SJETTE TRINS ANALYSER FOR MEDLEMMER AF

ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS

 

 

DET VILDE LIV

 

  

SJETTE TRINS ANALYSER FOR MEDLEMMER AF
ACTIVE ADDICTIONS ANONYMOUS – DET VILDE LIV

er skabtmanifesteret af

Harishchandra Sharma ToTo and Solvejg Sharma ToTo

Tredje udgave.

 

Udgivet af: Active Addictions Anonymous World Service Office


Gratis copyright


De Tolv Trin og de Tolv Traditioner genoptrykt med henblik
 på tilpasning med tilladelse fra AA World Services. Inc

 

 ANERKENDELSER


Programmet i Active Addictions Anonymous blev oprindeligt foreslået i bogen ToTo Doktrinen – Den Nye Verdensorden,
udgivet af ToTos Solfond, som en vej det enkelte menneske kan bruge til at bevæge sig fra
sin addiktion til kronisk utilfredshed til tilfredshed i sit liv uanset omstændighederne.

Programmet er blevet til med tilladelse fra ToTos Solfond uden nogen forpligtelser overfor eller tilknytninger til ToTos Solfond i øvrigt.

Programmet er derudover blevet skabt som en tilpasning af Programmet fra Alcoholics Anonymous med tilladelse fra AAs World Service Office, Inc. uden nogen forpligtelser overfor eller tilknytninger til Alcoholics Anonymous i øvrigt.

INDHOLD

 

TABELLER OVER RINGENE

 

DE STORE RINGE, DE SMÅ RINGE, MINIRINGENE, MIKRORINGENE OG NANORINGENE AF SMERTE

 

DE STORE RINGE, DE SMÅ RINGE, MINIRINGENE, MIKRORINGENE OG NANORINGENE AF GLÆDE


DE STORE RINGE AF SMERTE, GERRIGHEDENS RINGE, MISUNDELSENS RINGE,

HADETS RINGE OG HOVMODETS RING SAMT DERES SUPERSTRENGE

 

DE STORE RINGE AF GLÆDE, TROENS RINGE, HÅBETS RINGE,

KÆRLIGHEDENS RINGE OG SANDHEDENS RINGE SAMT DERES SUPERSTRENGE


 

APPENDIKS A.
 

1. Fra addiktion til kronisk utilfredshed til tilfredshed med min menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed.

2. Fra Fravær af mit sande Selv, min Ånd til Nærvær af mit sande Selv, min Ånd. 

      

APPENDIKS B
 

01. Fra Tomhedens Ring til Opfyldelsens Ring

02. Fra Selvcentreringens Ring til Gudcentreringens Ring

03. Fra Medafhængighedens Ring til Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring.

04. Fra Den Store Ring af Smerte til Den Store Ring af Glæde

 

05. Fra Gerrighedens Lille Ring til Troens Lille Ring

06. Fra Misundelsens Lille Ring til Håbets Lille Ring

07. Fra Hadets Lille Ring til Kærlighedens Lille Ring

08. Fra Hovmodets Lille Ring til Sandhedens Lille Ring
 

09. Fra Gerrighedens Miniring til Troens Miniring

10. Fra Misundelsens Miniring til Håbets Miniring

11. Fra Hadets Miniring til Kærlighedens Miniring

12. Fra Hovmodets Miniring til Sandhedens Miniring.
 

13. Fra Gerrighedens Mikroring til Troens Mikroring.

14. Fra Misundelsens Mikroring til Håbets Mikroring

15. Fra Hadets Mikroring til Kærlighedens Mikroring

16. Fra Hovmodets Mikroring til Sandhedens Mikroring
 

17. Fra Gerrighedens Nanoring til Troens Mikroring

18. Fra Misundelsens Nanoring til Håbets Mikroring

19. Fra Hadets Nanoring til Kærlighedens Nanoring.

20. Fra Hovmodets Nanoring til Sandhedens Mikroring

 

INDHOLD

 

TABELLER OVER RINGENE:

 

DE STORE RINGE, DE SMÅ RINGE, MINIRINGENE, MIKRORINGENE OG NANORINGENE AF SMERTE

 

DE FIRE STORE RINGE AF SMERTE OG DERES SUPERSTRENGE

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Tomhedens Ring

Tomhed

Kedsomhed

Meningsløshed

Ensomhed

Selvcentrering Ring

Eufori

Depression

Selvkritik

Selvros

Medafhængighed Ring

Frelser-rolle

Forfører-rolle

Offer-rolle

Krænker-rolle

Den Store Smertering

Gerrighed

Misundelse

Had

Hovmod

DE FIRE SMÅ RINGE AF SMERTE OG DERES SUPERSTRENGE

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Gerrighed

Nærighed

Grådighed

Fattigdom

Fråseri

Misundelse

Vantro

Overtro

Underkastelse

Trods

Had

Benægtelse

Manipulation

Sygdom

Vanvid

Hovmod

Overlegenhed

Underlegenhed

Overfyldning

Isolation

DE FIRE MINI-RINGE AF SMERTE OG DERES SUPERSTRENGE

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Gerrighed

Smålighed

Klyngen

Utilpashed

Hamstring

Misundelse

Utryghed

Forvirring

Uklarhed

Usselhed

Had

Vrangvilje

Uvenlighed

Irritation

Utålmodighed

Hovmod

Nedladenhed

Intolerance

Overdrivelse

Afsondrethed

DE FIRE MIKRO-RINGE AF SMERTE OG DERES SUPERSTRENGE

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Gerrighed

Selviskhed

Hårdhed

Ufrihed

Forsømmelighed

Misundelse

Nedgøring

Uimodtagelighed

Snæversynethed

Uværdighed

Had

Indignation

Hævntørst

Krigeriskhed

Bitterhed

Hovmod

Respektløshed

Snuhed

Fordrejning

Adskilthed

DE FIRE NANO-RINGE AF SMERTE OG DERE SUPERSTRENGE

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Gerrighed

Hæmmethed

Nervøsitet

Klagen

Ligegladhed

Misundelse

Usikkerhed

Ukultiverethed

Ubeslutsomhed

Ubesindighed

Had

Fortørnelse

Uvillighed

Højrøstethed

Stivnakkethed

Hovmod

Uoprigtighed

Snedighed

Upålidelighed

Fremmedgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 INDHOLD

DE STORE RINGE, DE SMÅ RINGE, MINIRINGENE, MIKRORINGENE OG NANORINGENE AF GLÆDE

 

DE FIRE STORE RINGE AF GLÆDE OG DERES SUPERSTRENGE

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Opfyldelsens Ring

Opfyldelse

Interesse

Meningsfuldhed

Énhed

Gudcentrering Ring

Glæde

Kraft-tilførsel

Åbensindethed

Taknemmelighed

Følelsesmæssig Ædrueligs Ring

Ikke-tilknytning

Integritet

Respekt for selv

Respekt for andre

Den Store Glædesring

Tro

Håb

Kærlighed

Sandhed

DE FIRE SMÅ RINGE AF GLÆDE OG DERES SUPERSTRENGE

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Tro

Gavmildhed

Tillid

Velstand

Ansvarlighed

Håb

Tiltro

Oplysning

Skelne-evne

Sindsro

Kærlighed

Indrømmelse

Selv-accept

Sundhed

Tilregnelighed

Sandhed

Ydmyghed

Ærlighed

Individualitet

Fællesskab

DE FIRE MINI-RINGE AF GLÆDE OG DERES SUPERSTRENGE

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Tro

Rundhåndethed

Given slip

Velbefindende

Deling

Håb

Tryghed

Velinformerthed

Klarhed

Ædelhed

Kærlighed

Velvilje

Venlighed

Rolighed

Tålmodighed

Sandhed

Jævnbyrdighed

Tolerance

Nøjagtighed

Tilhørsforhold

DE FIRE MIKRO-RINGE AF GLÆDE  OG DERES SUPERSTRENGE

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Tro

Hensyntagen

Lethed

Handlefrihed

Bidragen

Håb

Værdsættelse

Lærevillighed

Åbenhed

Værdighed

Kærlighed

Barmhjertighed

Tilgivelse

Forsonlighed

Sødme

Sandhed

Respektfuldhed

Ligefremhed

Præcision

Samhørighed

DE FIRE NANO-RINGE  AF GLÆDE OG DERES SUPERSTRENGE

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Tro

Imødekommenhed

Ubekymrethed

Bifaldelse

Engagement

Håb

Sikkerhed

Dannethed

Beslutsomhed

Besindighed

Kærlighed

Accept

Villighed

Stilfærdighed

Smidighed

Sandhed

Oprigtighed

Enkelhed

Pålidelighed

Velkendthed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDHOLD

 

DE STORE RINGE AF SMERTE, GERRIGHEDENS RINGE, MISUNDELSENS RINGE, HADETS RINGE OG HOVMODETS RING

 

DE FIRE STORE RINGE AF SMERTE OG DERES SUPERSTRENGE

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Tomhedens Ring

Tomhed

Kedsomhed

Meningsløshed

Ensomhed

Selvcentrering Ring

Eufori

Depression

Selvkritik

Selvros

Medafhængighedens R

Frelser-rolle

Forfører-rolle

Offer-rolle

Krænker-rolle

Den Store Smertering

Gerrighed

Misundelse

Had

Hovmod

GERRIGHEDENS FIRE RINGE OG DERES SUPERSTRENGE

GERRIGHED

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Nærighed

Grådighed

Fattigdom

Fråseri

Miniringen

Smålighed

Klyngen

Utilpashed

Hamstring

Mikroringen

Selviskhed

Hårdhed

Ufrihed

Forsømmelighed

Nanoringen

Hæmmethed

Nervøsitet

Klagen

Ligegladhed

MISUNDELSE FIRE RINGE OG DERES SUPERSTRENGE

MISUNDELSE

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Vantro

Overtro

Underkastelse

Trods

Miniringen

Utryghed

Forvirring

Uklarhed

Usselhed

Mikroringen

Nedgøring

Uimodtagelighed

Snæversynethed

Uværdighed

Nanoringen

Usikkerhed

Ukultiverethed

Ubeslutsomhed

Ubesindighed

HADETS FIRE RINGE OG DERES SUPERSTRENGE

HAD

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Benægtelse

Manipulation

Sygdom

Vanvid

Miniringen

Vrangvilje

Uvenlighed

Irritation

Utålmodighed

Mikroringen

Indignation

Hævntørst

Krigeriskhed

Bitterhed

Nanoringen

Fortørnelse

Uvillighed

Højrøstethed

Stivnakkethed

HOVMODETS FIRE RINGE OG DERES SUPERSTRENGE

HOVMOD

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Overlegenhed

Underlegenhed

Overfyldning

Isolation

Miniringen

Nedladenhed

Intolerance

Overdrivelse

Afsondrethed

Mikroringen

Respektløshed

Snuhed

Fordrejning

Adskilthed

Nanoringen

Uoprigtighed

Snedighed

Upålidelighed

Fremmedgørelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDHOLD

 

DE STORE RINGE AF GLÆDE, TROENS RINGE, HÅBETS RINGE, KÆRLIGHEDENS RINGE OG SANDHEDENS RINGE SAMT DERES SUPERSTRENGE

 

DE FIRE STORE RINGE AF GLÆDE OG DERES SUPERSTRENGE

 

Nord

Syd

Øst

Vest

Opfyldelsens Ring

Opfyldelse

Interesse

Meningsfuldhed

Énhed

Gudcentrering Ring

Glæde

Kraft-tilførsel

Åbensindethed

Taknemmelighed

Følelsesm Ædruelig R

Ikke-tilknytning

Integritet

Respekt for selv

Respekt for andre

Den Store Glædesring

Tro

Håb

Kærlighed

Sandhed

TROENS FIRE RINGE OG DERES SUPERSTRENGE

TRO

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Gavmildhed

Tillid

Velstand

Ansvarlighed

Miniringen

Rundhåndethed

Given slip

Velbefindende

Deling

Mikroringen

Hensyntagen

Lethed

Handlefrihed

Bidragen

Nanoringen

Imødekommenhed

Ubekymrethed

Bifaldelse

Engagement

HÅBETS FIRE RINGE OG DERES SUPERSTRENGE

HÅB

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Tiltro

Oplysning

Skelne-evne

Sindsro

Miniringen

Tryghed

Velinformerthed

Klarhed

Ædelhed

Mikroringen

Værdsættelse

Lærevillighed

Åbenhed

Værdighed

Nanoringen

Sikkerhed

Dannethed

Beslutsomhed

Besindighed

KÆRLIGHEDENS FIRE RINGE OG DERES SUPERSTRENGE

KÆRLIGHED

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Indrømmelse

Selv-accept

Sundhed

Tilregnelighed

Miniringen

Velvilje

Venlighed

Rolighed

Tålmodighed

Mikroringen

Barmhjertighed

Tilgivelse

Forsonlighed

Sødme

Nanoringen

Accept

Villighed

Stilfærdighed

Smidighed

SANDHEDENS FIRE RINGE OG DERES SUPERSTRENGE

SANDHED

Nord

Syd

Øst

Vest

Den lille Ring

Ydmyghed

Ærlighed

Individualitet

Fællesskab

Miniringen

Jævnbyrdighed

Tolerance

Nøjagtighed

Tilhørsforhold

Mikroringen

Respektfuldhed

Ligefremhed

Præcision

Samhørighed

Nanoringen

Oprigtighed

Enkelhed

Pålidelighed

Velkendthed

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDHOLD

Først valgte vi at begynde at gøre os helt rede til at tillade vores Højere Magt at befri os fra smerten i vores karakterdefekter ved at lære at flytte os bevidst fra Smertens Ringe til Glædens Ringe.

 

Vi gjorde dette ved først at flytte os socialt, mentalt og følelsesmæssigt, og dernæst flyttede vi os energimæssig eller energetisk.

 

Vi flyttede os energetisk ved hjælp af EFT - Emotionel Freedom Technique, populært kaldet tapping - der er udsprunget af akupressur, som er en mildere form af akupunktur, der er en 3-4.000 år gammel kinesisk teknik, der anvendes til at forebygge sygdomme eller til at behandle sygdomme, der er i udbrud, hvad enten disse sygdomme er af en fysisk, energetisk, følelsesmæssig, mental, social eller åndelig art ved at arbejde med kroppens energibaner, som kaldes meridianer.
 

Der findes mange meridianer, og derfor findes der mange tapping punkter i forskellige Tapping Protokoller, som nogle af os valgte at researche på internettet på et senere tidspunkt, men på nuværende tidspunkt valgte vi at bruge følgende meridian punkter til vores tapping.

 

EFT TAPPING PUNKTER

 

 

1.      Håndkant HK (HK meridianen er forbundet med tyndtarmen og hjertet)
Mangel på energistrøm i tyndtarms/hjerte-meridianen resulterer i:
Psykologisk reversering (modstand mod helbredelse), at føle tab, at føle sig fastlåst, at føle sig fastfrosset, at føle sig ude at stand til at give slip, at føle modstand mod forandring, at føle sorg, at føle sig sårbar, at føle bekymring, at opleve ens tænkende sind blive besat af et tankemønster, der bliver ved med at køre i ring, at handle tvangsmæssigt på grund af besættelsen i ens tænkende sind. 
Skabelsemanifestation af energistrøm i tyndtarm/hjerte-meridianen ved at tappe på HK resulterer i:
Evne til at bevæge sig fremad med lethed, evne til at give slip i det gamle, helbredelse af sorg, evne til at forbinde sig med nuet, evne til at finde lykke i nuet.
 
 

2.      Øjebryns begyndelse ØB (ØB meridianen er forbundet med blæren)
Mangel på energistrøm i blære-meridianen resulterer i:
Trauma, sårethed, bedrøvelse, rastløshed, frustration, utålmodighed, frygt.
Skabelsemanifestation af energistrøm i blære-meridianen ved at tappe på ØB resulterer i: 
Fred, følelsesmæssig helbredelse.

 

3.      Siden af øjnene SØ (SØ meridianen er forbundet med  galdeblæren)
Mangel på energistrøm i galdeblære-meridianen resulterer i:
Raseri, vrede, fortørnelse, frygt for forandring, uklar tænkning.

Skabelsemanifestation af energistrøm i galdeblære-meridianen ved at tappe på SØ resulterer i: 
Klarhed, medfølelse. 

 

4.      Under øjnene UØ (UØ meridianen er forbundet med maven)
Mangel på energistrøm i mave-meridianen resulterer i:
Frygt, ængstelse, kvalme, længsel/trang, tomhed, bekymring, nervøsitet og skuffelse.
Skabelsemanifestation af energistrøm i mave-meridianen ved at tappe på UØ resulterer i: 
Tilfredshed, rolighed, sindsro, at føle sig tryg, at føle at alt er godt. 

 

5.      Under næsen UN (UN meridianen er forbundet med hele ryggen)
Mangel på energistrøm i ryg-meridianen resulterer i:
Flovhed, magtesløshed, skam, skyld, sorg, frygt for latterliggørelse, frygt for at fejle, psykologisk reversering (modstand med helbredelse).
Skabelsemanifestation af energistrøm i ryg-meridianen ved at tappe på UN resulterer i: 
Selv-accept, selv-empowerment, medfølelse med sig selv og andre.

 

6.      Hagens fure HF (HF meridianen er forbundet med den centrale hjerne)
Mangel på energistrøm i hjerne-meridianen resulterer i:
Forvirring, usikkerhed, skam, flovhed, at betvivle sine beslutninger, at tro at ens beslutninger vil føre til uønskede resultater.
Skabelsemanifestation af energistrøm i hjerne-meridianen ved at tappe på HF resulterer i: 
Klarhed, vished, selvtillidsfuldhed, selv-accept. 

 

7.      Kravebenene KB (KB meridianen er forbundet med nyrerne og binyrerne)
Mangel på energistrøm i nyre/binyre-meridianen resulterer i:
Psykologisk venden op og ned på Virkeligheden, at føle sig fastlåst, ubeslutsomhed, bekymring, generel stress.
Skabelsemanifestation af energistrøm i nyre/binyre-meridianen ved at tappe på KB resulterer i: 
At bevæge sig fremad med lethed, selvtillidsfuldhed, klarhed.
 

8.      Under armene UA (UA meridianen er forbundet med milten, solar plexus og hjertet).
Mangel på energistrøm i milt-meridianen resulterer i:
Skyld, bekymring, at lade sig besætte af tankemønstre, håbløshed, usikkerhed, lavt selvværd. 
Skabelsemanifestation af energistrøm i milt-meridianen ved at tappe UA resulterer i: 
Klarhed, selvtillidsfuldhed, afslapning, medfølelse med sig selv og andre.

 

9.      Toppen af hovedet TH (TH meridianen er forbundet med leveren).
Mangel på energistrøm i lever-meridianen resulterer i:
Indre kritik, tvangsmæssig tænkning, mangel på fokus, klagen sig, ulykkelighed, vrede og andre følelser, der udspringer fra primitive emotionelle følelser, at være i en frygt/flygt/frys fast/spil død overlevelsestilstand.
Skabelsemanifestation af energistrøm i lever-meridianen ved at tappe på TH resulterer i: 
Åndelig forbindelse, indsigt, intuition, fokus, visdom, åndelig skelneevne, klarhed, medfølelse, lykkelighed, tryghed, accept, forvandling, fred.

