syg af en addiktion til kronisk utilfredshed   Addiktion til kronisk utilfredshed
 
17.  Maj Skabelsemanifestation af tankebaner 18.  Maj Overmennesker
19.  Maj Befrielsens Trin
 
20.  Maj Sammenligning med andre 21.  Maj Utilfredshed med vores fire grundlæggende egenskaber
22.  Maj Det tredje møde med den Store Ring af Glæde
 
23.  Maj Begrænsninger 24.  Maj At tjene principper
25.  Maj Skam
 
26.  Maj En helhjertet beslutning 27.  Maj Politik
28.  Maj Helbredelse i AcAdAn
 
29.  Maj Selvkritik 30.  Maj Accept
31.  Maj Vrede    


 

01.  Maj: Anonymitets-princippet

Når vi samspiller med den ydre verden – både med offentligheden og når vi giver budskabet videre til andre, der lider under en addiktion til kronisk utilfredshed – i løbet af vores AcAdAn tjeneste, praktiserer vi Tradition Ti ved ikke at udtrykke noget om udenforstående emner så som religion, behandlingshjem, politik og behandlingsmetoder etc.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 91

Som medlemmer af AcAdAn forsøgte vi at give alting sin rette plads, og vores Traditioner var et af de områder, vi ønskede at holde os for øje, så vi kunne gøre vores bedste for at respektere dem, da de holder alting i vores Fællesskab enkelt og på sin rette plads båden indenfor Fællesskabet og udenfor.

Vi gjorde derfor vores bedste for at respektere Traditionerne i AcAdAn ved at respektere Anonymitetsprincippet, og det indebar, at vi var bevidste om at være AcAdAns ambassadører i stedet for vores personlige selv, når vi udtrykte os om AcAdAn i offentlige sammenhænge.

Derfor gav vi ikke udtryk for vores personlige mening om udenforstående emner, men udtrykte gerne vores viden om AcAdAns kapacitet til at bidrage til vores individuelle velbefindende og dermed til vores samfunds velbefindende uden at lægge skjul på, at det var vores personlige mening, vi udtrykte og ikke AcAdAn Programmet som sådan.

Så hvis andre ønskede at finde ud af, hvad AcAdAn har at tilbyde dem personligt, kunne vi kun foreslå, at de læser vores litteratur og/eller deltager i et par AcAdAn møder for at finde ud af, om de mener, at de kunne få gavn af det, vi har at tilbyde.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg respektere AcAdAns Anonymitetsprincip ved at acceptere min rolle som AcAdAns ambassadør i offentlige sammenhænge, hvis min deltagelse i AcAdAn kommer på tale
.
                                                               

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

02.  Maj: Vores livs formål

Princippet i Sjette Tradition er Livskraft.
Slogan: Jeg frigør mig fra det, der ikke tjener mine formål.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 94

Mange af os følte os skyldige, når vi ønskede at tage os af vores egne formål først og fremmest, fordi vi lærte under vores opvækst, at vi først havde ret til at tage os af vores egne formål, når vi havde brugt vores penge, tid, kræfter og interesse på at tage os af andres formål til deres tilfredshed.

Vores forældres lærte os, at deres formål var vigtigere end vores, og vores samfund lærte os, at deres formål var vigtigere end vores, og nogle af os har endog lært, at vi skulle tjene Guds behov i stedet for vores egne, som de blev beskrevet af andre, der mente at vide nøjagtigt, hvad Gud havde brug for.

Da vi kom til AcAdAn indså vi imidlertid, at vores allestedsnærværende, alvidende, almægtige og udødelige Højere Magt, der rummer alt og alle overalt på alle eksistensplaner har ikke brug for andet fra os, end at vi følger vores hjerte, og det betød, at vi tjente de formål, der var betydningsfulde for os!

Da vi opdagede dette, stod det os klart, at vores livs formål er at forbedre vores liv på daglig basis i overensstemmelse med vores opfattelse af det rette, så vi forstod omsider at vores sande formål i livet er det samme som alle andres, nemlig at arbejde på at forbedre vores eget liv og dermed forbedre livet på Jorden.


Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at befri mig fra det, der forhindrer mig i at bruge mine ressourcer på at forbedre mit eget liv og dermed at forbedre livet på Jorden
.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

03.  Maj: Vores grundlæggende formål i AcAdAn

Vi bruger derfor ikke AcAdAn ressourcer på at godkende, finansiere eller låne AcAdAn navnet ud til noget beslægtet forehavende eller udenforstående foretagende, fordi en sådan sammenblanding af Active Addictions Anonymous med andre forehavender, der har et formål, der ligner vores, let kan skabemanifestere en situation, hvor magt, prestige og diskussioner om penge og ejendomsret kan aflede os fra vores grundlæggende formål.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 86

I AcAdAn var vores grundlæggende formål at befri os fra de eksistentielle smerter, der udsprang af vores addiktion til kronisk utilfredshed med vores menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed.

De resultater, vi opnåede ved at arbejde med vores AcAdAn Program, var af en så mirakuløs natur, at mange ønskede at tage AcAdAn til indtægt for deres arbejde af en lignende art.

Dette kunne let give anledning til stridspørgsmål om, hvilket foretagende der skulle tilskrives æren for disse resultater, men i AcAdAn var vi ikke interesseret i at deltage i en offentlig debat om æren.

Vores grundlæggende og eneste formål er at hjælpe hinanden med at komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed og dermed at opnå tilfredshed, så vi deltog ikke i diskussioner om, hvem der havde æren for et andet menneskes forbedrede livssituation.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg holde mit grundlæggende formål for øje, når jeg deltager i samtaler, hvad enten de drejer sig om mit medlemskab af AcAdAn eller andre områder af mit liv
.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

04.  Maj: At lytte

Princippet i Andet Trin er Åbensindethed.
Slogan: At lytte opmærksomt og respektfuldt til en anden er det første udtryk for følelsesmæssig ædruelighed
.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 78

De fleste af os kunne blive så ivrige efter at udtrykke vores opfattelse af et emne, at vi holdt op med at lytte til den anden/de andre deltagere i samtalen, især hvis det drejede sig om et emne, vi vidste noget om, og endnu mere, hvis det var vores ekspertise område.

Det kunne endog medføre, at vi holdt helt op med at lytte til det, andre har at bidrage med om det pågældende emne, fordi vi blev så opslugt af tanker om det, hvad vi selv ønskede at bidrage med, når det blev vores tur til at tale.

Eftersom hele vores fokus var på vores tanker i stedet for på at lytte opmærksomt og respektfuldt til det, den anden/de andre havde at dele, mistede vi selve formålet med samtaler med andre.

På den måde mistede vi samtidigt den berigelse af vores egne perspektiver, vi kunne have opnået, hvis vi havde valgt at lytte opmærksomt og respektfuldt til det, den anden/de andre havde at bidrage til udvidelse af vores perspektiver.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg lytte opmærksomt og respektfuldt til andre for at drage næring fra de perspektiver, de har at tilbyde.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

05.  Maj: Vores valg

Ved på denne måde at være grundige, omhyggelige og besluttede på at udføre dette arbejde dag efter dag, begyndte vi langsomt at være rede til at få alle vores karakterdefekter fjernet gennem forvandling til deres tilsvarende modsætninger ved at flytte os fra egenskaberne i Smertens Ringe til egenskaberne i Glædens Ringe.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 52

II AcAdAn lærte vi lidt efter lidt vores psykologiske landskab at kende i Trin Fire, og dermed lærte vi de følelsesmæssige og mentale energier at kende, der bragte os selv og andre smerte og dem, som bragte os selv og andre glæde.

I Trin Seks blev vi givet kraften til at vælge mellem at bruge de energier, der smertede os og de energier, der glædede os, og det forstærkede vores evne til at finde tilfredshed under alle omstændigheder, uanset hvad de er.

Samtidigt opdagede vi, hvordan det påvirkede vores materielle situation, vores fysiske liv, vores energi-liv, vores emotionelle liv, vores tankeliv, vores sociale liv og vores åndelige liv, når vi valgte smerten, og når vi valgte glæden, der hver har deres at give.

Derved opnåede vi evnen til at værdsætte smertens budskab, fordi smerten viste os det, vi med fordel kunne forvandle i vores liv, og smerten gav os desuden en intensiveret drivkraft til at forny os selv, og glæden gav os kraften til at opleve et tilfredst liv.

Dagens kontemplation
I dag vil bruge mit Sjette Trin i mit AcAdAn Program til at forvandle en følelsesmæssig smerte til glæde
.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

06.  Maj: De fem tilstande i vores tænkende sind, vores Ego

Dette betød, at vi ønskede at kende vores Højere Magts vilje for os, som i Virkeligheden er vores egen vilje for os selv, når vi ikke er blændede af vores tanker og emotioner.
Når vi bad om kraften til at udføre den, bad vi rent faktisk om evnen til at overvinde de tanker og følelser, der stod i vejen for os.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 71

Efterhånden som vores arbejde med vores AcAdAn Program udviklede sig, opdagede vi, at vores sind grundlæggende rummer fem typer af tanker med de tilhørende emotionelle følelser.

Vi fandt ud af, at vores smertefulde følelser hang sammen med, at smertefulde tanker passerede gennem vores tænkende sind, vores Ego, og på samme måde hang vores glade følelser sammen med, at glade tanker passerede gennem vores tænkende sind, vores Ego.

Når neutrale tanker passerede gennem vores tænkende sind, vores Ego, følte vi os neutrale, og når vanemæssige tanker passerede igennem oplevede vi følelsesmæssig glæde eller smerte afhængigt af, hvilke tanker, der passerede igennem.
 
Desuden opdagede vi, at når vores tænkende sind, vores Ego blev helt stille uden tanker, indtrådte vi i meditation, og dermed blev det muligt for os at opfange vores Højere Magts vibration passere gennem vores sind, og det brugte vi i vores Elvte Trin til at lære vores Højere Magts vilje for os og til at søge kraften til at udføre den, og dermed blev vi bedre til at opdage det, vi ønskede inderst inde.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at studere mit tænkende sinds, mit Egos fem grundlæggende tilstande i løbet af dagen, og jeg vil bruge mit stille sind til finde ud af det, jeg ønsker inderst inde.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

07.  Maj: Smertens funktion

I Active Addictions Anonymous ønsker vi at blive ført frem til tilfredshed og ved at undersøge disse mønstre, som bevæger sig rundt og rundt i cirkler, så vi klart, hvordan vores tilfredshed blev blokeret af vores selv-centrering og blev opnået ved hjælp af vores Gudcentrering.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 31

Da vi kom til AcAdAn, opdagede vi, at livets smerter ikke er meningsløse eller en straf for kendte eller ukendte forseelser, for vi fandt ud af, at smertens funktion er at være et handlings-signal, der fortæller os, at vi skal flytte os fra det, der foregår, hvad enten det er materiel, fysisk, energimæssig, følelsesmæssig, tankemæssig, social eller åndelig smerte, vi oplever.

Vi opdagede også, at hvis vi ikke følte os i stand til at flytte os fra smerten i vores indre eller ydre Verden af forskellige grunde, kunne vi bruge vores AcAdAn Program til at ransage vores smerte, så vi kunne finde på nye måder at flytte os fra smerten på i en lignende situation i fremtiden.

Ved hjælp af vores ransagelse udviklede vi nye perspektiver på Virkeligheden samtidigt med, at vi udviklede vores evne til at blive kreative, når vi kom ansigt til ansigt med vores egne eller andres eksistentielle smerter.

Desuden kunne vi udvikle vores barmhjertighedsevne overfor os selv og andre, og lidt efter lidt kunne vi udvide vores kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige måde at være på overfor os selv og andre, og dermed bragte vi os også på linje med vores sande Selv, vores Ånd og den livsglæde, som det førte til.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mine eksistentielle smerter til at udvikle min visdom og min barmhjertighedsevne ved hjælp af mit Program i Active Addictions Anonymous.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

08.  Maj: Tilgivelse af os selv

Vi indrømmede helt enkelt vores fejl, gav genoprejsning og gav slip i dem, og hvis vi stadigt ikke var i stand til at tilgive os selv, anvendte vi Trin To til at åbne vores sind overfor vores Højere Magts kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt bag vores smerte.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 64

Det var almindelig kendt i vores Fællesskab, at den, vi havde sværest ved at tilgive, var os selv, og det skyldtes vores forhold til livets smerter, fordi vi forestillede os, at hvis vi gjorde alting perfekt, kunne vi undslippe livets smerter.

Dette kunne få os til at tro, at vi måtte have gjort noget forkert, fordi vi smertede, men efterhånden, som vores arbejde med vores AcAdAn Program udviklede sig, indså vi, at smerte var en naturlig og fordelagtig del af livets oplevelse som et begrænset, uvidende, magtesløst og dødeligt/foranderligt menneske.

Vi indså, at smerten kom til os, fordi det var smertens opgave at vejlede os ved at advare os om, at vi kunne komme til skade, hvis vi fortsatte med at gøre det, vi var i gang med, og advarslen betød, at vi havde brug for at ændre noget, som fx når smerten advarede os om, at vores hånd ville komme til skade, hvis vi ikke flyttede den ud af ilden.

På samme måde havde vi brug for at handle på vores mentale og emotionelle smerter ved at ændre på noget, når vi smertede, og det gjorde vi ved at bruge vores AcAdAn Program til at identificere det, der var årsagen til vores mentale og emotionelle smerte, og dernæst ændrede vi det ved hjælp af vores Sjette Trin for dernæst at gå videre til at tilgive os selv i Trin Otte og Ni for vores fordømmelse af smerten.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdan Program til at tilgive mig selv for min fordømmelse af dagens materielle, fysiske, energetiske, emotionelle, mentale eller sociale smerter
.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

09.  Maj: Os

For nogle af os var det at komme til at tro ensbetydende med at åbne vores sind for muligheden af, at der kunne være mere mellem himmel og jord, end vi var i stand til at opfatte med vores sanser, og dette hjalp os til at begynde at nærme os begrebet en Magt større end os.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 24

I vores AcAdAn Program arbejdede vi med to begreber, som er ’en Magt større end os’ og en ’Højere Magt’, og ved hjælp at begrebet ´en Magt større end os´ blev vi i stand til at modtage vejledning fra alt og alle omkring os, som vi kunne opfatte med vores fysiske sanser.

Det fik os til at indse, at der hele tiden fandt et samspil sted mellem os og Verden omkring os, og at der i alle disse samspil fandtes ’jeg’, ’dig/det/den’ og ’os’, og ’os’ var en Magt, der var større end ’jeg’.

Ved hjælp af begrebet en ’Højere Magt’, blev vi i stand til at modtage vejledning fra det usynlige, og dermed fra alt det, vi ikke kunne opfatte med vores fysiske sanser.
 
Den usynlige vejledning kunne bestå i, at vi lod os vejlede af ’os’, som ’os’ kom til udtryk i vores samspil med de impulser, der kom til os fra de tanker og følelser, der passerede gennem vores sind eller fra de impulser fra vores Højere Magt, der kom til udtryk gennem Stilheden i vores tænkende sind, vores Ego.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge den kraft-tilførsel, jeg modtager fra ´os´, hvad enten det er i mine samspil med det synlige eller med det usynlige.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

10.  Maj: At bevæge os fra mistillid til tillid

Vi talte med og lyttede til andre i vores Fællesskab, og lidt efter lidt opdagede vi, at der var én eller flere af de andre, som vi havde en særlig tiltro til, og dermed begyndte vi at have tillid.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 26

Da vi kom til AcAdAn havde mange af os mistet tilliden til både Gud og mennesker på grund af vores addiktion til kronisk utilfredshed, der fik os til at se svigt eller muligheden for svigt i alle sammenhænge, hvad enten det var en reel mulighed eller ej.

Så da vi kom til AcAdAn havde vi mistillid både til Programmet, de andre medlemmer og vores mulighed for nogensinde at komme til at leve et tilfredst liv.

Alligevel håbede vi, at vi omsider havde fundet en vej ud af vores addiktion til kronisk utilfredshed, så vi læste litteraturen og lyttede til de andre medlemmer for at se, om vi kunne finde den oplysning, der ville bekræfte for os, at AcAdAn ikke havde vores bedste til hensigt.

Efterhånden, som vores undersøgelser skred frem, voksede vores tillid til, at AcAdAn virkeligt havde vores bedste til hensigt, og at vi havde fundet en vej til løsning af vores daglige smerte over vores addiktion til kronisk utilfredshed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give mig selv tilladelse til at undersøge alle de aspekter af AcAdAn, jeg har mistillid til, før jeg overgiver mig til Programmets forslag.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

11.  Maj: Magtfuldhed

For at undslippe vores magtesløshed havde mange af os forsøgt at opnå magt over forskellige områder af vores liv, som strakte sig fra renligheden i vores hjem til at indtage høje positioner i samfundet.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 15

Det kunne være svært for os at se den kendsgerning i øjnene, at vi var magtesløse over mangt og meget, fordi vi ofte havde indtryk af, at vi er magtfulde, især når vores forehavender lykkedes, eller vores ønsker blev opfyldt.

Når vores forehavender lykkedes, og vores ønsker blev opfyldt, havde vi en tilbøjelighed til at glemme, at det ikke skete ved hjælp af vores egen indsats alene, og hvis vi glemte det, kunne det ske, at vi roste vi os selv for resultaterne i stedet for at være taknemmelige for den hjælp, vi havde modtaget fra andre, der gjorde vores succes eller opfyldelsen af vores ønsker mulig.

Vi opdagede, at hvis vi overså, at det ikke var lykkedes os at opnå denne succes i vores forehavender uden hjælp fra andre, medførte det, at vi også kritiserede os selv for forehavender, der ikke lykkes eller ønsker, der ikke bliver opfyldt, fordi alle energierne i Selvcentreringens Ring blev aktiveret, når vi brugte selvros.

Når vi aktiverede Selvcentreringens Ring med dens eufori, depression, selvkritik og selvros, blev vores liv én lang smertefuld kamp for at bevise for os selv, at vi var magtfulde på trods af alle beviser på det modsatte, for når vi tog æren for vores success og skylden for vores fiaskoer, blev vores liv uhåndterligt
.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til kultivere taknemmelighed for den hjælp og støtte, jeg modtager fra andre.

 JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI  AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

12.  Maj: Drivkraften i smerten

De fleste af os frygtede at indrømme, at vi havde brug for drivkraften i smerten og den ufrivillige forandring i vores liv for at opnå oplysning, og vi indså, at ikke alene vi, men enhver skabningmanifestation, er en Ånd, der udforsker de oplysninger, der ligger skjult under livets smerter og forandringer, hver på vores måde.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 19

Smerte er er handlings-signal, der fortæller os, at vi skal flytte os fra det, der foregår, hvad enten smerten er materiel, fysisk, energetisk, emotionel, mental, social eller åndelig, for at give os selv tid til at tage os af smerten.

De fleste af os i AcAdAn, der havde arbejdet med Programmet i nogen tid, gjorde dette som noget naturligt, men nogle af os var ikke i stand til at flytte os fra smerten, fordi vi søgte den drivkraft til handling, der ligger i smerten.

Lidt efter lidt, indså vi dog, at selvom vores forskellige vredesformer gav os en midlertidig handlekraft, skete det samtidigt med store omkostninger for vores fysiske krop, vores energi niveau, vores følelsesliv, vores tankeliv, vores sociale liv og vores åndelige liv.

Da vi opdagede det, valgte de fleste af os vi stedet at bruge Tiende Trin i vores AcAdAn Program til at dykke ned til roden af smerten og finde den visdom og barmhjertighed, der skjuler sig der, og på den måde forvandlede vi de emotionelle smerter, vi oplevede i hverdagen, til glæde.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at dykke ned til roden af en af de smerter, jeg oplevede i dag, for at finde visdommen og barmhjertigheden, der ligger ved roden af smerten.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

13.  Maj: Troens Lille Ring

Vi opdagede også, at når Troens Lille Ring blev aktiv i os, troede vi på, at vores Højere Magt gav os det, vi havde behov for, når vi havde behov for det (Tillid), og vi brugte vores Højere Magts gaver fuldt ud ved at give det overskud videre til andre, vi ikke selv kunne bruge (Ansvarlighed).
Derfor gav vi vores materielle, fysiske, tid-og-rum-mæssige, følelsesmæssige, tankemæssige, sociale eller åndelige overskud videre til andre, der manglede det, vi havde i overskud (Gavmildhed), og gennem disse handlinger indså vi, at vi havde et overskud at give af (Velstand).

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 38

På trods af den velstand, mange af os levede i både materielt, helbredsmæssigt, tid og rum mæssigt, følelsesmæssigt, mentalt, socialt og åndeligt, kunne det være svært for os at huske, at det forholdt sig sådan, fordi det var vores vanemæssige situation.

Derfor var det vigtigt for os at se i øjnene, at vi var velstående nok til at have noget at dele ud af på et eller flere af disse områder, så vi lettere kunne blive i stand til at være tilfredse med os selv og vores liv.

Ved at bruge Troens Lille Ring, kunne vi lære at have tillid til, at vi kunne give vores overskud videre uden frygt for at fortryde det senere.

På den måde blev vi i stand til at glæde os over at opleve andres glæde over at modtage det, vi havde i overskud samtidigt med, at vi blev mere tilfredse ved at tage ansvar for, at Moder Jords ressourcer ikke gik til spilde
.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Troens Lille Ring til at få drivkraften til at dele mit overskud med andre, der mangler det, jeg har i overskud
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

14.  Maj: Hadets Træ og Kærlighedens Træ

Først havde vi brug for at finde ud af, hvad vores del af arbejdet bestod i.
For at finde ud af det, havde vi brug for at få et overblik over karakteren af denne del af vores Syvende Trins arbejde.
Vi kunne opnå dette ved at bruge nedenstående illustration af Hadets Træ og Kærlighedens Træ som en repræsentation af både vores karakterdefekter of vores dyder.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 53

I vores Syvende Trin begyndte vi at samarbejde med vores Højere Magt om at få vores karakterdefekter forvandlet til dyder, og til illustration af processen brugte mange af os Hadets Træ og Kærlighedens Træ som vist i Trin Syv.

Vi forestillede os, at jorden træerne voksede i, var en situation, vi oplevede, og træernes celia, de fineste rødder illustrerede de mest subtile af de energier, vi brugte til at håndtere situationen med.

Disse celia førte næring ind i træernes større rødder, der førte næring ind i træernes stammer og op i kronerne, der i Hadets Træ, var det fuldt udfoldede had, og i Kærlighedens Træ var det den fuldt udfoldede kærlighed.

Situationen var den samme, hvad enten vi valgte at ernære det ene eller det andet træ i forbindelse med situationen, men afhængigt af hvilke energier vi brugte, udviklede vi Hadets Træ eller Kærlighedens Træ.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge de energier, som fremkalder vækst i Kærlighedens Træ i mine samspil med andre.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

15.  Maj: Sorgprocessen

Sorgprocessen bevæger os gennem en række af følelser, nemlig benægtelse, vrede, forhandling, klage og accept i adskillige bølger, den ene efter den anden i forskellig orden og intensitet.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 40

Efterhånden som vores arbejde med vores AcAdAn Program udviklede sig, havde vi undersøgt vores sorgprocesser og opdaget sorgprocessens fem stadier.

Samtidigt blev vi opmærksomme på, at tre af de egenskaber, sorgprocessen fremkaldte hører til i Smerteringene, og to egenskaber hører til i Glædesringene.

Derved opdagede vi, at vi kunne forvandle sorgprocessen til glæde ved hjælp af vores AcAdAn Program.