APPENDIKS A
 

DE TO GRUNDLÆGGENDE SJETTE TRINS ANALYSER:

 

01. Fra addiktion til kronisk utilfredshed til tilfredshed på min menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed.

 

Jeg brugte min:
 

Addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige:
 

a. Begrænsning

b. Uvidenhed

c. Magtesløshed   

d. Dødelighed/foranderlighed

 

I dag brugte jeg min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelighed, fordi (jeg skriver ned, hvorfor jeg valgte at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelighed i situationen).

 

Jeg skriver ned, hvordan min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelighed fik mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

 

Begrænsning:

1. Min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning fik mig til at tænke i situationen).

 

2. Min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning fik mig til at føle i situationen).

 

3. Min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning fik mig til at handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning fik mig til at handle i situationen).

 

4. Min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning fik mig til forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen i situationen).

Uvidenhed:

1. Min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed fik mig til at tænke i situationen).

 

2. Min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed fik mig til at føle i situationen).

 

3. Min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed fik mig til at handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed fik mig til at handle i situationen).

 

4. Min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed fik mig til forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan Min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen i situationen).

Magtesløshed:

1. Min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed fik mig til at tænke i situationen).

 

2. Min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed fik mig til at føle i situationen).

 

3. Min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed fik mig til at handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed fik mig til at handle i situationen).

 

4. Min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed fik mig til forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Dødelighed/foranderlighed:

1. Min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed fik mig til at tænke i situationen).

 

2. Min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed fik mig til at føle i situationen).

 

3. Min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed fik mig til at handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed fik mig til at handle i situationen).

 

4. Min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed fik mig til forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan Min brug af min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen i situationen).
 

Desuden skriver jeg det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed, og om jeg opnåede det.

 

Jeg håbede at opnå, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge min addiktion på min menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed, og om jeg opnåede det).

 

Dernæst beskriver jeg, hvordan jeg tror, situationen kunne have udspillet sig, hvis jeg i stedet havde brugt:
 

INDHOLD

Tilfredshed på min menneskelige:

 

a. Begrænsning

b. Uvidenhed

c. Magtesløshed

d. Dødelighed/foranderlighed


Jeg tror, at hvis jeg i stedet havde brugt tilfredshed på min menneskelige begrænsning, uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed, så (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror ville være resultatet, hvis jeg havde valgt at bruge tilfredshed i situationen, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg tror, at det ville være resultatet).

 

Jeg skriver desuden ned, hvordan jeg tror, at min anvendelse af tilfredshed kunne have fået mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

 

Begrænsning:


1. Jeg tror, at jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min begrænsning).

 

2. Jeg tror, at jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min begrænsning).
 

3. Jeg tror, at jeg ville handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min begrænsning).
 

4. Jeg tror, at jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min begrænsning).

Uvidenhed:


1. Jeg tror, at jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min uvidenhed).
 

2. Jeg tror, at jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min uvidenhed).
 

3. Jeg tror, at jeg ville handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min uvidenhed).
 

4. Jeg tror, at jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min uvidenhed).

Magtesløshed:

1. Jeg tror, at jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min magtesløshed).
 

2. Jeg tror, at jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min magtesløshed).
 

3. Jeg tror, at jeg ville handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min magtesløshed)
 

4. Jeg tror, at jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min magtesløshed).

Dødelighed/foranderlighed:

1. Jeg tror, at jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min dødelighed/foranderlighed).
 

2. Jeg tror, at jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min dødelighed/foranderlighed).
 

3. Jeg tror, at jeg ville handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min dødelighed/foranderlighed).
 

4. Jeg tror, at jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis havde brugt tilfredshed på min dødelighed/foranderlighed).


Til sidst skriver jeg ned, om jeg tror, det ville have været lettere for mig at opnå det, jeg ønskede i situationen ved at bruge min tilfredshed og hvorfor.

INDHOLD


Hvis ja, hvorfor, hvis nej, hvorfor?
 

Jeg tror, at hvis jeg i stedet havde brugt tilfredshed (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det problem ned, jeg beskrev i Trin Et), så (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, ville have været udfaldet af at bruge tilfredshed i situationen), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg tror på, at dette ville have været udfaldet af at bruge tilfredshed i situationen, og hvis jeg ikke mener, at jeg lettere kunne have fået det, jeg ønskede ved at bruge tilfredshed, hvorfor foretrækker jeg da alligevel at bruge tilfredshed i en lignende situation i fremtiden).

Efter at have flyttet mig socialt, mentalt og følelsesmæssigt fra min addiktion til kronisk utilfredshed til tilfredshed på denne måde, vælger jeg at flytte mig energetisk fra min addiktion til kronisk utilfredshed til tilfredshed som beskrevet nedenfor ved først at indsætte mine svar i tapping protokollen og dernæst afslutte min Sjette Trins analyse ved at tappe igennem den protokol, som jeg har skrevet.

Jeg begynder med min:

 

Addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige:

 

a. Begrænsning

b. Uvidenhed

c. Magtesløshed   

d. Dødelighed/foranderlighed

 

Først trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte var i Trin Et ved at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelighed på en skala fra 0-10.

 

Smerten lå på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal, jeg tror, var mit smerte-tal, da jeg begyndte at skrive Trin Et).

 

De fire opsætnings-erklæringer for de to tapping-runder nedenfor:

 

HK

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige begrænsning i dag, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg valgte at bruge min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige begrænsning til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning i situationen) og jeg elsker og accepterer også addiktionen til at bruge kronisk utilfredshed helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi, (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere addiktionen til at bruge kronisk utilfredshed på trods af den smerte, den påførte mig i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned , den påførte mig i situationen). 

 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige uvidenhed i dag, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg valgte at bruge min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige uvidenhed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed i situationen) og jeg elsker og accepterer også addiktionen til at bruge kronisk utilfredshed helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi, (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere addiktionen til at bruge kronisk utilfredshed på trods af den smerte, den påførte mig i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned , den påførte mig i situationen).

 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige magtesløshed i dag, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg valgte at bruge min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige magtesløshed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed i situationen) og jeg elsker og accepterer også addiktionen til at bruge kronisk utilfredshed helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi, (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere addiktionen til at bruge kronisk utilfredshed på trods af den smerte, den påførte mig i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned , den påførte mig i situationen).

 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i dag, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg valgte at bruge min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige dødelighed/foranderlighed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed i situationen) og jeg elsker og accepterer også addiktionen til at bruge kronisk utilfredshed helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi, (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere addiktionen til at bruge kronisk utilfredshed på trods af den smerte, den påførte mig i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned , den påførte mig i situationen).

 

INDHOLD

 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

 

ØB:  Min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning får mig til at tænke at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige begrænsning fik mig til at tænke i situationen).

 

SØ:  Min addiktion til kronisk utilfredshed på min begrænsning får mig til at føle at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige begrænsning fik mig til at føle i situationen).

 

UØ: Min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed får mig til at tænke at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige uvidenhed fik mig til at tænke i situationen).

 

UN: Min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed får mig til at føle at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige uvidenhed fik mig til at føle i situationen).

 

HF: Min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed får mig til at tænke at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige magtesløshed fik mig til at tænke i situationen).

 

KB: Min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed får mig til at føle at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige magtesløshed fik mig til at føle i situationen).

 

UA: Min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed får mig til at tænke at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige begrænsning fik mig til at tænke i situationen).

 

TH: Min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed får mig til at føle at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min addiktion til at bruge kronisk tilfredshed på min menneskelige dødelighed/foranderlighed fik mig til at føle i situationen).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.

 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smertetal nu).

 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.

 

ØB: Måske kunne jeg åbne mig for at give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige begrænsning, hvis (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden)

 

SØ: Så kunne jeg også give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed på min uvidenhed ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden)

 

UØ: Så kunne jeg også give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed på min magtesløshed ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden)

 

UN: Så kunne jeg også give slip i at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min dødelighed/foranderlighed ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden)

 

HF: Jeg tror, at jeg nu kan komme mig over min addiktion til kronisk utilfredshed både på min begrænsning og på min uvidenhed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige begrænsning og uvidenhed i en lignende situation i fremtiden).

 

KB: Ja, jeg begynder at tro, at jeg kan give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed både på min magtesløshed og på min dødelighed/foranderlighed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelige magtesløshed og dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden)

 

UA: Jeg åbner mig fuldstændigt for at give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelighed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min addiktion til kronisk utilfredshed på min menneskelighed i en lignende situation i fremtiden).

INDHOLD

 

TH: Jeg er nu helt rede til at tillade min Højere Magt at befri mig fra at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min egen og andres menneskelige begrænsning uvidenhed, magtesløshed og dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed på min egen og andres menneskelighed i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.

 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smertetal nu).

 

Jeg fortsætter med mine tapping runder, indtil min smerte ved at bruge min addiktion til kronisk utilfredshed er tappet ned til mindst halvdelen af det tal, som jeg gav den oprindelige smertes intensitet, og gerne til et tal, der er endnu mindre, før jeg vælger at tappe videre som foreslået nedenfor på:

 

Tilfredshed med min:

 

a. Begrænsning

b. Uvidenhed

c. Magtesløshed

d. Dødelighed/foranderlighed

 

De fire opsætnings-erklæringer til de to tapping-runder nedenfor:
 

HK

 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden).

 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden).

 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden).

 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden).

 

De to gange otte påmindelses-erklæringer:

 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden).

 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden).

INDHOLD

 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden).

 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden).

 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden ved at, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden).

 

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden ved at, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden).

 

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden ved at, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden).

 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden ved at, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min Glæde er nu på en skala fra 0-10.

 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædestal nu).

 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.

 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden).

 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden).

 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden).

 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden).

 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige begrænsning i en lignende situation i fremtiden).

 

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed og i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige uvidenhed i en lignende situation i fremtiden).

 

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige magtesløshed i en lignende situation i fremtiden).

 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilfredshed bevidst på min menneskelige dødelighed/foranderlighed i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10.

 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal, jeg føler, er mit glædes-tal nu).

 

Jeg fortsætter mine tapping runder, til glæden er på mindst 5 på en skala fra 0-10 og gerne et tal, der er endnu større, før opfatter jeg min tapping som fuldført.

INDHOLD

 

02. Fra fravær af mit sande Selv, min Ånd til nærvær af mit sande Selv, min Ånd.

 

I dag brugte jeg:

Fravær af mit sande Selv, min Ånd, og det fik mig til at være:

 

a. Ukærlig

b. Hensynsløs

c. Hårdhjertet

d. Ubarmhjertig

 

I dag brugte jeg fravær af mit sande Selv, min Ånd, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg brugte fravær af mit sande Selv, min Ånd og dermed kom til at være ukærlig, hensynsløs, hårdhjertet og ubarmhjertig i situationen).

 

Jeg vælger at skrive ned, hvordan min anvendelse af fravær af mit sande Selv, min Ånd, fik mig til at være ukærlig, hensynsløs, hårdhjertet og ubarmhjertig, og hvordan det fik mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

Ukærlig:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ukærlige væremåde fik mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ukærlige væremåde fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min ukærlige væremåde fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min ukærlige væremåde fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).


Hensynsløshed:


1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hensynsløshed fik mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hensynsløshed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min hensynsløshed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min hensynsløshed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Hårdhjertethed:


1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hårdhjertethed fik mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hårdhjertethed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min hårdhjertethed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min hårdhjertethed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Ubarmhjertighed:


1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ubarmhjertighed fik mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ubarmhjertighed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min ubarmhjertighed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min ubarmhjertighed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).
 

Desuden skriver jeg det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge Fravær af mit sande Selv, min Ånd, og om jeg opnåede det.

Jeg håbede at opnå, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge Fravær af mit sande Selv, min Ånd på en sådan måde, at jeg blev ukærlig, hensynsløs, hårdhjertet og ubarmhjertig i situationen, og om jeg opnåede det).

Dernæst beskriver jeg, hvordan jeg tror, situationen kunne have udspillet sig, hvis jeg i stedet havde brugt:

 

INDHOLD

 

Nærvær af mit sande Selv, min Ånd, med Hans-Hendes betingelsesløse:
 

a. Kærlighed

b. Omsorg

c. Medfølelse

d. Barmhjertighed

 

Jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg tror, at min anvendelse af nærvær af mit sande Selv, min Ånd med Hans-Hendes betingelsesløse kærlighed, omsorg, medfølelse og barmhjertighed kunne have fået mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen
 

Kærlighed:


1. Jeg tror, jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde været kærlig).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde været kærlig).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde været kærlig).

4. Jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde været kærlig).
 

Omsorg:


1. Jeg tror, jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde været omsorgsfuld).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde været omsorgsfuld).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde været omsorgsfuld).

4. Jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde været omsorgsfuld).

Medfølelse:


1. Jeg tror, jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde været medfølende).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde været medfølende).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde været medfølende).

4. Jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde været medfølende).

Barmhjertighed:


1. Jeg tror, jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde været barmhjertig).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde været barmhjertig).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde været barmhjertig).

4. Jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde været barmhjertig).

 

INDHOLD

 

Til sidst skriver jeg ned, om jeg tror, at det ville være lettere for mig at opnå det, jeg ønskede i situationen ved at bruge nærvær af mit sande Selv, min Ånd i stedet for fravær af mit sande Selv, min Ånd.
 

Hvis ja, hvorfor, hvis nej, hvorfor ville jeg alligevel vælge at bruge nærvær af mit sande Selv, min Ånd i stedet for fravær af mit sande Selv, min Ånd i situationen.
 

Jeg tror, at hvis jeg i stedet havde brugt nærvær af mit sande Selv, min Ånd (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det problem ned, jeg beskrev i Trin Et), så (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, ville være udfaldet af at bruge Nærvær af mit sande Selv, min Ånd i situationen), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg tror på, at dette ville være udfaldet af at bruge Nærvær af mit sande Selv, min Ånd i situationen, og hvis jeg ikke mener, at jeg lettere kan få det, jeg ønsker, ved at bruge Nærvær af mit sande Selv, min Ånd, hvorfor foretrækker jeg alligevel at bruge Nærvær af mit sande Selv, min Ånd i en lignende situation i fremtiden).
 

Efter at have flyttet mig socialt, mentalt og følelsesmæssigt fra fravær af mit sande Selv, min Ånd til nærvær af mit sande Selv, min Ånd på denne måde, vælger jeg at flytte mig energetisk fra fravær af mit sande Selv, min Ånd til nærvær af mit sande Selv, min Ånd som beskrevet nedenfor ved først at indsætte mine svar i tapping protokollen og dernæst afslutte min Sjette Trins analyse ved at tappe igennem den protokol, jeg har skrevet.

Jeg begynder med:

 

Fravær af mit sande Selv, min Ånd, der fik mig til at være:

 

a. Ukærlig

b. Hensynsløs

c. Hårdhjertet

d. Ubarmhjertig

 

Først trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte var i Trin Et ved at bruge fravær af mit sande Selv, min Ånd på en skala fra 0-10.
 

Smerten lå på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal, jeg tror, var mit smerte-tal, da jeg begyndte at skrive Trin Et).

De fire opsætnings-erklæringer for de to tapping-runder nedenfor:

 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge fravær af mit sande Selv, min Ånd ved at bruge en ukærlig væremåde til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte en ukærlige væremåde til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge en ukærlig væremåde i situationen), og jeg elsker og accepterer også fraværet af mit sande Selv, min Ånd helt og fuldt for at være nøjagtigt, som det er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere fraværet af mit sande Selv, min Ånd på trods af den smerte, det påførte mig i forbindelse med min ukærlige væremåde i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned , den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge fravær af mit sande Selv, min Ånd ved at bruge hensynsløshed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte hensynsløshed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge hensynsløshed i situationen), og jeg elsker og accepterer også fraværet af mit sande Selv, min Ånd helt og fuldt for at være nøjagtigt, som det er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere fraværet af mit sande Selv, min Ånd på trods af den smerte, det påførte mig i forbindelse med min hensynsløshed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned , den påførte mig i situationen).
 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge fravær af mit sande Selv, min Ånd ved at bruge hårdhjertethed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte hårdhjertethed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge hårdhjertethed i situationen), og jeg elsker og accepterer også fraværet af mit sande Selv, min Ånd helt og fuldt for at være nøjagtigt, som det er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere fraværet af mit sande Selv, min Ånd på trods af den smerte, det påførte mig i forbindelse med min hårdhjertethed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned , den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge fravær af mit sande Selv, min Ånd ved at bruge ubarmhjertighed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte ubarmhjertighed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge ubarmhjertighed i situationen), og jeg elsker og accepterer også fraværet af mit sande Selv, min Ånd helt og fuldt for at være nøjagtigt, som det er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere fraværet af mit sande Selv, min Ånd på trods af den smerte, det påførte mig i forbindelse på min ubarmhjertighed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned , den påførte mig i situationen).

 

INDHOLD

 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:
 

ØB: Min ukærlige væremåde fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ukærlige væremåde fik mig til at tænke i situationen).
 

SØ: Min ukærlige væremåde fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ukærlige væremåde fik mig til at føle i situationen).
 

UØ: Min hensynsløshed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hensynsløshed fik mig til at tænke i situationen).
 

UN: Min hensynsløshed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hensynsløshed fik mig til at føle i situationen).
 

HF: Min hårdhjertethed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hårdhjertethed fik mig til at tænke i situationen).
 

KB: Min hårdhjertethed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hårdhjertethed fik mig til at føle i situationen).
 

UA: Min ubarmhjertighed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ubarmhjertighed fik mig til at tænke i situationen).
 

TH: Min ubarmhjertighed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ubarmhjertighed fik mig til at føle i situationen).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.

 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal, jeg tror, er mit smerte-tal nu).

 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.

 

ØB: Måske kunne jeg åbne mig for at give slip i at være ukærlig, hvis (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min ukærlige væremåde i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Så kunne jeg også give slip i at være hensynsløs ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min hensynsløshed i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Så kunne jeg også give slip i at være hårdhjertet ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min hårdhjertethed i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Så kunne jeg også give slip i at være ubarmhjertig ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min ubarmhjertighed i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg tror på, at jeg nu kunne komme mig over at være ukærlig og hensynsløs, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over at være ukærlig og hensynsløs i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Ja, jeg begynder faktisk at tro på, at jeg kan give slip i at være hårdhjertet og ubarmhjertig, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at give slip i min hårdhjertethed og min ubarmhjertighed i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg åbner mig nu helt op for at give slip i at bruge fravær af mit sande Selv, min Ånd og dermed fra at være ukærlig, hensynsløs, hårdhjertet og ubarmhjertig i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at åbne mig helt op for give slip i at bruge fravær af mit sande Selv, min Ånd og dermed fra at være ukærlig, hensynsløs, hårdhjertet og ubarmhjertig i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg føler mig nu helt rede til at tillade min Højere Magt at befri mig fra at bruge fravær af mit sande Selv, min Ånd og dermed fra at være ukærlig, hensynsløs, hårdhjertet og ubarmhjertig i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at give slip i at bruge fravær af mit sande Selv, min Ånd og dermed fra at være ukærlig, hensynsløs, hårdhjertet og ubarmhjertig i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.

 

INDHOLD

 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).
 

Jeg fortsætter med mine tapping runder, indtil smerten over at bruge fravær af mit sande Selv, min Ånd er tappet ned til mindst halvdelen af det tal, som jeg gav den oprindelige smertes intensitet, og gerne til et tal, der er endnu mindre, før jeg vælger at tappe videre som foreslået nedenfor på:
 

Nærvær af mit sande Selv, min Ånd, der får mig at være betingelsesløs:
 

a. Kærlig

b. Omsorgsfuld

c. Medfølende

d. Barmhjertig

 

De fire opsætnings-erklæringer for de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv min Ånd til at være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv min Ånd til at være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden).
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv min Ånd til at være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv min Ånd til at være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden).

 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

  

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden).
.

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden).

 

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker bruge at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden).

 

INDHOLD

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10. 

 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.

 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker bruge at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker bruge at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker bruge at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker bruge at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst kærlig i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst omsorgsfuld i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst medfølende i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg ønsker at bruge nærværet af mit sande Selv, min Ånd til at være bevidst barmhjertig i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10.

 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

Jeg fortsætter mine tapping runder, til glæden er på mindst 5 på en skala fra 0-10 og gerne et tal, der er endnu større, før opfatter jeg min tapping som fuldført.

INDHOLD

APPENDIKS B
 

01. Fra Tomhedens Ring til Opfyldelsens Ring.

Jeg brugte:
 

Tomhedens Ring med dens:
 

a. Tomhed

b. Kedsomhed

c. Meningsløshed   

d. Ensomhed

 

I dag brugte jeg Tomhedens Ring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive, hvorfor jeg brugte Tomhedens Ring).

 

Jeg vælger at skrive ned, hvordan min anvendelse af Tomhedens Ring fik mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

 

Tomhed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min tomhed fik mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min tomhed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min tomhed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min tomhed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Kedsomhed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min kedsomhed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min kedsomhed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min kedsomhed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min kedsomhed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).
 

Meningsløshed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min meningsløshed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min meningsløshed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min meningsløshed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min meningsløshed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).


Ensomhed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ensomhed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ensomhed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min ensomhed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min ensomhed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Desuden skriver jeg det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge denne Ring, og om jeg opnåede det.

 

Jeg håbede at opnå, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge Tomhedens Ring, og om jeg opnåede det).

 

Dernæst beskriver jeg, hvordan jeg tror, situationen kunne have udspillet sig, hvis jeg i stedet havde brugt:

Opfyldelsens Ring med dens:

 

a. Opfyldelse

b. Interesse

c. Meningsfuldhed

d. Énhed


Jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg tror, min anvendelse af Opfyldelsens Ring kunne have fået mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

INDHOLD

Opfyldelse:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt opfyldelse).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt opfyldelse).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt opfyldelse).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt opfyldelse).

Interesse:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt interesse).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt interesse).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt interesse).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt interesse).

Meningsfuldhed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt meningsfuldhed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt meningsfuldhed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt meningsfuldhed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt meningsfuldhed).
 

Énhed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt énhed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt énhed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt énhed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt énhed)

.

Til sidst skriver jeg ned, om jeg tror, at det ville være lettere for mig at opnå det, jeg ønskede ved at bruge Opfyldelsens Ring i stedet for Tomhedens Ring.


Hvis ja, hvorfor, hvis nej hvorfor ville jeg alligevel vælge at bruge Opfyldelsens Ring i stedet for Tomhedens Ring i situationen.

 

Jeg tror, at hvis jeg i stedet havde brugt Opfyldelsens Ring (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det problem ned, jeg beskrev i Trin Et), så (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, ville være udfaldet af at bruge Opfyldelsens Ring i situationen), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg tror på, at dette ville være udfaldet af at bruge Opfyldelsens Ring i situationen, og hvis jeg ikke mener, at jeg lettere kan få det, jeg ønsker ved at bruge Opfyldelsens Ring, hvorfor foretrækker jeg alligevel at bruge den i en lignende situation i fremtiden).

Efter at have flyttet mig socialt, mentalt og følelsesmæssigt fra Tomhedens Ring til Opfyldelsens Ring vælger jeg at flytte mig energetisk fra Tomhedens Ring til Opfyldelsens Ring som beskrevet nedenfor ved først at indsætte mine svar i tapping protokollen og dernæst afslutte min Sjette Trins analyse ved at tappe igennem den protokol, jeg har skrevet.

 

INDHOLD

Jeg begynder med:

 

Tomhedens Ring med dens:

 

a. Tomhed

b. Kedsomhed

c. Meningsløshed   

d. Ensomhed

 

Først trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte var i Trin Et ved at være i Tomhedens Ring på en skala fra 0-10.

 

Smerten lå på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, var mit smerte-tal, da jeg begyndte at skrive Trin Et).

 

De fire opsætnings-erklæringer for de to tapping-runder nedenfor:

 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Tomhedens Ring ved at bruge tomhed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte tomhed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge tomhed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Tomhedens Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Tomhedens Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af tomhed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Tomhedens Ring ved at bruge kedsomhed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte kedsomhed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge kedsomhed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Tomhedens Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Tomhedens Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af kedsomhed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Tomhedens Ring ved at bruge meningsløshed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte meningsløshed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge meningsløshed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Tomhedens Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Tomhedens Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af meningsløshed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Tomhedens Ring ved at bruge ensomhed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte ensomhed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge ensomhed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Tomhedens Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Tomhedens Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af ensomhed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).

 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

 

ØB: Min tomhed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min tomhed fik mig til at tænke i situationen).
 

SØ: Min tomhed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min tomhed fik mig til at føle i situationen).
 

UØ: Min kedsomhed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min kedsomhed fik mig til at tænke i situationen).
 

UN: Min kedsomhed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min kedsomhed fik mig til at føle i situationen).
 

HF: Min meningsløshed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min meningsløshed fik mig til at tænke i situationen).
 

KB: Min meningsløshed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min meningsløshed fik mig til at føle i situationen).
 

UA: Min ensomhed fik mig til at tænke (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ensomhed fik mig til at tænke i situationen).
 

TH: Min ensomhed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ensomhed fik mig til at føle i situationen).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.

 

INDHOLD

 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).

 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.

 

ØB: Måske kunne jeg åbne mig for at give slip i min tomhed, hvis (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min tomhed i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Så kunne jeg også give slip i min kedsomhed ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min kedsomhed i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Hvis jeg gjorde det, behøvede jeg måske ikke at holde fast i min meningsløshed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min meningsløshed i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Så kunne jeg også give slip i min ensomhed ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min ensomhed i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg tror på, at jeg nu kan komme mig over min tomhed og min kedsomhed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min tomhed og min kedsomhed i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Ja, jeg begynder faktisk at tro på, jeg kan komme mig over min meningsløshed og min ensomhed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min meningsløshed og min ensomhed i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg åbner mig nu for at give helt slip i Tomhedens Ring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at åbne mig for give helt slip i at bruge Tomhedens Ring i forbindelse med en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg føler mig nu helt rede til at tillade min Højere Magt at befri mig fra at bruge Tomhedens Ring og dermed fra at bruge tomhed, kedsomhed, meningsløshed og ensomhed i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at give min Højere Magt tilladelse til at befri mig fra at bruge Tomhedens Ring og dermed at bruge tomhed, kedsomhed, meningsløshed og ensomhed i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.

 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).

 

Jeg fortsætter med mine tapping runder, indtil min smerte ved at være i Tomhedens Ring i den situation, jeg beskrev i Trin Et, er tappet ned til mindst halvdelen af det tal, som jeg gav den oprindelige smertes intensitet, og gerne til et tal, der er endnu mindre, før jeg vælger at tappe videre som foreslået nedenfor på:

 

Opfyldelsens Ring med dens:

 

a. Opfyldelse

b. Interesse

c. Meningsfuldhed

d. Énhed

 

De fire opsætnings-erklæringer til de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Opfyldelsens Ring til at bruge opfyldelse bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge opfyldelse bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge opfyldelse bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Opfyldelsens Ring til at bruge interesse bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge interesse bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge interesse bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Opfyldelsens Ring til at bruge meningsfuldhed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge meningsfuldhed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge meningsfuldhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Opfyldelsens Ring til at bruge énhed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge énhed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge énhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

INDHOLD

 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge opfyldelse bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge opfyldelse bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge interesse bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge interesse bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge meningsfuldhed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge meningsfuldhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge énhed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge énhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
  

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge opfyldelse bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge opfyldelse bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge interesse bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge interesse bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge meningsfuldhed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge meningsfuldhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge énhed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge énhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10. 

 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.

 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Opfyldelsens Ring i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Opfyldelsens Ring i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge opfyldelse i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge opfyldelse i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge interesse i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge interesse i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge meningsfuldhed i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge meningsfuldhed i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge énhed i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge énhed i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge opfyldelse og interesse i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge opfyldelse og interesse i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge meningsfuldhed og énhed i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge meningsfuldhed og énhed i en lignende situation i fremtiden).

 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Opfyldelsens Ring ved at vælge at bruge opfyldelse, interesse, meningsfuldhed og énhed i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Opfyldelsens Ring med dens opfyldelse, interesse, meningsfuldhed og énhed i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10.

 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

Jeg fortsætter mine tapping runder, til glæden er på mindst 5 på en skala fra 0-10 og gerne et tal, der er endnu større, før opfatter jeg min tapping som fuldført.

INDHOLD

 

02. Fra Selvcentreringens Ring til Gudcentreringens Ring.
 

Jeg brugte:
 

Selvcentreringens Ring med dens:
 

a. Eufori

b. Depression

c. Selvkritik   

d. Selvros

 

I dag brugte jeg Selvcentreringens Ring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive, hvorfor jeg brugte Selvcentreringens Ring).

 

Jeg vælger at skrive ned, hvordan min anvendelse af Selvcentreringens Ring fik mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

 

Eufori:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min eufori mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min eufori fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min eufori fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min eufori fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Depression:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min depression mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min depression fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min depression fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min depression fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Selvkritik:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min selvkritik mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min selvkritik fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min selvkritik fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min selvkritik fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

 

Selvros:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min selvros mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min selvros fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min selvros fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min selvros fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Desuden skriver jeg det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge denne Ring, og om jeg opnåede det.

 

Jeg håbede at opnå, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge Selvcentreringens Ring, og om jeg opnåede det).

 

Dernæst beskriver jeg, hvordan jeg tror, situationen kunne have udspillet sig, hvis jeg i stedet havde brugt:

Gudcentreringens Ring med dens:

 

a. Glæde

b. Kraft-tilførsel

c. Åbensindethed

d. Taknemmelighed


Jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg tror, min anvendelse af Gudcentreringens Ring kunne have fået mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

INDHOLD

Glæde:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt glæde).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt glæde).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt glæde).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt glæde).

Kraft-tilførsel:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt kraft-tilførsel).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt kraft-tilførsel).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt kraft-tilførsel).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt kraft-tilførsel).
 

Åbensindethed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt åbensindethed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt åbensindethed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt åbensindethed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt åbensindethed).

Taknemmelighed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt taknemmelighed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt taknemmelighed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt taknemmelighed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt taknemmelighed).

Til sidst skriver jeg ned, om jeg tror, at det ville være lettere for mig at opnå det, jeg ønskede ved at bruge Gudcentreringens Ring i stedet for Selvcentreringens Ring.


Hvis ja, hvorfor, hvis nej hvorfor ville jeg alligevel vælge at bruge Gudcentreringens Ring i stedet for Selvcentreringens Ring i situationen.

INDHOLD

 

Jeg tror, at hvis jeg i stedet havde brugt Gudcentreringens Ring (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det problem ned, jeg beskrev i Trin Et), så (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, ville være udfaldet af at bruge Gudcentreringens Ring i situationen), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg tror på, at dette ville være udfaldet af at bruge Gudcentreringens Ring i situationen, og hvis jeg ikke mener, at jeg lettere kan få det, jeg ønsker ved at bruge Gudcentreringens Ring, hvorfor foretrækker jeg alligevel at bruge den i en lignende situation i fremtiden).

Efter at have flyttet mig socialt, mentalt og følelsesmæssigt fra Selvcentreringens Ring til Gudcentreringens Ring vælger jeg at flytte mig energetisk fra Selvcentreringens Ring til Gudcentreringens Ring som beskrevet nedenfor ved først at indsætte mine svar i tapping protokollen og dernæst afslutte min Sjette Trins analyse ved at tappe igennem den protokol, jeg har skrevet.

Jeg begynder med:

 

Selvcentreringens Ring med dens:

 

a. Eufori

b. Depression

c. Selvkritik   

d. Selvros

 

Først trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte var i Trin Et ved at være i Selvcentreringens Ring på en skala fra 0-10.

 

Smerten lå på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, var mit smerte-tal, da jeg begyndte at skrive Trin Et).

 

De fire opsætnings-erklæringer for de to tapping-runder nedenfor:

 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Selvcentreringens Ring i situationen ved at bruge eufori til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte eufori til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge eufori i situationen), og jeg elsker og accepterer også Selvcentreringens Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Selvcentreringens Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af eufori i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen). 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Selvcentreringens Ring i situationen ved at bruge depression til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte depression til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge depression i situationen), og jeg elsker og accepterer også Selvcentreringens Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Selvcentreringens Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af depression i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Selvcentreringens Ring i situationen ved at bruge selvkritik til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte selvkritik til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge selvkritik i situationen), og jeg elsker og accepterer også Selvcentreringens Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Selvcentreringens Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af selvkritik i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Selvcentreringens Ring i situationen ved at bruge selvros til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte selvros til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge selvros i situationen), og jeg elsker og accepterer også Selvcentreringens Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Selvcentreringens Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af selvros i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).

 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

 

INDHOLD

 

ØB: Min eufori fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min eufori fik mig til at tænke i situationen).
 

SØ: Min eufori fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min eufori fik mig til at føle i situationen).
 

UØ: Min depression fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min depression fik mig til at tænke i situationen).
 

UN: Min depression fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min depression fik mig til at føle i situationen).
 

HF: Min selvkritik fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min selvkritik fik mig til at tænke i situationen).
 

KB: Min selvkritik fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min selvkritik fik mig til at føle i situationen).
 

UA: Min selvros fik mig til at tænke (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min selvros fik mig til at tænke i situationen).
  

TH: Min selvros fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min selvros fik mig til at føle i situationen).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.

 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).

 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.

 

ØB: Måske kunne jeg åbne mig for at give slip i min eufori, hvis (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min eufori i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Så kunne jeg også give slip i min depression ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min depression i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Hvis jeg gjorde det, behøvede jeg måske ikke at holde fast i min selvkritik, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min selvkritik i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Så kunne jeg også give slip i min selvros ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min selvros i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg tror på, jeg nu kan komme mig over min eufori og min depression, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min eufori og min depression i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Ja, jeg begynder faktisk at tro på, jeg kan komme mig over min selvkritik og min selvros, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min selvkritik og min selvros i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg åbner mig nu for at give helt slip i Selvcentreringens Ring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at åbne mig for give helt slip i at bruge Selvcentreringens Ring i forbindelse med en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg føler mig nu helt rede til at tillade min Højere Magt at befri mig fra at bruge Selvcentreringens Ring og dermed fra at bruge eufori, depression, selvkritik og selvros i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at give min Højere Magt tilladelse til at befri mig fra at bruge Selvcentreringens Ring og dermed at bruge eufori, depression, selvkritik og selvros bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.

 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).

 

Jeg fortsætter med mine tapping runder, indtil min smerte ved at være i Selvcentreringens Ring i den situation, jeg beskrev i Trin Et, er tappet ned til mindst halvdelen af det tal, som jeg gav den oprindelige smertes intensitet, og gerne til et tal, der er endnu mindre, før jeg vælger at tappe videre som foreslået nedenfor på:

INDHOLD

Gudcentreringens Ring med dens:

 

a. Glæde

b. Kraft-tilførsel

c. Åbensindethed

d. Taknemmelighed

 

De fire opsætnings-erklæringer til de to tapping-runder nedenfor:

 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Gudcentreringens Ring ved at bruge glæde bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge glæde bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge glæde bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Gudcentreringens Ring ved at bruge kraft-tilførsel bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge kraft-tilførsel bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge kraft-tilførsel bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Gudcentreringens Ring ved at bruge åbensindethed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge åbensindethed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge åbensindethed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Gudcentreringens Ring ved at bruge taknemmelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge taknemmelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge taknemmelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge glæde bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge glæde bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge kraft-tilførsel bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge kraft-tilførsel bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge åbensindethed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge åbensindethed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge taknemmelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge taknemmelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge glæde bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge glæde bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge kraft-tilførsel bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge kraft-tilførsel bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge åbensindethed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge åbensindethed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge taknemmelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge taknemmelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10. 

 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.

 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Gudcentreringens Ring bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Gudcentreringens Ring bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge glæde bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge glæde bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge kraft-tilførsel bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge kraft-tilførsel bevidst i en lignende situation i fremtiden).


UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge åbensindethed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge åbensindethed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge taknemmelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge taknemmelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge glæde og kraft-tilførsel bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge glæde og kraft-tilførsel bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge åbensindethed og taknemmelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge åbensindethed og taknemmelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Gudcentreringens Ring ved at vælge at bruge glæde, kraft-tilførsel, åbensindethed og taknemmelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Gudcentreringens Ring med dens glæde, kraft-tilførsel, åbensindethed og taknemmelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10.

 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

Jeg fortsætter mine tapping runder, til glæden er på mindst 5 på en skala fra 0-10 og gerne et tal, der er endnu større, før opfatter jeg min tapping som fuldført.

 

INDHOLD

03. Fra Medafhængighedens Ring til Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring.

 

Jeg brugte:
 

Medafhængighedens Ring med dens:

 

a. Frelser-rollen

b. Forfører-rollen

c. Offer-rollen   

d. Krænker-rollen

 

I dag brugte jeg Medafhængighedens Ring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive, hvorfor jeg brugte Medafhængighedens Ring).

 

Jeg vælger at skrive ned, hvordan min anvendelse af Medafhængighedens Ring fik mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til andre i situationen.