Når vi brugte vores AcAdAn Programs Sjette Trin til forvandlingsprocessen, kom vi os hurtigere, fordi vi blot havde behov for et vendepunkt, og vendepunktet fandt sted, når vi trådte ind i den Glædesring, vi havde valgt til processen.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at undersøge de tab, der stadigt smerter mig og forvandle smerten til glæde.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

16.  Maj: At være syg af en addiktion til kronisk utilfredshed

I dag findes der mange, som lider under en alvorlig addiktion og endnu flere, der har en mild eller moderat udgave af denne sygdom.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 7

Under vores opvækst studerede vi vores omgivelser fuldstændigt åbensindet for at danne os et indtryk af, hvad der var det omgivende samfunds normer, og det gav os indtryk af, at utilfredshed var en nyttig energi, der kunne bruges til at få handlekraft til at sætte projekter i gang eller gøre det fornødne for at opfylde vores ønsker.

Vi tog dette til hjerte uden at være klar over, at det var en sygdom i sindet hos vores omgivelser, fordi denne sygdom var så almindelig, at den blev opfattet som en normal sindstilstand.

Vi opdagede heller ikke, at denne sygdom var blevet kronisk hos vores omgivelser, fordi de var utilfredse med deres menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed og de mangfoldige konsekvenser, de oplevede, på grund af deres menneskeligheds uundgåelighed.

Som et resultat af deres addiktion til kronisk utilfredshed stillede de umulige krav til sig selv og os, og de havde også forventninger til sig selv og os, der var umulige at leve op til, og alt dette bidrog til at skabemanifestere en alvorlig addiktion til kronisk utilfredshed i os, og vores addiktion til kronisk utilfredshed var så tilvant for os, at det end ikke faldt os ind, at det var en sygdom, før vi kom til Active Addictions Anonymous.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at komme mig over min addiktion til kronisk utilfredshed.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

17.  MajSkabelsemanifestation af tankebaner

Vores sind består af tankerækker, vi har skabtmanifesteret ud fra en kombination af vores erfaringer med vores materielle liv, vores  fysiske liv, vores liv i tid og rum, vores følelsesliv, vores tankeliv, vores sociale liv og vores åndelige liv.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 68

Vi var ikke bevidste om, at vi havde skabtmanifesteret en lang serie af tankerækker, der hørte sammen i sæt, før vi kom til AcAdAn og begyndte at bevidstgøre os selv om disse sæt i Trin Fire ved at arbejde med Smertens og Glædens Ringe.

Derved opdagede vi, at selvom en enkeltstående tanke ingen kraft havde i sig selv, kunne den høre til i et mønster, og det mønster, vores brug af tanken satte i svingninger, havde en så umådelig kraft, at den kunne dominere vores tænkende sind, vores Ego som en besættelse.

Derfor kunne det være svært for os at bevæge os ud af en Smertering og ind i en Glædesring, men i Trin Seks arbejdede vi på at skabemanifestere tankebaner mellem de forskellige Smerteringe og Glædesringe, der gjorde det muligt for os at bevæge os hurtigt ud af en Smertering og ind i en Glædesring.

Jo flere tankebaner, vi skabtemanifesterede, der støttede vores bevægelse ud af en Smertering og ind i en Glædesring, jo lettere blev det for os at opleve tilfredshed, så derfor arbejdede vi flittigt med vores Sjette Trin.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at skabemanifestere tankebaner, der gør det let for mig at flytte ud af en Smertering og ind i en Glædesring.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

18.  Maj: Overmennesker

Som et resultat af at bruge vores medafhængighed, blev det klart for os, at hovmod var den naturlige konsekvens af vores krav til os selv om, at vi skulle være i stand til at redde os selv og andre fra livets smerter, fordi vores ønske om at redde os selv og andre fra smerte fik os til at lade som om, vi var overmennesker, der ikke var påvirket af vores begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed, og som et resultat åbnede den Store Ring af Smerte sig for os.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 33

Fordi vi var vokset op i et samfund, der stillede umulige krav til os havde vi fået indtryk af, at hvis vi ikke var overmennesker, var vi ikke gode nok, og det indtryk havde fået os til at stræbe efter at være overmennesker, og dermed havde vi stillet umulige krav til os selv.

Vi forlangte af os selv, at vi skulle kunne mere, end vi kan, vide mere, end vi ved, have kontrol over mere, end vi kan kontrollere, lade være med at forandre os, selvom bestandig forandring er livsbetingelsen for alle skabningermanifestationer, og desuden måtte vi ikke lave om på ting, før de, der havde magt over os, havde givet deres tilladelse.

Dette havde bidraget til, at vores addiktion til kronisk utilfredshed blev af en alvorlig karakter, og det havde medført sådanne eksistentielle smerter, at mange af os havde tyet til at bruge alkohol, stoffer, nicotin, sukker og andre kemiske substanser for at stilne vores addiktion til kronisk utilfredshed, og andre af os tog livet af sig i fortvivlelse over ikke at føle sig gode nok.

Atter andre af os havde brugt medafhængighedens behagesyge i håbet om, at andre ville acceptere, at vi ikke var overmennesker, hvis vi bare brugte vores ressourcer på at bidrage til deres liv i stedet for til vores eget, og dermed blev vores mulighed for at finde tilfredshed endnu mere forringet, men da vi kom til Active Addictions Anonymous lærte vi at flytte os fra vores medafhængighed til vores følelsesmæssige ædruelighed, og dermed blev vi mere tilfredse.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at lære at bruge min følelsesmæssige ædruelighed til acceptere min menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed i stedet for at forsøge på at være et overmenneske.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

19.  Maj Befrielsens Trin

Lidt efter lidt, som vi gjorde fremskridt i vores Niende Trin, oplevede vi, hvor lettede, vi følte os over at løse alle situationerne fra vores Ottende Trins liste, den ene efter den anden, og derfor kalder mange Trin Ni for Befrielsens Trin.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 62

FFra vores barndom til i dag havde vores forældre og mange andre mennesker forklaret os, at vi skulle skamme os, fordi vi var skyldige i et eller andet, der ikke var godt i deres øjne, og de lod os vide, at hvis de skulle tro på, at vi skammede os, skulle vi bøje nakken og indrømme, at vi var dårlige mennesker, der havde fortjent at have det dårligt på grund af det, de syntes, at vi burde skamme os over.

Vi vidste ikke som børn, at skyld og skam er våben, som vores omgivelser bruger for at få os til at bøje os under deres vilje, og vi vidste heller ikke, at selv når det var vores kærlige forældre, der brugte disse våben imod os, gjorde de os stor skade, fordi disse våben er de dødeligste gifte for vores åndelige liv og dermed en blokering for, at vi kan blive ét med vores sande Selv, vores Ånd.

Vi troede på det, når andre sagde, at vi var skyldige og burde skamme os, og selv når ingen længere sagde det til os, fortsatte vi med at sige det til os selv, fordi vi havde tillid inderst inde til, at vores forældre og andre voksne udelukkende havde skammet os, fordi de ønskede at gøre noget i forhold til os, de mente, var til vores fordel.

Derfor var vi dybt taknemmelige for vores Ottende Trin, hvor vi bragte alle de store og små ting ud i det åbne, som vi selv og andre havde skammet os for, og for vores Niende Trin, hvor vi både befriede os for det, vi selv havde skammet os over og for det, andre mente, vi skulle skamme os over fra barndommen til nu, og den befrielse Trin Ni gav os, gjorde det muligt for os derefter at holde vores sti fri af skyld og skam til vores store befrielse.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Niende Trin til at give slip i mine følelser skyld og skam fra en situation i nutiden

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER 

20.  Maj: Sammenligning med andre

Før vi kom til AcAdAn opfattede mange af os vores krav om, at vi skulle være forståede, beundrede, respekterede, perfekte, sunde, smukke, rige og så videre, og at andre i vores liv skulle være fuldendt kærlige, omsorgsfulde, givende, forstående, tolerante og så videre, som retfærdige og rimelige, men vi har ikke råd til at være forvirrede på dette punkt. Disse krav skabermanifesterer utilfredshed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 11

Fra vores samfund modtog vi mange informationer om andre mennesker, som vi ikke kendte, men som tilsyneladende var perfekte, sunde, smukke, rige, respekterede og beundrede, og vi fik indtryk af, at hvis vi ikke besad alt dette, var vi ikke, som vi burde være.

Vi modtog også mange informationer om andre mennesker, som vi ikke kendte, der gav os indtryk af, at de havde et vidunderligt socialt liv, fuldt af beundrere og friere, gode venner og veninder og et idéelt forhold til forældre, søskende, ægtefæller og deres egne og andres børn.

Når vi så på det ydre billede, vi blev præsenteret for, og så på vores eget personlige og vores eget sociale livs Virkelighed, så vi imidlertid det sande billede i stedet for overflade-billedet, og vi så, at vores personlige liv og vores sociale liv rummede smerte på daglig basis, og at vi havde problemer med forældre, søskende, ægtefæller og vores egne og andres børn.

Derved opdagede vi, at når vi sammenlignede det ydre billede af andres Virkelighed med vores personlige Virkelighed, kunne vi let få indtryk af, at vi ikke var, som vi burde være, men til vores AcAdAn møder hørte vi andre dele oprigtigt om, hvordan livet var for dem, og så opdagede vi til vores glæde, at andre havde det ligesom os, når vi og de gav slip i kun at vise overfladen frem.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mine AcAdAn møder til at lære at holde op med at sammenligne mig selv og mit liv med andre og deres liv.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

21.  Maj: Utilfredshed med vores fire grundlæggende egenskaber

Efter at have prøvet alt det, vi kunne på egen hånd, for at overvinde vores addiktion til kronisk utilfredshed uden held, søgte vi til sidst hjælp hos hinanden i Active Addictions Anonymous.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 9

Man skulle tro, at det var iøjnefaldende, at vores fire grundlæggende egenskaber som mennesker er, at vi er begrænsede, uvidende, magtesløse og dødelige/foranderlige, men inden vi kom til Active Addictions Anonymous var de fleste af os ikke bevidste om vores fire grundlæggende betingelser som mennesker.

Efter, vi kom til AcAdAn, opdagede vi, at vi var begrænset af vores form, og vi var uvidende om alt det, der lå udenfor vores begrænsede livsrum, for selvom vi på mange måder besad oplysninger om Verden i det store og hele, var vi dog uvidende om dem i den sande forstand af viden, der er oplysninger parret med erfaringer på de områder, vi havde oplysninger om.

Vi indså også, at selv når vi parrede oplysninger med erfaringer, ville der altid være uanede mængder af oplysninger om livet og om steder på Jorden, vi intet vidste om, og det blev tydeligt for os, at vi var magtesløse over det, vi ikke vidste noget om, og selvom vi prøvede på at være stabile, opdagede vi, at det ikke kunne lade sig gøre på grund af vores dødelighed/foranderlighed.

Vores modstand mod vores fire grundlæggende egenskaber skabtemanifesterede en addiktion til kronisk utilfredshed i vores sind, og da vi ønskede at komme os over denne sygdom, blev vi villige til at udføre Programmet i Active Addictions Anonymous.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program and mit AcAdAn Fællesskab til at få den hjælp, jeg har brug for, til at komme mig over min addiktion til kronisk utilfredshed
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

22.  Maj: Tredje møde med den Store Ring af Glæde

TRIN 9: Vi gav genoprejsning til os selv og andre, undtagen hvis det ville skade os eller andre yderligere.
TRIN 10: Vi fortsatte med at foretage personlig ransagelse, og når vi tog fejl, indrømmede vi det straks.
TRIN 11: Gennem bøn og meditation søgte vi at forbedre vores bevidste kontakt med vores Højere Magt, sådan som vi forstod den Magt, idet vi kun bad om kundskab om vores Højere Magts vilje for os og om kraften til at udføre den.
TRIN 12: Efter at have fået en åndelig opvågnen som en følge af disse Trin, praktiserede vi disse principper i alle vores forehavender og gav AcAdAns budskab videre til andre, der led under en addiktion til kronisk utilfredshed
.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 10

Da vi udførte vores Niende Trin ved at give genoprejsning til os selv og andre for de skader, vi mente, vi havde forvoldt i forhold til vores mål i AcAdAn, der er at leve med tilfredshed, gjorde vi det, fordi vi troede på, at det ville gøre det lettere for os at være tilfredse med os selv og dermed med andre, vores liv og Verden som helhed.

Når vi udførte vores Tiende Trin ved at foretage personlig ransagelse og indrømme vores fejl med det samme, når vi opdagede dem, håbede vi på, at dette ville formindske den skade, der kunne ske for os selv, andre og Verden som helhed som et resultat af vores fejl.

Når vi udførte vores Elvte Trin ved at udvide vores bevidste kontakt med vores udvalgte Højere Magt ved hjælp af bøn og meditation og ved at søge kundskab om vores Højere Magts vilje for os samt ved at søge kraften til at udføre den, ønskede vi at handle ud fra vores viden om, at vores Højere Magts vilje for os rummer kærlighed til os og alt og alle overalt på alle eksistensplaner.

Når vi udførte vores Tolvte Trin ved at give vores kundskab om Programmet i AcAdAn videre til andre, der led under addiktion til kronisk utilfredshed, holdt vi os til sandheden om det, vi havde modtaget i AcAdAn, og vi gjorde dette for at kunne beholde det, vi havde opnået, og også fordi vi ønskede at hjælpe den lidende menneskehed til at komme sig over deres addiktion til kronisk utilfredshed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg sætte den Store Ring af Glæde med dens tro, håb, kærlighed og sandhed i svingninger i mit eget liv ved hjælp af Trin 9-10-11-12 og således også hjælpe den lidende menneskehed ved hjælp af de oplysninger, jeg har at dele om disse Trin

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

23.  Maj: Begrænsninger

Derudover har mange af os indset, at vi er begrænsede på forskellige måder, men det var svært for os at indrømme dette endog overfor os selv, fordi vi følte os trodsige, når vi stødte på begrænsninger af nogen som helst art, så vi gjorde vores bedste for at udfordre enhver begrænsning.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 20

Mange af os havde svært ved at acceptere vores følelsesmæssige begrænsninger, og dermed havde vi svært ved at sige nej til en opgave, vi ikke havde lyst til at udføre, og når vi ikke havde lyst til at udføre opgaven, men udførte den alligevel, havde vi ikke hjertet med os i handlingen, og dermed blev det en hjerteløs handling overfor os selv og andre.

Når vi manglede mod til at sige nej, kunne vi opleve en følelse af trods, medens vi udførte opgaven, og det betød, at vi nu befandt os i Misundelsens Lille Ring med dens trods, underkastelse, vantro og overtro.

Vores underkastelse bestod i, at vi udførte en handling, vi ikke havde lyst til at udføre, og vores vantro bestod i, at vi troede, at en sådan hjerteløs handling ingen konsekvenser havde for os selv og andre, og vores overtro bestod i, at vi forestillede os, at andre – vores chef, vores venner, vores ægtefælle, vores Højere Magt – skulle afholde sig fra at bede os om noget, vi havde brug for at sige nej til.

Når vi befandt os i energierne fra Misundelsens Lille Ring, betød det desuden, at alle vores opgaver blev gennemsyret af disse energier, også selvom det var opgaver, vi ellers ville elske at udføre, og dermed mistede vi glæden over enhver handling, vi udførte.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Program til at forløse min frygt for at sige nej til opgaver, som jeg ikke har lyst til at udføre.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

24.  Maj: At tjene principper

Princippet i Anden Tradition er Tjeneste.
Slogan: Jeg tjener ikke for at ophøje mig selv, men for at give livskraft til de principper, jeg ønsker at fremme.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 93

Når vi valgte at tjene AcAdAn ved at påtage os en service post, var det vigtigt, at vi undersøgte vores motiver til at påtage os den pågældende post, for hvis vi søgte magten og æren, der var forbundet med den pågældende post, havde vi brug for at arbejde med os selv, indtil vi blev i stand til at påtage os posten for at tjene de principper, vi ønskede at fremme.

Først og fremmest havde vi dog brug for at undersøge, om vi havde hjertet med os i vores udvalgte tjeneste for Fællesskabet, og det indebar, at vi tjente de principper, vi ønskede at fremme med glæde og interesse.

Vi opdagede somme tider, at vi havde hjertet med i vores tjeneste til at begynde med, men mistede lysten til tjenesten på et senere tidspunkt efter, vi havde opdaget i alle detaljer, hvad det indebar at udføre den.

Da vi ikke ønskede at foretage os hjerteløse handlinger overfor os selv eller andre ved at udføre en tjeneste, vi ikke havde hjertet med i, befriede vi os for den tjeneste, vi havde påtaget os, ved først givne lejlighed, også selvom vi muligvis havde forpligtet os til at udføre den længere den gang, vi påtog os den.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg med glæde tjene de principper, jeg ønsker at fremme i mit AcAdAn Fællesskab og i mit liv i øvrigt, indtil jeg ikke længere ønsker at gøre det.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

25.  Maj: Skam

Vi så på de skader, vi havde tilføjet os selv eller andre ved at ødelægge nogle af vores egne eller andres besiddelser, hvad enten det var store eller små ting, og hvad enten vi gjorde det med vilje eller ej.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 59

Før vi kom til Active Addictions Anonymous, benægtede vi måske, at vi skammede os over os selv, når vi ødelagde vores ting, skadede vores krop, udførte handlinger, der dræner os for energi, dyrkede smertefulde følelser, tænkte hadefulde tanker skadede andre i vores sociale liv eller skadede vores eget eller andres åndelige liv.

Efterhånden, som vores arbejde med vores AcAdAn Program udviklede sig, blev vi klar over, at vi i Virkeligheden ikke kunne skade os selv eller andre uden at skamme os over disse handlinger.

Når vi indrømmede, at vi skammede os over de skader, vi havde forvoldt i vores Ottende Trin, undlod vi at bedømme, om vi skammede os over en lille ting eller en stor ting, eller om vi skammede os over noget, vi gjorde med vilje, eller noget vi ikke gjorde med vilje.

Det afgørende var, at vi skammede os over vores handling og derfor havde brug for at ændre vores måde at være i Verden på, så vi kunne blive i stand til at tilgive os selv ved at give genoprejsning til os selv eller andre for det, vi skammede os over ved hjælp af Trin Ni.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Ottende Trin til at beslutte, hvordan jeg vil give mig selv eller andre genoprejsning for en fejl, jeg mener at have begået, og jeg vil bruge Trin Ni til at udføre min genoprejsning

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

26.  Maj: En helhjertet beslutning

Jo flere gange, vi tog denne beslutning, jo mindre frygtindgydende blev den.
Hver gang vi tog den, fik vi nye indsigter om os selv i form af den modstand og frygt, der forhindrede os i at tage beslutningen helhjertet den dag.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 28

Når vi ønskede at ændre en af vores beslutninger, mødte vi modstand fra den del af os, der ønskede af fastholde vores gamle beslutning, og derfor var det yderst sjældent, at vi kunne gå direkte fra at opdage, at vi havde brug for at ændre et bestemt handlingsmønster, der skadede os til et nyt handlingsmønster, der gavnede os.

For at nå frem til en helhjertet beslutning om at ændre et af vores handlingsmønstre, havde vi brug for at ændre de tankesæt med tilhørende emotionelle følelser, der støttede vores gamle smertefulde adfærd, og erstatte det pågældende tankesæt med tilhørende emotionelle følelser med det nye tankesæt, som vi ønskede at gøre brug af i stedet for.

Somme tider kunne ændringen af vores tænkende sind, vores Ego tage flere år, før vi når frem til en helhjertet beslutning på et bestemt område, men for det meste kunne hverdagens ændringer fordøjes på timer eller få dage.

Det fik os imidlertid ikke til at tabe modet, fordi vi havde vores AcAdAn Program, som vi kunne bruge til at arbejde på at erstatte vores gamle vanemæssige smertefulde tankevaner med nye tankevaner, der glædede os.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at ændre på en gammel vane, der ikke tjener mig længere, selvom jeg måske skal arbejde på sagen i ny og næ over længere tid.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

27.  Maj: Politik

Hvert medlem har én stemme, som de kan bidrage med, når det er deres tur, og det betyder, at vi går videre til at tage en fælles samvittighed angående emnet ved hjælp af en skriftlig afstemning, når alle har talt én gang, selvom nogle af os måske føler, at vi ville have en bedre mulighed for at forklare og overbevise andre om, at det, vi foreslog, kunne være den rette handling at følge for vores gruppe, hvis vi kunne få lov til at tale mere end én gang.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 82

I politiske debatter er det som oftest de mest veltalende, der kan overbevise andre om, at deres opfattelse af det rette bør være grundlaget for beslutninger på alles vegne, og at de derfor bør gives magten til at gennemføre deres opfattelse af det rette, men i AcAdAn har vi en anden opfattelse af det, der er politisk korrekt.

Når der skal tages beslutninger på gruppens vegne, ønsker vi ikke, at de mest veltalende af os taler igen og igen, så vi på den måde giver dem magt til at overmande resten af gruppen med deres synspunkter.

Derfor er vores politik i gruppesammenhænge, at vi hver især har én stemme, og vi får således kun mulighed for at udtale os én gang om vores opfattelse af det rette fælles handlingsgrundlag for gruppen.

Desuden ønsker vi, at alle gruppemedlemmer får mulighed for at udtrykke deres opfattelse af, hvad der kunne være det rette handlingsgrundlag for gruppen, så alle medlemmer bliver hørt og taget i betragtning, inden vi går til afstemning om det, som vi hver især mener, er den rette handling for vores gruppe.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg udtrykke min samvittighed i min AcAdAn gruppe, hvis der skal tages beslutning om et fælles handlingsgrundlag for hele min gruppe
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

28.  Maj: Helbredelse i AcAdAn

Hold op med at bruge din addiktion til kronisk utilfredshed en dag ad gangen.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 13

I AcAdAn ransagede vi, hvordan vi brugte utilfredshed i vores dagligdag, og til vores overraskelse opdagede vi, at vi brugte utilfredshed fra vi slog øjnene op om morgenen. til vi lagde os til at sove om aftenen.

Fordi vi var tilfredse i nogle få øjeblikke ind imellem de øjeblikke, hvor vi gjorde brug af vores utilfredshed, havde vi ikke været klar over, at vi var kronisk utilfredse, at vi rent faktisk var addiktede til utilfredshed.

Da vi undersøgte, hvorfor det var lige så svært for os at give slip i vores addiktion til kronisk utilfredshed, som det er for en narkoman at give slip i sit udvalgte stof, opdagede vi, at vi brugte utilfredshed overfor os selv eller andre i håbet om, at smerten over vores utilfredshed skulle give os selv eller andre det skub, vi eller de behøvede for at forandre os selv eller dem til noget bedre.

I AcAdAn undersøgte vi også, om vores brug af utilfredshed gav det ønskede resultat, og vi opdagede, at vores brug af utilfredshed ikke skabtemanifesterede en forandring til det bedre hverken for os selv eller andre, og dermed blev det lettere for os at give slip i vores addiktion til utilfredshed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at undersøge, hvordan jeg kan vælge at bruge tilfredshed i stedet for utilfredshed i min hverdag, en situation ad gangen.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER 

29.  Maj: Selvkritik

I stedet for at kritisere os selv for de fejltagelser, vi mente, vi havde begået i løbet af en dag, valgte vi at åbne vores sind for ideer til og måder at rette vores fejl på, hvad enten ideerne udsprang indefra os eller udefra gennem andre. På denne måde fik vi kraft til at rette vores fejltagelser i stedet for at synke ned i modløshed og depression.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 47

Selvkritik fremkalder depression i os, og det opdagede vi i AcAdAn, da vi begyndte at undersøge Selvcentreringens Ring med dens eufori, depression, selvkritik og selvros i Trin Fire.

Indtil da havde mange af os troet, at depression var en ubehagelig sindstilstand, vi ville lide under nu og da, men i AcAdAn begyndte vi at erstatte vores selvkritik med åbensindethed.

Det gjorde vi i vores Sjette Trin ved hjælp af Gudscentreringens Ring med dens glæde, kraft-tilførsel, åbensindethed og taknemmelighed.

Gudscentreringens Ring gav os den kraft-tilførsel, vi havde brug for til at lægge vores selvkritik og dens medfølgende depression bag os, og efterhånden som vores arbejde med disse to Ringe udviklede sig, opdagede vi, at depression blev en mere og mere sjælden sindstilstand for os.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Gudscentreringens Ring med dens glæde, kraft-tilførsel, åbensindethed og taknemmelighed til at komme mig over mit brug af Selvcentreringens Ring med dens eufori, depression, selvkritik og selvros
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

30.  Maj: Accept

Før vi kom til Fællesskabet i Active Addictions Anonymous, kunne vi ikke acceptere os selv, andre og vores liv.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 9

På grund af vores addiktion til utilfredshed fokuserede vi gennem vores dag på de områder, vi syntes, ikke burde være, som de var, hvad enten det drejede sig om vores åndelige liv, vores sociale samspil, vores tanker, vores følelser, vores handlinger, vores udseende eller vores materielle besiddelser,

Vi fandt altid og uden undtagelse noget at være utilfredse med ved os selv, vores liv, andre og deres måde at være i Verden på, vores samfund eller Verden som helhed.

Vores addiktion til kronisk utilfredshed gik som en rød tråd gennem vores livs dage, og vi følte smerte, hvad enten vi så indad i os selv eller udad på andre, men da vi kom til AcAdAn og gav slip i vores addiktion til utilfredshed, skete miraklet.

Vi blev bedre og bedre til at acceptere os selv, andre, vores samfund og Verden som helhed, som vi og vores liv er, og som de og deres liv er, som vores samfund og Verden som helhed er, og dermed begyndte vi at komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed
.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at lære at acceptere mig selv og andre, nøjagtigt som vi er på alle planer, hvad enten det er materielt, fysisk, energetisk, emotionelt, mentalt, socialt eller åndeligt.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

31.  Maj: Vrede

Når vi således nærmede os vores vrede tanker og følelser både mentalt, følelsesmæssigt og energetisk på kærlige og respektfulde måder, kunne vi bevæge os hinsides vreden til glæden over at føle kærlighed til os selv og andre.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 49

Vores addiktion til kronisk utilfredshed førte os til at blive vrede igen og igen af alle mulige grunde, og over årene havde vi brugt meget at vores energi på at benægte, forsvare, retfærdiggøre og rationalisere vores vrede.

Vi følte, at vores vrede havde sin rolle at spille i vores forståelse af livet, fordi den fortalte os, at vi havde brug for at gøre noget ved den situation, der gav anledning til vores vrede, men fordi vi brugte benægtelse, forsvar, retfærdiggørelse og rationalisering, blev vi ude at stand til at lytte til vores vredes budskab.

I stedet forsøgte vi at finde gode og kærlige grunde til at påføre os selv og andre den smerte, der fulgte i kølvandet på vores vrede, men da vi begyndte at arbejde med alle Smerteringene i AcAdAn, opdagede vi, at det blev muligt for os at høre vores vredes budskab, så vi kunne begynde at tage os af den.

Efter at være kommet ansigt til ansigt med de mange vredesformer, der findes i Smerteringene, fandt vi omsider en måde hvorpå vi ikke alene kunne høre vores vredes budskab, men vi kunne også lære at forvandle vores vrede til glæde over at opnå den visdom og barmhjertighed, der var et resultat af at belyse vores vrede ved hjælp af Smerteringene og dernæst forvandle den ved hjælp af Glædesringene.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Sjette Trin i AcAdAn til at forvandle min vrede til glæde over den visdom og barmhjertigheds-evne, min vrede gav mig mulighed for at  opnå, fordi jeg brugte Smerteringene og Glædesringene til at tage mig af min vrede.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

 JUNI

01.  Juni Mod
 
02.  Juni AcAdAn litteratur 03.  Juni At dele erfaring, styrke og håb
04.  Juni At give slip i medafhænighedens forfører-rolle
 
05.  Juni Vigtigheden af Femte Trin 06.  Juni Perfekt dovenskab
07.  Juni Et tilfredst liv
 
08.  Juni Opnåelse af ære 09.  Juni Vores fælles formål
10.  Juni Tilgivelsens Trin
 
11.  Juni Misundelsens Lille Ring 12.  Juni Selvkritik og selvros  
13.  Juni At tilgive os selv
 
14.  Juni At åbne os 15.  Juni Forståelse
16.  Juni Ressourcespild
 
17.  Juni At respektere vores emotionelle følelser 18.  Juni Vigtigheden af møder
19.  Juni Opfyldelsens Ring
 
20.  Juni Vores psykologiske landskab 21.  Juni Succés og fiasko
22.  Juni Utilfredshed
 
23.  Juni Vigtigheden af vores Fællesskab med andre 24.  Juni Gruppens Højere Magt
25.  Juni AcAdAns budskab
 
26.  Juni Første Tradition 27.  Juni Informations-strømmen
28.  Juni At skade vores jordforbindelse
 
29.  Juni Meditations-processen 30.  Juni At skade os selv og andre åndeligt

 

01.  Juni: Mod

Princippet i Fjerde Trin er Mod.
Slogan: Jeg accepterer både mine dyder og mine karakterdefekter.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 78

Vi havde forbundet mod med fysiske handlinger, inden vi kom til AcAdAn, men efter vi begyndte på vores Trinarbejde, opdagede vi, at det krævede mod af os at bruge Trin Et til at indrømme ting, som vi tænkte, følte, sagde eller gjorde, der gjorde vores liv uhåndterligt.

Efterhånden som vi brugte Trin To til at undersøge vores udvalgte Højere Magts betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt med, at vi er nøjagtigt, som vi er, begyndte det et blive lettere for os at indrømme de ting, der gjorde vores liv uhåndterligt, så vi kunne begynde at ændre dem.

Når vi overgav os til vores udvalgte Højere Magts betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt i Trin Tre, blev det muligt for os at begynde at udføre de handlinger, vi fandt ud af i Trin To, at vi havde brug for at foretage os for at gøre vores liv håndterligt.

Ved hjælp af dette arbejde blev vi rede til at udvise det mod, der skal til i AcAdAn for at kunne indrømme vores nøjagtige beskaffenhed i Trin Fire, selvom det stadigt kunne være svært for nogle af os enten at indrømme vores karakterdefekter eller vores dyder, men i Trin Fire opbød vi vores mod til at stå ved begge sider af os selv ved hjælp af Smertens og Glædens Ringe.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg udvise mod i AcAdAn ved at indrømme både mine karakterdefekter og mine dyder ved hjælp af Smertens og Glædens Ringe i Trin Fire

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

02.  Juni: AcAdAn litteratur

På stiftelsestidspunktet for Active Addictions Anonymous bestod vores litteratur af fire bøger: Active Addictions Anonymous - Det Vilde Liv, Én  Sponsors forslag til at arbejde med Programmet i Active Addictions Anonymous - Det Vilde Liv, Daglige kontemplationer for medlemmer af Active Addictions Anonymous - Det Vilde Liv og Sjette Trins Analyser for medlemmer af Active Addictions Anonymous - Det Vilde Liv.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 87

Hensigten med AcAdAns litteratur er langsomt at opbygge et bibliotek, hvor forskellige medlemmer udtrykker deres oplevelse af deres vej gennem AcAdAn Fællesskabet.

Nogle medlemmer har måske lyst til at lave et alternativt sponsorforslag, som passede bedre til deres smag og til andre, der havde samme smag som dem.

Vi kunne også have forskellige daglige kontemplationsbøger for medlemmer af Active Addictions Anonymous, skrevet af medlemmer, der havde lyst til at bidrage med deres idéer til, hvordan de synes, at et sæt af daglige kontemplationer skulle være.

Vi kunne desuden vælge at skrive pamfletter om vores Trin og Traditioner og om Service i AcAdAn, for kun fantasien sætter grænser for, hvordan vi kunne udvide vores litteratur i AcAdAn til glæde for vores medlemmer.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg læse nogle af de bøger, der er til rådighed for mig som medlem af AcAdAn, og hvis jeg har lyst til også at skrive noget til gavn for andre AcAdAn medlemmer, vil jeg gøre det
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

03.  Juni: At dele erfaring, styrke og håb

Vi giver bedst vores AcAdAn budskab videre, når vi simpelthen deler om vores helbredelse, udtrykker vores erfaringer fra vores arbejde med AcAdAn Programmet, og hvordan Programmet har hjulpet os, fordi vi dermed giver andre håb om, at også de kan opnå tilfredshed, og desuden får de på denne måde styrken til at begynde deres helbredelsesrejse frem mod tilfredshed med sig selv, andre og deres liv.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 91

Da vi mødte vores sponsor eller helbredelsespartner i begyndelsen af vores helbredelse for vores addiktion til kronisk utilfredshed, fortalte vi ham/hende om vores emotionelle smerter, og hvordan det gjorde vores liv uhåndterligt.

Derved gav vi vores sponsor eller helbredelsespartner en mulighed for at fortælle os, hvordan han/hun ville have brugt vores AcAdAn Program til at komme sig over de emotionelle smerter, vi beskrev, og på den måde blev det en vind-vind situation.

Det blev en gevinst for vores sponsor eller helbredelsespartner, fordi det gav ham/hende en mulighed for at uddybe sin forståelse af Programmet ved at fortælle om sin forståelse af Programmet, og det blev en gevinst for os, fordi vi fik en ny viden om, hvordan vi kunne anvende Programmet på vores eksistentielle smerter.

Efterhånden, som vi udviklede vores egen forståelse af Programmet, og hvordan vi kunne anvende det på vores eksistentielle smerter, fortsatte vi vores vind-vind situation med vores sponsor eller helbredelsespartner ved at udveksle erfaringer med hver vores enestående og personlige anvendelse af Programmet på vores eksistentielle smerter, så vi på den måde fik udvidet vores perspektiv på os selv, vores liv og vores Program.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg dele mine erfaringer med mit AcAdAn Program med min sponsor eller min helbredelsespartner og til et AcAdAn møde og dermed bidrage til at give andre håb om, at også de kan komme sig over deres eksistentielle smerter og således få styrken til at gøre det, der kræves for at komme sig over deres smerter.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

04.  Juni: At give slip i medafhængighedens forfører-rolle

I stedet for at forføre andre ved at skjule vores egen smerte eller ved at lade som om vi var klogere end dem og deres Højere Magt for at få dem til at forandre sig i overensstemmelse med vores opfattelse af det rette, gav vi dem tid og plads til at udtrykke deres tanker, følelser og handlinger i overensstemmelse med deres egen opfattelse af det rette.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 48

Mange af os havde fået indtryk af, at det var vores opgave at frelse andre fra deres eksistentielle smerter, og det kunne få os til at forføre både os selv og dem til at tro, at vi ikke måtte være underlagt livets smerter ligesom alle andre, for vi kunne ikke se, hvordan det skulle kunne lade sig gøre for os at frelse dem, hvis vi havde de samme smerter, som de havde.

Ved at tro på dette, kom vi til at indtræde i rollen som de magtesløse hjælpere, der ikke kunne få den hjælp, vi havde brug for til at komme os over vores eksistentielle smerter, fordi det krævede, at vi indrømmede vores livs smerter i stedet for at lade som om, vi var hævet over dem, og desuden krævede det, at vi bad om den hjælp, vi havde brug for.

Da vi blev præsenteret for Medafhængighedens Ring med dens frelser-rolle, forfører-rolle, offer-rolle og krænker-rolle, opdagede vi til vores lettelse, at det ikke blot var os, der led af denne misforståelse, men at alle i vores Fællesskab arbejdede på at give slip i medafhængighedens forfører-rolle.

Vi brugte Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring med dens ikke-tilknytning til at give slip i andres problemer, dens integritet til at give slip i at forføre os selv og andre til at tro, at det var vores opgave at frelse dem fra deres livs smerter, dens respekt for vores behov for at bruge vores ressourcer på at løse vores egne problemer og dens respekt for andres behov for at bruge deres egne ressourcer til at løse deres egne problemer.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring med dens ikke-tilknytning, integritet, respekt for selv og respekt for andre til give slip i min medafhængigheds forfører-rolle,

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

05.  Juni: Vigtigheden af Femte Trin

Vi opdagede, at ingen selvransagelse, hvor grundig den end var, havde en varende virkning med mindre den blev fulgt op af et lige så grundigt Femte Trin, og med denne viden bevægede vi os videre til Trin Fem.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 41

I Trin Fire har vi gjort mange erkendelser om os selv, og vi synes, at de er så store og så vigtige, at vi ganske uden besvær vil være i stand til at huske dem og drage nytte af dem, men de fortaber sig imidlertid som en drøm om natten, hvis vi ikke stadfæster dem.

Vi stadfæster dem ved gennemlæse det for os selv, som vi har skrevet, for det giver os mulighed for at se på vores selverkendelser fra vores neutrale synspunkt, og vi skriver samtidigt en synopsis over det, som vi opdagede om os selv.

Dernæst læser vi vores synopsis for vores udvalgte Højere Magt, fordi vi har brug for at modtage inspiration fra vores udvalgte Højere Magt ved at tilføje de inspirationer til vores ransagelse, der kommer til os, medens vi læser for vores Højere Magt.

Til sidst læser vi vores selverkendelser for et andet menneske og for vores AcAdAn Fællesskab, og dermed får vi også lejlighed til at høre det, som det andet menneske og vores Fællesskab har erkendt, der er relateret til vores egne erkendelser, og dermed bliver vores forståelse af vores selverkendelser yderligere uddybet.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Femte Trin til at dele mine selverkendelser med mig selv, min Højere Magt, et andet menneske og mit AcAdAn Fællesskab
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

06.  Juni: Perfekt dovenskab

Princippet i Syvende Tradition er Enkelhed.
Slogan: En plads til hver en ting og hver ting på sin plads.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 94

Mange af os opfattede dovenskab som undladelse af at rydde op i vores hjem, men det var et meget overfladisk syn på dovenskab, for dovenskab er i Virkeligheden en kvalitet, vi kunne få meget glæde af, hvis vi valgte at se dybere på, hvad perfekt dovenskab er, for derved opdagede vi, at perfekt dovenskab er perfekt orden på alle planer af vores eksistens.

Når vi havde perfekt orden i vores hjem, vidste vi, hvor alle ting var ned til den mindste knappenål, og det betød, at vi ikke skulle bruge tid, kræfter og interesse på at finde ting, som vi lige stod og havde brug for.

Når vi havde perfekt orden i vores fysiske tilstand, betød det, at vores fysiske krop var veludhvilet, veltrænet, velplejet og velernæret, og på den måde blev vi skånet for at skulle bruge penge, tid, kræfter og interesse på at tage os af forskellige livsstilssygdomme.

Når vi havde perfekt orden i vores tanker og følelser, betød det, at vi levede et principielt liv, hvor vi tog os af vores tanker og følelser i den udstrækning, det var nødvendigt for, at vi kunne udvikle et socialt liv, hvor vi ikke hele tiden stødte sammen med andre menneskers tanker og følelser, så vi skulle bruge vores tid, kræfter og interesse på at løse de konflikter, der hele tiden opstod, hvis vi ikke havde orden i vores tanker og følelser.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge tid på at dyrke min perfekte dovenskab ved at skabemanifestere en plads til hver en ting, og jeg vil anbringe hver en ting på sin plads, hvad enten det er mine materielle ting, min fysiske krop, min energi, mine følelser, mine tanker, mit sociale liv eller mit åndelige liv
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

07.  Juni: Et tilfredst liv

Hold op med at bruge din addiktion til kronisk utilfredshed en dag ad gangen.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 7

Mennesker, der ikke var addiktede til utilfredshed og således ikke havde udviklet en addiktion til kronisk utilfredshed, kunne godt føle, at de levede et tilfredst liv, selvom de somme tider var utilfredse, men dette er imidlertid ikke tilfældet for medlemmer af AcAdAn, fordi vi lider under en addiktion til kronisk utilfredshed.

Før vi kom til AcAdAn og begyndte at se vores addiktion til kronisk utilfredshed i øjnene, fandt vi anledning til at være utilfredse mange gange om dagen, syv dage om ugen, så der var ikke én dag, hvor vi ikke mistede energi til vores addiktion til utilfredshed.

Netop fordi vi led af en addiktion til kronisk utilfredshed, havde vi brug for at afholde os fra at tage vores utilfredshed i brug, og til at begynde med gjorde vi det fem minutter ad gangen, senere en time ad gangen og langsomt satte vi tidsrummet op til at afholde os fra at bruge vores utilfredshed én dag ad gangen.

Dag for dag blev vi bedre og bedre til at finde grunde til at være tilfredse med os selv, med andre mennesker, med ting og situationer, som vi før var utilfredse med, og det betød, at vi langsomt kom til at leve et tilfredst liv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at lære at give slip i min utilfredshed, så jeg kan komme til at leve et tilfredst liv, en dag ad gangen
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

08.  Juni: Opnåelse af ære

Selv når det lod til, at det var lykkedes os at få andre til at ære os, opdagede vi, at dette ikke bragte os nærmere selv-accept og tilfredshed på nogen mulig måde.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 17

I vores tilstand af addiktion til kronisk utilfredshed forestillede mange af os sig, at hvis bare andre behandlede os bedre, var mere kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige, ville vi blive mere tilfredse.

Nogle af os håbede at blive æret af andre på en sådan måde, at vi kunne føle os værdifulde og værdsatte, ikke alene af vores familie og vores omgangskreds, men af en større gruppe udenfor vores personlige kreds eller endog af hele vores samfund som sådan.

For nogle af os lykkedes det at opnå særlige æresbevisninger, enten fra vores familie, omgangskreds, en større gruppe udenfor vores omgangskreds eller endog fra samfundet som sådan, men vi opdagede, at det var en kortlivet glæde, der ikke fik os til at være mere tilfredse med os selv, andre, samfundet som sådan eller med vores liv.

Vi forstod dermed, at ære fra andre ikke i sig selv skabtemanifesterede tilfredshed med os selv, andre, samfundet som sådan eller vores liv, og dermed blev vi endnu mere villige til at arbejde med vores AcAdAn Program for at blive i stand til at komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed i stedet for at søge helbredelse i at blive æret af andre.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg fortsætte mit arbejde med at komme mig over min addiktion til addiktion til kronisk utilfredshed ved hjælp af mit AcAdAn Program, selvom jeg modtager æresbevisninger fra andre
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

09.  Juni: Vores fælles formål

I Active Addictions Anonymous har vi hver især brug for en følelse af Fællesskab med vores gruppe. Dette opnår vi først og fremmest ved hjælp af vores fælles formål, der er vores arbejde med vores addiktion til kronisk utilfredshed, så det kan blive muligt for os at  blive ført til en tilstand af tilfredshed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 80

Det var ikke muligt for os som medlemmer af AcAdAn at komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed på egen hånd, og derfor havde vi brug for vores gruppe i AcAdAn, så vi kunne få den fornødne hjælp med vores Trinarbejde, når vi delte det med vores sponsor eller helbredelsespartner og andre, der havde det samme formål som os.

Mennesker, der ikke led af addiktion til kronisk utilfredshed, og endog mennesker, der led af addiktion til kronisk utilfredshed, kunne have svært ved at forstå os, hvis de ikke var medlemmer af AcAdAn eller på anden vis arbejdede med deres addiktion til kronisk utilfredshed.

Derfor var det livsvigtigt for os, at vores gruppe fortsat stod til rådighed for os og de andre medlemmer af vores gruppe, og for at opnå den fornødne tillid til vores gruppe havde vi brug for at opnå en følelse af fællesskab med vores gruppe.

Vores fælles formål binder os sammen i kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed, og langsomt begyndte vi at få mod til at ændre vores måde at være i Verden på fra addiktion til kronisk utilfredshed til tilfredshed ved hjælp af vores gruppe.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg huske på, at vi alle er medlemmer af AcAdAn, fordi vi har et fælles formål, der er vores arbejde med at komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed, og derfor vil jeg fastholde dette som mit vigtigste fokus i mine AcAdAn møder.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

10.  Juni: Tilgivelsens Trin

Vi brugte Trin Otte til at befri os fra skyldfølelser og dermed fra skam. Mange kalder derfor dette Trin for ‘Tilgivelsens Trin’, da dette at tilgive os selv befrir os fra skyld og skam.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 58

I Trin Otte blev vi i stand til at se på, hvordan vi havde skadet os selv eller andre, set med de øjne, vores AcAdAn Program havde givet os at se med.

Vi drog al vores skyld og skam frem i lyset, og derved opdagede vi, at vi ikke havde nær så meget grund til at føle os skyldige og skamme os, som vi troede, vi havde.

Vi undersøgte de områder, hvor vi mente, at vi havde brug for at give genoprejsning til os selv og andre og besluttede, hvilke genoprejsninger vi ønskede at gennemføre, når vi var færdige med vores Ottende Trins liste.

Vi afsluttede vores Ottende Trins liste med at tilgive os selv for at have begået de fejl, som vi havde begået, og dermed kunne vi give slip i vores følelse af skyld og skam.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at rette mine fejl og tilgive mig selv, så jeg kan blive i stand til at give slip i skyld og skam.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

11.  Juni: Misundelsens Lille Ring

Når Misundelsens Lille Ring blev aktiv i os, forestillede vi os, at vi kunne få det, andre havde, uden at gøre noget for det (Overtro), og at der ikke var noget eller nogen, der ville hjælpe os med at få det, vi så inderligt ønskede, hvis vi selv arbejdede på at opfylde vores ønske (Vantro).
Vi blev vrede, hvis nogen foreslog, at vi skulle deltage og bidrage med vores interesse, kræfter, tid eller penge, ligesom andre gjorde, for at få det samme, som de havde, hvad enten det var materielt, fysisk, tid-rum-mæssigt, følelsesmæssigt, tankemæssigt, socialt eller åndeligt (Trods), eller vi underkastede os forskellige krav, der var i modstrid med vores inderste ønsker, fordi vi håbede, at andre fx. Gud, vores arbejdsgiver, ægtefælle, ven, familie osv., ville opfylde vores ønsker, hvis vi blot kastede os på knæ og smigrede dem med offergaver eller rosende ord (Underkastelse).

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 38

Før vi kom til AcAdAn forvekslede mange af os Misundelsen Lille Ring med dens vantro, overtro, underkastelse og trods med Gerrighedens Lille Ring med dens nærighed, grådighed, fattigdom og fråseri, fordi vi troede, at misundelse betød, at vi ikke undte den, vi misundte, det, han/hun pågældende havde eller var, som vi ville ønske, at vi også havde.

Efter vi kom til AcAdAn opdagede vi, at Misundelsens Lille Ring i stedet handlede om, at vi så noget, vi ønskede os, men som vi ikke troede på, at vi kunne opnå, og derfor opgav vi på forhånd at gøre det nødvendige for at få vores ønske opfyldt.

I stedet for at arbejde på at få vores ønske opfyldt, kunne så ende med at bruge Gerrighedens Lille Ring, fordi vi ikke undte det menneske, vi misundte at have de ting eller kvaliteter, vi ikke troede på, at vi kunne opnå.