 

Frelser-rollen:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min frelser-rolle fik mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min frelser-rolle fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min frelser-rolle fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min frelser-rolle fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Forfører-rollen:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min forfører-rolle fik mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min forfører-rolle fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min forfører-rolle fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min forfører-rolle fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Offer-rollen:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min offer-rolle fik mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min offer-rolle fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min offer-rolle fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min offer-rolle fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Krænker-rollen:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min krænker-rolle fik mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min krænker-rolle fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min krænker-rolle fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min krænker-rolle fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Desuden skriver jeg det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge denne Ring, og om jeg opnåede det.

 

Jeg håbede at opnå, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge Medafhængighedens Ring, og om jeg opnåede det).

 

Dernæst beskriver jeg, hvordan jeg tror, situationen kunne have udspillet sig, hvis jeg i stedet havde brugt:

 

INDHOLD

Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring med dens:

 

a. Ikke-tilknytning

b. Integritet

c. Respekt for selv

d. Respekt for andre


Jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg tror, min anvendelse af Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring kunne have fået mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til andre i situationen.

Ikke-tilknytning:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt ikke-tilknytning).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt ikke-tilknytning).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt ikke-tilknytning).

4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt ikke-tilknytning).

Integritet:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt integritet).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt integritet).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt integritet).

4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt integritet).

Respekt for selv:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt respekt for selv).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt respekt for selv).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt respekt for selv).

4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt respekt for selv).

Respekt for andre:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt respekt for andre).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt respekt for andre).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt respekt for andre).

4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt respekt for andre).

Til sidst skriver jeg ned, om jeg tror, at det ville være lettere for mig at opnå det, jeg ønskede ved at bruge Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring i stedet for Medafhængighedens Ring.


Hvis ja, hvorfor, hvis nej hvorfor ville jeg alligevel vælge at bruge Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring i stedet for Medafhængighedens Ring.

INDHOLD

 

Jeg tror, at hvis jeg i stedet havde brugt Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det problem ned, jeg beskrev i Trin Et), så (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, ville være udfaldet af at bruge Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring i situationen), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg tror på, at dette ville være udfaldet af at bruge Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring i situationen, og hvis jeg ikke mener, at jeg lettere kan få det, jeg ønsker ved at bruge Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring, hvorfor foretrækker jeg alligevel at bruge den i en lignende situation i fremtiden).

Efter at have flyttet mig socialt, mentalt og følelsesmæssigt fra Medafhængighedens Ring til Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring vælger jeg at flytte mig energetisk fra Medafhængighedens Ring til Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring som beskrevet nedenfor ved først at indsætte mine svar i tapping protokollen og dernæst afslutte min Sjette Trins analyse ved at tappe igennem den protokol, jeg har skrevet.

Jeg begynder med:

 

Medafhængighedens Ring med dens:

 

a. Frelser-rollen

b. Forfører-rollen

c. Offer-rollen   

d. Krænker-rollen

 

Først trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte var i Trin Et ved at være i Medafhængighedens Ring på en skala fra 0-10.

 

Smerten lå på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, var min smerte-tal, da jeg begyndte at skrive Trin Et).

 

De fire opsætnings-erklæringer for de to tapping-runder nedenfor:

 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Medafhængighedens Ring ved at bruge frelser-rollen til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte frelser-rollen til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge frelser-rollen i situationen), og jeg elsker og accepterer også Medafhængighedens Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Medafhængighedens Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af frelser-rollen i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Medafhængighedens Ring ved at bruge forfører-rollen til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte forfører-rollen til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge forfører-rollen i situationen), og jeg elsker og accepterer også Medafhængighedens Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Medafhængighedens Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af forfører-rollen i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Medafhængighedens Ring ved at bruge offer-rollen til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte offer-rollen til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge offer-rollen i situationen), og jeg elsker og accepterer også Medafhængighedens Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Medafhængighedens Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af offer-rollen i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Medafhængighedens Ring ved at bruge krænker-rollen til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte krænker-rollen til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge krænker-rollen i situationen), og jeg elsker og accepterer også Medafhængighedens Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Medafhængighedens Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af krænker-rollen i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).

 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

 

INDHOLD

 

ØB: Min frelser-rolle fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min frelser-rolle fik mig til at tænke i situationen).
 

SØ: Min frelser-rolle fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min frelser-rolle fik mig til at føle i situationen).
 

UØ: Min forfører-rolle fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min forfører-rolle fik mig til at tænke i situationen).
 

UN: Min forfører-rolle fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min forfører-rolle fik mig til at føle i situationen).
 

HF: Min offer-rolle fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min offer-rolle fik mig til at tænke i situationen).
 

KB: Min offer-rolle fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min offer-rolle fik mig til at føle i situationen).
 

UA: Min krænker-rolle fik mig til at tænke (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min krænker-rolle fik mig til at tænke i situationen).
 

TH: Min krænker-rolle fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min krænker-rolle fik mig til at føle i situationen).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.

 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er min smerte-tal nu).

 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.

 

ØB: Måske kunne jeg åbne mig for at give slip i min frelser-rolle, hvis (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min frelser-rolle bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Så kunne jeg også give slip i min forfører-rolle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min forfører-rolle bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Hvis jeg gjorde det, behøvede jeg måske ikke at holde fast i min offer-rolle, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min offer-rolle).
 

UN: Så kunne jeg også give slip i min krænker-rolle ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til at give slip i min krænker-rolle bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg tror på, jeg nu kan komme mig over min frelser-rolle og min forfører-rolle, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min frelser-rolle og min forfører-rolle bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Ja, jeg begynder faktisk at tro på, jeg kan komme mig over min offer-rolle og min krænker-rolle, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min offer-rolle og min krænker-rolle bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg åbner mig nu for at give helt slip i Medafhængighedens Ring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at åbne mig for give helt slip i at bruge Medafhængighedens Ring i forbindelse med en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg føler mig nu helt rede til at tillade min Højere Magt at befri mig fra at bruge Medafhængighedens Ring og dermed fra at bruge frelser-rollen, forfører-rollen, offer-rollen og krænker-rollen bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at give min Højere Magt tilladelse til at befri mig fra at bruge Medafhængighedens Ring og dermed at bruge frelser-rollen, forfører-rollen, offer-rollen og krænker-rollen bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.

 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er min smerte-tal nu).

 

Jeg fortsætter med mine tapping runder, indtil min smerte ved at være i Medafhængighedens Ring i den situation, jeg beskrev i Trin Et, er tappet ned til mindst halvdelen af det tal, som jeg gav den oprindelige smertes intensitet, og gerne til et tal, der er endnu mindre, før jeg vælger at tappe videre som foreslået nedenfor på:

INDHOLD

 

Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring med dens:

 

a. Ikke-tilknytning

b. Integritet

c. Respekt for selv

d. Respekt for andre

 

De fire opsætnings-erklæringer til de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring ved at bruge ikke-tilknytning bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge ikke-tilknytning bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge ikke-tilknytning bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring ved at bruge integritet bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge integritet bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge integritet bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring ved at bruge respekt for selv bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge respekt for selv bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge respekt for selv bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring ved at bruge respekt for andre bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge respekt for andre bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge respekt for andre bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge ikke-tilknytning bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge ikke-tilknytning bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge integritet bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge integritet bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge respekt for selv bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge respekt for selv bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge respekt for andre bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge respekt for andre bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge ikke-tilknytning bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge ikke-tilknytning bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge integritet bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge integritet bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge respekt for selv bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge respekt for selv bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge respekt for andre bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge respekt for andre bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10. 

 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.

INDHOLD

 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det vil være til min fordel at bruge Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge ikke-tilknytning bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det vil være til min fordel at bruge ikke-tilknytning bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge integritet bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det vil være til min fordel at bruge integritet bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge respekt for selv bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det vil være til min fordel at bruge respekt for selv bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge respekt for andre bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det vil være til min fordel at bruge respekt for andre bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge ikke-tilknytning og integritet bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge ikke-tilknytning og integritet bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge respekt for selv og respekt for andre bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge respekt for selv og respekt for andre bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring ved at vælge at bruge ikke-tilknytning, integritet, respekt for selv og respekt for andre bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det vil være til min fordel at bruge Den Følelsesmæssige Ædrueligheds Ring med dens ikke-tilknytning, integritet, respekt for selv og respekt for andre bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10.

 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

Jeg fortsætter mine tapping runder, til glæden er på mindst 5 på en skala fra 0-10 og gerne et tal, der er endnu større, før opfatter jeg min tapping som fuldført.
 

INDHOLD

04. Fra Den Store Ring af Smerte til Den Store Ring af Glæde.

 

Jeg brugte:
 

Den Store Ring af Smerte med dens:
 

a. Gerrighed

b. Misundelse

c. Had/undertrykt vrede   

d. Hovmod

 

I dag brugte jeg Den Store Ring af Smerte, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive, hvorfor jeg brugte Den Store Ring af Smerte).

INDHOLD

 

Jeg vælger at skrive ned, hvordan min anvendelse af Den Store Ring af Smerte fik mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

 

Gerrighed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min gerrighed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min gerrighed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min gerrighed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min gerrighed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Misundelse:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min misundelse mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min misundelse fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min misundelse fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min misundelse fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Had/undertrykt vrede:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit had/min undertrykte vrede mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit had/min undertrykte vrede fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan mit had/min undertrykte vrede fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan mit had/min undertrykte vrede fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Hovmod:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit hovmod mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit hovmod mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan mit hovmod fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan mit hovmod fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Desuden skriver jeg det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge denne Ring, og om jeg opnåede det.

 

Jeg håbede at opnå, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge Den Store Ring af Smerte, og om jeg opnåede det).

 

Dernæst beskriver jeg, hvordan jeg tror, situationen kunne have udspillet sig, hvis jeg i stedet havde brugt:
 

INDHOLD

Den Store Ring af Glæde med dens:

 

a. Tro

b. Håb

c. Kærlighed

d. Sandhed


Jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg tror, min anvendelse af Den Store Ring af Glæde kunne have fået mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

Tro:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt tro).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt tro).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt tro).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt tro).

Håb:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt håb).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt håb).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt håb).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt håb).

Kærlighed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt kærlighed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt kærlighed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt kærlighed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt kærlighed).

Sandhed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt sandhed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt sandhed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt sandhed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt sandhed).

INDHOLD


Til sidst skriver jeg ned, om jeg tror, at det ville være lettere for mig at opnå det, jeg ønskede ved at bruge Den Store Ring af Glæde i stedet for Den Store Ring af Smerte.


Hvis ja, hvorfor, hvis nej hvorfor ville jeg alligevel vælge at bruge Den Store Ring af Glæde i stedet for Den Store Ring af Smerte i situationen.

 

Jeg tror, at hvis jeg i stedet havde brugt Den Store Ring af Glæde (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det problem ned, jeg beskrev i Trin Et), så (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, ville være udfaldet af at bruge Den Store Ring af Glæde i situationen), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg tror på, at dette ville være udfaldet af at bruge Den Store Ring af Glæde i situationen, og hvis jeg ikke mener, at jeg lettere kan få det, jeg ønsker ved at bruge Den Store Ring af Glæde, hvorfor foretrækker jeg alligevel at bruge den i en lignende situation i fremtiden).

Efter at have flyttet mig socialt, mentalt og følelsesmæssigt fra Den Store Ring af Smerte til Den Store Ring af Glæde vælger jeg at flytte mig energetisk fra Den Store Ring af Smerte til Den Store Ring af Glæde som beskrevet nedenfor ved først at indsætte mine svar i tapping protokollen og dernæst afslutte min Sjette Trins analyse ved at tappe igennem den protokol, jeg har skrevet.

Jeg begynder med:

 

Den Store Ring af Smerte med dens:

 

a. Gerrighed

b. Misundelse

c. Had/undertrykt vrede   

d. Hovmod

 

Først trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte var i Trin Et ved at være i Den Store Ring af Smerte på en skala fra 0-10.

 

Smerten lå på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, var mit smerte-tal, da jeg begyndte at skrive Trin Et).

 

De fire opsætnings-erklæringer for de to tapping-runder nedenfor:

 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Den Store Ring af Smerte ved at bruge gerrighed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte gerrighed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge gerrighed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Den Store Ring af Smerte helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Den Store Ring af Smerte på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af gerrighed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Den Store Ring af Smerte ved at bruge misundelse til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte misundelse til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge misundelse i situationen), og jeg elsker og accepterer også Den Store Ring af Smerte helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Den Store Ring af Smerte på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af misundelse i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).

INDHOLD


HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Den Store Ring af Smerte ved at bruge had/undertrykt vrede til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte had/undertrykt vrede til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge had/undertrykt vrede i situationen), og jeg elsker og accepterer også Den Store Ring af Smerte helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Den Store Ring af Smerte på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af had/undertrykt vrede i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Den Store Ring af Smerte ved at bruge hovmod til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte hovmod til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge hovmod i situationen), og jeg elsker og accepterer også Den Store Ring af Smerte helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Den Store Ring af Smerte på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af hovmod i situationen), smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).

 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

 

ØB: Min gerrighed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min gerrighed fik mig til at tænke i situationen).
 

SØ: Min gerrighed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min gerrighed fik mig til at føle i situationen).
 

UØ: Min misundelse fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min misundelse fik mig til at tænke i situationen).
 

UN: Min misundelse fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min misundelse fik mig til at føle i situationen).
 

HF: Mit had/min undertrykt vrede fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit had/min undertrykte vrede fik mig til at tænke i situationen).
 

KB: Mit had/min undertrykte vrede fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit had/min undertrykte vrede fik mig til at føle i situationen).
 

UA: Mit hovmod fik mig til at tænke (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hovmod fik mig til at tænke i situationen).
 

TH: Mit hovmod fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hovmod fik mig til at føle i situationen).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.

 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).

 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.

 

ØB: Måske kunne jeg åbne mig for at give slip i min gerrighed, hvis (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min gerrighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Så kunne jeg også give slip i min misundelse ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min misundelse bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Hvis jeg gjorde det, behøvede jeg måske ikke at holde fast i mit had/min undertrykte vrede, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i mit had/min undertrykte vrede bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

INDHOLD

 

UN: Så kunne jeg også give slip i mit hovmod ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i mit hovmod bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg tror på, jeg nu kan komme mig over min gerrighed og min misundelse, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min gerrighed og min misundelse bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Ja, jeg begynder faktisk at tro på, jeg kan komme mig over mit had/min undertrykte vrede og mit hovmod, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over mit had/min undertrykte vrede og mit hovmod bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg åbner mig nu for at give helt slip i Den Store Ring af Smerte, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at åbne mig for give helt slip i at bruge Den Store Ring af Smerte i forbindelse med en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg føler mig nu helt rede til at tillade min Højere Magt at befri mig fra at bruge Den Store Ring af Smerte og dermed fra at bruge gerrighed, misundelse, had/undertrykt vrede og hovmod bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at give min Højere Magt tilladelse til at befri mig fra at bruge Den Store Ring af Smerte og dermed at bruge gerrighed, misundelse, had/undertrykt vrede og hovmod bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.

 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).

 

Jeg fortsætter med mine tapping runder, indtil min smerte ved at være i Den Store Ring af Smerte i den situation, jeg beskrev i Trin Et, er tappet ned til mindst halvdelen af det tal, som jeg gav den oprindelige smertes intensitet, og gerne til et tal, der er endnu mindre, før jeg vælger at tappe videre som foreslået nedenfor på:

 

Den Store Ring af Glæde med dens:

 

a. Tro

b. Håb

c. Kærlighed

d. Sandhed

 

De fire opsætnings-erklæringer til de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Den Store Ring af Glæde ved at bruge tro bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge tro bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tro bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Den Store Ring af Glæde ved at bruge håb bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge håb bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge håb bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Den Store Ring af Glæde ved at bruge kærlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge kærlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge kærlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Den Store Ring af Glæde ved at bruge sandhed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge sandhed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge sandhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

 

INDHOLD

 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tro bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge tro bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge håb bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge håb bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge kærlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge kærlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge sandhed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge sandhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tro bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tro bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge håb bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge håb bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge kærlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge kærlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge sandhed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge sandhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10. 

 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.

 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Den Store Ring af Glæde bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Den Store Ring af Glæde bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tro bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge tro bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge håb bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge håb bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge kærlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge kærlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge sandhed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge sandhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge tro og håb bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge tro og håb bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge kærlighed og sandhed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge kærlighed og sandhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).

INDHOLD


TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Den Store Ring af Glæde ved at vælge at bruge tro, håb, kærlighed og sandhed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Den Store Ring af Glæde med dens tro, håb, kærlighed og sandhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10.

 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

Jeg fortsætter mine tapping runder, til glæden er på mindst 5 på en skala fra 0-10 og gerne et tal, der er endnu større, før opfatter jeg min tapping som fuldført.

05. Fra Gerrighedens Lille Ring til Troens Lille Ring.

 

Jeg brugte:
 

Gerrighedens Lille Ring med dens:
 

a. Nærighed

b. Grådighed

c. Fattigdom   

d. Fråseri
 

I dag brugte jeg Gerrighedens Lille Ring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive, hvorfor jeg brugte Gerrighedens Lille Ring)
 

Jeg vælger at skrive ned, hvordan min anvendelse af Gerrighedens Lille Ring fik mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

 

Nærighed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min nærighed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min nærighed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min nærighed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min nærighed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Grådighed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min grådighed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min grådighed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min grådighed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min grådighed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Fattigdom:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min fattigdom mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min fattigdom fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min fattigdom fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min fattigdom fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Fråseri:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit fråseri mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit fråseri fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan mit fråseri fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan mit fråseri fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Desuden skriver jeg det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge denne Ring, og om jeg opnåede det.
 

INDHOLD


Jeg håbede at opnå, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge Gerrighedens Lille Ring, og om jeg opnåede det).
 

Dernæst beskriver jeg, hvordan jeg tror, situationen kunne have udspillet sig, hvis jeg i stedet havde brugt:

Troens Lille Ring med dens:

 

a. Gavmildhed

b. Tillid

c. Velstand

d. Ansvarlighed


Jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg tror, min anvendelse af Troens Lille Ring kunne have fået mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

Gavmildhed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt gavmidlhed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt gavmidlhed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt gavmidlhed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt gavmidlhed).

Tillid:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt tillid).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt tillid).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt tillid).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt oprigtighed).

Velstand:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt oprigtighed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt oprigtighed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt oprigtighed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt tillid).

 

INDHOLD

Ansvarlighed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt ansvarlighed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt ansvarlighed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt ansvarlighed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt ansvarlighed).

Til sidst skriver jeg ned, om jeg tror, at det ville være lettere for mig at opnå det, jeg ønskede ved at bruge Troens Lille Ring i stedet for Gerrighedens Lille Ring.


Hvis ja, hvorfor, hvis nej, ville tænke Troens Lille Ring i stedet for Gerrighedens Lille Ring i situationen.
 

Jeg tror, at hvis jeg i stedet havde brugt Troens Lille Ring (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det problem ned, jeg beskrev i Trin Et), så (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, ville være udfaldet af at bruge Troens Lille Ring i situationen), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg tror på, at dette ville være udfaldet af at bruge Troens Lille Ring i situationen, og hvis jeg ikke mener, at jeg lettere kan få det, jeg ønsker ved at bruge Troens Lille Ring, hvorfor foretrækker jeg alligevel at bruge den i en lignende situation i fremtiden).

Efter at have flyttet mig socialt, mentalt og følelsesmæssigt fra Gerrighedens Lille Ring til Troens Lille Ring vælger jeg at flytte mig energetisk fra Gerrighedens Lille Ring til Troens Lille Ring som beskrevet nedenfor ved først at indsætte mine svar i tapping protokollen og dernæst afslutte min Sjette Trins analyse ved at tappe igennem den protokol, jeg har skrevet.

Jeg begynder med:
 

Gerrighedens Lille Ring med dens:
 

a. Nærighed

b. Grådighed

c. Fattigdom   

d. Fråseri


Først trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte var i Trin Et ved at være i Gerrighedens Lille Ring på en skala fra 0-10.

 

Smerten lå på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, var mit smerte-tal, da jeg begyndte at skrive Trin Et).
 

De fire opsætnings-erklæringer for de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Gerrighedens Lille Ring ved at bruge nærighed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte nærighed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge nærighed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Gerrighedens Lille Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Gerrighedens Lille Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af nærighed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).

INDHOLD

 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Gerrighedens Lille Ring ved at bruge grådighed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte grådighed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge grådighed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Gerrighedens Lille Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Gerrighedens Lille Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af grådighed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Gerrighedens Lille Ring ved at bruge fattigdom til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte fattigdom til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge fattigdom i situationen), og jeg elsker og accepterer også Gerrighedens Lille Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Gerrighedens Lille Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af fattigdom i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Gerrighedens Lille Ring ved at bruge fråseri til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte fråseri til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge fråseri i situationen), og jeg elsker og accepterer også Gerrighedens Lille Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Gerrighedens Lille Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af fråseri i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:
 

ØB: Min nærighed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min nærighed fik mig til at tænke i situationen).
 

SØ: Min nærighed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min nærighed fik mig til at føle i situationen).
 

UØ: Min grådighed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min grådighed fik mig til at tænke i situationen).
 

UN: Min grådighed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min grådighed fik mig til at føle i situationen).
 

HF: Min fattigdom fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min fattigdom fik mig til at tænke i situationen).
 

KB: Min fattigdom fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min fattigdom fik mig til at føle i situationen).

INDHOLD

 

UA: Mit fråseri fik mig til at tænke (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit fråseri fik mig til at tænke i situationen).
 

TH: Mit fråseri fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit fråseri fik mig til at føle i situationen).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.
 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).
 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.
 

ØB: Måske kunne jeg åbne mig for at give slip i min nærighed, hvis (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min nærighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Så kunne jeg også give slip i min grådighed ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min grådighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Hvis jeg gjorde det, behøvede jeg måske ikke at holde fast i min fattigdom, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min fattigdom bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Så kunne jeg også give slip i mit fråseri ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i mit fråseri bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg tror på, jeg nu kan komme mig over min nærighed og min grådighed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min nærighed og min grådighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Ja, jeg begynder faktisk at tro på, jeg kan komme mig over min fattigdom og mit fråseri, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min fattigdom og mit fråseri bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg åbner mig nu for at give helt slip i Gerrighedens Lille Ring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at åbne mig for give helt slip i at bruge Gerrighedens Lille Ring i forbindelse med en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg føler mig nu helt rede til at tillade min Højere Magt at befri mig fra at bruge Gerrighedens Lille Ring og dermed fra at bruge nærighed, grådighed, fattigdom og fråseri bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at give min Højere Magt tilladelse til at befri mig fra at bruge Gerrighedens Lille Ring og dermed at bruge nærighed, grådighed, fattigdom og fråseri bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.
 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).
 

Jeg fortsætter med mine tapping runder, indtil min smerte ved at være i Gerrighedens Lille Ring i den situation, jeg beskrev i Trin Et, er tappet ned til mindst halvdelen af det tal, som jeg gav den oprindelige smertes intensitet, og gerne til et tal, der er endnu mindre, før jeg vælger at tappe videre som foreslået nedenfor på:

INDHOLD

Troens Lille Ring med dens:
 

a. Gavmildhed

b. Tillid

c. Velstand

d. Ansvarlighed
 

De fire opsætnings-erklæringer til de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Troens Lille Ring ved at bruge gavmildhed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge gavmildhed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge gavmildhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Troens Lille Ring ved at bruge tillid bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge tillid bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tillid bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Troens Lille Ring ved at bruge velstand bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge velstand bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge velstand bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Troens Lille Ring ved at bruge ansvarlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge ansvarlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge ansvarlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge gavmildhed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge gavmildhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tillid bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge tillid bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge velstand bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge velstand bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge ansvarlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge ansvarlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge gavmildhed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge gavmildhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tillid bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tillid bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

INDHOLD

 

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge velstand bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge velstand bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge ansvarlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge ansvarlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10. 
 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).
 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.
 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Troens Lille Ring bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Troens Lille Ring bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge gavmildhed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge gavmildhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tillid bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge tillid bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge velstand bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge velstand bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge ansvarlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge ansvarlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge gavmildhed og tillid bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge gavmildhed og tillid bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge velstand og ansvarlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge velstand og ansvarlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Troens Lille Ring ved at vælge at bruge gavmildhed, tillid, velstand og ansvarlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Troens Lille Ring med dens gavmildhed, tillid, velstand og ansvarlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10.
 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

Jeg fortsætter mine tapping runder, til glæden er på mindst 5 på en skala fra 0-10 og gerne et tal, der er endnu større, før opfatter jeg min tapping som fuldført.

INDHOLD

06. Fra Misundelsens Lille Ring til Håbets Lille Ring.

 

Jeg brugte:
 

Misundelsens Lille Ring med dens:
 

a. Vantro

b. Overtro

c. Underkastelse   

d. Trods
 

I dag brugte jeg Misundelsens Lille Ring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive, hvorfor jeg brugte Misundelsens Lille Ring).
 

Jeg vælger at skrive ned, hvordan min anvendelse af Misundelsens Lille Ring fik mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

 

Vantro:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min vantro mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min vantro fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min vantro fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min vantro fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Overtro:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min overtro mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min overtro fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min overtro fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min overtro fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Underkastelse:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min underkastelse mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min underkastelse fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min underkastelse fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min underkastelse fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Trods:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min trods mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min trods fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min trods fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min trods fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Desuden skriver jeg det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge denne Ring, og om jeg opnåede det.
 

INDHOLD


Jeg håbede at opnå, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge Misundelsens Lille Ring, og om jeg opnåede det).
 

Dernæst beskriver jeg, hvordan jeg tror, situationen kunne have udspillet sig, hvis jeg i stedet havde brugt:

Håbets Lille Ring med dens:

 

a. Tiltro

b. Oplysning

c. Skelne-evne

d. Sindsro


Jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg tror, min anvendelse af Håbets Lille Ring kunne have fået mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

Tiltro:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt tiltro).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt tiltro).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt tiltro).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt tiltro).

Oplysning:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt oplysning).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt oplysning).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt oplysning).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt oplysning).

Skelne-evne:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt skelne-evne).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt skelne-evne).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt skelne-evne).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt skelne-evne).
 

INDHOLD

Sindsro:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt sindsro).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt sindsro).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt sindsro).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt sindsro)

.

Til sidst skriver jeg ned, om jeg tror, at det ville være lettere for mig at opnå det, jeg ønskede ved at bruge Håbets Lille Ring i stedet for Misundelsens Lille Ring.


Hvis ja, hvorfor, hvis nej, ville tænke Håbets Lille Ring i stedet for Misundelsens Lille Ring i situationen.
 

Jeg tror, at hvis jeg i stedet havde brugt Håbets Lille Ring (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det problem ned, jeg beskrev i Trin Et), så (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, ville være udfaldet af at bruge Håbets Lille Ring i situationen), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg tror på, at dette ville være udfaldet af at bruge Håbets Lille Ring i situationen, og hvis jeg ikke mener, at jeg lettere kan få det, jeg ønsker ved at bruge Håbets Lille Ring, hvorfor foretrækker jeg alligevel at bruge den i en lignende situation i fremtiden).

Efter at have flyttet mig socialt, mentalt og følelsesmæssigt fra Misundelsens Lille Ring til Håbets Lille Ring vælger jeg at flytte mig energetisk fra Misundelsens Lille Ring til Håbets Lille Ring som beskrevet nedenfor ved først at indsætte mine svar i tapping protokollen og dernæst afslutte min Sjette Trins analyse ved at tappe igennem den protokol, jeg har skrevet.

Jeg begynder med:
 

Misundelsens Lille Ring med dens:
 

a. Vantro

b. Overtro

c. Underkastelse   

d. Trods


Først trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte var i Trin Et ved at være i Misundelsens Lille Ring på en skala fra 0-10.

 

Smerten lå på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, var mit smerte-tal, da jeg begyndte at skrive Trin Et).
 

De fire opsætnings-erklæringer for de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Misundelsens Lille Ring ved at bruge vantro til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte vantro til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge vantro i situationen), og jeg elsker og accepterer også Misundelsens Lille Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Misundelsens Lille Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af vantro i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Misundelsens Lille Ring ved at bruge overtro til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte overtro til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge overtro i situationen), og jeg elsker og accepterer også Misundelsens Lille Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Misundelsens Lille Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af overtro i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).

INDHOLD
 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Misundelsens Lille Ring ved at bruge underkastelse til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte underkastelse til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge underkastelse i situationen), og jeg elsker og accepterer også Misundelsens Lille Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Misundelsens Lille Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af underkastelse i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Misundelsens Lille Ring ved at bruge trods til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte trods til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge trods i situationen), og jeg elsker og accepterer også Misundelsens Lille Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Misundelsens Lille Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af trods i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:
 

ØB: Min vantro fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min vantro fik mig til at tænke i situationen).
 

SØ: Min vantro fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min vantro fik mig til at føle i situationen).
 

UØ: Min overtro fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min overtro fik mig til at tænke i situationen).
 

UN: Min overtro fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min overtro fik mig til at føle i situationen).
 

HF: Min underkastelse fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min underkastelse fik mig til at tænke i situationen).
 

KB: Min underkastelse fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min underkastelse fik mig til at føle i situationen).
 

UA: Min trods fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min trods fik mig til at tænke i situationen).
 

TH: Min trods fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min trods fik mig til at føle i situationen).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.
 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).
 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.

INDHOLD

 

ØB: Måske kunne jeg åbne mig for at give slip i min vantro, hvis (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min vantro bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Så kunne jeg også give slip i min overtro ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min overtro bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Hvis jeg gjorde det, behøvede jeg måske ikke at holde fast i min underkastelse, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min underkastelse bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Så kunne jeg også give slip i min trods ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min trods bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg tror på, jeg nu kan komme mig over min vantro og min overtro, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min vantro og min overtro bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Ja, jeg begynder faktisk at tro på, jeg kan komme mig over min underkastelse og min trods, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min underkastelse og min trods bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg åbner mig nu for at give helt slip i Misundelsens Lille Ring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at åbne mig for give helt slip i at bruge Misundelsens Lille Ring i forbindelse med en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg føler mig nu helt rede til at tillade min Højere Magt at befri mig fra at bruge Misundelsens Lille Ring og dermed fra at bruge vantro, overtro, underkastelse og trods bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at give min Højere Magt tilladelse til at befri mig fra at bruge Misundelsens Lille Ring og dermed at bruge vantro, overtro, underkastelse og trods bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.
 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).
 

Jeg fortsætter med mine tapping runder, indtil min smerte ved at være i Misundelsens Lille Ring i den situation, jeg beskrev i Trin Et, er tappet ned til mindst halvdelen af det tal, som jeg gav den oprindelige smertes intensitet, og gerne til et tal, der er endnu mindre, før jeg vælger at tappe videre som foreslået nedenfor på:
 

Håbets Lille Ring med dens:
 

a. Tiltro

b. Oplysning

c. Skelne-evne

d. Sindsro
 

De fire opsætnings-erklæringer til de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Håbets Lille Ring ved at bruge tiltro bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge tiltro bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tiltro bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

INDHOLD

 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Håbets Lille Ring ved at bruge oplysning bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge oplysning bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge oplysning bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Håbets Lille Ring ved at bruge skelne-evne bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge skelne-evne bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge skelne-evne bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Håbets Lille Ring ved at bruge sindsro bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge sindsro bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge sindsro bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tiltro bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge tiltro bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge oplysning bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge oplysning bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge skelne-evne bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge skelne-evne bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge sindsro bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge sindsro bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tiltro bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tiltro bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge oplysning bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge oplysning bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge skelne-evne bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge skelne-evne bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge sindsro bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge sindsro bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min tiltro er nu på en skala fra 0-10. 
 

INDHOLD

 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).
 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.
 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Håbets Lille Ring bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Håbets Lille Ring bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tiltro bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge tiltro bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge oplysning bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge oplysning bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge skelne-evne bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge skelne-evne bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge sindsro bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge sindsro bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge tiltro og oplysning bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge tiltro og oplysning bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge skelne-evne og sindsro bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge skelne-evne og sindsro bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Håbets Lille Ring ved at vælge at bruge tiltro, oplysning, skelne-evne og sindsro bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Håbets Lille Ring med dens tiltro, oplysning, skelne-evne og sindsro bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10.
 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

Jeg fortsætter mine tapping runder, til glæden er på mindst 5 på en skala fra 0-10 og gerne et tal, der er endnu større, før opfatter jeg min tapping som fuldført.

INDHOLD

07. Fra Hadets Lille Ring til Kærlighedens Lille Ring.

Jeg brugte:
 

Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring med dens:
 

a. Benægtelse

b. Manipulation

c. Sygdom   

d. Vanvid
 

I dag brugte jeg Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive, hvorfor jeg brugte Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring).
 

Jeg vælger at skrive ned, hvordan min anvendelse af Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring fik mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

 

Benægtelse:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min benægtelse mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min benægtelse fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min benægtelse fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min benægtelse fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Manipulation:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min manipulation mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min manipulation fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min manipulation fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min manipulation fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Sygdom:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min sygdom mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min sygdom fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min sygdom fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min sygdom fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Vanvid:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit vanvid mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit vanvid fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan mit vanvid fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan mit vanvid fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Desuden skriver jeg det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge denne Ring, og om jeg opnåede det.
 

Jeg håbede at opnå, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring, og om jeg opnåede det).

INDHOLD


Dernæst beskriver jeg, hvordan jeg tror, situationen kunne have udspillet sig, hvis jeg i stedet havde brugt:

Kærlighedens Lille Ring med dens:

 

a. Indrømmelse

b. Selv-accept

c. Sundhed

d. Tilregnelighed


Jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg tror, min anvendelse af Kærlighedens Lille Ring kunne have fået mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

Indrømmelse:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt indrømmelse).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt indrømmelse).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt indrømmelse).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt indrømmelse).

Selv-accept:

1
1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt selv-accept).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt selv-accept).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt selv-accept).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt selv-accept).

Sundhed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt sundhed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt sundhed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt sundhed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt sundhed).

Tilregnelighed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt tilregnelighed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt tilregnelighed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt tilregnelighed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt tilregnelighed).

Til sidst skriver jeg ned, om jeg tror, at det ville være lettere for mig at opnå det, jeg ønskede ved at bruge Kærlighedens Lille Ring i stedet for Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring.


Hvis ja, hvorfor, hvis nej, ville tænke Kærlighedens Lille Ring i stedet for Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring i situationen.
 

INDHOLD

 

Jeg tror, at hvis jeg i stedet havde brugt Kærlighedens Lille Ring (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det problem ned, jeg beskrev i Trin Et), så (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, ville være udfaldet af at bruge Kærlighedens Lille Ring i situationen), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg tror på, at dette ville være udfaldet af at bruge Kærlighedens Lille Ring i situationen, og hvis jeg ikke mener, at jeg lettere kan få det, jeg ønsker ved at bruge Kærlighedens Lille Ring, hvorfor foretrækker jeg alligevel at bruge den i en lignende situation i fremtiden).

Efter at have flyttet mig socialt, mentalt og følelsesmæssigt fra Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring til Kærlighedens Lille Ring vælger jeg at flytte mig energetisk fra Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring til Kærlighedens Lille Ring som beskrevet nedenfor ved først at indsætte mine svar i tapping protokollen og dernæst afslutte min Sjette Trins analyse ved at tappe igennem den protokol, jeg har skrevet.

Jeg begynder med:
 

Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring med dens:
 

a. Benægtelse

b. Manipulation

c. Sygdom   

d. Vanvid


Først trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte var i Trin Et ved at være i Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring på en skala fra 0-10.

 

Smerten lå på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, var mit smerte-tal, da jeg begyndte at skrive Trin Et).
 

De fire opsætnings-erklæringer for de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring ved at bruge benægtelse til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte benægtelse til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge benægtelse i situationen), og jeg elsker og accepterer også Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af benægtelse i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring ved at bruge manipulation til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte manipulation til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge manipulation i situationen), og jeg elsker og accepterer også Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af manipulation i situationen), og jeg elsker og accepterer også  smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring ved at bruge sygdom til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte sygdom til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge sygdom i situationen), og jeg elsker og accepterer også Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af sygdom i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).

INDHOLD
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring ved at bruge vanvid til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte vanvid til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge vanvid i situationen), og jeg elsker og accepterer også Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af vanvid i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:
 

ØB: Min benægtelse fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min benægtelse fik mig til at tænke i situationen).
 

SØ: Min benægtelse fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min benægtelse fik mig til at føle i situationen).
 

UØ: Min manipulation fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min manipulation fik mig til at tænke i situationen).
 

UN: Min manipulation fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min manipulation fik mig til at føle i situationen).
 

HF: Min sygdom fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min sygdom fik mig til at tænke i situationen).
 

KB: Min sygdom fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min sygdom fik mig til at føle i situationen).
 

UA: Mit vanvid fik mig til at tænke (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit vanvid fik mig til at tænke i situationen).
 

TH: Mit vanvid fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, mit vanvid fik mig til at føle i situationen).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.
 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).
 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.
 