Ved hjælp af vores AcAdAn Program fik vi opklaret mange misforståelser omkring disse begreber, og lidt efter lidt lærte vi i stedet at bruge Håbets Lille Ring ned dens tiltro, oplysning, skelne-evne og sindsro og Troens Lille Ring med dens gavmildhed, tillid, velstand og ansvarlighed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg lære at bruge Håbets Lille Ring i stedet for Misundelsens Lille Ring og Troens Lille Ring i stedet for Gerrighedens Lille Ring.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

12.  Juni: Selvkritik og selvros  

Vi undersøgte, hvordan vores selv-kritik havde fremkaldt depression, og hvordan vores selvros havde fremkaldt eufori i os, og hvordan det havde påvirket vores liv fra barndommen til i dag.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 31

Da vi undersøgte, hvordan selvkritik og selvros havde påvirket os og vores liv fra barndommen til i dag, blev i overraskede over at opdage, at tanker ikke er toldfri, som vi ellers havde hørt mange sige, at de er.

Vi opdagede, at når vi roste os selv for noget, medførte det, at vi oplevede en følelse af eufori, der er selvrosens følgesvend, men det var en kortvarig glæde, der hurtigt vendte sig til depression, for eufori hører til i Selvcentreringens Ring med dens selvros, eufori, selvkritik og depression.

I vores arbejde med Trin Fire og Seks opdagede vi, at når vi befandt os i et givent energifelt i vores psykologiske landskab, blev vi gennemsyret af energierne i feltet, og vi kunne således ikke opleve eufori uden også at opleve selvkritik og depression i hurtig rækkefølge efter selvrosen og euforien.
 
Derved blev vi bevidste om, at det er vores selvros og selvkritik, der fører til bipolare sygdomme, og vi fandt ud af, at vi kunne komme os over dem ved at bruge energierne i Gudscentreringens Ring med dens glæde, kraft-tilførsel, åbensindethed og taknemmelighed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at bruge Gudscentreringens Ring i en situation, hvor jeg plejer at bruge Selvcentreringens Ring.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

13.  Juni: At tilgive os selv

Da vi havde givet genoprejsning for alle vores fejltagelser fra fortiden, gav vi slip i dem samt den påførte skade, hvad enten vi opnåede andres tilgivelse eller ej, for vi udførte ikke vores Niende Trin for at opnå andres tilgivelse, men for at tage ansvar for vores del af skaden, så vi blev i stand til at tilgive os selv og give slip i skyld og skam.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 63

Det er almindeligt kendt i Tolv Trins Fællesskaberne, at den, vi har sværest ved at tilgive, er os selv, og derfor var det en stor hjælp for os at komme til Trin Otte, hvor vi blev klar til at tilgive os selv for vores fejl fra fortiden ved at planlægge, hvordan vi ville give genoprejsning til os selv og andre for de fejl, vi følte, at vi havde begået.

Derefter brugte vi vores Niende Trin til at udføre vores planlagte genoprejsning overfor os selv og andre, og når vi således havde opnået evnen til at tilgive os selv ved at give vores planlagte genoprejsninger, blev vi samtidig befriet fra at føle os skyldige og fra at skamme os over os selv.

Efterhånden, som vi blev bedre og bedre til at tilgive os selv, opdagede vi, at meget af vores selvkritik i Virkeligheden skyldtes den måde, vores medmennesker håndterede deres forhold til os på, og det havde således intet med os at gøre.

Disse opdagelser gjorde det lettere og lettere for os at acceptere vores fejltagelser uden at føle os tynget af skam, fordi vi havde begået en fejl, og på den måde forbedrede vi vores kapacitet til at tilgive os selv for de fejl, vi begik

Dagens kontemplation

I dag vil jeg bruge jeg mit Ottende og Niende Trin til at tilgive mig selv for de fejl, jeg har begået i dag.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

14.  Juni: At åbne os

Femte Trin var nøglen til frihed, for det kun var ved at bringe dét ud i det åbne, som vi havde opdaget i vores Fjerde Trin, at vi blev befriet fra vores tidligere følelser af at være et offer for andre og for livet.

  Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 42

I Fjerde Trin opdagede vi mange ting om vores sande natur, som vi ikke havde været opmærksomme på før, både med hensyn til vores dyder og vores karakterdefekter, og vi opdagede også, at vores anvendelse af vores karakterdefekter havde fået os til at ønske, at vi havde været i stand til at handle anderledes i forskellige situationer.

Vores hensigt ved roden af vores karakterdefekter var kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig, og vores inderste viden om dette, kunne få os til at benægte, at vores kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt ikke blev opfyldt, når vi tog vores karakterdefekter i anvendelse.

Det er denne dybe viden om at have handlet i modstrid med vores kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt, der smertede os, men i Trin Fem opdagede vi imidlertid, at det var til vores fordel at komme ud i det åbne med de sider af os selv, som vi ønskede at benægte eller skjule i fortiden, fordi vi smertede over vores anvendelse af disse sider af os selv.

Efterhånden, som vi blev bedre og bedre til at komme ud i det åbne med vores karakterdefekters smerte, blev det muligt for os at bruge Trin Seks til at forvandle vores karakterdefekters smerte til vores dyders glæde, og dermed blev det lettere for os at være tilfredse med os selv, nøjagtigt som vi er.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg åbne mig for at bruge mit Program på at komme mig over min brug af en af mine karakterdefekter.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

15.  Juni: Forståelse

Nogle af os valgte at lave vores Femte Trin med en person, der ikke var medlem af Active Addictions Anonymous, selvom vi følte, at vi ville blive forstået bedre af et af de andre medlemmer.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 43

Ofte havde vi fået at vide, at vi ikke var noget særligt, men da vi kom til AcAdAn opdagede vi, at vi alle er enestående i vores individualitet, og at det område, hvori vi kunne mødes og genkende hinanden, var i vores emotionelle følelser, selvom vi muligvis havde forskellige grunde til at føle, som vi gjorde.

I vores AcAdAn Fællesskab handlede vores samspil med de andre medlemmer om at dele med de andre medlemmer, hvordan forskellige tanker gav anledning til bestemte følelser for os personligt, selvom andre havde andre tanker, der gav dem anledning til at have de samme følelser, som vi delte om.
 
Da vi kom til Femte Trin, havde vi brug for at finde et menneske, vi kunne dele vores Trinarbejde med fra vores Første Trin til vores Fjerde Trin, og det var vigtigt for os, at vi fandt et menneske, vi følte, havde en måde at udtrykke sig på, der var forståelig for os.

Somme tider kunne det ske, at vi følte, at vi havde en bedre mulighed for at blive forstået af et menneske, vi kendte, der ikke var medlem af AcAdAn, og da det vigtigste var, at vi havde mod til at dele vores glade og smertefulde tanker og følelser fra Trin Et til Fire med et andet menneske, valgte vi at betro os til det menneske, vi fandt bedst egnet.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg være omhyggelig, når jeg vælger den person, jeg betror mine eksistentielle glæder og smerter til.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER 

16.  Juni: Ressourcespild

Så vi gav slip i vores forsøg på at opnå respekt og kærlighed fra andre på den måde, og i stedet begyndte vi at bruge vores tid, energi, interesser og penge på at bygge vores eget liv op.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 16

Da vi arbejdede med smerten i Medafhængighedens Ring med dens frelser-rolle, forfører-rolle, offer-rolle og krænker-rolle opdagede vi, at vi havde brugt mange penge, meget tid, megen interesse og meget energi i et forsøg på at frelse andre fra livets smerter uden, at det lykkedes.

Det havde fået os til at forstå, at det var spild af vores ressourcer at bruge dem på en måde, der ikke førte til noget frugtbart for os selv eller den/dem, vi forsøgte at frelse fra livets smerter.

Denne erkendelser gav os mod til at begynde at bruge vores ressourcer på os selv og vores eget liv i stedet for at bruge dem på andre og deres liv til ingen nytte.

Vi opnåede modet til at bruge vores penge, vores tid, vores energi og vores interesse på os selv og vores liv ved hjælp af glæden i Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring med dens ikke-tilknytning, integritet, respekt for selv og respekt for andre.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mine penge, min tid, min energi og min interesse på mig selv og mit liv.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

17.  Juni: At respektere vores emotionelle følelser

Vi udfordrede os selv følelsesmæssigt ved at benægte følelser, der var begrænsende for vores frihed til at gøre hvad som helst, vi ønskede, så når vi for eksempel var bange, trodsede vi vores frygt ved at gøre det, vi frygtede, i stedet for at respektere vores følelse og arbejde med den, indtil vi var klar til at udføre den pågældende handling med tillid i stedet for trods.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 21

Mange af os havde svært ved at acceptere et nej, når der var et eller andet, vi ønskede at gøre eller at få, og det var endnu sværere for os at acceptere et nej, når det kom fra vores eget indre.

Hvis vi ønskede at være sammen med bestemte mennesker, og vores følelser fortalte os, at det ikke var det rette valg, fordi vi havde nogle opgaver, vi havde lovet os selv at udføre, der krævede, at vi opgav at være sammen med disse mennesker, selvom de også ville synes godt om at være sammen med os, var det et nej, der kom indefra.

Vi kunne føle trang til at svigte vores løfter til os selv, og når vi valgte at gøre det, opdagede vi, at vores følelse af lavt selvværd blev forstærket, og denne forøgelse af følelsesmæssigt ubehag var vores vejledning om, at vi have behov for at opfylde vores løfter til os selv.

Hvis vi nægtede at opfylde vores løfter til os selv i NUET, formindskedes vores integritet og vores tro på os selv, og derfor valgte vi at respektere for vores egen og livets foranderlighed ved at være meget omhyggelige med ikke at love os selv noget, med mindre det var strengt nødvendigt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg respektere min egen og livets foranderlighed ved ikke at love mig selv noget, der ikke er strengt nødvendigt fra time til time, dag til dag.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

18.  Juni: Vigtigheden af møder

Vi mødes regelmæssigt for at hjælpe hinanden med at komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed ved at dele om vores erfaringer og drage styrke og håb fra hinanden.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 8

Mange af os havde været eller var medlem af et andet Tolv Trins Fællesskab, inden vi kom til Active Addictions Anonymous, og ved at arbejde med de Tolv Trin i dette/disse Fællesskab/er, havde vi opdaget, hvor magtfuldt det var at acceptere vores magtesløshed på et bestemt område.

I Active Addictions Anonymous opdagede vi, at vores magtesløshed blot var en af de fire grundlæggende menneskelige egenskaber, og at det var endnu mere magtfuldt at arbejde med dem alle fire ved at arbejde med vores begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed i vores AcAdAn Program.

Desuden erkendte vi allerede i Trin Et i vores arbejde med vores AcAdAn Program, at vores manglende accept af vores menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed førte til addiktion til kronisk utilfredshed, som fratog os livsglæden.

Vores addiktion til kronisk utilfredshed skjulte sig under mange masker, og derfor havde vi brug for at gå til møder for at høre, hvilke sider af addiktion til kronisk utilfredshed andre har fået øje på, så vi kunne få hjælp til at demaskere vores addiktion til kronisk utilfredshed i nogle af dens mange forklædninger og således blive bedre i stand til at komme os over den

Dagens kontemplation
I dag vil jeg gå til møde i AcAdAn for at lytte til det, andre har at sige om deres addiktion til kronisk utilfredshed, og hvordan de håndterer den, og for at dele om min egen opfattelse af min addiktion til kronisk utilfredshed, og hvordan jeg håndterer den.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

19.  Juni: Opfyldelsens Ring

Da vi undersøgte vores brug af Opfyldelsens Ring, opdagede vi, at hvis vi befandt os i Opfyldelsens Ring, når vi havde tom tid foran os, blev vores tomme tid ledsaget af en følelse af opfyldelse, fordi vi kunne fylde den med noget, der havde vores interesse, og som derfor var meningsfuldt for os, og denne fornemmelse af meningsfuldhed fik os til at opleve en fornemmelse af enhed med os selv, andre og vores liv, også selvom vi var alene, når vi var optaget af det, der havde vores interesse.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 30

Opfyldelsens Ring kaldes også Gudsæsken, Sudarsan Chakra, Solhjulet og mange andre lysende navne, fordi den oplyser vores indre Verden på samme måde, som solen oplyser vores ydre Verden, og når vi valgte at bruge denne Ring, udløste vi alverdens glæder i vores liv.

Opfyldelsens Ring er modgiften til Tomhedens Ring med dens tomhed, kedsomhed, meningsløshed og ensomhed, og Tomhedens Ring kaldes også Pandoras æske i græsk mytologi og siges at udløse alverdens lidelser i et menneskes liv, hvis han/hun valgte at anvende den.

Vi lærte at bruge Opfyldelsens Ring med dens opfyldelse, interesse, meningsfuldhed og énhed i vores AcAdAn Program, når vi havde tom tid foran os, og dermed kunne vi lære at forvandle energierne i Tomhedens Ring til energierne i Opfyldelsens Ring, og på denne måde hævede vi os til at højere vibrations-niveau i NUET.

Mange af os havde forsøgt at komme ud af Tomhedens Ring på mange måder lige fra at bedøve os kemisk til at gøre os så travle, at vi ikke kunne mærke vores emotionelle følelser, og derfor var det en stor lettelse for os at begynde at bruge Opfyldelsens Ring, så vi ikke længere behøvede at frygte tomhed, kedsomhed, meningsløshed og ensomhed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Opfyldelsens Ring med dens opfyldelse, interesse, meningsfuldhed og énhed og dermed udløse alverdens glæder i mit liv, når jeg har tom tid foran mig.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

20.  Juni: Vores psykologiske landskab

De af os, der valgte at bruge det symbolske billede af træerne til dette formål, forestillede os, at jorden, som træet voksede i, var den situation, vi ransagede, og at de små fimrehår, der fandtes på træets fineste rødder og sugede næring til sig fra jorden, var forskellige tanker og følelser, vi tog i anvendelse i situationen.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 54

Da vi nåede til Trin Syv i vores AcAdAn Program havde vi dannet os et billede af vores tanker og følelser ved at undersøge, hvordan de mentale-emotionelle mønstre i Smerteringene og Glædesringene havde udspillet sig i vores liv.

Desuden havde vi fundet ud af, hvordan vi kunne flytte os fra en Smertering til en Glædesring, og denne kundskab kalder vi for kundskaben om forvandlingen af vores psykologiske landskab.

I vores Syvende Trin foretrak de fleste af os at bruge det symbolske billede af Hadets Træ og Kærlighedens Træ for at gøre os klart, hvordan vi bedst kunne få vores Syvende Trin til at virke for os.

Derved begyndte vi at udvikle evnen til at flytte os rundt i vores psykologiske landskab i overensstemmelse med vores frie valg af mentale-emotionelle energier, og det indebar, at vi begyndte at finde tilfredshed under alle omstændigheder, uanset hvad de er.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge det symbolske billede af træerne fra Syvende Trin til at udvikle min forståelse af mit psykologiske landskab
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER 

21.  Juni: Succés og fiasko

Medens vi arbejdede med vores Femte Trin sammen med vores udvalgte person, indså vi, at vi havde svært ved at opfatte bestemte begivenheder som succéer eller fiaskoer, som vores udvalgte person fortalte om fra sit liv, og derved opdagede vi, at vi havde opfattet nogle begivenheder i vores liv som fiasko eller succes, som andre ikke nødvendigvis opfattede på samme måde, og således fandt vi ud af, at vores opfattelse af succés og fiasko var subjektiv.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 44

Indtil vi kom til AcAdAn, mente fleste af os, at vores opfattelse af succés og fiasko var objektiv, og at alle andre havde samme opfattelse af succés og fiasko, som vi havde,

Da vi opdagede i vores Femte Trin, at det ikke forholdt sig sådan, blev vi først usikre og kede af det, fordi vi følte, at vi mistede vores målestok for, om vi var på rette vej i vores liv eller ej.

Efter at have fordøjet denne kendsgerning og accepteret, at andres opfattelse var sand for dem, ligesom vores opfattelse var sand for os uden, at det betød, at vi ikke var på rette vej, begyndte vi at opleve en ny frihed.

Vores nye frihed bestod i, at vi kunne vælge at se på succés og fiasko på en måde, der ikke bragte os smerte ved at acceptere, at somme tider gik tingene, som vi ønskede og somme tider ikke, fordi vores Højere Magt somme tider havde gjort det muligt og somme tider ikke.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at frigøre mig fra at rose mig selv, når jeg opfatter noget, jeg gjorde, som en succés, og fra at kritisere mig selv, når jeg opfatter noget, jeg gjorde, som en fiasko
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

22.  Juni: Utilfredshed

Utilfredshed er en ubalance, der påvirker alle områder af vores liv.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 22

Da vi kom til Active Addictions Anonymous, begyndte vi at undersøge vores addiktion til kronisk utilfredshed, og vi opdagede, at et sikkert tegn på, at vi lider af addiktion til kronisk utilfredshed, var, at vi fandt grunde til at være utilfredse, endog når vores ønsker blev opfyldt, og det betød, at vi var utilfredse under alle omstændigheder, uanset hvad de var.

Vi fik måske opfyldt et længe næret materielt ønske, og vi havde måske ikke regnet med, at vi skulle bruge tid til at vænne os til vores nyerhvervelse og dens brug, så det kunne være vores grund til at være utilfreds.

Måske havde vi længe ønsket at få et parforhold eller en ven/veninde ind i vores liv, og når parforholdet eller vennen/veninden kom ind i vores liv, syntes vi måske, at vores partner eller vennen/veninden skulle være anderledes, end de var, så det kunne være vores grund til at være utilfreds.
 
Vores utilfredshed i disse situationer gjorde vores liv uhåndterligt, og vi indså, hvor vigtigt det var for os at bruge vores Første Trin til at indrømme vores utilfredshed med noget i løbet af vores dag, og hvordan vores utilfredshed gjorde vores liv uhåndterligt, så vi kunne begynde at komme os over den ved hjælp af vores Program.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Første Trin i AcAdAn til at indrømme min utilfredshed med noget eller nogen, fx med en gave livet bragte mig, og hvordan min utilfredshed gør mit liv uhåndterligt, så jeg kan begynde min helbredelse for min addiktion til kronisk utilfredshed.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

23.  Juni: Vigtigheden af vores Fællesskab med andre

Vi havde omsider fundet et Fællesskab med andre, der led under det samme som os, og sammen flyttede vi os fra vores utilfredshed med os selv, andre og vores liv til tilfredshed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 9

Vores Fællesskab med de andre medlemmer af AcAdAn viste os, hvor vigtigt det var for vores fremgang på et bestemt område at finde Fællesskab med andre, hvis vi ønskede at opnå et bestemt mål, fordi Fællesskabet gav os mange perspektiver på vores mål, der kunne give os adgang til den mest inspirerende vej til målet.

Når vi søgte Fællesskab med andre, der havde det samme mål som os, forstærkede vi også vores evne til at opfylde vores ønske om at nå det pågældende mål, hvad enten målet var materielt, fysisk, energetisk, emotionelt, mentalt, socialt eller åndeligt.

Ved hjælp af vores Fællesskab med andre fik vi samtidigt adgang til en kilde af visdom, der forstærkede og videreudviklede vores egne idéer om, hvordan vi kunne nå vores mål og desuden gav vores Fællesskab med andre os en kraft-tilførsel, som vi ellers ikke ville have adgang til.

Vores mål i AcAdAn er at opnå tilfredshed med os selv og vores liv, og vi havde brug for meget inspiration for at nå vores mål, fordi vores utilfredshed kommer til os i så mange forklædninger, at det kunne være svært for os at se igennem dem alle, så derfor benyttede vi os af alle de værktøjer, AcAdAn har at tilbyde, til at nå vores mål.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg lade mig inspirere af mit AcAdAn Fællesskab til at arbejde med nogle af de former for utilfredshed, som mit Fællesskab har inspireret mig til at ransage
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

24.  Juni: Gruppens Højere Magt

Vi har valgt at have tillid til, at vores liv og vores vilje styres af vores Højere Magt, og på samme måde vælger vi nu at have tillid til, at vores gruppes liv og vilje styres af gruppens Højere Magt, der kommer til udtryk i vores Gruppesamvittighed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 82

I løbet af vores service arbejde i AcAdAn kom vi i kontakt med Traditionerne, når der opstod forskellige problemer i vores gruppe, vores service gruppe eller i vores Område Service komité.

Ved hjælp af vores Traditioner fandt vi en principiel løsning på problemerne, og lidt efter lidt, som vi blev bekendt med Traditionerne, lærte vi at overgive os til en Højere Magt på gruppebasis.

Dette kom os ikke alene til gode i AcAdAn, men også i alle de grupper vi var en del af, hvad enten gruppen bestod af to i vores parforhold og vores venskaber eller flere i vores familie, i vores Fællesskaber, på vores arbejdsplads, eller hvor som helst en beslutning ikke kunne tages af os alene på forskellige områder.

Denne viden hjalp os i vores sociale liv på mange måder, som vi end ikke kunne forestille os, inden vi blev bekendt med Traditionerne i vores service arbejde.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde på at gøre mig bekendt med Traditionerne, så jeg kan lære at overgive mig til en gruppes Højere Magt, sådan som den kommer til udtryk i Gruppesamvittigheden for gruppen
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

25.  Juni: AcAdAns budskab

Når vi gik til møder i Active Addictions Anonymous, delte vi vores erfaringer med AcAdAn Programmet med andre medlemmer, og på den måde gav vi budskabet videre.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 78

Mange af os i AcAdAn brugte utilfredshed som en løftestang, fordi vi forestillede os, at ubehaget ved vores utilfredshed ville drive os til at skabemanifestere de forandringer, vi ønskede at skabemanifestere i vores liv.

Da vi kom til AcAdAn og undersøgte, om det virkede, opdagede vi, at det gjorde det ikke, og i stedet skabtemanifesterede vores utilfredshed ubehag og eksistentiel smerte.

Lidt efter lidt opdagede vi, at vi ikke behøvede at bruge utilfredshed for at skabemanifestere de forandringer i vores liv, vi ønskede at skabemanifestere.

I stedet kunne vi bruge vores kreativitet til at skabemanifestere forbedringer af de goder, der allerede var i vores liv, og til at give slip i eller forvandle de områder, der gav anledning til, at vi oplevede eksistentiel smerte.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg tage AcAdAns budskab til hjerte om, at jeg kan bruge mit AcAdAn Program til at skabemanifestere de forandringer, jeg ønsker, uden at tage min utilfredshed i brug.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

26.  Juni: Første Tradition

Princippet i Første Tradition er Fællesskab.
Slogan: Sammen kan vi gennemføre det, vi ikke kan gennemføre alene.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 93

Efterhånden, som vores individualitet bliver tydelig for os, indser vi, at vi er enestående i vores måde at tænke på, men at vi har et Fællesskab med andre følelsesmæssigt, for vi har måske forskellige grunde til at være vrede, men vi kender alle følelsen af vrede.

Vi kender også følelsen af glæde af forskellige årsager, og vi arbejder med at indrømme vores vrede og vores glæde ved hjælp af Smerteringene og Glædesringene i vores AcAdAn Fællesskab.

Når vi deler om vores arbejde med Smerteringene og Glædesringene med vores sponsor eller til et møde og hører andre dele om deres arbejde, opdager vi, at selvom vi troede, at andre følte det samme som os under de samme omstændigheder, var det ikke nødvendigvis tilfældet.

Vi indså, at andre kunne genkende vores følelser, men ikke nødvendigvis vores grunde til at føle, som vi gjorde, og derved opnåede vi en ny frihed til at ændre opfattelse af meget, som vi havde taget for givet, ved hjælp af vores AcAdAn Fællesskab.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Fællesskab til at få den hjælp, jeg har brug for til at skifte smertefulde tanker ud med glade tanker ved hjælp af en flytning fra en Smertering til en Glædesring.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

27.  Juni: Informations-strømmen

Da vi begyndte at søge vores Højere Magts vejledning på daglig basis, opdagede vi, at vores evne til at skelne vores Højere Magts stemme fra vores egen begyndte at udvikle sig, og således begyndte Trin Elleve at virke for os.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 66

Da vi kom til Trin Elleve i AcAdAn, begyndte vi at udvikle vores evne til at åbne os for at modtage vores Højere Magts vejledning, både når den kom indefra, og når den kom udefra, ved hjælp af den informationsstrøm, der konstant kom til os både indefra og udefra.

Det hjalp os til at navigere i vores psykologiske landskab, at vi både lyttede indad og udad, og vi lyttede indad ved hjælp af bøn og meditation og udad ved at lytte til den del af informations-strømmen, der blev os til del.

Informationsstrømmen er de oplysninger, vi modtager fra andre, hvad enten det sker via andre mennesker, TV, radio, Internet eller fra vores kat.

Pointen er, at der er nogle af de oplysninger, der kommer til os, der gentager sig og gentager sig, ligegyldigt hvilken kilde, vi lytter til, og det er denne gentagen, vi kalder vores Højere Magts personlige informations-strøm til os udefra.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg både lytte til mit indre liv ved hjælp af bøn og meditation og til mit ydre liv ved at lytte til min personlige informations-strøm, så jeg kan udvikle min evne til at ’høre’ min Højere Magts vejledning under alle omstændigheder, uanset hvad de er.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

28.  Juni: At skade vores jordforbindelse

Først så vi på, hvordan vi havde skadet os selv fysisk på forskellige måder fx. ved at benægte eller ignorere vores fysiske behov.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 59

Mange af os i AcAdAn havde været åndeligt søgende længe før, vi kom til AcAdAn, og i vores søgen efter en personlige forbindelse med vores udvalgte Højere Magt, havde vi forsømt vores fysiske krop på mange måder.

Nogle af os havde endog udviklet forskellige afhængigheder, fordi vi valgte at bedøve vores fysiske krop med kemikalier som hvide kulhydrater, nikotin, alkohol, heroin, kokain og mange andre kemikalier, der skadede vores fysiske krop i et forsøg på at undslippe at tage ansvar for vores fysiske krops behov.

Vores fysiske krop har behov for at være veludhvilet, velplejet, velernæret og veltrænet, og efter vi kom til AcAdAn, begyndte vi at tage ansvar for, at disse behov blev opfyldt, selvom det krævede, at vi brugte energi, tid, interesse og penge på denne opgave.

Da vi begyndte at tage ansvar for vores fysiske krops behov, brugte vi vores AcAdAn Program til at befri os fra gamle tankevaner, der gjorde det vanskeligt for os at investere vores ressourcer i vores fysiske krops velbefindende, men efterhånden som dette arbejde bar frugt, blev vi mere tilfredse med os selv og vores liv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at udvikle min evne til at tage ansvar for, at min fysiske krop er veludhvilet, velplejet, velernæret og veltrænet
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

29.  Juni: Meditations-processen

Meditationsprocessen bestod således i at trække vores bevidsthed tilbage fra at være fokuseret på den ydre verden, ind i vores indre koncentrationspunkt og dernæst at give slip, så udvidelsen af vores bevidsthed kunne finde sted.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 69

 Almindelig       Refleksion     Kontemplation    Koncentration   Meditation.

Da vi kom til Trin Elleve i vores AcAdAn Program, ønskede vi at udvide vores bevidste kontakt med vores udvalgte Højere Magt.

I Trin To valgte vi vores personlige Højere Magt, i Trin Tre begyndte vi processen med at overgive os til vores udvalgte Højere Magts omsorg, og i Trin Syv begyndte vi at lære at samarbejde med vores Højere Magt ved hjælp Den Korte og Den Lange Syvende Trins Bøn.

I Trin Elleve forenede vi alt det, vi havde lært om at overgive os til vores Højere Magts omsorg i Trin To, Tre og Syv ved at bruge bøn og meditation som midler til at udvide vores bevidste kontakt med vores udvalgte Højere Magt.

Vi brugte grafen fra Elvte Trin til at lære at indtræde i meditation og dermed til at blive bedre og bedre til at modtage vores Højere Magts vejledende impulser indefra.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg træne min kapacitet til at indtræde i meditation, så jeg kan blive i stand til at opfange min udvalgte Højere Magts vejledende impulser og dermed finde større tilfredshed med mig selv og mit liv.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

30.  Juni: At skade os selv og andre åndeligt

Vi så på, hvordan vi havde skadet os selv og andre åndeligt med vores addiktion til kronisk utilfredshed med os selv, andre og vores liv.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 60

I løbet af vores arbejde med vores AcAdAn Program, gik det op for os, at vi ikke kunne skade vores sande Selv, vores Ånd, men vi kunne skade os selv og andre åndeligt på mange måder.

At skade os selv åndeligt betød, at vi mistede kontakten med vores sande Selv, vores Ånd og dermed mistede vi kontakten med vores kærligheds-evne.

At skade andre åndeligt betød, at vi forsøgte at få dem til at følge vores idéer om det rette i stedet for at give dem plads til følge deres hjerte og dermed gøre det, de havde lyst til.

Ved at skade os selv eller andre åndeligt fratog vi os selv og andre livsglæden, der er skabelsensmanifestationens højeste formål.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg vælge at bruge de penge, den tid, de kræfter og den interesse, jeg har til rådighed på at følge mit hjerte og dermed gøre det, jeg har mest lyst til at gøre, så godt jeg kan.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

 JULI

01.  Juli Det første skridt mod tilfredshed
 
02.  Juli Elvte Trins Bønnen 03.  Juli Den rette handling
04.  Juli Den formelle del af Trin Tre
 
05.  Juli Ubehag ved vores ønskers opfyldelse 06.  Juli Det rette tidspunkt til at give genoprejsning
07.  Juli At indrømme vores fejl overfor vores Højere Magt
 
08.  Juli Troen på vores Højere Magt som et rationelt væsen 09.  Juli At tro på livet
10.  Juli Opnåelse af ære fra andre
 
11.  Juli Ydmyghed 12.  Juli Bogen Active Addictions Anonymous - Det Vilde liv
13.  Juli Fokus i AcAdAn
 
14.  Juli Følelsesmæssig ædruelighed 15.  Juli At flytte os fra smerte til glæde i AcAdAn
16.  Juli Tankestrømmen
 
17.  Juli Tradition Elleve og Tolv 18.  Juli Egoets vejledning
19.  Juli At frigøre os fra skyld
 
20.  Juli Forførelse af andre 21.  Juli Utilfredshedens konsekvenser
22.  Juli Forandring
 
23.  Juli At være en del af en gruppe 24.  Juli Lev og lad leve
25.  Juli Magten og æren
 
26.  Juli Religion og åndelighed 27.  Juli Fællesskab
28.  Juli Vores holdning
 
29.  Juli Andres beundring og respekt 30.  Juli At indrømme
31.  Juli Anonymitet    

 

01.  Juli: Det første skridt mod tilfredshed.

Når vi indrømmer blankt overfor vores inderste selv, at vi er magtesløse over vores addiktion til kronisk utilfredshed, har vi taget et kæmpe skridt frem mod at acceptere os selv, andre og vores liv, og dermed har vi taget et kæmpe skridt frem mod tilfredshed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 13

I løbet af vores arbejde med vores AcAdAn Program blev vi klar over, at helbredelse for vores eksistentielle smerter først kunne begynde, når vi indrømmede, at vi smertede.

Nogle af vores eksistentielle smerter havde vi levet med så længe, at vi opfattede dem som en naturlig tilstand, og derfor mente vi, at vi var magtesløse overfor de smerter, der var blevet kroniske og således en daglig oplevelse i vores liv.

Derfor var det en overraskelse for os at opdage, at vores daglige utilfredshed med det ene og det andet var en eksistentiel smerte, vi ikke længer behøver at leve med efter, at vi er kommet til AcAdAn.

Det første skridt frem mod tilfredshed er først at indrømme, at vi er kronisk utilfredse, fordi vi er utilfredse med os selv, andre og vores liv af forskellige grunde mange gange i løbet af en dag, og at vores utilfredshed gjorde vores liv uhåndterligt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde på at komme mig over min addiktion til kronisk utilfredshed ved at indrømme, hvordan min addiktion til kronisk utilfredshed udtrykte sig i dag, og hvordan dette gjorde mit liv uhåndterligt, så min helbredelse kan begynde.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

02.  Juli: Elvte Trins bønnen
 

 ‘Jeg’ Versionen

 Gud,
Jeg mediterer for at udvide min bevidste kontakt med Dig,
for at søge kundskab om Din vilje for mig på denne dag
og for at søge kraften til at udføre den.

‘Vi’ Versionen

Gud,
Vi mediterer for at udvide vores bevidste kontakt med Dig,
for at søge kundskab om Din vilje for os på denne dag
og for at søge kraften til at udføre den.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 71 

Når mange af os valgte at bede vores Elvte Trins Bøn hver dag, var det ikke for at minde vores alvidende Højere Magt om, at vi ønskede at udvide vores bevidste kontakt med vores Højere Magt, men for at minde os selv om dette ønske.

Vi valgte således at bruge Elvte Trins Bønnen som kontemplationsobjekt, fordi vi ønskede at blive i stand til at indtræde i meditation for at blive bedre og bedre til at udvide vores bevidste kontakt med vores udvalgte Højere Magt.

Efterhånden, som vi blev mere erfarne i at opfange vores Højere Magts subtile nærvær, blev vi også bedre og bedre til at oversætte den impuls, der kom til os fra vores Højere Magt om det, vi med fordel kunne bruge vores tid, vores kræfter, vores interesse og vores penge på i dag for at opbygge et liv, der tilfredsstillede os.

Desuden søgte vi kraften til at udføre vores Højere Magts vilje for os, fordi vores erfaring havde lært os, at når det lykkedes os at finde måder at udføre vores Højere Magts vilje for os på daglige basis blev vi mere tilfredse, end når vi blot drev af sted i livet på må og få.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge min Elvte Trins Bøn til at huske mig selv på, at jeg bliver et mere tilfredst menneske ved at udvide min bevidste kontakt med min Højere Magt

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER 

03.  Juli: Den rette handling

Når vi ransagede, hvordan den rette handling bragte glæde ind i vores dag, blev det lettere for os at huske, hvordan vi kunne vælge den rette handling i enhver situation, og dermed var vi rede til Trin Elleve.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 65

Da vi var blevet rede til Trin Elleve havde vi arbejdet så meget med vores smertefulde tanker og følelser samt forvandlingen af dem til deres modsætning, at vi ikke længere var så bange for vores tanker og følelser, som vi havde været.

Dette havde medført, at det var blevet lettere for os blot at lade tankestrømmen passere igennem vores sind uden at gribe fat i en bestemt tanke med mindre, vi var i færd med en ransagelse eller med at løse en opgave, der krævede tænkning.

Derved blev det lettere for os at opfange de vibratoriske impulser, der kom fra vores inderste hjerte og oversætte dem til tanker, der altid og uden undtagelse var betingelsesløst kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige, når de kom fra vores udvalgte Højere Magt.

På den måde blev det også lettere for os at finde den handling, som var den rette for os, hvad enten den bliver mødt med kritik eller ros fra vores omgivelser, fordi vi følte os godt tilpas med det, der kom til os fra vores udvalgte Højere Magt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg lytte indad for at modtage impulsen til den næste rette handling, der er den handling, der føles dejlig for mig, og jeg vil følge den impuls uanset, om andre synes, at det er den rette handling eller ej.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

04.  Juli: Den formelle del af Trin Tre

I Trin Tre undersøgte vi vores mest iøjnefaldende modvilje og frygt mod af blive befriet fra vores addiktion til kronisk utilfredshed, og da vi nåede et punkt, hvor vi ærligt kunne sige for første gang, at vi ønskede at overgive vores vilje og vores liv til vores Højere Magt omsorg, selvom vi muligvis kun var i stand til at gøre det i en halv time, var vi færdige med den formelle del af Trin Tre.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 28

Før vi kom til Active Addictions Anonymous, var vi ikke opmærksomme på, at vi led af addiktion til kronisk utilfredshed og selv efter, at vi var blevet opmærksomme på vores addiktion til kronisk utilfredshed, havde vi svært ved at tænke tanken om at overgive vores liv og vores vilje til vores Højere Magts omsorg for at blive ført til tilfredshed.

Vi havde brugt utilfredshed i så mange sammenhænge, at vi havde svært ved at forestille os, at vores liv kunne fungere uden at bruge dette middel til at prøve på at få os selv og andre til at gøre det, vi havde fået at vide, vi og andre burde gøre for at kunne være tilfredse.

Da vi havde afsluttet den formelle del af Trin Tre, og vi dermed havde overgivet vores vilje og vores liv til vores Højere Magts omsorg, indså vi, at vi ikke blot havde brug for at overgive os i dette nu, men vi havde brug for at overgive os til et liv uden brug af utilfredshed på daglig basis i ethvert nu.

Vi havde en tilbøjelighed til at tage vores vilje tilbage igen på bestemte områder, som, vi mente, ikke kunne ændres med mindre, vi brugte utilfredshed som løftestang, så vi havde brug for igen og igen at give slip i vores utilfredshed og overgive vores vilje og vores liv til omsorgen fra vores Højere Magt for at blive i stand til at komme os.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg være bevidst om min utilfredshed og gøre mit bedste for at give slip i den, og i stedet vil jeg overgive min vilje og mit liv til min Højere Magts omsorg.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

05.  Juli: Ubehag ved vores ønskers opfyldelse

I løbet af dette arbejde opdagede vi også det, vi ønskede inderst inde, når vi tog de forskellige Ringe i brug, og vi fandt ud af, at når vi tog egenskaberne fra Tomhedens Ring, Selv-centreringens Ring, Medafhængighedens Ring og den Store og de Små Ringe af Smerte i anvendelse, opnåede vi i almindelighed det modsatte resultat af det, vi virkeligt ønskede og ødelagde derved vores mulighed for at opnå det, men selv i de tilfælde hvor vi tilsyneladende opnåede det, vi ønskede, ved hjælp af vores karakterdefekter, oplevede vi ubehag i forbindelse med vores ønskes opfyldelse.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 45

I Trin Elleve i vores AcAdAn Program opdagede vi, at vores inderste natur er betingelsesløst kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig, og at det indebar, at vi ikke kunne være ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige overfor os selv eller andre uden at opleve følelsesmæssigt ubehag, fordi vi handlede, følte og tænkte på måder, der var i modstrid med vores sande Selv, vores Ånd.

Ofte var vi imidlertid ikke opmærksomme på, at vores handlinger, følelser og tanker var ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige overfor os selv eller andre, fordi vores hensigt var kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig.

Derfor havde vi brug for at udvikle vores skelne-evne ved hjælp af vores AcAdAn Program, så vi kunne finde ud af, hvornår vi handlede på en karakterdefekt, så vores kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt ikke bliver opfyldt, og i den forbindelse brugte vi vores følelsesmæssige ubehag som vejledning om, at vi var kommet ud af trit med vores Højere Magt.

Når selv vores ønskers opfyldelse føltes ubehageligt, vidste vi, at vi ikke havde formået at opfylde vores kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt, men vi havde i stedet været ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige uden at være bevidste om det, og når vi oplevede dette, brugte vi vores AcAdAn Program til at finde ud af, hvordan vi kunne opfylde vores kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at undersøge en situation, hvor jeg følte ubehag over et af mine ønskers opfyldelse.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

06.  Juli: Det rette tidspunkt til at give genoprejsning

Selvom vi længtes efter denne befrielse, accepterede vi, at vi måtte være tålmodige og vente på, at de rette omstændigheder var til stede for, at hver enkelt af disse genoprettelser kunne finde sted, men vi brugte ikke dette til at udsætte et Niende Trin, som vi kunne udføre nu.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 62

Efterhånden, som vores arbejde med vores AcAdAn Program skred frem, blev vi mere og mere bevidste om de skader, vi havde påført os selv, vores kære, vores venner og Verden som helhed på grund af vores addiktion til kronisk utilfredshed.

Det kunne få nogle af os til at ønske at give genoprejsning til os selv, vores kære, vores venner og Verden som helhed, før vi rent faktisk var rede til at give disse genoprejsninger i vores Niende Trin.

Selv endda, når vi var kommet til Niende Trin, havde vi brug for at være tålmodige med at give os selv, vores kære, vores venner og Verden som helhed genoprejsning for vores fejl, fordi en genoprejsning givet på et umodent tidspunkt kunne give bagslag.

Derfor lod vi vores Ottende Trins beslutninger om at give genoprejsning ligge i baghovedet, indtil vores Højere Magt fremkaldte en situation, hvor vi oplevede en kraftfuld impuls til at udføre en genoprejsning, før vi gennemførte vores genoprejsning.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg udføre en af de genoprejsninger, jeg besluttede mig for i Trin Otte, hvis jeg får en kraftuld impuls til at give denne genoprejsning.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

07.  Juli: At indrømme vores fejl overfor vores Højere Magt

Når vi indrømmede vores nøjagtige karakter overfor vores Højere Magt efter at have indrømmet den overfor os selv, åbnede vi os også for at henvende os til vores Højere Magt om noget, vi måske ellers ønskede at rationalisere ud af billedet ved at tænke at vores Højere Magt allerede vidste det.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 42

De fleste af os havde en fornemmelse af vores Højere Magts barmhjertige natur, så vi tænkte, at vores Højere Magts barmhjertighed indebar, at vi på forhånd var tilgivet for de fejl, vi havde begået i løbet at vores dag.

Derfor havde vi svært ved at forestille os, at det ville gøre en forskel at indrømme vores fejl overfor vores Højere Magt, men vi havde ikke tænkt over, at selvom vi var tilgivet for vores fejl på forhånd, kunne vi modtage inspiration fra vores Højere Magt.

Vi opdagede, at når vi læste vores opdagelser fra Trin Et til Fire for vores Højere Magt, skete det ofte, at vi modtog inspiration til at se på vores eksistentielle glæder og smerter fra nye vinkler.

Lidt efter lidt, som vi tog Trin Fems forslag til hjerte om at indrømme både vores anvendelse af vores dyder og vores fejl, blev det inspirerende for os at indrømme vores nøjagtige karakter overfor vores Højere Magt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg indrømme min nøjagtige karakter overfor min Højere Magt, og jeg vil tage de inspirationer til hjerte, der opstår, medens jeg deler min ransagelse med min Højere Magt.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

08.  Juli: Troen på vores Højere Magts som et rationelt væsen

For andre af os betød dette at komme til at tro at udvikle en tro på, at vores Højere Magt er et rationelt væsen, der altid arbejder på at skabemanifestere den størst mulige fordel for alle, selvom vores Højere Magts handlinger kunne forekomme os uforståelige i øjeblikket.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 24

Mange af os havde hørt ordene: Guds veje er uransagelige, men efterhånden som vi udviklede os til højere og højere planer af indsigt, begyndte vi at indse, at Guds veje er rationelle og til vores fordel.

I Trin To begyndte vi at udvikle vores forståelse af en Højere Magt, og i Trin Tre lærte vi, at det altid og uden undtagelse var til vores fordel at overgive os til vores Højere Magts kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt.

Da vi nåede til Trin Syv og begyndte at samarbejde med vores Højere Magt om at befri os selv fra vores karakterdefekter, blev vi mere og mere klartseende, og vores tro på, at vores Højere Magt er et rationelt væsen, voksede til betingelsesløs tillid.

Dermed blev vi rede til at bruge Trin Elleve til at udvide vores bevidste kontakt med vores Højere Magt ved at søge kundskab om vores Højere Magts vilje for os og bede vores Højere Magt om kraften til at udføre den.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge de fire Højere Magt Trin – Trin To, Tre, Syv og Elleve – til at udvikle min tillid til min Højere Magts kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

09.  Juli

Troen på livet

Processen at komme til at tro genoprettede vores tro på livet.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 26

Mange af os havde mistet troen på det gode, da vi kom til AcAdAn, fordi vi havde lært om en straffende Gud, der ville straffe os på forskellige måder, hvis vi gjorde noget, den straffende Guddom ikke syntes om.

Desuden ville den straffende Guddom straffe os, hvis vi undlod at gøre noget, den straffende Guddom syntes, vi skulle gøre og sende os til Helvede til evig pinsel, når vi døde, hvis vi ikke havde været, som den straffende Guddom syntes, vi burde være.

I vores Andet Trin i AcAdAn, fik vi at vide, at vi havde en betingelsesløs frihed uden fælder til at vælge en Højere Magt, og at de eneste foreslåede retningslinjer var, at vi valgte en Højere Magt, der var kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig.

Efterhånden, som vi lærte at se på os selv, vores liv, andre og Verden omkring os gennem vores tro på vores personlige kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige Højere Magt, blev vores tro på livet som et dejligt eventyr genoprettet.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg vælge at se på mig selv, mit liv, andre og Verden omkring mig gennem min tro på min udvalgte personlige Højere Magts kærlige, omsorgsfulde, medfølende og barmhjertige hensigt.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

10.  Juli: Opnåelse af ære fra andre

Vi forestillede os, at vi var nødt til at opnå, at andre ærede os, fordi vi troede på, at hvis vi blot opnåede dette, havde vi opnået deres kærlighed og respekt, og så ville vi blive i stand til at acceptere os selv.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 15

Efter at have været medlemmer af AcAdAn i et stykke tid, blev vi opmærksomme på, at vi havde svært ved at acceptere vores menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed, og at det havde ført os til at bruge vores addiktion til kronisk utilfredshed.

Et af de mange midler, vi havde brugt i et forsøg på at komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed med os selv, andre, vores liv og Verden som helhed, var at forsøge at få andre til at ære os, fordi vi forestillede os, at ære fra andre ville gøre det lettere for os at acceptere os selv.

Når det lykkedes os at få andre til at ære os, opdagede vi, at det ikke bragte os nærmere til at acceptere vores menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed,  så det var ikke en løsning på vores problem med vores utilfredshed.

Som et resultat af denne erkendelse indså vi endnu tydeligere, hvor vigtigt det var for os at bruge vores AcAdAn Program til at begynde at komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed med os selv, vores liv, andre og Verden omkring os, så vi kunne blive ført til tilfredshed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg lade mig føre til tilfredshed ved hjælp af min udvalgte Højere Magt, mit AcAdAn Fællesskab og mit AcAdAn Program.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

11.  Juli: Ydmyghed

Princippet i Femte Trin er Ydmyghed
Slogan: Jeg er hverken mere eller mindre end nogen anden skabningmanifestation
.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 79

Indtil vi kom til Femte Trin havde mange af os en følelse af, at vi alene brugte vores karakterdefekter i vores forhold til os selv, andre og Verden som helhed, og det havde fået os til at føle os andre underlegen.

Vi var ikke opmærksomme på, at vores følelse af underlegenhed hører til i Hovmodets Lille Ring med dens overlegenhed, underlegenhed, overfyldning og isolation.

Det opdagede vi imidlertid i vores Fjerde Trin, så da vi skulle dele vores Fjerde Trins opdagelser om os selv i vores Femte Trin, havde vi opnået tilliden til, at både vi og alle andre kendte Smerteringene og dermed alle karakterdefekterne fra personlig erfaring.