ØB: Måske kunne jeg åbne mig for at give slip i min benægtelse, hvis (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min benægtelse bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

INDHOLD

 

SØ: Så kunne jeg også give slip i min manipulation ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min manipulation bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Hvis jeg gjorde det, behøvede jeg måske ikke at holde fast i min sygdom, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min sygdom bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Så kunne jeg også give slip i mit vanvid ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i mit vanvid bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg tror på, jeg nu kan komme mig over min benægtelse og min manipulation, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min benægtelse og min manipulation bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Ja, jeg begynder faktisk at tro på, jeg kan komme mig over min sygdom og mit vanvid, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min sygdom og mit vanvid bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg åbner mig nu for at give helt slip i Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at åbne mig for give helt slip i at bruge Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring i forbindelse med en lignende situation i fremtiden).

 

TH: Jeg føler mig nu helt rede til at tillade min Højere Magt at befri mig fra at bruge Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring og dermed fra at bruge benægtelse, manipulation, sygdom og vanvid bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at give min Højere Magt tilladelse til at befri mig fra at bruge Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring og dermed at bruge benægtelse, manipulation, sygdom og vanvid bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.
 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).
 

Jeg fortsætter med mine tapping runder, indtil min smerte ved at være i Hadets/Den Undertrykte Vredes Lille Ring i den situation, jeg beskrev i Trin Et, er tappet ned til mindst halvdelen af det tal, som jeg gav den oprindelige smertes intensitet, og gerne til et tal, der er endnu mindre, før jeg vælger at tappe videre som foreslået nedenfor på:
 

Kærlighedens Lille Ring med dens:
 

a. Indrømmelse

b. Selv-accept

c. Sundhed

d. Tilregnelighed
 

De fire opsætnings-erklæringer til de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Kærlighedens Lille Ring ved at bruge indrømmelse bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge indrømmelse bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge indrømmelse bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Kærlighedens Lille Ring ved at bruge selv-accept bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge selv-accept bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge selv-accept bevidst i en lignende situation i fremtiden).

INDHOLD

 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Kærlighedens Lille Ring ved at bruge sundhed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge sundhed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge sundhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Kærlighedens Lille Ring ved at bruge tilregnelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge tilregnelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilregnelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge indrømmelse bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge indrømmelse bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge selv-accept bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge selv-accept bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge sundhed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge sundhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilregnelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge tilregnelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge indrømmelse bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge indrømmelse bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge selv-accept bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge selv-accept bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge sundhed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge sundhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilregnelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilregnelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min indrømmelse er nu på en skala fra 0-10. 
 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).
 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.
 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Kærlighedens Lille Ring bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Kærlighedens Lille Ring bevidst i en lignende situation i fremtiden).

INDHOLD

 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge indrømmelse bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge indrømmelse bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge selv-accept bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge selv-accept bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge sundhed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge sundhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilregnelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge tilregnelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge indrømmelse og selv-accept bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge indrømmelse og selv-accept bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge sundhed og tilregnelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge sundhed og tilregnelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Kærlighedens Lille Ring ved at vælge at bruge indrømmelse, selv-accept, sundhed og tilregnelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Kærlighedens Lille Ring med dens indrømmelse, selv-accept, sundhed og tilregnelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10.
 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

Jeg fortsætter mine tapping runder, til glæden er på mindst 5 på en skala fra 0-10 og gerne et tal, der er endnu større, før opfatter jeg min tapping som fuldført.

08. Fra Hovmodets Lille Ring til Sandhedens Lille Ring.

 

Jeg brugte:
 

Hovmodets Lille Ring med dens:
 

a. Overlegenhed

b. Underlegenhed

c. Overfyldning   

d. Isolation
 

I dag brugte jeg Hovmodets Lille Ring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive, hvorfor jeg brugte Hovmodets Lille Ring).
 

INDHOLD

 

Jeg vælger at skrive ned, hvordan min anvendelse af Hovmodets Lille Ring fik mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

 

Overlegenhed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min overlegenhed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min overlegenhed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min overlegenhed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min overlegenhed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Underlegenhed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min underlegenhed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min underlegenhed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min underlegenhed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min underlegenhed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Overfyldning:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min overfyldning mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min overfyldning fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min overfyldning fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min overfyldning fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Isolation:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min isolation mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min isolation fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min isolation fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min isolation fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Desuden skriver jeg det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge denne Ring, og om jeg opnåede det.
 

INDHOLD


Jeg håbede at opnå, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge Hovmodets Lille Ring, og om jeg opnåede det).
 

Dernæst beskriver jeg, hvordan jeg tror, situationen kunne have udspillet sig, hvis jeg i stedet havde brugt:

Sandhedens Lille Ring med dens:

 

a. Ydmyghed

b. Ærlighed

c. Individualitet

d. Fællesskab


Jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg tror, min anvendelse af Sandhedens Lille Ring kunne have fået mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

Ydmyghed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt ydmyghed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt ydmyghed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt ydmyghed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt ydmyghed).

Ærlighed

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt ærlighed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt ærlighed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt ærlighed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt ærlighed).

Individualitet:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt individualitet).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt individualitet).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt individualitet).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt individualitet).

Fællesskab:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt fællesskab).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt fællesskab).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt fællesskab).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt fællesskab).

Indhold


Til sidst skriver jeg ned, om jeg tror, at det ville være lettere for mig at opnå det, jeg ønskede ved at bruge Sandhedens Lille Ring i stedet for Hovmodets Lille Ring.


Hvis ja, hvorfor, hvis nej, ville tænke Sandhedens Lille Ring i stedet for Hovmodets Lille Ring i situationen.
 

Jeg tror, at hvis jeg i stedet havde brugt Sandhedens Lille Ring (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det problem ned, jeg beskrev i Trin Et), så (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, ville være udfaldet af at bruge Sandhedens Lille Ring i situationen), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg tror på, at dette ville være udfaldet af at bruge Sandhedens Lille Ring i situationen, og hvis jeg ikke mener, at jeg lettere kan få det, jeg ønsker ved at bruge Sandhedens Lille Ring, hvorfor foretrækker jeg alligevel at bruge den i en lignende situation i fremtiden).

Efter at have flyttet mig socialt, mentalt og følelsesmæssigt fra Hovmodets Lille Ring til Sandhedens Lille Ring vælger jeg at flytte mig energetisk fra Hovmodets Lille Ring til Sandhedens Lille Ring som beskrevet nedenfor ved først at indsætte mine svar i tapping protokollen og dernæst afslutte min Sjette Trins analyse ved at tappe igennem den protokol, jeg har skrevet.

Jeg begynder med:
 

Hovmodets Lille Ring med dens:
 

a. Overlegenhed

b. Underlegenhed

c. Overfyldning   

d. Isolation


Først trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte var i Trin Et ved at være i Hovmodets Lille Ring på en skala fra 0-10.

 

Smerten lå på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, var mit smerte-tal, da jeg begyndte at skrive Trin Et).
 

De fire opsætnings-erklæringer for de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Hovmodets Lille Ring ved at bruge overlegenhed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte overlegenhed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge overlegenhed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Hovmodets Lille Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Hovmodets Lille Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af overlegenhed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Hovmodets Lille Ring ved at bruge underlegenhed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte underlegenhed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge underlegenhed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Hovmodets Lille Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Hovmodets Lille Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af underlegenhed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).

Indhold
 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Hovmodets Lille Ring ved at bruge overfyldning til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte overfyldning til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge overfyldning i situationen), og jeg elsker og accepterer også Hovmodets Lille Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Hovmodets Lille Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af overfyldning i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten overfyldning helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Hovmodets Lille Ring ved at bruge isolation til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte isolation til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge isolation i situationen), og jeg elsker og accepterer også Hovmodets Lille Ring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Hovmodets Lille Ring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af isolation i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:
 

ØB: Min overlegenhed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min overlegenhed fik mig til at tænke i situationen).
 

SØ: Min overlegenhed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min overlegenhed fik mig til at føle i situationen).
 

UØ: Min underlegenhed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min underlegenhed fik mig til at tænke i situationen).
 

UN: Min underlegenhed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min underlegenhed fik mig til at føle i situationen).
 

HF: Min overfyldning fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min overfyldning fik mig til at tænke i situationen).
 

KB: Min overfyldning fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min overfyldning fik mig til at føle i situationen).
 

UA: Min isolation fik mig til at tænke (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min isolation fik mig til at tænke i situationen).
 

TH: Min isolation fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min isolation fik mig til at føle i situationen).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.
 

Indhold

 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).
 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.
 

ØB: Måske kunne jeg åbne mig for at give slip i min overlegenhed, hvis (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min overlegenhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Så kunne jeg også give slip i min underlegenhed ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min underlegenhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Hvis jeg gjorde det, behøvede jeg måske ikke at holde fast i min overfyldning, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min overfyldning bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Så kunne jeg også give slip i min isolation ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min isolation bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg tror på, jeg nu kan komme mig over min overlegenhed og min underlegenhed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min overlegenhed og min underlegenhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Ja, jeg begynder faktisk at tro på, jeg kan komme mig over min overfyldning og min isolation, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min overfyldning og min isolation bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg åbner mig nu for at give helt slip i Hovmodets Lille Ring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at åbne mig for give helt slip i at bruge Hovmodets Lille Ring i forbindelse med en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg føler mig nu helt rede til at tillade min Højere Magt at befri mig fra at bruge Hovmodets Lille Ring og dermed fra at bruge overlegenhed, underlegenhed, overfyldning og isolation bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at give min Højere Magt tilladelse til at befri mig fra at bruge Hovmodets Lille Ring og dermed at bruge overlegenhed, underlegenhed, overfyldning og isolation bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.
 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).
 

Jeg fortsætter med mine tapping runder, indtil min smerte ved at være i Hovmodets Lille Ring i den situation, jeg beskrev i Trin Et, er tappet ned til mindst halvdelen af det tal, som jeg gav den oprindelige smertes intensitet, og gerne til et tal, der er endnu mindre, før jeg vælger at tappe videre som foreslået nedenfor på:
 

Sandhedens Lille Ring med dens:
 

a. Ydmyghed

b. Ærlighed

c. Individualitet

d. Fællesskab
 

De fire opsætnings-erklæringer til de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Sandhedens Lille Ring ved at bruge ydmyghed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge ydmyghed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge ydmyghed bevidst i en lignende situation i fremtiden).

Indhold
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Sandhedens Lille Ring ved at bruge ærlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge ærlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge ærlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Sandhedens Lille Ring ved at bruge individualitet bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge individualitet bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge individualitet bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Sandhedens Lille Ring ved at bruge fællesskab bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge fællesskab bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge fællesskab bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge ydmyghed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge ydmyghed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge ærlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge ærlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge individualitet bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge individualitet bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge fællesskab bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge fællesskab bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge ydmyghed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge ydmyghed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge ærlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge ærlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge individualitet bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge individualitet bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge fællesskab bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge fællesskab bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min ydmyghed er nu på en skala fra 0-10. 
 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).
 

Indhold

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.
 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Sandhedens Lille Ring bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Sandhedens Lille Ring bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge ydmyghed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge ydmyghed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge ærlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge ærlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge individualitet bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge individualitet bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge fællesskab bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge fællesskab bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge ydmyghed og ærlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge ydmyghed og ærlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge individualitet og fællesskab bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge individualitet og fællesskab bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Sandhedens Lille Ring ved at vælge at bruge ydmyghed, ærlighed, individualitet og fællesskab bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Sandhedens Lille Ring med dens ydmyghed, ærlighed, individualitet og fællesskab bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10.
 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

Jeg fortsætter mine tapping runder, til glæden er på mindst 5 på en skala fra 0-10 og gerne et tal, der er endnu større, før opfatter jeg min tapping som fuldført.

09. Fra Gerrighedens Miniring til Troens Miniring.

 

Jeg brugte:
 

Gerrighedens Miniring med dens:
 

a. Smålighed

b. Klyngen

c. Utilpashed   

d. Hamstring
 

I dag brugte jeg Gerrighedens Miniring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive, hvorfor jeg brugte Gerrighedens Miniring).

 

Indhold
 

Jeg vælger at skrive ned, hvordan min anvendelse af Gerrighedens Miniring fik mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

 

Smålighed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min smålighed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min smålighed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min smålighed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min smålighed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Klyngen:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min isolation mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min isolation fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min isolation fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min isolation fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Utilpashed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min utilpashed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min utilpashed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min utilpashed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min utilpashed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Hamstring:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hamstring mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hamstring fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min hamstring fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min hamstring fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Desuden skriver jeg det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge denne Ring, og om jeg opnåede det.
 

Jeg håbede at opnå, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge Gerrighedens Miniring, og om jeg opnåede det).

Indhold

 

Dernæst beskriver jeg, hvordan jeg tror, situationen kunne have udspillet sig, hvis jeg i stedet havde brugt:

Troens Miniring med dens:

 

a. Rundhåndethed

b. Given slip

c. Velbefindende

d. Deling


Jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg tror, min anvendelse af Troens Miniring kunne have fået mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

Rundhåndethed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt rundhåndethed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt rundhåndethed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt rundhåndethed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt rundhåndethed).

Given slip:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt given slip).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt given slip).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt given slip).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt given slip).

Velbefindende:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt velbefindende).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt velbefindende).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt velbefindende).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt velbefindende).

Deling:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt deling).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt deling).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt deling).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt deling).

Til sidst skriver jeg ned, om jeg tror, at det ville være lettere for mig at opnå det, jeg ønskede ved at bruge Troens Miniring i stedet for Gerrighedens Miniring.


Hvis ja, hvorfor, hvis nej, ville tænke Troens Miniring i stedet for Gerrighedens Miniring i situationen.
 

Indhold


Jeg tror, at hvis jeg i stedet havde brugt Troens Miniring (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det problem ned, jeg beskrev i Trin Et), så (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, ville være udfaldet af at bruge Troens Miniring i situationen), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg tror på, at dette ville være udfaldet af at bruge Troens Miniring i situationen, og hvis jeg ikke mener, at jeg lettere kan få det, jeg ønsker ved at bruge Troens Miniring, hvorfor foretrækker jeg alligevel at bruge den i en lignende situation i fremtiden).

Efter at have flyttet mig socialt, mentalt og følelsesmæssigt fra Gerrighedens Miniring til Troens Miniring vælger jeg at flytte mig energetisk fra Gerrighedens Miniring til Troens Miniring som beskrevet nedenfor ved først at indsætte mine svar i tapping protokollen og dernæst afslutte min Sjette Trins analyse ved at tappe igennem den protokol, jeg har skrevet.

Jeg begynder med:
 

Gerrighedens Miniring med dens:
 

a. Smålighed

b. Klyngen

c. Utilpashed   

d. Hamstring


Først trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte var i Trin Et ved at være i Gerrighedens Miniring på en skala fra 0-10.

 

Smerten lå på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, var mit smerte-tal, da jeg begyndte at skrive Trin Et).
 

De fire opsætnings-erklæringer for de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Gerrighedens Miniring ved at bruge smålighed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte smålighed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge smålighed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Gerrighedens Miniring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Gerrighedens Miniring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af smålighed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Gerrighedens Miniring ved at bruge klyngen til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte klyngen til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge klyngen i situationen), og jeg elsker og accepterer også Gerrighedens Miniring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Gerrighedens Miniring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af klyngen i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Gerrighedens Miniring ved at bruge utilpashed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte utilpashed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge utilpashed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Gerrighedens Miniring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Gerrighedens Miniring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af utilpashed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).

Indhold

 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Gerrighedens Miniring ved at bruge hamstring til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte hamstring til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge hamstring i situationen), og jeg elsker og accepterer også Gerrighedens Miniring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Gerrighedens Miniring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af hamstring i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:
 

ØB: Min smålighed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min smålighed fik mig til at tænke i situationen).
 

SØ: Min smålighed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min smålighed fik mig til at føle i situationen).
 

UØ: Min klyngen fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min klyngen fik mig til at tænke i situationen).
 

UN: Min klyngen fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min klyngen fik mig til at føle i situationen).
 

HF: Min utilpashed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min utilpashed fik mig til at tænke i situationen).
 

KB: Min utilpashed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min utilpashed fik mig til at føle i situationen).
 

UA: Min hamstring fik mig til at tænke (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hamstring fik mig til at tænke i situationen).
 

TH: Min hamstring fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hamstring fik mig til at føle i situationen).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.
 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).
 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.
 

ØB: Måske kunne jeg åbne mig for at give slip i min smålighed, hvis (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min smålighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Så kunne jeg også give slip i min klyngen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min klyngen bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Hvis jeg gjorde det, behøvede jeg måske ikke at holde fast i min utilpashed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min utilpashed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Så kunne jeg også give slip i min hamstring ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min hamstring bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg tror på, jeg nu kan komme mig over min smålighed og min klyngen, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min smålighed og min klyngen bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Indhold


KB: Ja, jeg begynder faktisk at tro på, jeg kan komme mig over min utilpashed og min hamstring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min utilpashed og min hamstring bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg åbner mig nu for at give helt slip i Gerrighedens Miniring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at åbne mig for give helt slip i at bruge Gerrighedens Miniring i forbindelse med en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg føler mig nu helt rede til at tillade min Højere Magt at befri mig fra at bruge Gerrighedens Miniring og dermed fra at bruge smålighed, klyngen, utilpashed og hamstring bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at give min Højere Magt tilladelse til at befri mig fra at bruge Gerrighedens Miniring og dermed at bruge smålighed, klyngen, utilpashed og hamstring bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.
 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).
 

Jeg fortsætter med mine tapping runder, indtil min smerte ved at være i Gerrighedens Miniring i den situation, jeg beskrev i Trin Et, er tappet ned til mindst halvdelen af det tal, som jeg gav den oprindelige smertes intensitet, og gerne til et tal, der er endnu mindre, før jeg vælger at tappe videre som foreslået nedenfor på:
 

Troens Miniring med dens:
 

a. Rundhåndethed

b. Given slip

c. Velbefindende

d. Deling
 

De fire opsætnings-erklæringer til de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Troens Miniring ved at bruge rundhåndethed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge rundhåndethed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge rundhåndethed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Troens Miniring ved at bruge given slip bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge given slip bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge given slip bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Troens Miniring ved at bruge velbefindende bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge velbefindende bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge velbefindende bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Troens Miniring ved at bruge deling bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge deling bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge deling bevidst i en lignende situation i fremtiden).

Indhold

 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge rundhåndethed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge rundhåndethed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge given slip bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge given slip bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge velbefindende bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge velbefindende bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge deling bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge deling bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge rundhåndethed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge rundhåndethed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge given slip bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge given slip bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge velbefindende bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge velbefindende bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge deling bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge deling bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min rundhåndethed er nu på en skala fra 0-10. 
 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).
 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.
 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Troens Miniring bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Troens Miniring bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge rundhåndethed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge rundhåndethed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge given slip bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge given slip bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge velbefindende bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge velbefindende bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge deling bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge deling bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Indhold

 

KB: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge rundhåndethed og given slip bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge rundhåndethed og given slip bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge velbefindende og deling bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge velbefindende og deling bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Troens Miniring ved at vælge at bruge rundhåndethed, given slip, velbefindende og deling bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Troens Miniring med dens rundhåndethed, given slip, velbefindende og deling bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10.
 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

Jeg fortsætter mine tapping runder, til glæden er på mindst 5 på en skala fra 0-10 og gerne et tal, der er endnu større, før opfatter jeg min tapping som fuldført.

10. Fra Misundelsens Miniring til Håbets Miniring.

 

Jeg brugte:
 

Misundelsens Miniring med dens:
 

a. Utryghed

b. Forvirring

c. Uklarhed   

d. Usselhed
 

I dag brugte jeg Misundelsens Miniring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive, hvorfor jeg brugte Misundelsens Miniring).
 

Jeg vælger at skrive ned, hvordan min anvendelse af Misundelsens Miniring fik mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

 

Utryghed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min utryghed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min utryghed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min utryghed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min utryghed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Forvirring:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min forvirring mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min forvirring fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min forvirring fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min forvirring fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).
 

Indhold

Uklarhed:

11. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min uklarhed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min uklarhed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min uklarhed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min uklarhed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Usselhed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min usselhed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min usselhed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min usselhed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min usselhed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Desuden skriver jeg det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge denne Ring, og om jeg opnåede det.
 

Jeg håbede at opnå, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge Misundelsens Miniring, og om jeg opnåede det).
 

Dernæst beskriver jeg, hvordan jeg tror, situationen kunne have udspillet sig, hvis jeg i stedet havde brugt:

Håbets Miniring med dens:

 

a. Tryghed

b. Velinformerthed

c. Klarhed

d. Ædelhed


Jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg tror, min anvendelse af Håbets Miniring kunne have fået mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

Tryghed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt tryghed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt tryghed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt tryghed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt tryghed).

Velinformerthed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt velinformerthed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt velinformerthed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt velinformerthed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt velinformerthed).

Indhold

Klarhed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt klarhed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt klarhed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt klarhed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt klarhed).

Ædelhed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt ædelhed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt ædelhed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt ædelhed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt ædelhed).

Til sidst skriver jeg ned, om jeg tror, at det ville være lettere for mig at opnå det, jeg ønskede ved at bruge Håbets Miniring i stedet for Misundelsens Miniring.


Hvis ja, hvorfor, hvis nej, ville tænke Håbets Miniring i stedet for Misundelsens Miniring i situationen.
 

Jeg tror, at hvis jeg i stedet havde brugt Håbets Miniring (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det problem ned, jeg beskrev i Trin Et), så (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, ville være udfaldet af at bruge Håbets Miniring i situationen), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg tror på, at dette ville være udfaldet af at bruge Håbets Miniring i situationen, og hvis jeg ikke mener, at jeg lettere kan få det, jeg ønsker ved at bruge Håbets Miniring, hvorfor foretrækker jeg alligevel at bruge den i en lignende situation i fremtiden).

Efter at have flyttet mig socialt, mentalt og følelsesmæssigt fra Misundelsens Miniring til Håbets Miniring vælger jeg at flytte mig energetisk fra Misundelsens Miniring til Håbets Miniring som beskrevet nedenfor ved først at indsætte mine svar i tapping protokollen og dernæst afslutte min Sjette Trins analyse ved at tappe igennem den protokol, jeg har skrevet.

Jeg begynder med:
 

Misundelsens Miniring med dens:
 

a. Utryghed

b. Forvirring

c. Uklarhed   

d. Usselhed


Først trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte var i Trin Et ved at være i Misundelsens Miniring på en skala fra 0-10.

 

Smerten lå på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, var mit smerte-tal, da jeg begyndte at skrive Trin Et).
 

Indhold


De fire opsætnings-erklæringer for de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Misundelsens Miniring ved at bruge utryghed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte utryghed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge utryghed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Misundelsens Miniring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Misundelsens Miniring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af utryghed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Misundelsens Miniring ved at bruge forvirring til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte forvirring til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge forvirring i situationen), og jeg elsker og accepterer også Misundelsens Miniring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Misundelsens Miniring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af forvirring i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Misundelsens Miniring ved at bruge uklarhed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte uklarhed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge uklarhed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Misundelsens Miniring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Misundelsens Miniring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af uklarhed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Misundelsens Miniring ved at bruge usselhed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte usselhed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge usselhed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Misundelsens Miniring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Misundelsens Miniring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af usselhed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:
 

ØB: Min utryghed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min utryghed fik mig til at tænke i situationen).
 

SØ: Min utryghed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min utryghed fik mig til at føle i situationen).
 

UØ: Min forvirring fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min forvirring fik mig til at tænke i situationen).

Indhold

 

UN: Min forvirring fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min forvirring fik mig til at føle i situationen).
 

HF: Min uklarhed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min uklarhed fik mig til at tænke i situationen).
 

KB: Min uklarhed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min uklarhed fik mig til at føle i situationen).
 

UA: Min usselhed fik mig til at tænke (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min usselhed fik mig til at tænke i situationen).
 

TH: Min usselhed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min usselhed fik mig til at føle i situationen).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.
 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).
 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.
 

ØB: Måske kunne jeg åbne mig for at give slip i min utryghed, hvis (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min utryghed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Så kunne jeg også give slip i min forvirring ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min forvirring bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Hvis jeg gjorde det, behøvede jeg måske ikke at holde fast i min uklarhed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min uklarhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Så kunne jeg også give slip i min usselhed ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min usselhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg tror på, jeg nu kan komme mig over min utryghed og min forvirring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min utryghed og min forvirring bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Ja, jeg begynder faktisk at tro på, jeg kan komme mig over min uklarhed og min usselhed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min uklarhed og min usselhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg åbner mig nu for at give helt slip i Misundelsens Miniring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at åbne mig for give helt slip i at bruge Misundelsens Miniring i forbindelse med en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg føler mig nu helt rede til at tillade min Højere Magt at befri mig fra at bruge Misundelsens Miniring og dermed fra at bruge utryghed, forvirring, uklarhed og usselhed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at give min Højere Magt tilladelse til at befri mig fra at bruge Misundelsens Miniring og dermed at bruge utryghed, forvirring, uklarhed og usselhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Indhold


Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.
 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).
 

Jeg fortsætter med mine tapping runder, indtil min smerte ved at være i Misundelsens Miniring i den situation, jeg beskrev i Trin Et, er tappet ned til mindst halvdelen af det tal, som jeg gav den oprindelige smertes intensitet, og gerne til et tal, der er endnu mindre, før jeg vælger at tappe videre som foreslået nedenfor på:
 

Håbets Miniring med dens:
 

a. Tryghed

b. Velinformerthed

c. Klarhed

d. Ædelhed
 

De fire opsætnings-erklæringer til de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Håbets Miniring ved at bruge tryghed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge tryghed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tryghed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Håbets Miniring ved at bruge velinformerthed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge velinformerthed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge velinformerthed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Håbets Miniring ved at bruge klarhed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge klarhed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge klarhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Håbets Miniring ved at bruge ædelhed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge ædelhed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge ædelhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tryghed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge tryghed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge velinformerthed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge velinformerthed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge klarhed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge klarhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge ædelhed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge ædelhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Indhold

 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tryghed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tryghed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge velinformerthed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge velinformerthed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge klarhed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge klarhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge ædelhed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge ædelhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min tryghed er nu på en skala fra 0-10. 
 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).
 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.
 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Håbets Miniring bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Håbets Miniring bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tryghed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge tryghed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge velinformerthed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge velinformerthed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge klarhed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge klarhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge ædelhed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge ædelhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge tryghed og velinformerthed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge tryghed og velinformerthed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge klarhed og ædelhed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge klarhed og ædelhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Håbets Miniring ved at vælge at bruge tryghed, velinformerthed, klarhed og ædelhed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Håbets Miniring med dens tryghed, velinformerthed, klarhed og ædelhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10.
 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

Jeg fortsætter mine tapping runder, til glæden er på mindst 5 på en skala fra 0-10 og gerne et tal, der er endnu større, før opfatter jeg min tapping som fuldført.

Indhold

11. Fra Hadets Miniring til Kærlighedens Miniring.

Jeg brugte:
 

Hadets/den undertrykte vredes Miniring med dens:
 

a. Vrangvilje

b. Uvenlighed

c. Irritation   

d. Utålmodighed
 

I dag brugte jeg Hadets/den undertrykte vredes Miniring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive, hvorfor jeg brugte Hadets/den undertrykte vredes Miniring).
 

Jeg vælger at skrive ned, hvordan min anvendelse af Hadets/den undertrykte vredes Miniring fik mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

 

Vrangvilje:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min vrangvilje mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min vrangvilje fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min vrangvilje fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min vrangvilje fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Uvenlighed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min uvenlighed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min uvenlighed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min uvenlighed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min uvenlighed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Irritation:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min irritation mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min irritation fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min irritation fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min irritation fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Utålmodighed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min utålmodighed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min utålmodighed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min utålmodighed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min utålmodighed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Desuden skriver jeg det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge denne Ring, og om jeg opnåede det.

 

Jeg håbede at opnå, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge Hadets/den undertrykte vredes Miniring, og om jeg opnåede det).

Indhold


Dernæst beskriver jeg, hvordan jeg tror, situationen kunne have udspillet sig, hvis jeg i stedet havde brugt:

Kærlighedens Miniring med dens:

 

a. Velvilje

b. Venlighed

c. Rolighed

d. Tålmodighed


Jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg tror, min anvendelse af Kærlighedens Miniring kunne have fået mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

Velvilje:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt velvilje).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt velvilje).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt velvilje).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt velvilje).

Venlighed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt venlighed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt venlighed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt venlighed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt venlighed).

Rolighed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt rolighed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt rolighed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt rolighed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt rolighed).

Tålmodighed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt tålmodighed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt tålmodighed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt tålmodighed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt tålmodighed).

Til sidst skriver jeg ned, om jeg tror, at det ville være lettere for mig at opnå det, jeg ønskede ved at bruge Kærlighedens Miniring i stedet for Hadets/den undertrykte vredes Miniring.

Indhold


Hvis ja, hvorfor, hvis nej, ville tænke Kærlighedens Miniring i stedet for Hadets/den undertrykte vredes Miniring i situationen.
 

Jeg tror, at hvis jeg i stedet havde brugt Kærlighedens Miniring (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det problem ned, jeg beskrev i Trin Et), så (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, ville være udfaldet af at bruge Kærlighedens Miniring i situationen), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg tror på, at dette ville være udfaldet af at bruge Kærlighedens Miniring i situationen, og hvis jeg ikke mener, at jeg lettere kan få det, jeg ønsker ved at bruge Kærlighedens Miniring, hvorfor foretrækker jeg alligevel at bruge den i en lignende situation i fremtiden).

Efter at have flyttet mig socialt, mentalt og følelsesmæssigt fra Hadets/den undertrykte vredes Miniring til Kærlighedens Miniring vælger jeg at flytte mig energetisk fra Hadets/den undertrykte vredes Miniring til Kærlighedens Miniring som beskrevet nedenfor ved først at indsætte mine svar i tapping protokollen og dernæst afslutte min Sjette Trins analyse ved at tappe igennem den protokol, jeg har skrevet.

Jeg begynder med:
 

Hadets/den undertrykte vredes Miniring med dens:
 

a. Vrangvilje

b. Uvenlighed

c. Irritation   

d. Utålmodighed


Først trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte var i Trin Et ved at være i Hadets/den undertrykte vredes Miniring på en skala fra 0-10.

 

Smerten lå på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, var mit smerte-tal, da jeg begyndte at skrive Trin Et).
 

De fire opsætnings-erklæringer for de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Hadets/den undertrykte vredes Miniring ved at bruge vrangvilje til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte vrangvilje til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge vrangvilje i situationen), og jeg elsker og accepterer også Hadets/den undertrykte vredes Miniring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Hadets/den undertrykte vredes Miniring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af vrangvilje i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Hadets/den undertrykte vredes Miniring ved at bruge uvenlighed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte uvenlighed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge uvenlighed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Hadets/den undertrykte vredes Miniring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Hadets/den undertrykte vredes Miniring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af uvenlighed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Hadets/den undertrykte vredes Miniring ved at bruge irritation til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte irritation til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge irritation i situationen), og jeg elsker og accepterer også Hadets/den undertrykte vredes Miniring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Hadets/den undertrykte vredes Miniring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af irritation i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Hadets/den undertrykte vredes Miniring ved at bruge utålmodighed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte utålmodighed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge utålmodighed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Hadets/den undertrykte vredes Miniring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Hadets/den undertrykte vredes Miniring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af utålmodighed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:
 

Indhold
 

ØB: Min vrangvilje fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min vrangvilje fik mig til at tænke i situationen).
 

SØ: Min vrangvilje fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min vrangvilje fik mig til at føle i situationen).
 

UØ: Min uvenlighed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min uvenlighed fik mig til at tænke i situationen).
 

UN: Min uvenlighed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min uvenlighed fik mig til at føle i situationen).
 

HF: Min irritation fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min irritation fik mig til at tænke i situationen).
 

KB: Min irritation fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min irritation fik mig til at føle i situationen).
 

UA: Min utålmodighed fik mig til at tænke (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min utålmodighed fik mig til at tænke i situationen).
 

TH: Min utålmodighed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min utålmodighed fik mig til at føle i situationen).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.
 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).
 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.
 

ØB: Måske kunne jeg åbne mig for at give slip i min vrangvilje, hvis (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min vrangvilje bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Så kunne jeg også give slip i min uvenlighed ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min uvenlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Hvis jeg gjorde det, behøvede jeg måske ikke at holde fast i min irritation, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min irritation bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Så kunne jeg også give slip i min utålmodighed ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min utålmodighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg tror på, jeg nu kan komme mig over min vrangvilje og min uvenlighed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min vrangvilje og min uvenlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Ja, jeg begynder faktisk at tro på, jeg kan komme mig over min irritation og min utålmodighed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min irritation og min utålmodighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg åbner mig nu for at give helt slip i Hadets/den undertrykte vredes Miniring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at åbne mig for give helt slip i at bruge Hadets/den undertrykte vredes Miniring i forbindelse med en lignende situation i fremtiden).

Indhold

 

TH: Jeg føler mig nu helt rede til at tillade min Højere Magt at befri mig fra at bruge Hadets/den undertrykte vredes Miniring og dermed fra at bruge vrangvilje, uvenlighed, irritation og utålmodighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at give min Højere Magt tilladelse til at befri mig fra at bruge Hadets/den undertrykte vredes Miniring og dermed at bruge vrangvilje, uvenlighed, irritation og utålmodighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.
 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).
 

Jeg fortsætter med mine tapping runder, indtil min smerte ved at være i Hadets/den undertrykte vredes Miniring i den situation, jeg beskrev i Trin Et, er tappet ned til mindst halvdelen af det tal, som jeg gav den oprindelige smertes intensitet, og gerne til et tal, der er endnu mindre, før jeg vælger at tappe videre som foreslået nedenfor på:
 

Kærlighedens Miniring med dens:
 

a. Velvilje

b. Venlighed

c. Rolighed

d. Tålmodighed
 

De fire opsætnings-erklæringer til de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Kærlighedens Miniring ved at bruge tryghed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge tryghed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tryghed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Kærlighedens Miniring ved at bruge venlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge venlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge venlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Kærlighedens Miniring ved at bruge rolighed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge rolighed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge rolighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Kærlighedens Miniring ved at bruge tålmodighed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge tålmodighed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tålmodighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tryghed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge tryghed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge venlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge venlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge rolighed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge rolighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tålmodighed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge tålmodighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tryghed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tryghed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge venlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge venlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Indhold

 

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge rolighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge rolighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tålmodighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tålmodighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min tryghed er nu på en skala fra 0-10. 
 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).
 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.
 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Kærlighedens Miniring bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Kærlighedens Miniring bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tryghed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge tryghed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge venlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge venlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge rolighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge rolighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tålmodighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge tålmodighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge tryghed og venlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge tryghed og venlighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge rolighed og tålmodighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge rolighed og tålmodighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Kærlighedens Miniring ved at vælge at bruge tryghed, venlighed, rolighed og tålmodighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Kærlighedens Miniring med dens tryghed, venlighed, rolighed og tålmodighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10.
 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

Jeg fortsætter mine tapping runder, til glæden er på mindst 5 på en skala fra 0-10 og gerne et tal, der er endnu større, før opfatter jeg min tapping som fuldført.

INDHOLD

12. Fra Hovmodets Miniring til Sandhedens Miniring.

 

Jeg brugte:
 

Hovmodets Miniring med dens:
 

a. Nedladenhed

b. Intolerance

c. Overdrivelse   

d. Afsondrethed
 

I dag brugte jeg Hovmodets Miniring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive, hvorfor jeg brugte Hovmodets Miniring).
 

Jeg vælger at skrive ned, hvordan min anvendelse af Hovmodets Miniring fik mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

 

Nedladenhed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min nedladenhed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min nedladenhed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min nedladenhed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min nedladenhed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Intolerance:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min intolerance mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min intolerance fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min intolerance fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min intolerance fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Overdrivelse:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min overdrivelse mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min overdrivelse fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min overdrivelse fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min overdrivelse fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Afsondrethed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min afsondrethed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min afsondrethed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min afsondrethed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min afsondrethed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Desuden skriver jeg det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge denne Ring, og om jeg opnåede det.
 

Jeg håbede at opnå, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge Hovmodets Miniring, og om jeg opnåede det).

INDHOLD

 

Dernæst beskriver jeg, hvordan jeg tror, situationen kunne have udspillet sig, hvis jeg i stedet havde brugt:

Sandhedens Miniring med dens:

 

a. Jævnbyrdighed

b. Tolerance

c. Nøjagtighed

d. Tilhørsforhold


Jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg tror, min anvendelse af Sandhedens Miniring kunne have fået mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

Jævnbyrdighed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt jævnbyrdighed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt jævnbyrdighed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt jævnbyrdighed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt jævnbyrdighed).

Tolerance:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt tolerance).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt tolerance).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt tolerance).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt tolerance).

Nøjagtighed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt nøjagtighed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt nøjagtighed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt nøjagtighed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt nøjagtighed).

Tilhørsforhold:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt tilhørsforhold).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt tilhørsforhold).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt tilhørsforhold).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt tilhørsforhold).

Til sidst skriver jeg ned, om jeg tror, at det ville være lettere for mig at opnå det, jeg ønskede ved at bruge Sandhedens Miniring i stedet for Hovmodets Miniring.


Hvis ja, hvorfor, hvis nej, ville tænke Sandhedens Miniring i stedet for Hovmodets Miniring i situationen.
 