Desuden opdagede vi, at vi også var i stand til at bruge Glædesringene og dermed Sandhedens Lille Ring med dens ydmyghed, ærlighed, individualitet og fællesskab, der er antidoten til vores hovmod, og derved indså vi, at vi var hverken mere eller mindre end nogen anden skabningmanifestation.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Femte Trin til at indrømme mine opdagelser fra Fjerde Trin om min nøjagtige karakter og dermed, at jeg hverken er mere eller mindre end nogen anden skabningmanifestation.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

12.  Juli:Bogen  Active Addictions Anonymous - Det Vilde Liv

Active Addictions Anonymous - Det Vilde Liv indeholder medlemmers samlede erfaringer med Trin og Traditioner i Active Addictions Anonymous.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 87

I Active Addictions Anonymous begyndte Fællesskabet deres arbejde med deres addiktion til kronisk utilfredshed ved hjælp af bogen Active Addictions Anonymous – Det Vilde Liv, der blev grundlaget for alt det arbejde med de Tolv Trin, der kom til at foregå i Fællesskabet.

Lidt efter lidt blev arbejdet tydeliggjort ved hjælp af endnu en bog, der er Én Sponsors forslag til at arbejde med Programmet i Active Addictions Anonymous – Det Vilde Liv, der foreslår, hvordan man kan arbejde med de oplysninger, der findes i grundbogen Active Addictions Anonymous – Det Vilde Liv.

Efter yderligere nogen tid begyndte arbejdet på bogen Daglige Kontemplationer for medlemmer af Active Addictions Anonymous, fordi mange medlemmer ønskede at begynde dagen med at gøre sig nogle tanker om deres AcAdAn Program.

Til sidst begyndte arbejdet på bogen Sjette Trins Analyser for medlemmer af Active Addictions Anonymous – Det Vilde Liv, og dermed blev det muligt for enhver, der ønskede det, at gå direkte til en Sjette Trins analyse ved at arbejde med Smertens og Glædens Ringe på et givet emne

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge AcAdAns grundbog, Active Addictions Anonymous – Det Vilde Liv, til at udføre mit Trinarbejde, hvad enten jeg vælger at gøre det ved  hjælp af bogen Én Sponsors forslag til at arbejde med Programmet i Active Addictions Anonymous eller ved hjælp af mit eget og min sponsors/helbredelsespartners udvalgte eller selvskabteselvmanifesterede opgaver til bogen.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

13.  Juli: Fokus i AcAdAn

Vi afholder os fra at godkende eller modsætte os emner eller sager udenfor AcAdAn.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 91

Da vi kom til AcAdAn, havde de fleste af os et veludviklet tænkende sind, et veludviklet Ego, fordi vi havde opfundet uendeligt mange grunde til at være utilfredse med forskellige områder af vores liv, som vi havde forsøgt at ændre på mange forskellige måder.

At vores Ego var veludviklet betød ikke nødvendigvis, at det var sundt, men det betød, at vi havde mange forskellige muligheder for at tage stilling til en lang række emner fra mange forskellige perspektiver.

I forbindelse med vores medlemskab af AcAdAn valgte vi at bruge vores evne til at se på livet fra mange forskellige perspektiver til at fokusere på de perspektiver, der gjorde os utilfredse for at gøre det muligt for os at identificere de områder, vi havde brug for at ændre til tilfredshed ved hjælp af vores AcAdAn Program.

Derfor brugte vi ikke vores tænke-evne til at fokusere på at godkende eller modsætte os emner udenfor AcAdAn i den tid, vi havde afsat til at arbejde med vores helbredelse fra vores addiktion til kronisk utilfredshed ved hjælp af vores AcAdAn Program, vores sponsor/helbredelsespartner og vores AcAdAn Fællesskab.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg dele til et møde om, hvordan jeg med succes brugte mit AcAdAn Program til at komme mig over det, der smertede mig mest i dag, som jeg havde forsøgt at bruge min sygdom af addiktion til kronisk utilfredshed til at komme mig over uden succes.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

14.  Juli: Følelsesmæssig ædruelighed

Vi undersøgte også vores Følelsesmæssige Ædruelighed ved at se på de tilfælde, hvor vi var i stand til at respektere os selv ved at tage os af os selv både materielt, fysisk, tid-rum-mæssigt, følelsesmæssigt, tankemæssigt, socialt og åndeligt.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 32

De fleste af os havde arbejdet med vores medafhængighed i en eller anden form, inden vi kom til AcAdAn.

I AcAdAn arbejdede vi med fire begreber, når vi arbejdede med vores medafhængighed, og disse begreber er frelseren, forføreren, offeret og krænkeren.

Desuden arbejdede vi med Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring med dens ikke-tilknytning, integritet, respekt for selv og respekt for andre, der er antidoten til vores medafhængighed.

Ved at bruge vores følelsesmæssige ædruelighed blev det lettere for os at komme os over vores medafhængighed og dermed at bruge vores ressourcer på at skabemanifestere et liv for os selv, der tilfredsstillede os.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge min følelsesmæssige ædruelighed til at  skabemanifestere et liv for mig selv, som tilfredsstiller mig.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

15.  Juli: At flytte os fra smerte til glæde i AcAdAn

Efter at have arbejdet med at lære at flytte os fra den Store Ring af Smerte til den Store Ring af Glæde gik vi videre til at lære at flytte os fra Smertens Små Ringe, Miniringe, Mikroringe og Nanoringe til Glædens Små Ringe, Miniringe, Mikroringe og Nanoringe.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 49

I vores arbejde med Trin Fire i vores AcAdAn Program undersøgte vi vores psykologiske landskab ved at undersøge, hvordan energierne i Smertens og Glædens Ringe havde påvirket os fra vores barndom til nu.

I Trin Fem opdagede vi, at vi havde disse erfaringer til fælles med vores sponsor/helbredelses partner og vores AcAdAn Fællesskab.

Dermed blev vi helt rede til at bruge disse energier bevidst i Trin Seks, hvor vi lærte at flytte os bevidst fra mentalt og følelsesmæssig smerte til mental og emotionel glæde.

På den måde opnåede vi evnen til at finde tilfredshed under alle omstændigheder, uanset hvad de var, og hvis vi fejlede i at opfylde vores formål, brugte vi Trin Otte og Ni til at give genoprejsning til os selv og andre, der var blevet påvirket af vores mentale-emotionelle smerte.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Program til at lære at flytte mig fra mental-emotionel smerte til mental-emotionel glæde i så mange situationer som muligt.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

16.  Juli: Tankestrømmen

På grund af vores aktive addiktion er vi fanget i en konstant strøm af tanker, som overvælder os og får os til at handle i modstrid med vores hjertes ønsker, og dette kalder vi besættelse.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 7

I vores arbejde med at vores tænkende sind, vores Ego i vores AcAdAn Program lagde vi mærke til, at vores tænkende sind, vores Ego gennemløbes af en tankestrøm, der gav anledning til vores emotionelle følelser, der er den energi, der flyder fra vores tankestrøm.

Vi observerede vores tankestrøm, og somme tider observerede vi et tankemønster, der glædede os emotionelt, der passerede igennem vores sind, og somme tider observerede vi et tankemønster, der smertede os emotionelt, der passerede gennem vores sind.

Nogle tankemønstre greb vi fat i, og hvis vi valgte at tænke de tanker, mønsteret indeholdt igen og igen fra forskellige vinkler, indebar det, at vores sind blev besat af de energier, mønsteret indeholder.

I AcAdAn tog vi en bevidst beslutning om, hvilke tankemønstre vi ønskede at opdyrke og hvilke, vi ønskede at erstatte med mere fordelagtige mønstre, der gjorde det muligt for os at handle i overensstemmelse med vores hjertes ønsker.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg vælge at bruge mit AcAdAn Program til bevidst at opdyrke tankemønstre, der gør det muligt for mig at handle i overensstemmelse med mit hjertes ønsker.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

17.  Juli: Tradition Elleve og Tolv

TRADITION 11: Vores politik i offentlige forbindelser er baseret på tiltrækning frem for agitation; hvad angår internet, presse, radio, TV og film bør personlig anonymitet altid bevares.
TRADITION 12: Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vores Traditioner, der til stadighed minder os om, at lade principper gå forud for personligheder.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 11

I vores arbejde med vores AcAdAn Program og i vores Fællesskab er Anonymitetsprincippet, som det bliver beskrevet i vores Traditioner, af største vigtighed.

Anonymitetsprincippet sikrede os mod at begå den fejl at lade os blænde af andre medlemmers status i samfundet eller i Fællesskabet, så vi dermed mistede vores fokus på vores mål i forbindelse med at være medlemmer af AcAdAn.

Vi ønskede ikke, at vores arbejde med at komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed skulle komme ud af kurs ved, at vi begyndte at fokusere på emner, der ikke havde noget med vores helbredelse at gøre.

Ved at bruge de principper, der er beskrevet i Tradition Elleve og Tolv kunne vi alle mødes som ligeværdige i helbredelse for vores addiktion til kronisk utilfredshed ved hjælp af glæden disse Traditioner åbner for os.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg holde mig Anonymitetsprincippet for øje i min helbredelse for min addiktion til kronisk utilfredshed
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

18.  Juli: Egoets vejledning

Vores tænkende sind, også kaldet vores Ego, har til opgave at vejlede os om, hvordan vi bedst kan håndtere vores liv, men i løbet af vores Trinarbejde opdagede vi imidlertid, at vores tænkende sind var dysfunktionelt på grund af manglende eller fejlagtige oplysninger, der havde fået os til at drage fejlagtige konklusioner om os selv, andre og vores liv.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 68

Da vi begyndte at studere vores tænkende sind, vores Ego ved hjælp af Smerteringene og Glædesringene i vores AcAdAn Program, opdagede vi, at vores tænkende sind, vores Ego kunne være mere eller mindre fejlinformeret om forskellige områder, vi havde brug for korrekte oplysninger om.

Desuden opdagede vi, at vores tænkende sind, vores Ego kunne mangle oplysninger, vi havde brug for til at kunne tage os af forskellige dele af vores liv på en tilfredsstillende måde, og derfor var det vigtigt for os, at vi sørgede for at holde vores tænkende sind, vores Ego opdateret.

Vi ønskede ikke alene, at vores tænkende sind, vores Ego skulle være opdateret om, hvilke mål vi ønskede at opnå, men for os var det langt vigtigere, at vi sørgede for at holde vores tænkende sind, vores Ego opdateret om, hvor vi ønskede at bevæge os hen i vores psykologiske landskab, så vi kunne få korrekt feed back fra vores tanker.

Efterhånden, som vi forsynede vores tænkende sind, vores Ego med rigelige og korrekte oplysninger både om det, vi ønskede, og om de energier, vi ønskede at tage i brug for at opfylde vores ønsker, blev vores tænkende sind, vores Ego mere og mere funktionelt ved hjælp af vores dyder, og vi kunne derfor have større og større tillid til den vejledning, vi modtog, fra vores tænkende sind, vores Ego.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde på at give mit tænkende sind, mit Ego rigelige og korrekte oplysninger om, hvor jeg ønsker at bevæge mig hen i mit psykologiske landskab, og hvilke energier, jeg ønsker at bruge, så jeg kan begynde at have mere tillid til mit tænkende sinds, mit Egos vejledning
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

19.  Juli: At frigøre os fra skyld

Det væsentlige var ikke, om det var en stor eller en lille ting, eller om vi gjorde det med vilje eller ej, men om vi følte os skyldige over det og derfor skammede os over vores handling.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 59

Under vores opvækst fik vi indtryk af, at vi var skyldige i andres smertefulde mentale-emotionelle tilstande, især vores forældres, søskendes, læreres eller venners/veninders, og det havde forledt os til at tro, at æren også var vores, når andre var glade, veltilpasse og i godt humør.

For os var et tegn på at æren var vores, at vi blev rost af vores forældre, søskende, lærere eller venner/veninder, og vi vidste ikke, før vi arbejdede med vores medafhængighed i AcAdAn, at ros er det addiktive giftstof i vores medafhængighed, og at behagesyge er den sygelige tilstand i vores sind, der er resultatet af vores addiktion til ros.

Da vi begyndte at frigøre os fra vores medafhængighed ved at flytte os fra Medafhængighedens Ring med dens frelser-rolle, forfører-rolle, offer-rolle og krænker-rolle til Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring med dens ikke-tilknytning, integritet, respekt for selv og respekt for andre i Trins Seks, holdt vi op med at forgifte vores sind med ros og behagesyge.

Vi holdt op med at forgifte vores sind med ros og behagesyge ved både at frigøre os fra at føle os skyldige over andres mentale-emotionelle smerter og fra at tage æren for andres mentale-emotionelle glæder ved at bruge Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring til komme os over vores medafhængighed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at frigøre mig fra følelser af skyld over andres mentale-emotionelle smerter og den følelse af skam, som min følelse af skyld fremkalder, og desuden vil jeg frigøre mig fra at tage æren for andres glæde.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

20.  Juli: Forførelse af andre

For at opnå dette, prøvede vi på at overvælde andre med vores perspektiver for at få dem til at tro på, at vi kunne redde dem fra deres livs smerter, hvis de bare fulgte vores anvisninger, og vi forførte dem yderligere ved at skjule vort eget livs smerter og nægte at anerkende, at vi ikke var klogere, bedre eller mere magtfulde end de selv og deres Højere Magt var, og vi benægtede sandheden om, at de var nødt til at finde deres egne svar i livet, ligesom vi selv var.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 32

Mange af os var kommet fra andre Tolv Trins Programmer, der arbejder med forskellige eksistentielle problemer, før vi kom til AcAdAn, og mange af disse Fællesskaber arbejder med Medafhængighedens begreber.

Nogle Fællesskaber kalder medafhængigheden for drama trekantens begreber, og de forskellige Fællesskaber samt nogle former for psykologi arbejder med tre begreber i den forbindelse, og det er frelser-rollen, offer-rollen og krænker-rollen.

Derfor blev vi overraskede over at opdage, at vores AcAdAn Program arbejder med fire begreber i stedet for tre ved at tilføje forfører-rollen til de tre, og at Programmet har opsat begreberne i en cirkel i stedet for i en trekant.

Lidt efter lidt, som vi undersøgte forfører-rollen, indså vi, at netop forfører-rollen er tvilling til frelser-rollen, fordi vi forførte både os selv og andre, når vi forestillede os, at det var vores opgave at frelse andre fra deres eksistentielle smerter, og efterhånden som denne opfattelse blev rodfæstet i os, blev flere og flere af vores ressourcer frigjort til vores eget brug, hvad enten det handlede om penge, tid, energi eller interesser. 

Dagens kontemplation
I dag vil jeg tage min viden om at give slip i Medafhængighedens forfører-rolle til hjerte, så jeg kan blive i stand til at frigøre mine ressourcer til mit eget brug.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

21.  Juli: Utilfredshedens konsekvenser

Hvis du er som os, ved du, at én situation, der modtages med utilfredshed, skabermanifesterer et væld af konsekvenser.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 11

Da vi kom til AcAdAn og begyndte at undersøge vores utilfredshed, opdagede vi, at utilfredshed ikke blot opstod pludselig i nuet, og at der lå en lang række tankevaner bag ethvert udtryk for utilfredshed, og det var disse tankevaner, der påvirkede os på en sådan måde, at vi mistede livsglæden.

Vi fandt ud af, at når vi mistede livsglæden og gik ind i en tilstand af addiktion til kronisk utilfredshed, betød det, at vores tænkende sind, vores Ego var besat af tanker, det skabtemanifesterede utilfredshed, og det medførte, at vi levede i eksistentiel smerte hele tiden.

Når vi forsøgte at komme os over smerten, kunne vi forsøge at gøre det på mange måder, som fx at opsøge psykologer, psykiatere, åndelige vejledere eller familie og venner for at søge vejledning om, hvordan vi kunne komme os over de enkelt-stående situationer, vi var utilfredse med.

Først da vi kom til AcAdAn, indså vi, at vores utilfredshed ikke blot handlede om enkelt stående situationer eller personer, men at det var en kronisk tilstand, vi gjorde brug af mange gange om dagen hver dag, og dermed forstod vi, at vi havde brug for at arbejde med vores sygdom, vores addiktion til kronisk utilfredshed på daglig basis for at blive i stand til at blive tilfredse med os selv, andre og livet.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at lære at blive tilfreds med mig selv, andre og livet
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

22.  Juli: Forandring

Vi indså, at hvis vores Højere Magt trak hele Hadets Træ op med rode på én gang og dermed øjeblikkeligt forvandlede det til et fuldt udviklet Kærlighedens Træ, som var nyt for os, da vi bad om at få alle vores karakterdefekter fjernet ved hjælp af forvandling, ville vi formodentlig føle os så fremmede for os selv, at vi ville blive vanvittige af det eller endog dø af chok.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 55

De fleste af os forestillede os, at vi ønskede at forbedre vores liv på mange forskellige måder, der kunne bestå i at holde op med at ryge, at tabe os, at få en ny bil, at møde en partner eller at få et barn.

Vi var imidlertid ikke opmærksomme på, at enhver forandring skabermanifesterer en omvæltning i vores dagligdag, hvad enten forandringen består i en forbedring af vores liv, eller den består i en forværring af vores liv, og derfor havde vi brug for at arbejde med vores tanker og følelser i forbindelse med forandring..

Allerede i Trin Et i vores AcAdAn Program blev vi opmærksomme på, at døden kan udtrykkes som foranderligheden, og det havde ganske vist gjort det lettere for os at acceptere døden, men vi havde derudover brug for at lære at acceptere foranderligheden som en daglig forekomst på alle vores eksistensplaner.

Mange af os havde forsøgt at stivne os selv eller at sætte os selv og andre i bås for at overvinde vores ubehag ved døden/foranderligheden, men i AcAdAn arbejdede vi på at nå frem til accept af vores egen og andres foranderlighed, og efterhånden som vi blev bedre til at acceptere foranderligheden, blev vi også bedre til at leve i NUET

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at lære at leve i Det Nuværende Øjebliks
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

23.  Juli: At være en del af en gruppe

Så vi giver slip efter at have udtrykt det, vi ønsker for gruppen, i tillid til, at udfaldet er det bedste for gruppen her og nu, også selvom vores eget ønske om et bestemt udfald ikke er i tråd med det, gruppen vælger som en løsning.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 82

I AcAdAn lærte vi at se på Gruppesamvittigheden, som vores Højere Magts tale til os gennem vores gruppe, hvad enten gruppen bestod af to i vores ægteskab eller mange i vores Fællesskab, på vores arbejdsplads eller andre sociale sammenhænge, vi indgik i som et gruppemedlem.

Gruppesamvittigheden består i hvert enkelt medlems samvittighed, og derfor tog vi hvert enkelt medlems udtrykte samvittighed i betragtning, når vi skulle tage en beslutning på hele gruppens vegne.

Ved at lære at lytte til Gruppesamvittigheden som vores Højere Magts tale til os, udviklede vi vores sociale færdigheder, så vi blev bedre og bedre til at indgå i en gruppe som en tilfreds og harmonisk del af gruppen.

Samtidigt med, at vi lærte at lytte til Gruppesamvittigheden forsvandt meget af vores ængstelse i sociale sammenhænge, og dermed blev vi mere og mere tilfredse med vores os selv, andre og vores liv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg overgive mig til Gruppesamvittigheden på samme måde, som jeg overgiver mig til min individuelle og personlige Højere Magt
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

24.  Juli:  Lev og lad leve

Princippet i Ottende Tradition er Respekt:
Slogan: Lev, og lad leve.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 94

I Smerteringenes hierarki kommer Medafhængighedens Ring som nummer tre efter Tomhedens Ring og Selvcentreringens Ring i vores AcAdAn Program.

For os betød det, at vi stort set alle sammen led af et alvorligt tilfælde af medafhængighed, og derfor var vi opslugt af vores opfattelse af, hvad andre mennesker foretog sig.

Til tider troede vi, at andre skulle reddes af os, og til andre tider ønskede vi at lave om på andre mennesker, og derfor blandede vi os i deres handlinger, eller deres samspil med deres venner eller den måde, de havde valgt at leve deres åndelige liv på.

Vi opdagede til vores ubehag, at andre for det meste ikke bød vores indblanding velkommen, og lidt efter lidt lærte vi at respektere deres måde at være i Verden på, og således tog vi Tradition Ottes slogan: ’Lev og lad leve’ til hjerte.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg tage princippet i Tradition Otte til hjerte og respektere andres ret til at leve, som de vælger at gøre
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

25.  Juli: Magten og æren

Andre af os forsøgte at opnå magt og ære ved at hæve vores energiniveau, ud over det der var naturligt muligt for os, ved at indtage forskellige kemiske substanser, der var skadelige for vores kroppe og vores sind, for at tvinge vores krop og vores sind til at yde flere resultater, end de ellers var i stand til.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 16

Efterhånden, som vores arbejde med vores AcAdAn Program udviklede sig, opdagede vi, at vores addiktion til kronisk utilfredshed udsprang fra et lavt selvværd, og vores lave selvværd udsprang af vores brug af Selvcentreringens Ring med dens eufori, depression, selvkritik og selvros.

Vores selvkritik gjorde det svært for os at værdsætte os selv, og derfor opstod der et behov i os for at hæve vores selvværd ved at blive æret af andre, og det havde fået mange af os til at søge at opnå magt over forskellige områder af vores liv eller forskellige områder i vores samfund i håbet om, at andre ville ære os.

Desuden valgte mange af os at anvende forskellige kemikalier for at forøge vores yde-evne, så vi kunne udrette mere end andre mennesker i vores jagt på magten og æren, men dette viste sig hurtigt at give bagslag, fordi vores foretrukne kemikalier på et tidspunkt vendte sig mod os i stedet for at give os den magt og ære, vi havde håbet på.

Samtidigt blev vi addiktede til vores foretrukne stof, så vi var nødt til at bruge dem blot for at føle os normale, og vi blev nødt til at finde en vej tilbage til normalitet ved at gennemgå en tids- og energikrævende helbredelsesproces for at vende tilbage til det normale og blive vant til det, der var muligt for os normalt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg acceptere min menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed, og derfor vil jeg acceptere, at magten og æren udelukkende tilhører min Højere Magt
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

26.  Juli: Religion og åndelighed

AcAdAn er ikke et religiøst Program.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 8

Mange af os AcAdAn’ere kom i kontakt med den religion, der var dominerende i vores samfund, i en ung alder, og for de fleste af os havde det medført, at vi fik forskellige eksistentielle problemer, der fik os til at vende ryggen til religion.

Efterhånden, som vores søgen efter svar på vores eksistentielle problemer udviklede sig, opdagede vi, at der er forskel på religion og åndelighed.

Religion er den indledende lære, der gives til mennesker, der ikke selv har oplevelser på det åndelige område, så de kan få en rettesnor, som de med fordel kan bruge til at håndtere eksistensens problemer.

På et tidspunkt opstod der imidlertid et ønske i os om selv at opleve de åndelige tilstande, de forskellige religioner beskriver, og vores AcAdAn Program tilbyder os en vej, vi kan bruge til at opnå dette.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg acceptere, at religion har sin plads i den store sammenhæng, og at åndelighed er min personlige erfaring med de tilstande, som religionen beskriver, og som jeg kan opnå ved hjælp af mit AcAdAn Program.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

27.  Juli: Fællesskab

Vi havde omsider fundet et Fællesskab med andre, der led under det samme som os, og sammen flyttede vi os fra vores utilfredshed med os selv, andre og vores liv til tilfredshed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 9

Før vi kom til AcAdAn var det ikke let for os at få øje på vores addiktion til kronisk utilfredshed, selvom vi brugte utilfredshed i mange forskellige situationer og af mange forskellige grunde.

Da kom til AcAdAn og hørte det, andre medlemmer havde at dele om deres addiktion til kronisk utilfredshed, følte vi en umiddelbar genkendelse i det, de delte, så vi besluttede at give os selv en chance til at komme os ved hjælp af AcAdAn Programmet.

Det var en stor lettelse for os, at vi nu havde en Fællesskab med andre, der også indrømmede, at de mistede livsglæden på grund af deres addiktion til kronisk utilfredshed, og vi valgte at begynde at komme i AcAdAn Fællesskabet.