INDHOLD


Jeg tror, at hvis jeg i stedet havde brugt Sandhedens Miniring (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det problem ned, jeg beskrev i Trin Et), så (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, ville være udfaldet af at bruge Sandhedens Miniring i situationen), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg tror på, at dette ville være udfaldet af at bruge Sandhedens Miniring i situationen, og hvis jeg ikke mener, at jeg lettere kan få det, jeg ønsker ved at bruge Sandhedens Miniring, hvorfor foretrækker jeg alligevel at bruge den i en lignende situation i fremtiden).

Efter at have flyttet mig socialt, mentalt og følelsesmæssigt fra Hovmodets Miniring til Sandhedens Miniring vælger jeg at flytte mig energetisk fra Hovmodets Miniring til Sandhedens Miniring som beskrevet nedenfor ved først at indsætte mine svar i tapping protokollen og dernæst afslutte min Sjette Trins analyse ved at tappe igennem den protokol, jeg har skrevet.

Jeg begynder med:
 

Hovmodets Miniring med dens:
 

a. Nedladenhed

b. Intolerance

c. Overdrivelse   

d. Afsondrethed


Først trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte var i Trin Et ved at være i Hovmodets Miniring på en skala fra 0-10.
 

Smerten lå på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, var mit smerte-tal, da jeg begyndte at skrive Trin Et).
 

De fire opsætnings-erklæringer for de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Hovmodets Miniring ved at bruge nedladenhed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte nedladenhed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge nedladenhed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Hovmodets Miniring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Hovmodets Miniring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af nedladenhed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Hovmodets Miniring ved at bruge intolerance til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte intolerance til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge intolerance i situationen), og jeg elsker og accepterer også Hovmodets Miniring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Hovmodets Miniring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af intolerance i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Hovmodets Miniring ved at bruge overdrivelse til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte overdrivelse til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge overdrivelse i situationen), og jeg elsker og accepterer også Hovmodets Miniring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Hovmodets Miniring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af overdrivelse i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Hovmodets Miniring ved at bruge afsondrethed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte afsondrethed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge afsondrethed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Hovmodets Miniring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Hovmodets Miniring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af afsondrethed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).

INDHOLD
 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:
 

ØB: Min nedladenhed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min nedladenhed fik mig til at tænke i situationen).
 

SØ: Min nedladenhed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min nedladenhed fik mig til at føle i situationen).
 

UØ: Min intolerance fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min intolerance fik mig til at tænke i situationen).
 

UN: Min intolerance fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min intolerance fik mig til at føle i situationen).
 

HF: Min overdrivelse fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min overdrivelse fik mig til at tænke i situationen).
 

KB: Min overdrivelse fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min overdrivelse fik mig til at føle i situationen).
 

UA: Min afsondrethed fik mig til at tænke (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min afsondrethed fik mig til at tænke i situationen).
 

TH: Min afsondrethed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min afsondrethed fik mig til at føle i situationen).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.
 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).
 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.
 

ØB: Måske kunne jeg åbne mig for at give slip i min nedladenhed, hvis (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min nedladenhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Så kunne jeg også give slip i min intolerance ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min intolerance bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Hvis jeg gjorde det, behøvede jeg måske ikke at holde fast i min overdrivelse, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min overdrivelse bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Så kunne jeg også give slip i min afsondrethed ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min afsondrethed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg tror på, jeg nu kan komme mig over min nedladenhed og min intolerance, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min nedladenhed og min intolerance bevidst i en lignende situation i fremtiden).

INDHOLD
 

KB: Ja, jeg begynder faktisk at tro på, jeg kan komme mig over min overdrivelse og min afsondrethed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min overdrivelse og min afsondrethed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg åbner mig nu for at give helt slip i Hovmodets Miniring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at åbne mig for give helt slip i at bruge Hovmodets Miniring i forbindelse med en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg føler mig nu helt rede til at tillade min Højere Magt at befri mig fra at bruge Hovmodets Miniring og dermed fra at bruge nedladenhed, intolerance, overdrivelse og afsondrethed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at give min Højere Magt tilladelse til at befri mig fra at bruge Hovmodets Miniring og dermed at bruge nedladenhed, intolerance, overdrivelse og afsondrethed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.
 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).
 

Jeg fortsætter med mine tapping runder, indtil min smerte ved at være i Hovmodets Miniring i den situation, jeg beskrev i Trin Et, er tappet ned til mindst halvdelen af det tal, som jeg gav den oprindelige smertes intensitet, og gerne til et tal, der er endnu mindre, før jeg vælger at tappe videre som foreslået nedenfor på:
 

Sandhedens Miniring med dens:
 

a. Jævnbyrdighed

b. Tolerance

c. Nøjagtighed

d. Tilhørsforhold
 

De fire opsætnings-erklæringer til de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Sandhedens Miniring ved at bruge jævnbyrdighed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge jævnbyrdighed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge jævnbyrdighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Sandhedens Miniring ved at bruge tolerance bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge tolerance bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tolerance bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Sandhedens Miniring ved at bruge nøjagtighed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge nøjagtighed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge nøjagtighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Sandhedens Miniring ved at bruge tilhørsforhold bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge tilhørsforhold bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilhørsforhold bevidst i en lignende situation i fremtiden).

INDHOLD
 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge jævnbyrdighed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge jævnbyrdighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tolerance bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge tolerance bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nøjagtighed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge nøjagtighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilhørsforhold bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge tilhørsforhold bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge jævnbyrdighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge jævnbyrdighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tolerance bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tolerance bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nøjagtighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge nøjagtighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilhørsforhold bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge tilhørsforhold bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min jævnbyrdighed er nu på en skala fra 0-10. 
 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).
 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.
 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Sandhedens Miniring bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Sandhedens Miniring bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge jævnbyrdighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge jævnbyrdighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tolerance bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge tolerance bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge nøjagtighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge nøjagtighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge tilhørsforhold bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge tilhørsforhold bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge jævnbyrdighed og tolerance bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge jævnbyrdighed og tolerance bevidst i en lignende situation i fremtiden).

INDHOLD


UA: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge nøjagtighed og tilhørsforhold bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge nøjagtighed og tilhørsforhold bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Sandhedens Miniring ved at vælge at bruge jævnbyrdighed, tolerance, nøjagtighed og tilhørsforhold bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Sandhedens Miniring med dens jævnbyrdighed, tolerance, nøjagtighed og tilhørsforhold bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10.
 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

Jeg fortsætter mine tapping runder, til glæden er på mindst 5 på en skala fra 0-10 og gerne et tal, der er endnu større, før opfatter jeg min tapping som fuldført.

13. Fra Gerrighedens Mikroring til Troens Mikroring

 

Jeg brugte:
 

Gerrighedens Mikroring med dens:
 

a. Selviskhed

b. Hårdhed

c. Ufrihed   

d. Forsømmelighed
 

I dag brugte jeg Gerrighedens Mikroring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive, hvorfor jeg brugte Gerrighedens Mikroring).
 

Jeg vælger at skrive ned, hvordan min anvendelse af Gerrighedens Mikroring fik mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

 

Selviskhed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min selviskhed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min selviskhed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min selviskhed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min selviskhed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Hårdhed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hårdhed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hårdhed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min hårdhed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min hårdhed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Ufrihed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ufrihed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ufrihed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min ufrihed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min ufrihed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

INDHOLD

Forsømmelighed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min forsømmelighed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min forsømmelighed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min forsømmelighed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min forsømmelighed  fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Desuden skriver jeg det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge dennenRing, og om jeg opnåede det.
 

Jeg håbede at opnå, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge Gerrighedens Mikroring, og om jeg opnåede det).
 

Dernæst beskriver jeg, hvordan jeg tror, situationen kunne have udspillet sig, hvis jeg i stedet havde brugt:

Troens Mikroring med dens:

 

a. Hensyntagen:

b. Lethed

c. Handlefrihed

d. Bidragen


Jeg vælger at skrive ned, hvordan jeg tror, min anvendelse af Troens Mikroring kunne have fået mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

Hensyntagen:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt hensyntagen).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt hensyntagen).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt hensyntagen).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt hensyntagen).

Lethed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt lethed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt lethed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt lethed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt lethed).

Handlefrihed:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt handlefrihed).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt handlefrihed).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt handlefrihed).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt handlefrihed).
 

INDHOLD

Bidragen:

1. Jeg tror, jeg ville tænke, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have tænkt i situationen, hvis jeg havde brugt bidragen).

2. Jeg tror, jeg ville føle, at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have følt i situationen, hvis jeg havde brugt bidragen).

3. Jeg tror, jeg ville handle ved at  (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have handlet i situationen, hvis jeg havde brugt bidragen).


4. Jeg tror, jeg ville forholde mig til den anden/de andre i situationen ved at
(jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg tror, jeg ville have forholdt mig til den anden/de andre i situationen, hvis jeg havde brugt bidragen).

Til sidst skriver jeg ned, om jeg tror, at det ville være lettere for mig at opnå det, jeg ønskede ved at bruge Troens Mikroring i stedet for Gerrighedens Mikroring.


Hvis ja, hvorfor, hvis nej, ville tænke Troens Mikroring i stedet for Gerrighedens Mikroring i situationen.
 

Jeg tror, at hvis jeg i stedet havde brugt Troens Mikroring (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det problem ned, jeg beskrev i Trin Et), så (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, ville være udfaldet af at bruge Troens Mikroring i situationen), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg tror på, at dette ville være udfaldet af at bruge Troens Mikroring i situationen, og hvis jeg ikke mener, at jeg lettere kan få det, jeg ønsker ved at bruge Troens Mikroring, hvorfor foretrækker jeg alligevel at bruge den i en lignende situation i fremtiden).

Efter at have flyttet mig socialt, mentalt og følelsesmæssigt fra Gerrighedens Mikroring til Troens Mikroring vælger jeg at flytte mig energetisk fra Gerrighedens Mikroring til Troens Mikroring som beskrevet nedenfor ved først at indsætte mine svar i tapping protokollen og dernæst afslutte min Sjette Trins analyse ved at tappe igennem den protokol, jeg har skrevet.

Jeg begynder med:
 

Gerrighedens Mikroring med dens:
 

a. Selviskhed

b. Hårdhed

c. Ufrihed   

d. Forsømmelighed


Først trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte var i Trin Et ved at være i Gerrighedens Mikroring på en skala fra 0-10.

 

Smerten lå på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, var mit smerte-tal, da jeg begyndte at skrive Trin Et).
 

De fire opsætnings-erklæringer for de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Gerrighedens Mikroring ved at bruge selviskhed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte selviskhed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge selviskhed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Gerrighedens Mikroring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Gerrighedens Mikroring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af selviskhed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Gerrighedens Mikroring ved at bruge hårdhed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte hårdhed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge hårdhed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Gerrighedens Mikroring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Gerrighedens Mikroring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af hårdhed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).

INDHOLD


HK venstre: Selvom jeg valgte at bruge Gerrighedens Mikroring ved at bruge ufrihed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte ufrihed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge ufrihed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Gerrighedens Mikroring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Gerrighedens Mikroring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af ufrihed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

HK højre: Selvom jeg valgte at bruge Gerrighedens Mikroring ved at bruge forsømmelighed til at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg brugte forsømmelighed til i situationen), så elsker og accepterer jeg mig selv helt og fuldt for at være nøjagtigt, som jeg er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere mig selv på trods af den smerte, jeg påførte mig selv ved at bruge forsømmelighed i situationen), og jeg elsker og accepterer også Gerrighedens Mikroring helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere Gerrighedens Mikroring på trods af den smerte, den påførte mig, i forbindelse med Min brug af forsømmelighed i situationen), og jeg elsker og accepterer også smerten helt og fuldt for at være nøjagtigt, som den er, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive min begrundelse ned for at elske og acceptere smerten på trods af det ubehag, den påførte mig i situationen).
 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:
 

ØB: Min selviskhed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min selviskhed fik mig til at tænke i situationen).
 

SØ: Min selviskhed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min selviskhed fik mig til at føle i situationen).
 

UØ: Min hårdhed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hårdhed fik mig til at tænke i situationen).
 

UN: Min hårdhed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min hårdhed fik mig til at føle i situationen).
 

HF: Min ufrihed fik mig til at tænke, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ufrihed fik mig til at tænke i situationen).
 

KB: Min ufrihed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min ufrihed fik mig til at føle i situationen).
 

UA: Min forsømmelighed fik mig til at tænke (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min forsømmelighed fik mig til at tænke i situationen).
 

TH: Min forsømmelighed fik mig til at føle, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min forsømmelighed fik mig til at føle i situationen).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.
 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).
 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.
 

ØB: Måske kunne jeg åbne mig for at give slip i min selviskhed, hvis (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min selviskhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

INDHOLD
 

SØ: Så kunne jeg også give slip i min hårdhed ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min hårdhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Hvis jeg gjorde det, behøvede jeg måske ikke at holde fast i min ufrihed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min ufrihed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Så kunne jeg også give slip i min forsømmelighed ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne få mig til bevidst at give slip i min forsømmelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg tror på, jeg nu kan komme mig over min selviskhed og min hårdhed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min selviskhed og min hårdhed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Ja, jeg begynder faktisk at tro på, jeg kan komme mig over min ufrihed og min forsømmelighed, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at komme mig over min ufrihed og min forsømmelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg åbner mig nu for at give helt slip i Gerrighedens Mikroring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at åbne mig for give helt slip i at bruge Gerrighedens Mikroring i forbindelse med en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg føler mig nu helt rede til at tillade min Højere Magt at befri mig fra at bruge Gerrighedens Mikroring og dermed fra at bruge selviskhed, hårdhed, ufrihed og forsømmelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg tror, kunne gøre det muligt for mig at give min Højere Magt tilladelse til at befri mig fra at bruge Gerrighedens Mikroring og dermed at bruge selviskhed, hårdhed, ufrihed og forsømmelighed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min smerte er nu på en skala fra 0-10.
 

Smerten er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit smerte-tal nu).
 

Jeg fortsætter med mine tapping runder, indtil min smerte ved at være i Gerrighedens Mikroring i den situation, jeg beskrev i Trin Et, er tappet ned til mindst halvdelen af det tal, som jeg gav den oprindelige smertes intensitet, og gerne til et tal, der er endnu mindre, før jeg vælger at tappe videre som foreslået nedenfor på:
 

Troens Mikroring med dens:
 

a. Hensyntagen:

b. Lethed

c. Handlefrihed

d. Bidragen
 

De fire opsætnings-erklæringer til de to tapping-runder nedenfor:
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Troens Mikroring ved at bruge hensyntagen: bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge hensyntagen: bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge hensyntagen: bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Troens Mikroring ved at bruge lethed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge lethed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge lethed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HK venstre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Troens Mikroring ved at bruge handlefrihed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge handlefrihed bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge handlefrihed bevidst i en lignende situation i fremtiden).

INDHOLD


HK højre: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Troens Mikroring ved at bruge bidragen bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge bidragen bevidst i en lignende situation i fremtiden), fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge bidragen bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

De to gange otte påmindelses-erklæringer for de to tapping runder nedenfor:

 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge hensyntagen: bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge hensyntagen: bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge lethed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge lethed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge handlefrihed bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge handlefrihed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge bidragen bevidst i en lignende situation i fremtiden ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan jeg vil bruge bidragen bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge hensyntagen: bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge hensyntagen: bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge lethed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge lethed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge handlefrihed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge handlefrihed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge bidragen bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (Jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg ønsker at bruge bidragen bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min hensyntagen: er nu på en skala fra 0-10. 
 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).
 

Derefter vælger jeg at tappe videre, som foreslået nedenfor.
 

ØB: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Troens Mikroring bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Troens Mikroring bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

SØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge hensyntagen: bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge hensyntagen: bevidst i en lignende situation i fremtiden).

INDHOLD

 

UØ: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge lethed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge lethed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UN: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge handlefrihed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge handlefrihed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

HF: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge bidragen bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge bidragen bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

KB: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge hensyntagen: og lethed bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge hensyntagen: og lethed bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

UA: Jeg føler virkelig, det ville bringe mig glæde, hvis jeg valgte at bruge handlefrihed og bidragen bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville bringe mig glæde at bruge handlefrihed og bidragen bevidst i en lignende situation i fremtiden).
 

TH: Jeg vælger hermed at give mig selv tilladelse til at bruge Troens Mikroring ved at vælge at bruge hensyntagen:, lethed, handlefrihed og bidragen bevidst i en lignende situation i fremtiden, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvorfor jeg mener, det ville være til min fordel at bruge Troens Mikroring med dens hensyntagen:, lethed, handlefrihed og bidragen bevidst i en lignende situation i fremtiden).

 

Derefter trækker jeg vejret dybt og mærker efter, hvordan intensiteten af min glæde er nu på en skala fra 0-10.
 

Glæden er på (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det tal ned, jeg tror, er mit glædes-tal nu).

Jeg fortsætter mine tapping runder, til glæden er på mindst 5 på en skala fra 0-10 og gerne et tal, der er endnu større, før opfatter jeg min tapping som fuldført.

14. Fra Misundelsens Mikroring til Håbets Mikroring.

 

Jeg brugte:
 

Misundelsens Mikroring med dens:
 

a. Nedgøring

b. Uimodtagelighed

c. Snæversynethed   

d. Uværdighed
 

I dag brugte jeg Misundelsens Mikroring, fordi (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive, hvorfor jeg brugte Misundelsens Mikroring).

INDHOLD

 

Jeg vælger at skrive ned, hvordan min anvendelse af Misundelsens Mikroring fik mig til at tænke, føle, handle og forholde mig til den anden/de andre i situationen.

 

Nedgøring:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min nedgøring mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min nedgøring mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min nedgøring fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min nedgøring fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Uimodtagelighed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min uimodtagelighed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min uimodtagelighed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min uimodtagelighed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min uimodtagelighed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Snæversynethed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min snæversynethed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min snæversynethed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min snæversynethed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min snæversynethed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Uværdighed:

1. Jeg tænkte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min uværdighed mig til at tænke i situationen).

2. Jeg følte, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, min uværdighed fik mig til at føle i situationen).

3. Jeg handlede ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min uværdighed fik mig til at handle i situationen).

4. Jeg forholdt mig til den anden/de andre i situationen ved at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive ned, hvordan min uværdighed fik mig til at forholde mig til den anden/de andre i situationen).

Desuden skriver jeg det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge denne Ring, og om jeg opnåede det.
 

Jeg håbede at opnå, at (jeg vælger at afslutte sætningen ved at skrive det ned, jeg håbede at opnå ved at bruge Misundelsens Mikroring, og om jeg opnåede det).
 

Dernæst beskriver jeg, hvordan jeg tror, situationen kunne have udspillet sig, hvis jeg i stedet havde brugt:

Håbets Mikroring med dens:

 

a. Værdsættelse

b. Lærevillighed

c. Åbenhed

d. Værdighed