At lytte til andre ved møder, og at finde en sponsor og begynde at udføre Programmet gav os en mulighed for at undersøge, hvordan vores addiktion til kronisk utilfredshed påvirkede os, vores liv og alt og alle omkring os.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Fællesskab til at undersøge, hvordan min daglige brug af utilfredshed påvirker mig selv, mit liv i almindelighed og mine omgivelse.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

28.  Juli: Vores holdning

En ligegyldig og intolerant holdning overfor jordiske og åndelige principper kan ødelægge vores helbredelsesproces.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 11

De fleste af os havde været på den åndelige vej længe, da vi kom til AcAdAn for at arbejde med vores addiktion til kronisk utilfredshed.

På vores åndelige vej havde vi modtaget mange oplysninger, vi med fordel kunne anvende i vores åndelige liv, men det var ikke faldet os ind, at det var lige så vigtigt, at vi fandt oplysninger, der handlede om vores jordiske liv.

Da vi kom til AcAdAn, var det første gang for mange af os, at vi stødte på oplysninger, der lagde vægt på, at vi havde brug for også at anvende jordiske principper for at opnå tilfredshed med os selv og vores liv.

Derfor var det en stor lettelse for os at komme til ansigt til ansigt med Første Trin i AcAdAn, fordi vi med det samme kom til at arbejde med vores begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at lære at acceptere min begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

29.  Juli: Andres beundring og respekt

Vi forestillede os, at vi var nødt til at opnå, at andre ærede os, fordi vi troede på, at hvis vi blot opnåede dette, havde vi opnået deres kærlighed og respekt, og så ville vi blive i stand til at acceptere os selv.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 15

Da vi begyndte at studere os selv ved hjælp af vores AcAdAn Program, troede mange af os, at vi kunne opnå selvaccept ved at blive beundrede og respekterede af andre, men ved at studere os selv opdagede vi, at når vi rent faktisk modtog beundring og respekt fra andre, hjalp det os ikke til at opnå større selvaccept.

Vi fik endog øje på selvkritiske tanker i den sammenhæng, så når andre udtrykte beundring eller respekt for vores måde at være i Verden på eller for vores talenter og evner på bestemte områder, kunne vores selvkritiske tanker få os til at tænke, at deres beundring og respekt hang sammen med, at de ikke kendte os, som vi var i Virkeligheden.

Vores selvkritiske tanker kunne også få os til at tænke, at hvis andre kendte os, som vi var i Virkeligheden, ville de ikke beundre eller respektere os, og netop disse tanker viste os, at vi ikke var kommet vores selvrespekt nærmere på grund af andre menneskers beundring og respekt.

Derved stod det os klart, at vi havde brug for at opnå selvrespekt ved hjælp af Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring med dens ikke-tilknytning, integritet, respekt for selv og respekt for andre for at blive i stand til at tage andres beundring og respekt til hjerte.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring til at opnå selvrespekt, så jeg også kan blive i stand til at modtage andres beundring og respekt i mit sociale liv med et åbent hjerte
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

30.  Juli: At indrømme

Ingen kunne overbevise os om, at vi var kronisk utilfredse. Dette var en indrømmelse, vi måtte gøre overfor os selv.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 22

At være kronisk syg havde en mængde ubehagelige associationer for de fleste af os, fordi det gav os et indtryk af, at det var en sygdom, vi ikke kunne komme os over, og hvis det handlede om at være kronisk syg i sindet, blev det endnu vanskeligere for os at indrømme, hvordan vi havde det.

I AcAdAn forsøgte ingen at overbevise os om, at vi var kronisk utilfredse, for vi vidste af personlig erfaring, at denne sygdom var meget smertefuld at skulle stå ved, især fordi vi havde prøvet på at være gladere end de gladeste i sociale sammenhænge for at skjule vores addiktion til kronisk utilfredshed.

Derfor var det en stor befrielse for os at kunne indrømme vores sygdom, og hvordan den påvirkede os selv og vores liv, når vi var til møder i vores AcAdAn Fællesskab i tryg forvisning om, at vores AcAdAn søstre og brødre forstod os, og i vores AcAdAn proces blev det også tydeligt for os, at det var en grundlæggende eksistentiel smerte, vi stod overfor.

Vi forstod, at det handlede om vores frygt for vores menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed, og at det ikke blot var os, der forsøgte at undslippe vores menneskelighed, men at ethvert menneske forsøgte dette til en vis grad, og at vi kunne arrestere vores sygdom ved hjælp af AcAdAn Programmet i en sådan grad, at vi blev symptomfri uden at bruge medicin.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Første Trin til at indrømme, at jeg er utilfreds med en bestemt situation i dag, og hvordan min utilfredshed gør mit liv uhåndterligt, så jeg kan bruge Trin To til at begynde at arrestere min addiktion til kronisk utilfredshed
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

31.  Juli: Anonymitet

Vi lytter til budskabet i stedet for til vores opfattelse af budbringeren, og på den måde opretholder vi anonymiteten og lader principperne gå forud for de implicerede personer.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 93

Da vi begyndte at lære AcAdAns Traditioner at kende, opdagede vi, at et af Traditionernes vigtigste principper er at lade de principper, et andet medlem delte om, gå forud for hans/hendes personlige fremtræden.

Hvis vi lyttede til vores personlige mening om den person, der delte om de principper, han/hun delte om til et møde, afskar vi os fra at være åbensindede nok til at opfange det budskab, vi havde brug for at høre.

Derfor valgte vi at bruge Trin Tos princip, der er åbensindethed og Trin Tos slogan, der siger: At lytte opmærksomhed og respektfuldt til en anden er det første tegn på følelsesmæssig ædruelighed.

Vi ønskede at være følelsesmæssigt ædru, så derfor valgte vi at opretholde anonymiteten ved hjælp af Trin To og Tradition 12, der siger, Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vores Traditioner, der til stadighed minder os om, at lade principper gå forud for personligheder.

Dagens kontemplation
I dag vælger jeg at opretholde anonymitetsprincippet ved at lytte opmærksomt og respektfuldt til dem, jeg samspiller med i mit sociale liv, i stedet for at være optaget af mine positive eller negative tanker om deres personlighed
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER
 

AUGUST

01.  August Frihed i vores arbejde med Programmet
 
02.  August Tiltrækning frem for agitation 03.  August Fordomme
04.  August Samarbejde med vores Højere Magt
 
05.  August Tilhørsforhold 06.  August Hovmodets Lille Ring
07.  August Forvandling
 
08.  August Opfyldelsens Ring 09.  August At indtræde i meditation
10.  August Respekt for andre
 
11.  August At åbne op om vores hemmeligheder 12.  August At indrømme overfor vores Højere Magt
13.  August Tomhedens Ring
 
14.  August Mirakler 15.  August Smerten som læremester
16.  August Problemløsning
 
17.  August At skade andre 18.  August Fejlfrihed
19.  August Tvangshandlinger
 
20.  August Mentale begrænsninger 21.  August Ansvarlighed i tjeneste
22.  August Manglende accept af menneskelighed
 
23.  August At give budskabet videre 24.  August Åndelighed og religion
25.  August Principiel livsstil
 
26.  August Vores Højere Magts tale 27.  August At indrømme vrede
28.  August Forvandling i hverdagen
 
29.  August Uhåndterlighed 30.  August Eneståendehed
31.  August At skade os selv og andre med hovmod    

 

01.  August: Frihed i vores arbejde med Programmet

Én Sponsors forslag til at arbejde med Programmet i Active Addictions Anonymous beskriver, hvordan vi kan arbejde med Programmet i Active Addictions Anonymous, men vi har friheden til at vælge at arbejde med Programmet på en hvilken som helst anden måde, bare det virker for os.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 87

Når vi arbejdede med Programmet i Active Addictions Anonymous, arbejdede vi grundlæggende med den utilfredshed, der var forbundet med vores menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed.

Vi gjorde brug af mange forskellige metoder til at give udtryk for vores utilfredshed, og vi arbejdede med mange af disse udtryk ved hjælp af de Arketypiske Ringe af Smerte og Glæde fra vores Fjerde Trin og fremefter.

Sponsorforslaget i vores litteratur foreslår os, hvordan vi kunne udføre dette arbejde, men vi havde friheden til at arbejde med vores utilfredshed med vores menneskelighed på andre måder, hvis vi fandt andre måder mere fordelagtige.

Det vigtigste var, at vores metode gjorde det muligt for os at arbejde med vores addiktion til kronisk utilfredshed med vores menneskelighed på en sådan måde, det blev muligt for os at komme os over den.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde på at komme mig over min addiktion til kronisk utilfredshed med min egen og andres menneskelighed på en hvilken som helst måde, der virker for mig.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

02.  August: Tiltrækning frem for agitation

Når vi taler om Active Addictions Anonymous i offentlige forbindelser, agiterer vi ikke for vores Program.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 92

I vores begejstring over de resultater, vi opnåede som et resultat af vores arbejde med Programmet i AcAdAn, kunne vi blive grebet af en uimodståelig trang til at prøve på at overvælde andre med vores begejstring.

Derfor har vores Traditioner fastslået, at vi ønsker at lade vores Program virke ved tiltrækning frem for agitation, så de af os, der havde et ønske om at overbevise andre om vores Programs fortræffelighed, kunne lære at tage det roligt.

Når vi blev i stand til at tage det roligt, blev det muligt for os ikke at tale om vores Program med mennesker, der ikke var en del af AcAdAn med mindre, de andre havde udtrykt et ønske om at høre om det.

Ved at overlade til en Højere Magt at føre de, der ønskede det, til AcAdAn, lærte vi at give slip i at forsøge at overvælde andre med vores begejstring for vores Program i bevidstheden om, at Programmet kun ville virke for mennesker, der er villige til at påtage sig det store arbejde, der skal til for at komme sig over sin addiktion til kronisk utilfredshed.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg overlade til en Højere Magt at bringe de mennesker, der har et dybt og oprigtigt ønske om at komme sig over deres addiktion til kronisk utilfredshed, til mig, så jeg kan oplyse dem om AcAdAns Program.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

03.  August: Fordomme

I Tradition Tre åbner vi os både som enkeltindivider og som gruppe for den kendsgerning, at vi ikke kan bedømme andre menneskers liv og bevæggrunde ved at se på dem udefra.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 83

Inden vi blev bekendt med Traditionerne i AcAdAn, holdt vi os for det meste til det første indtryk, vi fik, af andre, og det medførte ofte, at vi dannede os en mening om dem udelukkende på grund af deres ydre fremtræden.

Når vi hørte andre dele til et AcAdAn møde, dannede vi os også ofte en mening om, hvilken slags menneske de var udelukkende baseret på deres stemmeføring, deres ansigtsudtryk og deres kropssprog.

Dette kalder vi for fordomme i AcAdAn, fordi det er umuligt at dømme andres liv og bevæggrunde ved at se på dem udefra, hvad enten dommen blev til på grund af deres fysiske fremtræden eller deres måde at udtrykke deres tanker på.

I AcAdAn ønskede vi at identificere os med det, andre havde at dele i stedet for at holde afstand til dem ved hjælp af fordomme, og derfor valgte vi at åbne os for at lære dem bedre at kende, før vi afgjorde på hvilke måder, vi kunne få glæde af de mennesker, vores Højere Magt sendte ind i vores liv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge besindighed i min opfattelse af andre, som min Højere Magt sender ind i mit liv, før jeg tager stilling til på hvilken måde om nogen, jeg kan få glæde af dem.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

04.  August: Samarbejde med vores Højere Magt

Derfor begyndte vi på daglig basis at samarbejde med vores Højere Magt om at udføre dette arbejde i et tempo, vi ville være i stand til at bære.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 55

I Trin Syv begyndte vi at samarbejde med vores Højere Magt om at befri os selv fra vores karakterdefekter i et tempo, vi kunne tåle, og hvor hurtigt denne proces kunne finde sted blev afgjort af vores mod til at forandre os.

Vi havde opdaget, at selvom forandringen var til vores fordel, kunne enhver forandring skabemanifestere en følelse af fremmedgørelse for os selv, hvis vi gik for hurtigt frem og dermed ikke længere følte os hjemme i os selv.

De af os, der havde givet slip i en kemisk addiktion som fx afhængighed af sukker, nikotin, alkohol, heroin, kokain osv, vidste, at det var en forbedring af vores liv, at vi blev frigjort fra vores addiktion til vores foretrukne stof.

Men selvom det var en forbedring af vores liv at gøre os fri af vores stofafhængighed, var det ikke en forandring, der skete fra den ene dag til den anden, og derved indså vi, at det var til vores fordel at forandre os i samarbejde med vores Højere Magt i et tempo, vi kunne tåle, så vi ikke drev os selv til vanvid med vores ønske om, at forandring skulle ske hurtigt.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Trin Syv på at arbejde på at forandre mig til min fordel i samarbejde med min Højere Magt i et tempo, jeg kan tåle.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER 

05.  August: Tilhørsforhold

Vi ved, at det er livsvigtigt for vores gruppe, at alle medlemmer føler, at de hører med i vores gruppe, for vores erfaringer har vist os, at når flere og flere mister deres følelse af at tilhøre vores gruppe, ophører gruppen med at eksistere.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 80

Vi vidste fra vores erfaring, at hvis vi ikke oplevede en følelse af at høre til i en gruppe, mistede vi hurtigt lysten til at være en del af gruppen, og vores Traditioner lærte os desuden, at det var vigtigt, at vi forlod sammenhænge, der ikke tjente vores formål, selvom de måske havde tjent vores formål i nogen tid, men ikke gjorde det længere.

Det var vigtigt for os at deltage i møder i AcAdAn, fordi vi havde en mulighed for at dele med ligesindede om vores arbejde med AcAdAn Programmet, og samtidigt kunne vi lade os inspirere af andre ved at lytte til det, andre medlemmer havde at dele om deres arbejde med Programmet.

Derfor var det vigtigt for os, at de medlemmer af AcAdAn, der havde valgt at deltage i det AcAdAn møde, vi og vores gruppe havde skabtmanifesteret, følte sig som en velkommen og værdifuld del af vores gruppe, så vi bød dem gladeligt velkommen til møde i vores gruppe, hvad enten deres deltagelse var ét enkelt møde eller mange.

Vi talte med dem, vi følte os inspireret til at tale med både før og efter mødet og forholdt os til det, de havde at dele samtidigt med, at vi huskede på, at både nykommere og oldtimere havde brug for at føle sig som en velkommen og værdifuld del af mødet og at blive talt med før og efter mødet for ikke at miste ønsket om at deltage i vores møder. 

Dagens kontemplation
I dag vælger jeg at tage mig godt af både nykommere og oldtimere med kærlig venlighed, for jeg ønsker, at de skal opleve en følelse af at være en velkommen og værdiful del af møderne i min gruppe
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

06.  August: Hovmodets Lille Ring

Når Hovmodets Lille Ring blev aktiv i os, følte vi os som mere end andre, når vores behov blev opfyldt (Overlegenhed) og som mindre end andre, når vores behov ikke blev opfyldt (Underlegenhed).
Når vi følte os som mindre end andre, holdt vi os for os selv for at skjule vores sårbarhed og følelse af værdiløshed (Isolation), og når vi følte os som mere end andre, fyldte vi vores tid og rum op med mennesker og aktiviteter for at udstille vores overlegenhed ved hjælp af det antal mennesker, der var i vores liv, og de talrige aktiviteter, vi påtog os sammen med disse mennesker (Overfyldning).

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 39

Indtil vi arbejdede med Hovmodets Lille Ring i Trin Fire i vores AcAdAn Program, troede vi, at hovmod udelukkende bestod i at føle sig andre overlegen, men i vores arbejde med denne Ring opdagede vi, at vores hovmod også rummer følelser af underlegenhed.

Desuden indså vi, at vores mål med at tage vores hovmod i brug og overfylde vores dag og vores liv med mennesker at møde og aktiviteter at udføre var at være tiltrækkende for andre mennesker, men vi opdagede at som et resultat af vores anvendelse af hovmod, følte vi os i stedet isolerede fra andre mennesker.

Det medførte, at vi blev helt rede til at arbejde på at forvandle vores hovmod i Trin Seks, hvor vi arbejdede på at blive helt rede til at tillade vores Højere Magt forvandle vores karakterdefekter til dyder ved at undersøge vores brug af Hovmodets Lille Ring i alle detaljer.

Når vi havde undersøgt vores brug af Hovmodets Lille Ring i alle detaljer, flyttede vi vores fokus til Sandhedens Lille Ring med dens ydmyghed, ærlighed, individualitet og fællesskab for at undersøge, hvordan vi forestillede os, at situationen kunne have udspillet sig, hvis vi i stedet havde brugt Sandhedens Lille Ring, og dette skabtemanifesterede den forvandling, vi havde længtes efter.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at forvandle smerten fra min brug af Hovmodets Lille Ring til glæden ved at lære at bruge Sandhedens Lille Ring i stedet for.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

07.  August: Forvandling

Princippet i Sjette Trin er Forvandling. Slogan: Jeg ejer mine sår.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 79

Mange af os følte, at andre var ansvarlige for vores sårede følelser, indtil vi kom til Trin Seks i vores AcAdAn Program og blev bekendt med Sjette Trins slogan, og der var det et chok at vedkende os, at vores sårede følelser tilhørte os, fordi det betød, at vi var ansvarlige for at helbrede dem.

Vi havde forestillet os, at hvis andre blot ville behandle os bedre, være mere kærlige, forstående, imødekommende og venlige, ville vi ikke føle os sårede, men da vi undersøgte sagen, fandt vi ud af, at ikke alle følte sig sårede af de samme situationer, som vi følte os sårede af.

Vi opdagede også, at det, der sårede os den ene dag, ikke nødvendigvis sårede os den næste dag, så det ville være umuligt for andre at opføre sig på måder, der var kærlige, forstående, imødekommende og venlige nok til sikre sig, at de ikke sårede os på nogen mulig måde.

Det betød, at vi heller ikke kunne sørge for, at andre ikke følte sig sårede lige meget, hvor velmenende vi var, og dermed begyndte vi udelukkende at tage ansvar for vores egne følelse, og derefter kunne vi bruge vores Sjette Trin i AcAdAn til at forvandle vores smerte til glæde.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg helbrede mine sårede følelser og forvandle dem til glæde ved hjælp af Sjette Trin i mit AcAdAn Program
.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

08.  August: Opfyldelsens Ring

I Hinduistisk mytologi findes en arketype kaldet Sudarshan Chakra eller Solhjulet, der siges at oplyse vores indre Verden lige så klart, som Solen oplyser vores ydre Verden, og derved forvandler Solhjulet alle vores karakterdefekter til deres modnede tilstand – til dyder.
I AcAdAn bruger vi navnet Opfyldelsens Ring for den samme arketype, og denne Ring opfatter vi som oprindelsen til alle vores dyder og således som oprindelsen til alle vores glæder.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 30

Det er ikke blot i vores AcAdAn Program, vi kan støde på oplysninger om forskellige energiers sammensætninger og deres konsekvenser for livet som menneske.

I mytologien findes der andre navne på de forskellige energifelter, vi arbejder med i AcAdAn, som vi kalder Glædens og Smertens Ringe.

Således støder vi på Opfyldelsens Ring i mytologien under navnet Sudarshan Chakra, som Lord Krishna brugte til at hugge hovedet af alle dæmoner/karakterdefekter.

Tomhedens Ring støder vi også på i mytologien under navnet Pandoras Æske, der siges at udløse alverdens lidelser for den, der åbner Æsken, som vi i AcAdAn opfatter som roden til alle vores karakterdefekter.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde på bevidst at flytte mig ind i Opfyldelsens Ring med dens opfyldelse, interesse, meningsfuldhed og énhed, når jeg opdager, at jeg befinder mig i Tomhedens Ring med dens tomhed, kedsomhed, meningsløshed og ensomhed.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

09.  August: At indtræde i meditation

For at indtræde i meditation bevægede vi os fra vores normale dagsbevidstheds tilstand ind i den refleksive tilstand, dernæst ind i den kontemplative tilstand, herfra til den koncentrerede tilstand af vores sind, og til sidst gav vi slip og indtrådte i meditation, hvor vores bevidsthed udvidede sig.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 69

Da vi begyndte at arbejde med bøn og meditation i Trin Elleve i vores AcAdAn Program, lærte vi lidt efter lidt den meditative tilstand at kende.

Derved opdagede vi, at der rent faktisk ikke havde været en dag i vores liv, hvor vi ikke spontant var indtrådt i meditation uden, at vi dog havde heftet ordet meditation på vores sindstilstand.

Når vi oplevede et øjeblik af rent nærvær, befandt vi os i en tanketom tilstand, fordi vi i det øjeblik var holdt op med at tænke noget om noget, og dette kalder vi meditation.

Lige inden vi faldt i søvn om aftenen, opdagede vi, at så længe tankebåndet kørte, kunne vi ikke falde i søvn, så vi var nødt til at vente på, at tankestrømmen standsede, før vi kunne falde i søvn, og når tankestrømmen standser, er vi indtrådt i meditation.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde bevidst på at indtræde i meditation så ofte som muligt i løbet af min dag ved bevidst at forlænge de øjeblikke, hvor meditationen naturligt indtræder.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

10.  August: Respekt for andre

I stedet for at krænke andre ved at sige eller tænke, at de tænkte, følte eller handlede forkert, valgte vi at respektere, at de havde brug for at tænke, føle og handle i overensstemmelse med deres Virkelighed, som den var for dem.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 48

Inden vi arbejdede med Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring i AcAdAn, var det svært for os at finde ud af, hvordan vi kunne håndtere vores medafhængighed med dens frelser-rolle, forfører-rolle, offer-rolle og krænker-rolle.

Når vi befandt os i Medafhængighedens Ring havde vi en trang til at frelse andre fra deres livs besværligheder uden at være opmærksom på, at deres besværligheder var opgaver givet til dem af deres Højere Magt.

Ved at påtage os at løse deres opgaver, forhindrede vi dem i at lære det, de havde brug for at lære, og denne indsigt hjalp os til at indse, at det var til fordel for os og andre, at vi overlod ansvaret for at løse deres problemer til dem selv.

Hvis de direkte bad os om hjælp til at løse et problem, tog vi os tid til at tænke over, om vi ville elske at bidrage til en løsning, før vi sagde ja eller nej, og derved udviste vi respekt både for os selv og andre.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg respektere andres evne til at løse deres egne problemer, og derfor vil jeg give dem tid og plads til at finde en løsning, før jeg investerer mine ressourcer – min tid, min energi, min interesse og mine penge - i deres problem.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

11.  August: At åbne op om vores hemmeligheder

Kun fuldstændig tillid til den person, vi valgte, kunne give os det mod, der skulle til at være omhyggelige med vores Femte Trin.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 43

I Trin Fire i vores AcAdAn Program kom vi ansigt til ansigt med vores sår fra barndommen til nutiden, og vi havde holdt mange af vores sår hemmelige af frygt for, at andre skulle bruge deres viden til at såre os, hvis vi ikke underkastede os deres ønsker.

Derfor var det skræmmende for os at tænke på at åbne op om vores hemmeligheder overfor et andet menneske, men det var en trøst for os at tænke på, at andre havde gjort det før os, og at vi havde fået at vide, at det krævede mod at udføre Trin Fem.

Vi var omhyggeligt med at vælge den person, som vi ville dele vores hemmeligheder med, hvad enten vi valgte en person i eller udenfor Fællesskabet til at dele vores Fjerde Trin med.

Vi havde brug for at have tillid til vores udvalgte person for at kunne opbyde det fornødne mod til at slippe vores hemmeligheder ud i det åbne.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg være omhyggelig med at vælge de personer, jeg deler mine hemmeligheder med, så jeg kan have tillid til, at jeg ikke bliver genstand for sårende sladder.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

12.  August: At indrømme overfor vores Højere Magt

På den måde opdagede vi, at det gjorde en forskel at indrømme vores Fjerde Trin overfor vores Højere Magt, og vi gjorde os også samtidigt rede at indrømme vores karakters nøjagtige beskaffenhed overfor et andet menneske.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 42

Vores Program hjalp os til at opnå det mod, der skulle til at dele vores Fjerde Trin med et andet menneske ved, at vi først indrømmede overfor os selv, at vi følte os sårede over mangt og meget, som vi plejede at sige til os selv, at vi var ligeglade med.

Dernæst indrømmede vi overfor vores Højere Magt, at vi følte os sårede over de oplevelser, vi havde skrevet ned ved at læse vores Fjerde Trin for vores Højere Magt og tilføje de inspirationer, der kom til os, medens vi læste.

Efter at have delt vores smerte med vores Højere Magt opdagede vi, at meget af vores smertes intensitet forsvandt i processen, og dermed blev det ikke så frygtindgydende at dele vores sårede følelser med et andet menneske.

Da vi delte med os selv, oplevede vi vores sår indefra, og når vi delte med vores Højere Magt, kunne vi se på vores sår udefra, og da de på den måde blev mindre personlige, steg vores mod til at dele vores sår med et andet menneske.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg følge Programmets forslag om først at indrømme mine sår overfor mig selv, derefter overfor min Højere Magt, så overfor et andet menneske, dernæst overfor Fællesskabet og så er jeg rede til at møde Verden som helhed uden at have behov for at skjule mine sår.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

13.  August: Tomhedens Ring

Da vi undersøgte vores brug af Tomhedens Ring, opdagede vi, at hvis vi befandt os i Tomhedens Ring, når vi havde tom tid foran os, blev vores tomme tid ledsaget af en følelse af kedsomhed, og med kedsomheden oplevede vi en fornemmelse af meningsløshed, der fik os til at ønske at flygte fra os selv og vores liv, og det fik os til at føle os ensomme, ligegyldigt hvor mange mennesker vi var omgivet af.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 30

Menneskehedens største lidelser udspringer fra Tomhedens Ring, og indtil vi kom til Active Addictions Anonymous skammede mange af os sig over vores tomhed, kedsomhed, meningsløshed og ensomhed.

Vi var ikke opmærksomme på, at vi befandt os i energien i Tomhedens Ring, og vi var heller ikke opmærksomme på, at det var ganske let at flytte os ud af Tomhedens Ring og ind i Opfyldelsens Ring med dens opfyldelse, interesse, meningsfuldhed og enhed.

Det var en stor lettelse for os at læse i AcAdAns tekster, at dette var muligt, og det gjorde os villige til at lære, hvordan vi kunne flytte os fra smerten i Tomhedens Ring til glæden i Opfyldelsens Ring ved hjælp af vores Sjette Trin.

I Trin Seks lærte vi at flytte os åndeligt, socialt, mentalt, emotionelt, energetisk, fysisk og materielt fra smerte til glæde, og det betød, at vi opnåede friheden til at flytte os fra Tomhedens Ring til Opfyldelsens Ring.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at vælge at flytte mig fra smerten i Tomhedens Ring til glæden i Opfyldelsens Ring.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

14.  August: Mirakler

Det virkelige mirakel sker, når du indser, at dit tvangsmæssige behov for at bruge din addiktion til kronisk utilfredshed er blevet ophævet. Du er holdt med at være utilfreds og er begyndt at leve et tilfredst liv.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 13

Der findes mange opfattelser af, hvad mirakler er, og i AcAdAn opfatter vi mirakler som begivenheder, der strider imod de almindeligt godkendte opfattelser af livet på Jorden, og derfor opfatter vi det som et mirakel, at et menneske kan se så dybt ind i sig selv, at han/hun kan opdage, at de mest intense af hans/hendes eksistentielle smerter udspringer fra hans/hendes addiktion til kronisk utilfredshed.

Desuden opfatter vi det som et mirakel, når han/hun indser, at hans/hendes addiktion til kronisk utilfredshed udspringer fra utilfredsheden med hans/hendes menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed, og at det rent faktisk er muligt for ham/hende at komme sig over sin addiktion til kronisk utilfredshed.

Vi oplevede gang på gang, at når en nykommer var blevet rede til at indrømme, at han/hun ønskede enhed med sit sande Selv, sin Ånd, kunne det medføre, at hun blev så utilfreds med sin menneskelighed, at han/hun var rede til at foretage sig mange destruktive handlinger overfor sin fysiske krop i et misforstået forsøg på at blive sig selv.

I AcAdAn opdagede vi imidlertid alle, at en forudsætning for at fuldende vores åndelige rejse til enhed med vores sande Selv, vores Ånd, medens vi levede på Jorden, var, at vi lærte at acceptere og endog elske vores egen og andres menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed, og det er denne udvikling, vi kalder det fulde AcAdAn mirakel.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde på at skabemanifestere mit personlige mirakel i AcAdAn ved at lære at bruge Programmet ved hjælp af min sponsor/helbredelsespartner, min Højere Magt og Fællesskabet.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

15.  August: Smerten som læremester

Så længe alt i vores liv fungerede til vores tilfredshed og ikke forandrede sig med mindre, det var en forandring, vi selv havde valgt, standsede vi ikke op for at tænke dybt over meningen eller formålet med vores liv, men når vi oplevede smerte, eller når vores liv forandrede sig på måder, vi ikke havde forventet, begyndte vi at undersøge smertens årsag og årsagen til forandringen, og i denne proces voksede vores opmærksomhed overfor og vores forståelse af vores liv.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 19

Før vi kom til AcAdAn oplevede de fleste af os det som om, at der var noget galt med os eller vores liv, når vi oplevede smerte, men efterhånden, som vores arbejde med Programmet udviklede sig, blev vi opmærksomme på, at smerten er en læremester.

Det var smerten i forbindelse med vores anvendelse af vores karakterdefekter i de Arketypiske Ringe af Smerte, der lærte os at standse op og se nærmere på os selv og vores liv, og smerten hjalp os således til at blive mere bevidste på mange områder.

Samtidigt med, at smerten gjorde os mere bevidste, lærte vi at bruge de Arketypiske Ringe af Glæde bevidst, og dermed blev vi i stand til at bruge vores karakterdefekter konstruktivt ved at forvandle dem og dermed løfte os til et højere energiniveau.

Lidt efter lidt, som vi udviklede vores evne til bevidst at bruge Glædens og Smertens Ringe, forsvandt vores frygt for vores eksistentielle smerter, og dermed blev vi i stand til at se, at både smerte og glæde har deres at give.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde på at mindske min frygt for mine eksistentielle smerter ved at udvikle min evne til at bruge mit AcAdAn Program til at flytte mig fra smerte til glæde.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

16.  August: Problemløsning

Vi er ikke interesseret i hvem eller hvad, der har forårsaget vores addiktion til kronisk utilfredshed, hvad vi har gjort i fortiden, hvor meget eller hvor lidt vi ejer, men kun i hvad vi ønsker at gøre ved vores problem, og hvordan vi kan hjælpe hinanden med at komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 8

Da vi blev klar over, at vi var kronisk utilfredse, følte mange af os sig forskrækkede, for vi kunne ikke se, hvordan det skulle blive muligt for os at gennemskue vores problem og finde en løsning på det, og det kunne få os til at sidde fast i vores addiktion til kronisk utilfredshed i årevis.

Vi vidste instinktivt, at tilfredshed, glæde, lykke, lyksalighed og ekstase er åndelige tilstande, og derfor opfattede vi det som et tilbageskridt at indrømme vores addiktion til kronisk utilfredshed, især fordi vi tænkte, at vi var kommet langt på den åndelige vej, at vi burde være mere glade og tilfredse med os selv og vores liv, end vi rent faktisk var.

Efterhånden, som vi hørte andre dele om, at de også havde haft et problem med at indrømme deres addiktion til kronisk utilfredshed, hjalp det os til at opdage, at vores addiktion til kronisk utilfredshed opstod, da vi begyndte på den åndelige vej, fordi vi mente, at vores menneskelighed stod i vejen for vores enhed med vores sande Selv, vores Ånd.

Vores forestilling om, at vores menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed stod i vejen for vores énhed med vores sande Selv, vores Ånd, havde sat sig i os som en addiktion til kronisk utilfredshed, der netop begrænsede vores enhed med vores sande Selv, vores Ånd.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Trin Et i mit AcAdAn Program til at indrømme min addiktion til kronisk utilfredshed med min menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed, så min helbredelse kan begynde i Trin To.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

17.  August: At skade andre

Vi så på, hvordan vi havde skadet andre fysisk ved at blive voldelige og påføre dem fysisk skade, fx ved at tjatte, skubbe eller slå dem, og vi inkluderede også vores børn i denne liste.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 58

I fortiden var det meget almindeligt, at forældre udsatte deres børn for voldelige overgreb, og mange af os i AcAdAn har netop været udsat for den slags overgreb både ved at få endefulde og ved at få at vide, at vi ikke måtte følge vores hjerte, men skulle gøre det, vores forældre mente, var det rette.

Det havde givet os indtryk af, at kærlighed kom til udtryk gennem vold i mange former, og derfor behandlede vi dem, vi elskede, med mange former for vold, fordi vi troede på, at det var måden at vise kærlighed på i følge ordsproget: Den man elsker, tugter man.

Først da vi gennemførte vores AcAdAn Program, indså vi, at når vi gav andre smerte, smertede vi selv, fordi vi ikke følte os i overensstemmelse med vores sande Selv, vores Ånd, når vi var ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige overfor andre.

Vi smertede især, når vi var ukærlige, hensynsløse, hårdhjertede og ubarmhjertige overfor vores nære og kære, som vi i Virkeligheden ønskede at behandle med kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed, og efterhånden, som vi brød vores gamle mønstre ved hjælp af vores AcAdAn Program, blev vi mere tilfredse med os selv og vores liv.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at finde ud af, hvordan jeg kan holde op med at være ukærlig, hensynsløs, hårdhjertet og ubarmhjertig overfor mig selv og andre og i stedet opfylde mit ønske om at være kærlig, omsorgsfuld, medfølende og barmhjertig.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

18.  August: Fejlfrihed

I stedet for at være hårde mod os selv ved at forvente at være fejlfri fra nu af, drog vi håb og styrke fra Trin Otte og Ni, for vi vidste, at vi kunne bruge dem til at give genoprejsning, når som helst vi begik en fejl som afsløret for os set i lyset af vores AcAdAn Program.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 63

Da vi kom til Trin Syv i vores AcAdAn Program, forestillede de fleste af os sig, at vi omsider var nået et punkt, hvor vi kunne lære at være fejlfrie, fordi vi nu skulle til at samarbejde med vores Højere Magt om at blive befriet fra alle vores karakterdefekter.

I Trin Seks var vi blevet helt rede til at tillade vores Højere Magt at befri os fra vores karakterdefekter, og i Trin Syv skulle vores samarbejde med Højere Magt hjælpe os til at blive fejlfri, fordi vi nu var blevet rede til at samarbejdede med vores Højere Magt om det.

Vores villighed fik os til at tro, at det nu skulle lykkes os at blive fejlfri, og vi blev skuffede, da vi opdagede, at det var en misforståelse af Trin Syv, for selvom vi samarbejdede med vores Højere Magt om at blive befriet fra vores karakterdefekter, blev de stadigt aktive i mange situationer.

Efterhånden opdagede vi, at enhver ny idé nødvendigvis ville føre til, at vi begik fejl i gennemførslen af vores idé, hvad enten vi ønskede at skabemanifestere et nyt tankesæt eller en ny bro, og dermed blev vi i stand til at give os selv tilladelse til at eksperimentere med nye idéer, selvom vi begik fejl i udførelsen til at begynde med.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg give mig selv tilladelse til at begå fejl, fordi jeg ved, at jeg har Trin Otte til at vedkende mig mine fejl og Trin Ni til at give mig selv og andre genoprejsning for mine fejl
og dernæst at tilgive mig selv .

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

19.  August: Benægtelse

Vores benægtelse overbeviste os også om, at vi kunne komme til at føle os tilfredse når som helst, vi ønskede det, på trods af alle beviser på det modsatte.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 22

Da vi begyndte vores arbejde med vores benægtelser i Trin Syv i vores AcAdAn Program, opdagede vi, at benægtelse er det nådens slør, der lægger sig over de fejl, vi endnu ikke er parat til at stå ansigt til ansigt med.

Det betød, at vi, som et Fællesskab, ikke forsøgte at rive benægtelsens slør fra en andens øjne, fordi vi opfatter det som en voldelig handling.

Vi fortalte heller ikke en anden, at han/hun var i benægtelse i nogen som helst forbindelse, og i stedet for gav vi ham/hende tid til at blive rede til at stå ansigt til ansigt med sin fejl.

Det var ikke længere vigtigt for os, om vi selv eller andre var i benægtelse, for vi vidste, at en Højere Magt vil vise os det, vi havde brug for at vide, så derfor lod vi os selv og andre være i benægtelse i den udstrækning, vores og deres Højere Magt tillod.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg afholde mig fra at mene, at jeg selv eller andre burde vide alt, hvad der er at vide om vores fejl i tillid til, at min og deres Højere Magt nænsomt vil føre mig og dem ansigt til ansigt med vores fejl og til en løsning på dem, når tiden er moden.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

20.  August: Mentale begrænsninger

På det mentale plan havde vi problemer med at accepterer vores begrænsede viden og lod som om, vi vidste noget om alting, endog selvom vi hverken havde personlig erfaring på området eller en boglig viden om det.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 21

I AcAdAn opfatter vi visdom som personlig erfaring på et bestemt område, vi har boglig viden om, for selvom vi har boglig viden om mange ting, opfatter vi ikke boglig viden som visdom, ligegyldigt hvor meget boglig viden vi havde samlet sammen.

Vi brugte de erhvervede oplysninger fra de bøger, vi havde læst om et bestemt område til at begynde at praktisere det, vi havde læst, så vi lidt efter lidt kunne opnå personlig erfaring med det og dermed opnå mere og mere visdom på området.

Ligegyldigt hvor meget visdom vi havde opnået på væsentlige områder, kunne vi dog ikke undslippe vores uvidenhed, for der ville altid være mere på vores ekspertise område, vi ikke vidste noget om.

Det havde fået os til at arbejde på at acceptere vores uvidenhed, selv på de områder vi vidste mest om, og det betød, at vi omsider kunne begynde at tage det roligt på det mentale område og at være lærevillige, også på de områder vi vidste mest om.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge Håbets Mikroring med dens værdsættelse, lærevillighed, åbenhed og værdighed til at håndtere min uvidenhed, også på det område, jeg ved mest om.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

21.  August: Ansvarlighed i tjeneste

Princippet i Niende Tradition er Ansvarlighed.
Slogan: Jeg tjener med glæde eller slet ikke.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 94

Inden vi kom til AcAdAn opfattede mange af os det som ansvarlighed at udføre tjeneste i Fællesskabet, hvad enten vi havde lyst til det eller ej.

Da vi blev bekendt med Niende Tradition, indså vi imidlertid, at det var muligt at se på ansvarlighed på en anden måde.

Vi indså, at når vi havde hjertet med i det, vi foretog os, glædede vi os over det, og når vi ikke havde hjertet med i det, blev det glædesløst.

Denne erkendelse fik os til at vælge at være ansvarlige i overensstemmelse med AcAdAns definition, så vi kunne komme til at udføre vores tjeneste med glæde.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg være ansvarlig og udføre mine opgaver med glæde.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

22.  August: Manglende accept af menneskelighed

Dernæst indrømmede vi, hvordan vores manglende accept af vores egen og andres menneskelighed gav anledning til en addiktion til kronisk utilfredshed med os selv og andre, og hvordan det gjorde vores liv uhåndterligt.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 15

De fleste af os havde ikke tænkt over, hvor ofte vi brugte utilfredshed i løbet af en dag, og vi blev rystede, da vi begyndte at undersøge sagen in AcAdAn.

Vi opdagede, at vi ofte brugte utilfredshed flere gange i løbet af hver time, og det fik os til at forstå, hvor altgennemtrængende vores addiktion til at bruge addiktion til kronisk utilfredshed var.

Vi havde vi ikke tidligere undersøgt, hvordan vores utilfredshed var rettet mod vores egen og andres menneskelighed.

Da vi blev klar over, at det kunne lade sig gøre for os at komme os over vores manglende accept af vores egen og andres menneskelighed, gav det os drivkraft til at påtage os opgaven med at gennemføre Programmet i Active Addictions Anonymous.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at komme mig over min manglende accept af min egen og andres menneskelighed.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

23.  August: At give budskabet videre

Da vi nåede til Trin Tolv, havde vi opnået en åndelig opvågnen til barmhjertighed overfor dem, der stadigt lider, og vi overvejede, hvordan vi kunne give budskabet videre til andre, der lider under en addiktion til kronisk utilfredshed, om, at det rent faktisk er muligt at opnå en tilstand af tilfredshed med vores menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 78

Efterhånden, som vores helbredelse for vores addiktion til kronisk utilfredshed bevægede sig fremad ved hjælp af vores arbejde med vores AcAdAn Program, opdagede vi flere og flere omkostninger, som vores addiktion til kronisk utilfredshed havde ført til.

Vi opdagede, at både fysiske sygdomme, mentale og emotionelle sygdomme, sociale og åndelige sygdomme var imellem de følge-sygdomme, som vores addiktion til kronisk utilfredshed havde ført med sig.

Denne forståelse fik vores hjerte til at svulme af barmhjertighed, når vi mødte et medmenneske, der led under addiktion til kronisk utilfredshed, og derfor blev vi villige til at bidrage med tid, kræfter og interesse til dette menneskes helbredelse.
   
Vi lader ham/hende vide, at vi er medlemmer af AcAdAn, hvor vi arbejder med at komme os over vores addiktion til kronisk utilfredshed, og hvis han/hun ønsker at høre mere om det, deler vi vores erfaringer med ham/hende.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Tolvte Trin til at bidrage med tid, kræfter og interesse til et andet menneskes helbredelse for hans/hendes addiktion til kronisk utilfredshed, hvis han/hun udtrykker et ønske om at få hjælp.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

24.  August: Åndelighed og religion

AcAdAn er et åndeligt Program, og som sådan hverken støtter eller modsætter AcAdAn sig nogen overbevisning, trosretning eller religion; vi er hverken forbundet med nogen religiøs eller politisk gruppe og er ej heller forbundet med nogen anden organisation.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 8

Mange af os havde kun en vag idé om forskellen på åndelighed og religion, da vi kom til AcAdAn, eftersom begge beskæftiger sig med vores forhold til en Højere Magt, som nogle vælger at kalde Gud.

Når vi sagde til nykommere, at AcAdAn er et åndeligt Program, betød det, at vi er mennesker, der selv ønskede at erfare De Evige Sandheder, der afslører sig som kernen i enhver religion eller åndelig retning.

Så længe vi ikke selv havde de erfaringer, vores religion underviste om, deltog vi ikke i åndeligheden, men valgte at tro på, at den pågældende religion talte sandt om grundlæggerens personlige erfaringer på det åndelige område.

Efterhånden, som vores arbejde med vores AcAdAn Program skred frem, oplevede vi flere og flere glimt af enhed med vores sande Selv, vores Ånd, og vi blev dermed i stand til at bekræfte religionsstifternes erfaringer ud fra vores personlig erfaring.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg arbejde på at opnå enhed med mit sande Selv, min Ånd ved hjælp af mit AcAdAn Program.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

25.  August: Principiel livsstil

Fire af disse principper, der er væsentlige for vores helbredelse er ærlighed, åbensindethed, villighed og ydmyghed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 11

I vores helbredelse for vores addiktion til kronisk utilfredshed fandt vi ud af, at vi havde brug for at anvende jordiske og åndelige principper for at komme os.

De første principper, vi blev præsenteret for, var ærlighed, åbensindethed, villighed og ydmyghed.

Ærligheden var nødvendig for, at vi kunne blive ydmyge nok og dermed villige til at udføre vores Første Trin og indrømme, hvordan vores anvendelse af utilfredshed gjorde vores liv uhåndterligt.

I vores Andet Trin havde vi brug for at være åbensindede overfor idéen om, at der kunne være en kærlig hensigt bag vores livs smerter, så vi villigt kunne undersøge sagen uden at føle os mindre end andre på grund af vores smerter eller mere end andre på grund af vores glæder.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge ærlighed, åbensindethed, villighed og ydmyghed i mit arbejde med min menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

26.  August: Vores Højere Magts tale til os

Sommetider talte vores Højere Magt til os med humor og til andre tider med alvor, somme tider inde fra os selv og sommetider udefra gennem alt og alle overalt på alle eksistensplaner, men altid og uden undtagelse med betingelsesløs kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 67

I vores Elvte Trin arbejdede vi på at udvide vores bevidste kontakt med vores Højere Magt ved hjælp af bøn og meditation, og vi afsatte tid til at fokusere vores bevidsthed på vores Højere Magts tale, der kommer til os som en impuls.

Vi oversatte impulsen ved hjælp af vores tænkende sind, vores Ego og lidt efter lidt blev vi bedre til at skelne imellem om impulsen kom fra vores Højere Magts tale eller fra vores tænkende sinds, vores Egos tale.

Foruden følelsen i impulsen, brugte vi indholdet af tanken som en hjælp til at afgøre om den kom fra vores Højere Magt eller fra vores tænkende sind, vores Ego.

Vi undersøgte, om vi opfattede budskabet i tanken som betingelsesløst kærligt, omsorgsfuldt, medfølende og barmhjertigt, og hvis det var tilfældet, tog vi budskabet til hjerte som vores Højere Magts tale til os.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit Elvte Trin til at afgøre om det, der kommer til mig indefra eller udefra er betingelsesløst kærligt, omsorgsfuldt, medfølende og barmhjertigt, og hvis det er tilfældet, vil jeg tage det til hjerte som min Højere Magts tale til mig.

JANUAR  FEBRUAR  MARTS  APRIL  MAJ  JUNI  JULI AUGUST  SEPTEMBER  OKTOBER  NOVEMBER DECEMBER

27.  August: At indrømme vrede

Vi var omhyggelige med omgående at indrømme vores vrede overfor os selv for at forhindre den i at slå rod og vende sig til had, der ville krystallisere sig til en konstant, nagende og trist bitterhed.

Active Addictions Anonymous – Det Vilde liv, side 49

Indtil vi kom til AcAdAn, havde mange af os haft store problemer med vores vrede, for vi vidste, at det var skadeligt for vores helbred at undertrykke vores vrede, fordi det betød, at den blev trykket ned i vores fysiske krop.

Hvis vi blev ved med at undertrykke vores vrede, begyndte den efterhånden at komme til udtryk som forskellige fysiske sygdomme, og når vores vrede først havde nået dette stade var det meget krævende at gå i helbredelse for den.

Vi vidste også, at det var skadeligt for vores Sjæleliv, vores sociale liv at sende vores vrede ud i Verden ved at mene, at andres måde at være i Verden på var en rimelig og retfærdig årsag til, at vi var vrede.

Først da vi begyndte at leve Programmet i AcAdAn, havde vi omsider fået en funktionel måde at håndtere vores vrede på, fordi vi kunne bruge Trin Et til at indrømme vores vrede overfor os selv og begynde vores helbredelse for den i Trin To.

Dagens kontemplation
I dag vil jeg bruge mit AcAdAn Program til at modtage min vredes budskab i Trin Et og bruge Trin To til Tolv til helbrede min vredes smerte.

JANUAR